Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.

 

Після закінчення розвантаження або завантаження капітан або агент судна закордонного плавання звертається до митного органа з судовою ролью для отримання дозволу на вихід з акваторії порту. Митний орган у разі відсутності зауважень робить на судновій ролі запис: "З боку митниці зауважень щодо вибуття судна немає" та засвідчює цей запис особистою номерною печаткою. Уразі зауважень митний орган робить запис: “ З боку митниці є зауваження” вказує які зауваження та засвідчює цей запис особистою номерною печаткою.

 

Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів

Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.

 

Військові кораблі та судна забезпечення військово-морських сил, укомплектовані повністю військовою командою, які перетинають митний кордон України, митному оглядові не підлягають. Судна забезпечення військово-морських сил, укомплектовані змішаною командою, що виконують завдання військово-оперативного характеру, при перетині митного кордону України звільняються від огляду, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Командири зазначених військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил несуть відповідальність за дотримання членами екіпажів митного законодавства України.

Товари та інші предмети, які переміщуються на іноземні військові кораблі й судна забезпечення військово-морських сил або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню у відповідних митних режимах.

Вантажні операції з товарами та іншими предметами здійснюються в місцях перебування військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил. Митний орган, який здійснює контроль за вантажними операціями, створює зону митного контролю в місці їх проведення. Режим зони митного контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час проведення митного контролю.

 

 

Глава 17. Митні процедури на авіатранспорті

 

Стаття 133. Міжнародні аеропорти

Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи.

Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у разі вимушеної посадки повітряного судна.

Міжнародний аеропорт - пункт пропуску повітряного сполучення де спеціально виділена територія з комплексом будівель, споруд і технічних засобів та де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державних кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна будь-яких держав.

Для здійснення митного, прикордонного, ветеринарного, екологічного, санітарно-карантинного, фітосанітарного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади утворюються в міжнародних аеропортах підрозділи органів прикордонного і митного контролю та служб - державної ветеринарної медицини, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей, контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, а також санітарно-карантинні підрозділи і пункти карантину рослин

Загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в міжнародному аеропорту визначаються за типовою технологічною схемою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, яка затверджується спільним наказом Держкомкордону, Держмитслужби та Мінтрансу.

Згідно із типовою технологічною схемою керівниками підрозділів органів прикордонного та митного контролю на місцях за погодженням з керівниками служб і підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску, затверджуються відповідні технологічні схеми для конкретних пунктів пропуску в міжнародних аеропортах.

Місце стоянки повітряного судна для проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту за погодженням з митним органом та органом прикордонного контролю. Зміна такого місця проводиться з відома митного органу й органу прикордонного контролю, за винятком випадків аварії та стихійного лиха. Адміністрація аеропорту при першій нагоді повідомляє про це митний орган і орган прикордонного контролю

Рішення щодо проведення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, їх пропуску через державний кордон приймаються посадовими особами контрольних підрозділів.

Назва міжнародного аеропорту, як правило, визначається за назвою адміністративно-територіальної одиниці (населеного пункту, місцевості), на території або поблизу якої він розташований.

Межі території пункту пропуску в міжнародному аеропорту затверджуються наказом відповідного авіаційного підприємства (аеропорту), на балансі якого перебуває пункт пропуску, за погодженням з підрозділами органів прикордонного та митного контролю.

Для забезпечення функціонування пункту пропуску може створюватися зона обслуговування (торговельні точки, пункти надання медичної допомоги, місця технічного обслуговування автомобільного транспорту тощо), яка розміщується поблизу пункту пропуску або прилягає до нього.

Відповідно до частини другої статті 133 Митного кодексу переміщення товарів через аеропорти, у яких не розташовані митні органи, може здійснюватися у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів України та у випадках вивезення/увезення через митний кордон України товарів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха.

Пропуск товарів через аеропорти, у яких не розташовані митні органи, у вищезазначених випадках, здійснюється після проходження всіх передбачених законодавством видів контролю.

При цьому дозвіл на переміщення товарів надається Кабінетом Міністрів України на виконання міжнародних договорів України про проведення заходів Збройними силами та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України, а також відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про подання чи отримання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха.

 

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном

Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:

1) генеральну декларацію;

2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;

Інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.

Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.

