Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України. 

Ця стаття обумовлює місця розташування зони митного контролю в морьких та річкових портах. Під зоною митного контролю розуміється місце, визначене митними органами за погодженням в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури згідно з коментаріями до ст.121 цього Кодексу.

Місця розташування зон митного контролю визначається митними органами у пунктах пропуску (пунктах контролю) через митний кордон України де митні органи здійснюють контроль за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проводять заходи, пов'язані з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил.

В морських та річкових портах зони митного контролю звичайно встановлюються в залах митного огляду, на суднах під час їх контролю, на контейнерних терміналах, на причалах підчас завантажувально-розвантажувальних робіт, прохідніх портів та в інших місцях.

Таким чином, митниця встановлює місце розташування зон митного контролю самостійно, а межи цього місця визначає адміністрація порту, зважаючи на обсяги вантажів, що знаходяться під митним контролем.

 

 

Стаття 123. Тривалість митного контролю

 

Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.

 

Усі судна закордонного плавания з моменту заходу в акваторію порту та до моменту виходу з акваторії порту знаходятся під митним контролем. Під час стоянки судна в порту або на рейді порту з відкритим кордоном, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, митний орган здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами, які використовують судно для перевезення товарів і вантажів, митного законодавства України. У разі, якщо на борту судна виявляються товари та інші предмети, не зая'влені у відповідний митний режим, або на переміщення яких через митний кордон відсутні достатні підстави, митні органи не дозволяють переміщувати вищезгадані товари та інші предмети через митний кордон України, і проводять пломбування або опечатування таких товарів в окремих трюмах і приміщеннях.

 

Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання

 

Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами.

Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття.

 

Митний контроль та митне оформлення суден закордонного плавання залежно від їх водотоннажності й призначення проводяться в такі терміни (год.):

 

    Водотоннажність, тонн
  до 5000 до 20000 Понад 20000
Оформлення прибуття/вибуття вантажних суден закордонного плавання, а також суден рибної промисловості та інших 1,5 2,5 3,0
  Пасажиромісткість, чол.
  до 300 до 500 Понад 500
Оформлення прибуття/вибуття пасажирських суден закордонного плавання 3,0 3,5 4,0

Тривалість митного контролю та митного оформлення річкових суден з караваном становить до трьох годин. Зазначена тривалість не може бути скорочена на шкоду проведенню митного контролю та митного оформлення.

Часом початку роботи митного наряду вважається момент подання капітаном судна всіх документів.

При виявленні контрабанди або порушення митних правил митний орган має право продовжити час митного оформлення до з'ясування обставин справи.

Про час прибуття судна в порт (вибуття з порту) адміністрація порту (морський агент) повідомляє не пізніше ніж за дві години до прибуття (вибуття) судна.

 

Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні

 

Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони державного кордону України.

Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України.

 

Під час розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів адміністрація порту визначає місця стоянки судна для проведення митного та погранічного контролю. Це місця повинно співпадати з зоною митного контролю. Місця накопичення вантажу, що знаходиться під митним контролем, повинно бути відокремлено від інших вантажів. Ціж самі норми повинні застосовуватися і до місць посадки та висадки пасажирів. Ці місця позначаються табличками червоного кольору розміром 50 х 20 см з написом білого кольору: "ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ. CUSTOM"S ZONE. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНО" на українській та англійській мовах. Такі таблички розміщуються на підставках висотою 1,5 м і розташовуються по периметру зони митного контролю на відстані 30...50 м одна від одної так, щоб їх було добре видно.

У разі, якщо адміністрація порту за необхідністю бажає змінити стоянку судна, вона звертається до митного органа з проханням дозволити провести перешвартовку судна. Це прохання повинно бути узгодженно з прикордонними військами. Контроль за зміною стоянки судна проводять митні органи України сумісно з прикордоними військами України.

Якщо адміністрації порту необхідно провести роботи, при проведенні яких до судна, що знаходиться під митним контролем, повинен підійти інший плавзасіб, адміністрація зобов”язана звернутися до митного органа з проханням дати дозвіл на ці дії з вказівкою причин такого звернення.

 

 

Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин

Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.

