У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень. 

Технологічна схема пропуску визначає види, послідовність, зміст контрольних операцій і порядок пропуску через митний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Технологічна схема пропуску:

установлює єдині підходи до порядку функціонування міжнародного аеропорту;

регламентує види, зміст і послідовність операцій із здійснення прикордонного і митного контролю та митного оформлення, а також інших видів контролю, можливих під час переміщення осіб, транспортних засобів, товарів через митний кордон України;

визначає відповідні умови для функціонування контрольних органів та служб у міжнародному аеропорту.

Пропуск осіб, повітряних транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування здійснюється в міжнародному аеропорту, установленому рішенням Кабінету Міністрів України.

Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно переміщуються через державний кордон України в межах пункту пропуску в міжнародному аеропорту (указуються межі пункту пропуску, зон прикордонного і митного контролю (режимної зони) з визначенням у них місць та приміщень для здійснення контролю осіб, їх багажу й особистих речей, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, місця для здійснення їх поглибленого огляду, місця стоянок затриманих транспортних засобів.

Зони прикордонного контролю у повітряних пунктах пропуску встановлюються від лінії паспортного контролю до місць стоянки повітряних суден, які проходять прикордонний та митний контроль контроль. Зона митного контролю на пстоянці повітряного судна та на повітряному судні співпадає з зоною прикордонного контролю.

Порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Пропуск при відльоті осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України здійснюється після проведення їх контролю на авіабезпеку прикордонного, митного контролю, а у відповідних випадках також санітарного, екологічного, ветеринарного, фітосанітарного контролю, контролю за вивезенням з території України культурних цінностей, інших державних видів контролю.

Контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що прямують через державний кордон, при в'їзді в Україну починається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, при виїзді з України починається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

У пункті пропуску через державний кордон, де функціонують тільки підрозділи прикордонного контролю і митні органи, при переміщенні повітряних суден, товарів, що підлягають, крім прикордонного та митного, ще й іншим видам контролю, такий контроль здійснюється за викликом спеціалістами відповідних контрольних служб (залежно від підконтрольності товарів).

Прикордонний контроль включає:

паспортний контроль;

огляд повітряних суден, вантажів та іншого майна, спостереження за повітряними суднами.

виконання доручень правоохоронних органів;

контроль за особами, яким у встановленому порядку заборонено в'їзд в Україну;

адміністративно-правові та кримінально-процесуальні дії в поєднанні з оперативно-розшуковими заходами;

інші дії, які визначені нормативно-правовими актами України.

У пунктах пропуску міжнародних аеропортів відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів України здійснюється контроль на безпеку, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), органу внутрішніх справ і підрозділу прикордонного контролю здійснюють комплекс заходів, призначений для захисту авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправних дій, пов'язаних з посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації та авіаційних об'єктів, унаслідок яких можуть статися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна або такі, що створюють ситуацію для подібних наслідків).

Контроль офіційних делегацій, вищих посадових осіб, дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, іноземних інспекційних груп для проведення інспекцій, військових команд та вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів здійснюється згідно із Митним кодексом України, нормативно-правовими актами України та її міжнародними договорами.

Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно пропускаються через державний кордон посадовою особою підрозділу прикордонного контролю після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю на підставі позитивних висновків посадових осіб митниці, у відповідних випадках - структурного підрозділу Міністерства транспорту України, а в разі потреби - й інших контрольних органів і служб.

За підсумками пропуску через митний кордон повітряного судна можуть застосовуватись акти про результати контролю повітряного судна через державний кордон, які підписуються уповноваженими особами підрозділів прикордонного контролю, митного органу та інших контрольних органів і служб (за підконтрольністю).

Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна не повинен перевищувати часу стоянки повітряного судна передбаченого розкладом або графіками руху.

Тривалість видів контролю відповідно до технологічного процесу роботи пункту пропуску в міжнародному аеропорту визначається керівниками органу охорони державного кордону і митного органу, у разі потреби - інших контрольних органів і служб для кожного пункту пропуску окремо з урахуванням режиму його функціонування, наявності постійно діючих структурних підрозділів інших контрольних органів і служб, видів та інтенсивності польотів, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень через державний кордон України, а також товарів, що переміщуються через державний кордон України. Контрольний орган (служба), у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, здійснює заходи до вдосконалення відповідного контролю та скорочення часу його проведення.

