Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України.Митне оформлення товарiв (крiм тих, що перемiщуються у несупроводжуваному багажi, а також автомобiлiв), якi ввозяться на митну територiю України громадянами, здiйснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.

Митне оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами у несупроводжуваному багажi, здiйснюється митними органами за мiсцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

Мiсця здiйснення митного оформлення автомобiлiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами, визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

На прохання осiб, що перемiщують через митний кордон України товари i транспортнi засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза мiсцем розташування митних органiв, а також поза робочим часом, встановленим для митних органiв, на умовах, визначених цим Кодексом.

За митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, митними органами iз заiнтересованих осiб справляється плата в порядку та у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Розмiр такої плати не може перевищувати вартостi фактичних витрат митних органiв на вчинення зазначених дiй.

За рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митних органах.

Митний Кодекс визначає загальне правило, при якому митне оформлення здійснюється у спеціально визначених для цього місцях у зоні діяльності митного органу, в якому знаходиться відправник або одержувач товарів.

Зона діяльності регіональних митниць та митниць встановлюється Держмитслужбою. Розподіл зон діяльності в митниці між митними підрозділами (митними постами, вантажними, вантажно-пасажирськими відділами) проводиться наказом начальника митниці.

Для проведення зовнішньоекономічних операцій підприємство має стати на облік в митному органі. Постановка на облік проводиться за місцем розташування суб‘єкта ЗЕД.

Як правило, митне оформлення товарів та транспортних засобів суб’єктів ЗЕД (крім випадків переміщення відповідно до митного режиму транзит) проводиться за місцем державної реєстрації, тобто у митному підрозділі, де вони взяті на облік.

Для окремих категорій товарів може бути визначена обов‘язкова вимога щодо їх оформлення в митних органах, визначених центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення товарів та транспортних засобів громадян проводиться за місцем постійного (тимчасового) проживання або безпосередньо в пункті пропуску.

Митне оформлення має здійснюватись під час роботи митного органу. Митний Кодекс допускає можливість здійснення митного оформлення в інших місцях і поза часом роботи митного органу. Зацікавлена особа повинна одержати на це згоду митного органу, що проводить митне оформлення. Усі витрати, зв'язані зі зміною місця і часу митного оформлення, оплачуються за рахунок зацікавленої особи.

 

 

Стаття 72. Початок митного оформлення

 

Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, а також усiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення документiв, вiдомостей щодо товарiв i транспортних засобiв, якi пiдлягають митному оформленню.

Засвiдчення митним органом прийняття товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного контролю та митного оформлення здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї та товаросупровiдних документах.

 

Слід зазначити, що всі попередні дії, передбачені ст.91 цього Кодексу, мають бути завершені до початку митного оформлення.

Стаття обумовлює вимоги до початку митного оформлення.

До цих вимог необхідно також віднести:

Подання митному органу митної декларації встановленої форми, яка повинна бути заповнена у відповідності до порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перелік документів необхідних для проведення митного оформлення визначається митним режимом відповідно до якого проводиться оформленння та встановлюється КМУ.

До відомостей, які необхідно довести митному органу, необхідно віднести інформацію про місцезнаходження товарів та транспортних засобів, про готовність до митного контролю, відомості про особу, що надає товари та транспортні засоби до митного контролю, тощо.

Засвідченням прийняття до оформлення митної декларації є проставлення на ній та на товаросупровідних документах певного митного забезпечення.

Проставлення відтисків митного забезпечення на декларації посадовою особою митниці є моментом, після якого наступає юридична відповідальність декларанта за відомості, що заявлені у декларації.

 

 

Стаття 73. Присутнiсть декларантiв пiд час митного оформлення

 

Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi пред'являються ними для такого оформлення.

У разi застосування заходiв, передбачених статтями 55 i 56 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантiв пiд час митного оформлення є обов'язковою.

 

Норма зазначеної статті надає право декларанту бути присутньому при проведенні митного оформлення товарів та транспортних засобів, які подані їм для митного контролю митному органу.

У якості декларантів можуть виступати:

Фізичні особи, які самостійно переміщують через митний кордон товари, транспортні засоби, особисті речі або їх представники.

юридичні особи, які мають намір провести митне оформлення вантажів, що їм належать.

митні брокери, які мають ліцензію на право декларування вантажів, що належать іншим юридичним особам.

Присутність декларантів при митному оформленні обумовлено необхідністю надання додаткової інформації усно або письмово, надання додатково витребуваних митним органом документів, роз’яснення положень щодо декларуємої партії товарів, тощо. Необхідно зазначити, що у таких випадках декларант має бути присутнім при проведенні митного оформлення тільки на вимогу посадової особи митного органу.

Друга частина статті 73 визначає етапи митного оформлення, при яких декларант повинен бути присутнім обов’язково, а саме:

Огляд та переогляд товарів та транспортних засобів;

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу.

 

Зазначені заходи відносяться до основних видів митного контролю та призначені для визначення відповідності або невідповідності відомостей зазначених в митній декларації відомостям про предмети, які фактично надані для митного контролю.

На вимогу посадової особи митного органу, декларант має бути присутнім обов’язково на інших етапах митного оформлення. У разі відсутності декларанта посадова особа митного органу має право відмовити у митному оформленні у визначеному законодавством порядку.

Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки

Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

 

Україна підтримує зусилля міжнародного співтовариства щодо створення ефективних систем контролю в галузі експорту, які створюються з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, а також контролю за експортом звичайних видів озброєнь та військової техніки, тому є країною-учасницею основних міжнародних режимів нерозповсюдження.

У відповідності до норм статті передбачено два порядки митного оформлення:

 

-військової техніки Збройних сил України;

-військової техніки іноземних держав.

 

У разі митного оформлення військової техніки Збройних сил України вповноважена особа має заздалегідь надати до митного органу заяву з виказанням мети, часу та місця знаходження військової техніки, що переміщується через митний кордон України.

Військова техніка, що переміщується через митний кордон України, підлягає державному експортному контролю - комплексу заходів, які здійснюють державні органи щодо забезпечення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що контролюються, їх використанням юридичними і фізичними особами відповідно до міжнародних зобов'язань України та інтересів національної безпеки.

Функції державного експортного контролю в Україні покладено на Державну службу експортного контролю (Держекспортконтроль).

Для проведення митного оформлення товарів та транспортних засобів військового призначення уповноважена особа має надати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену до вимог законодавства, дозвіл Держекспортконтролю та інші необхідні для митного оформлення документи.

Дозвіл Державної служби експортного контролю має містити інформацію про вид, кількість одиниць військової техніки, митний орган, в якому проводиться митне оформлення, тощо.

Митне оформлення військової техніки здійснюється у першочерговому порядку. У разі проведення митного оформлення військової техніки іноземних держав, уповноважена особа органу, що приймає техніку має виконувати вимоги, передбачені порядком митного оформлення військової техніки Збройних сил України. Разом з цим митне оформлення іноземної військової техніки митним органом здійснюється за участю представника Міністерства оборони України. Зазначена особа має діяти на підставі доручення Міністерства Оборони України. Копія доручення надсилається Міністерством оборони до Держмитслужби .

Митне оформлення особистих речей військових команд здійснюється на загальних підставах у відповідності до вимог чинного законодавства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.023 с.)