Командир повітряного судна безпосередньо або через уповноважених ним осіб подає посадовій особі митного органу для здійснення митного контролю підписану генеральну декларацію, списки запасів споживання, каргоманіфести, авіаційні вантажні та поштові накладні, товаросупровідні документи. При потребі посадовій особі митного органу можуть подаватися інші документи необхідні для здійснення митного контролю (списки пасажирів, технічні формуляри, зведені завантажувальні відомості та інші документи).

Генеральна декларація - документ, що містить у собі інформацію про власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер рейсу, дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, прибуття тощо.

При відльоті повітряного судна митне оформлення проводиться, якщо літак не робить проміжної посадки на території України, з проставленням особистої номерної печатки та записом інспектора митниці в генеральній декларації (в графі “тільки для офіційного використання) про те, що було і в якому обсязі оформлено в митному відношенні.

При відльоті повітряного судна з міжнародного аеропорту з посадкою в інших міжнародних аеропортах України, де знаходяться митні органи, проводиться, як правило, повне митне оформлення багажу пасажирів, вантажу, що прямують залежно від маршруту польоту з обов'язковим проставленням штампу "Під митним контролем" та записом інспектора митниці в генеральній декларації про те, що було оформлено митницею (вантаж, багаж) та що належить оформити митниці, з якої повітряне судно відлітає за кордон України.

При прильоті повітряного судна з-за кордону України з посадкою в проміжному міжнародному аеропорту України, де знаходиться митний орган, в першому пункті посадки літака проводиться, як правило, митне оформлення багажу пасажирів та вантажу, що прямують до цього пункту посадки. У пункті першої посадки повітряного судна інспектором митниці в генеральній декларації обов'язково проставляється штамп "Під митним контролем" та робиться запис відповідно про те, що було оформлено митницею (вантаж, багаж) та що належить оформити митниці, з якої повітряне судно відлітає за кордон України.

Наявність на генеральній декларації авіарейсу з кількома посадками на митній території України одного штампу "Під митним контролем" означає його часткове оформлення. Наявність штампу "Під митним контролем" і особистої номерної печатки означає повне оформлення.

Авіаційна вантажна накладна. Під час перевезення вантажу видається авіавантажна накладна. Замість авіавантажної накладної можуть використовуватися будь-які інші документи, що містять запис про майбутнє перевезення. Якщо використовуються такі інші документи, перевізник, на прохання відправника, видає йому квитанцію на вантаж, що дозволяє розпізнати вантаж і дістати доступ до інформації, що міститься в документах.

Зміст авіавантажної накладної або квитанції на вантаж

Авіавантажна накладна або квитанція на вантаж містить:

a) зазначення пунктів відправлення і призначення;

б) якщо пункти відправлення і призначення знаходяться на території тієї самої держави-учасника, а одна або кілька передбачених зупинок знаходяться на території іншої держави, зазначається принаймні одна така зупинка;

в) зазначається вага відправлення;

г) номер авіарейсу, тощо.

У разі потреби відповідно до процедур, установленими митними, поліцейськими й аналогічними державними органами, від відправника може знадобитися представлення документа з указівкою характеру вантажу. Зазначене положення не створює для перевізника обов'язків, що випливають з цього, зобов'язань або відповідальності.

Опис авіавантажної накладної.

1. Авіавантажна накладна складається відправником у трьох оригінальних примірниках і довільною кількісттю копій.

2. Перший примірник має позначку "для перевізника" і підписується відправником. Другий примірник має позначку "для одержувача" і підписується відправником і перевізником. Третій примірник підписується перевізником, що передає його відправнику по прийнятті вантажу.

3. Підпис перевізника і відправника можуть бути надруковані або проставлені штемпелем.

4. Якщо, на прохання відправника, авіавантажну накладну складає перевізник, то перевізник розглядається, до доказу противного, як такий який діє від імені відправника.

 

(вставити малюнок, наявний в твердій копії)

Документація під час перевезення декількох місць

 

Якщо перевозиться більш одного місця:

a) перевізник вантажу має право жадати від відправника складання окремих авіавантажних накладних;

б) відправник має право жадати від перевізника видачі окремих квитанцій на вантаж, якщо використовуються інші документи.

Недотримання вимог до документації

Недотримання вимог заповнення документації не заперечує існування або дійсності договору перевезення, що, проте, підпадає під дію правил Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, включаючи правила, що стосуються обмеження відповідальності.