Контроль особи, транспортного засобу, уважається закінченим, якщо в паспортних документах особи проставлені відповідні відмітки підрозділу прикордонного контролю, а в супровідних документах на транспортний засіб, товари митних органів (інших контрольних органів і служб тільки стосовно підконтрольних вантажів) або, у передбачених випадках, особі надано усний дозвіл посадової особи підрозділу прикордонного контролю і митного органу про пропуск через державний кордон.

Особи, багаж, пошта і вантажі переміщуються уповноваженими службами міжнародного аеропорту територією пункту пропуску за визначеними напрямами (коридорами, маршрутами). Повітряні судна здійснюють стоянки у визначених місцях і вибувають з території пунктів пропуску після проходження всіх передбачених законодавством України видів контролю з дозволу уповноважених посадових осіб контрольних органів. Керівниками підрозділу прикордонного контролю і митниці в зонах прикордонного і митного контролю відповідно встановлюються додаткові режимні правила.

Вимоги щодо режиму постійних і тимчасових зон прикордонного і митного контролю доводяться до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення контролю.

Переміщення товарів у зону митного контролю й за її межі дозволяється посадовою особою митниці.

Особи, які перетинають державний кордон України, представники підприємств, що отримують чи відправляють товари, допускаються в зону митного контролю на підставі дійсних для виїзду/в'їзду документів або документів про відповідні повноваження осіб на отримання/відправлення товарів.

Не допускається перебування в зоні митного контролю товарів, транспортних засобів, митний контроль яких закінчено.

У зонах прикордонного і митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти прикордонних і митних органів. Об'єкти інших державних контрольних органів розміщуються за межами зазначених зон.

Режимні заходи в пунктах пропуску через державний кордон під час здійснення контролю офіційних делегацій, вищих посадових осіб, літерних і підконтрольних рейсів визначаються згідно з відповідними нормативно-правовими актами України.

Контроль за додержанням режиму в пункті пропуску через державний кордон покладається на командира підрозділу прикордонного контролю, а в зоні митного контролю - на керівника митного органу.

Контрольні органи і служби, транспортні та інші організації й установи забезпечують інформування органів прикордонного контролю та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт пропуску через державний кордон осіб, повітряних суден, товарів, результатів їх контролю, пропущених і не пропущених через державний кордон осіб, повітряних суден, товарів, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності, вимушені посадки тощо.

Взаємодія підтримується шляхом взаємоінформування, проведення нарад, визначення спільних інструктажів тощо в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон.

При виникненні в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контрольні органи і служби вживають спільних скоординованих заходів щодо їх локалізації в межах своєї компетенції.

Перевізник або уповноважена ним посадова особа забезпечує підготовку пасажирів повітряного судна для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевірка наявності паспортних документів, надання карток іноземця і митних декларацій тощо).

Перевізник або уповноважені ним посадові особи завчасно забезпечують посадових осіб підрозділу прикордонного контролю і митниці інформацією про час прибуття (вибуття), маршрут руху, авіакомпанії-перевізника, кількість екіпажу, пасажирів та характер вантажу, можливі проміжні посадки в інших аеропортах України, місце стоянки.

Діяльність контрольних органів і служб, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координують органи охорони державного кордону. Вимоги щодо порядку діяльності в пункті пропуску через державний кордон обов'язкові для виконання всіма посадовими особами органів та служб, розташованих у ньому.

Технологічні схеми пропуску через державний кордон та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів та міжнародних договорів України не менш як один раз на рік перевіряються керівниками контрольних органів і служб та транспортних організацій. Відповідні відмітки про результати перевірки робляться в технологічних схемах і засвідчуються підписами зазначених посадових осіб. У разі змін щодо порядку здійснення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна керівники відповідних структурних підрозділів завчасно надають інформацію, доповнення та зміни вносяться після погодження.

Контроль за виконанням положень технологічної схеми пропуску покладається на начальників органів охорони державного кордону, керівників митних органів та відповідних підрозділів Міністерства транспорту України.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)