 

У разі якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили до яких може бути віднесені:

-стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

-військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

-страйк;

-злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;

-пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу;

-неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу руху судна, життю чи здоров'ю членам єкіпажу або навколишньому середовищу;

-інші схожі за характером обставини чи події.), не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, а саме одного із портів України які включені до перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, у межах яких створюються зони митного контролю, відповідно до статті 49 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV.

Капітан може вивантажити з судна товар в місцях, де немає митних органів але повинен отримати документи, що підтверджують, наслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили. Ці документи можуть видаватися місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на це державними органами, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади тощо.

Після вивантаження вантажу капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та в найближчий час повідомити про це в найближчий митний орган.

 

 

Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні

 

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

 

Операції повязані з вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем. Перед початком завантажувальних робіт декларант або особа діюча за дорученням вантажо власника подає митному органу в пункті пропуска на митному кордоні України морських та річкових портах доручення на завантаження судна товарами. До доручення додаються слідуючі документи:

-четвертий примірник оформленої ВМД на товар, що переміщюється через митний кордон України;

-вантажні списки до доручення;

-сертифікати інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України;

-договір з портом на перероботку вантажу при необхідності;

-договір з експедитором при необхідності;

-інструкції на заповнення коносаментів при необхілності.

При наявності ціх документів та накопиченої суднової партії вантажу митний орган дає дозвіл (проставлення ОНП на дорученні) на завантаження вантажу на борт судна. Контроль за навантаженням вантажу на борт судна митні органи проводять у відповідності з ст.40 МКУ.

Після закінчення навантаження вантажу на борт судна декларант або особа діюча за дорученням вантажовласника подає до митного органа слідуючі документи:

-коносаменти;

-маніфести;

-відомість завантаження (відомость повинна мати наступні відомості: найменування судна, порт відправлення і порт призначення, номер доручення, номер коносаменту, назва відправника, номери залізничних вагонів та накладних, номер ВМД, кількість вантажу, прийнятого портом та завантаженого на судно, кількість вантажних місць для генеральних вантажів, номер приймального акту) завіряється ТЕКом порту з зазначенням ПІБ , посади, підпису співробітника ТЕКу та печаткою ТЕКу;

-сертифікат визначення ваги вантажу по осадці судна, виданий фірмою SGS-Україна або іншими організаціями;

-акт завантаження судна, оформлений капітаном (форма КЕ-76) та прийомо-здавальником вантажного району порту навантаження (тільки по окремих вантажних теплоходах, по яких SGS- Україна або інші фірми, не проводить інспекційних робіт) тільки на навалочні вантажі. ТЕК порту надає акт завантаження судна по формі КЕ-76;

-інші документи у разі необхідності.

Після перевірки наданих документів і у разі відповідності ціх документів законодавству України та митному законодавству митний орган оформлює маніфести і надає дозвіл згідно ст. 131 МКУ.

 

Вивантаження транспортних засобів та товарів із суден закордонного плавання здійснюється з дозволу митного органу (проставлення штампа ПМК на маніфестах) та під його контролем згідно з товаросупровідними документами наданими капітаном судна під час комісії.

Вивантаження вантажу з судна повинно проводитися в зонах митного контролю які встановлені згідно статті 49 цього Кодексу.

При проведенні митного контролю транспортних засобів та товарів, що вивантажуються із судна, митним органам надаються слідуючі документи:

-коносаменти;

-маніфести;

-каргоплан;

-сертифікати інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України;

-акт-повідомлення у разі розбіжності фактичної кількості транспортних засобів та товарів і даних, зазначених у вантажних документах, або при виявленні в процесі розвантаження судна пошкоджених, підмочених, зі слідами розпакування вантажних місць;

-генеральний акт;

-разнорядка на вивезення вантажу з порту або інший документ в залежності від практики роботи порту.

Генеральний акт завіряється представниками порту, судна й митного органу та один примірник його зберігається в митному органі.

Дозвіл на вивезення транспортних засобів та товарів із зони митного контролю й порту здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

Не допускається перебування в зонах митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких завершено, за винятком випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної та технологічної діяльності порту, або в разі наявності в митному органі інформації від інших контролюючих органів щодо можливого митного оформлення цих товарів та транспортних засобів з порушенням чинного законодавства.

 

 

Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний кордон України на нетривалий час

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)