Інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України. 

При надходженні до митного контролю товарів, що переміщуються залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу наступні документи:

1 - передатну відомість;

2 - залізничні накладні;

3 - інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законодавством порядку, та іншими законами України.

Передатна відомість - ще документ оформлений при передачі вантажів між передавальними залізничними станціями ( додаток 36 пункти 11.5; 50.2; 50.23; 50.24 до Службової інструкції до СМГС), який містить відомості про номер вагону, назву вантажу, станція відправлення, станція одержувача. Передаточна відомість, як правило формується оператором контори передачі попередньо, до прибуття транзитного потягу на станцію передачі в 6 екземплярах (по три екземпляри кожній стороні) із них по одному екземпляру вручається митним органом. (наказ Укрзалізниці № 265 - Ц від 29.10.1997 р.).

Залізнична накладна - основний перевізний документ встановленої форми (додаток 12.1; 12.2 до §1 ст. 7 СМГС).

Накладна складається з листів :

1 - оригінал накладної;

2 - дорожня відомість;

3 - дублікат накладної;

4 - лист видач вантажу;

5 -лист повідомлення про прибуття вантажу, а також необхідної кількості додаткових примірників дорожньої відомості (додаток 12.3. або 12.4 до § 1 ст. 7 СМГС), тобто : двох примірників для дороги відправлення; одного примірника для кожної задіяної в перевірці транзитної залізниці.

Документ контролю за доставкою товарів ( ВМД; ПВ; провізна відомість та інше) - документ , що містить відомості про: переміщувані товари (вантажі ) та інші предмети, відправника, одержувача, транспортний засіб, потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів між митницями.

Окрім вищевказаних документів митного органу подаються :

- Фітосанітарний сертифікат;

- Сертифікат про походження товару;

- Сертифікат відповідності;

- Пакувальні листи;

- Специфікації;

- Комерційні документи.

 

 

Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення

Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.

 

Стаття 142 передбачає відповідальність залізниці за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем до митного органу призначення.

Відповідальність залізниці та порядок здійснення контролю митними органами за доставкою вантажів до митниці призначення викладені у наказі Держмитслужби України №771, а також в розділі V ст. 22, 23 СМГС.

Залізниця, яка прийняла до перевезення вантаж, відповідальна за виконання договору перевезення по всьому шляху слідування вантажу. Залізниця відповідальна за прострочку доставки вантажу, за повну чи часткову втрату. Відповідальність за порушення зобов’язання передбачена в Розділі XVII МК.

 

 

Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні

Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.

У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.

Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.

 

Загальний час здійснення контролю осіб, вантажів та іншого майна, що переміщуються залізничним транспортом не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графіками руху. Тому пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда, з погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту (ст. 143 п. 1). Митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні. В таких випадках митні процедури та місця їх проведення визначаються керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України (ст. 143 ч. 2).

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів, у виняткових випадках, на вимогу митного органу окремі вагони, інші елементи рухомого складу можуть бути вилучені зі складу поїзду для здійснення митного контролю, якщо такий контроль у складі поїзду неможливий :

1.1. Неподання митному органу документів, потрібних для здійснення митного контролю.

1.2. Пошкодження або втрати пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення.

1.3. Виявлення товарів, прихованих від митного контролю.

1.4. Надходження на прикордонну передавальну станцію товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.

 

 

Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення

Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.

Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння податків і зборів за умови, що:

а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

Їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.

 

Товари, що перевозяться в вагонах - ресторанах поїздів міжнародного сполучення підлягають обов’язковому декларуванню митним органом. Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон без справляння податків і зборів за умови, що :

а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагону ресторану протягом повного рейсу.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.

Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

 

Відповідно до ст.45 цього Кодексу особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України .

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються згідно з вимогами ст.54 цього Кодексу митному органу при:

1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) декларуванні товарів і транспортних засобів;

3) повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.

Слід відмітити, що документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до ст.77 Митного Кодексу, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Зазначені документи можливо розподілити на чотири групи:

1. Документи контролю перетину державного кордону.

До таких можуть бути віднесені:

- документи, які посвідчують особу, оформлені відповідно до законодавства та міжнародних договорів;

- імміграційна карта;

- картка контролю автотранспорту

2.Дозвільні документи інших органів.

До таких можуть бути віднесені:

- дозвіл СМАП;

- дозвіл ДСЕК;

- дозвіл на переміщення культурних та історичних цінностей;

- дозвіл МВС України на переміщення зброї та інших спецзасобів;

- дозвільні документи органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, відповідно до вимог статті 27 цього кодексу;

- дозвіл НБУ у випадках, які передбачені чинним законодавством;

- інші дозвільні документи (сертифікати, свідоцтва тощо), надання яких передбачено чинним законодавством.

3. Реєстраційні документи на транспортний засіб.

До таких можуть бути віднесені:

- свідоцтво про реєстрацію автотранспортного засобу (його складових частин) у реєстраційних органах відповідної держави;

- документи на право користування, розпорядження та управління автотранспортним засобом;

- інші супровідні документи на транспортний засіб, передбачені законодавством (наприклад: подорожній лист).

4. Документи на вантаж, включаючи документи, підтверджуючі якісні характеристики товару (ст.ст.75,76 Кодексу)

До таких можуть бути віднесені:

- товаро-транспортна накладна;

- міжнародна товаро-транспортна накладна (CMR);

- книжка міжнародного дорожнього перевізника (Carnet TIR);

- рахунок-фактура;

- рахунок-проформа;

- інвойс;

- вантажна відомість (каргоманіфест);

- авіаційної вантажної накладної (Air Waybill);

- коносамент (Bill of Lading);

- відвантажувальна специфікація;

- пакувальний аркуш;

- комплектовочна відомість;

- інші документи, надання яких передбачено чинним законодавством.

5. Документи необхідні для здійснення пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України у заявленому митниці режимі.

До таких можуть бути віднесені:

- вантажна митна декларація;

- попередня митна декларація;

- тимчасова чи неповна декларація;

- періодична митна декларація;

- попереднє повідомлення;

- митна декларація громадян;

- митні документи, які свідчать про сплату податків та зборів;

- документи контролю за доставкою.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)