Відповідальність за правильність відомостей у документації

1.Відправник відповідає за правильність відомостей і заяв, що стосуються вантажу, внесених ним або від його імені в авіавантажну накладну або представлених ним або від його імені перевізнику для внесення в квитанцію на вантаж або для включення в інформацію, що зберігається іншими документами. Попереднє положення застосовується також у випадку, коли особа, що діє від імені відправника, є також представником перевізника.

2. Відправник несе відповідальність перед перевізником за будь-яку шкоду, понесену ним або будь-якою іншою особою, перед якою перевізник несе відповідальність, унаслідок неправильності, неточності або неповноти відомостей і заяв, представлених відправником або від його імені.

3. За винятком положень пунктів 1 і 2, перевізник несе відповідальність перед відправником за будь-яку шкоду, понесену ним або будь-якою іншою особою, перед яким відправник несе відповідальність, унаслідок неправильності, неточності або неповноти відомостей і заяв, внесених перевізником або від його імені в квитанцію на вантаж або в інформацію, що зберігається іншими документами.

Доказова сила документації

1. Авіавантажна накладна або квитанція на вантаж, до доказу противного, є свідченням укладання договору, прийняття вантажу й умов перевезення, зазначених у них.

2. Будь-які відомості в авіавантажній накладній або в квитанції на вантаж про вагу, розміри й упакування вантажу, а також про число місць, до доказу противного, є свідченням повідомлених даних; дані про кількість, обсяг і стан вантажу не є доказом проти перевізника, за винятком тих випадків, коли ним зроблена їхня перевірка в присутності відправника з указівкою про це в авіавантажній накладній або квитанції на вантаж або коли вони стосуються очевидного стану вантажу.

Каргоманіфест - зведена відомість, що містить інформацію про номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вагу й найменування товарів, що навантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна під митним контролем, тощо.

Уповноваженими представниками аеропорту, перевізника до каргоманіфесту заносяться відомості про вивантаження товарів, що надійшли без документів, про пошкодженні місця (записи дублюються в авіаційних вантажних накладних) тощо.

У разі вивантаження товарів, пошти з повітряного судна без розміщення на складі посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки в каргоманіфестах.

Відомості про кількість місць, прийнятих уповноваженими представниками аеропорту, перевізника до перевезення, засвідчуються їх особистими підписами та є зобов’язанням про доставку товарів на склад у незмінному стані й у повному обсязі.

Каргоманіфести та авіаційні вантажні накладні завіряються відбитком штампа "Під митним контролем" посадовою особою митного органу, що дала дозвіл на вивантаження товарів з борту повітряного судна й перевезення їх на склад.

На підставі цих документів здійснюється контроль за переміщенням товарів з борту повітряного судна на склад.

Товаросупровідні документи - документи, що містять дані про товари, які переміщуються через митний кордон України, зокрема товаротранспортні накладні, рахунки-фактури (інвойси), відвантажувальні специфікації, пакувальні листи, вантажні митні декларації тощо.

Митне оформлення товаросупровідних документів при ввезенні здійснюється шляхом проставлення штампу “Під митним контролем”.

Вивантаження товарів на склад здійснюється вповноваженими представниками аеропорту, перевізника або власником товарів на підставі авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, товаросупровідних документів, митної декларації з дозволу митного органу та під його контролем.

При вивезенні товарів авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи оформлюють на складах аеропорту, або інших складах. За відсутності зауважень при перевірці відповідності товарів даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах і каргоманіфесті, посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на каргоманіфесті, особистої номерної печатки на авіаційних вантажних накладних і дає дозвіл на вивезення товарів зі складу на борт повітряного судна.

Після навантаження заявлених у каргоманіфесті товарів на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника для вивезення зі складу на борт повітряного суднавповноважений представник аеропорту або перевізника робить запис у каргоманіфесті про кількість місць, прийнятих до перевезення, і проставляє особистий підпис, чим засвідчує зобов’язання щодо доставки товарів на борт повітряного судна в незмінному стані та в повному обсязі.

За наявності всіх необхідних відміток, проставлених штампів “Під митним контролем”, особистих номерних печаток на наданих командиром повітряного судна карго маніфестах, авіаційних накладних та за відповідності кількості місць заявлених до перевезення даним карго маніфестом - посадова особа митниці на борту повітряного судна дає дозвіл на завантаження. Після завантаження та вибуття повітряного судна посадова особа проставляє особисту номерну печатку на карго маніфесті, що свідчить про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.01 с.)