Глава 20 Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 20 Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачіСтаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

 

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.

 

Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, дещо відрізняються від загального порядку митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються іншими видами транспорту. Така відмінність обумовлена, насамперед, специфікою самих товарів, порядку обліку та контролю за кількістю та якістю товарів при переміщенні їх через митний кордон України, переліком документів, необхідних для проведення митного контролю та оформлення.

На сьогоднішній день трубопровідним транспортом через митний кордон України переміщуються такі товари як природний газ, нафта, нафтопродукти, аміак, а лініями електропередачі – електроенергія. Ці товари є об’єктами експортно-імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України або переміщуються через митну територію України транзитом.

Товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі підлягають митному контролю та митному оформленню.

Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередач визначає Кабінет Міністрів України.

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередач, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

З метою здійснення митними органами митного контролю за такими товарами та проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, на території підприємств, які здійснюють приймання-передачу товарів, митними органами за погодженням з такими підприємствами встановлюються зони митного контролю.

Межі та режим таких зон визначаються Положеннями про зони митого контролю. В залежності від виду товару для здійснення митного контролю визначені:

- у разі переміщення природного газу – найближчі до державного кордону газовимірювальні або газорозподільні станції, а також підземні сховища газу;

- у разі переміщення нафти – вузли обліку нафти, лінійно-виробничі диспетчерські станції, нафтосховища та інші місця, де знаходиться нафта, що підлягає митному контролю та оформленню;

- у разі переміщення нафтопродуктів – вузли обліку нафтопродуктів, лінійно-виробничі диспетчерські станції магістральних трубопроводів, нафтопродуктосховища, інші ємності, в яких містяться нафтопродукти, що підлягають митному контролю та митному оформленню;

- у разі переміщення аміаку – насосні станції, розподільчі станції або кінцеві станції аміакопроводу, обладнані вимірювальними приладами;

- у разі переміщення електроенергії лініями електропередачі – енергетичні об’єкти (електростанції, підстанції та блок-станції), на території яких установлені лічильники електричної енергії.

Для забезпечення здійснення митними органами контролю за товарами, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, українські перевізники та підприємства, які здійснюють приймання-передачу таких товарів, зобов’язані допускати посадових осіб митних органів до обладнання обліку та контролю на територіях визначених зон митного контролю, а також до документів фактичного обліку та звітності.

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється Центральною енергетичною митницею або іншими митницями шляхом визначення фактичних показників кількості та якості товарів, що переміщуються через митний кордон України, перевірки документів обліку та звітності, накладання митного забезпечення. Крім цього, при переміщенні нафти та нафтопродуктів трубопровідним транспортом, з метою контролю за відповідністю заявленого коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, митні органи можуть здійснювати відбір проб (зразків) таких товарів для проведення експертизи в митних лабораторіях.

Товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у разі ввезення на митну територію України перебувають під митним контролем з моменту перетину митного кордону України й до завершення в повному обсязі митного оформлення.

У разі вивезення за межі митної території України товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі такі товари перебувають під митним контролем:

нафта, нафтопродукти, аміак - з моменту пред’явлення товарів для митного оформлення та їх декларування в установленому законодавством порядку і до здійснення у повному обсязі митного оформлення таких товарів та перетину ними митного кордону України;

природний газ та електроенергія - з моменту початку фактичного перетину ними митного кордону України і до завершення перетину митного кордону України та здійснення у повному обсязі митного оформлення таких товарів.

З метою визначення тривалості перебування під митним контролем конкретної партії товарів, що переміщувалися на митну територію України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, початком такого перебування вважається:

- у разі переміщення природного газу - дата закінчення переміщення партії природного газу, визначена актом приймання-передачі такої партії природного газу;

- у разі переміщення нафти, нафтопродуктів або аміаку - дата закінчення переміщення партії нафти, нафтопродуктів або аміаку, визначена актом приймання-передачі (приймання) партії зазначених товарів, складеного у місці митного контролю;

- разі переміщення електроенергії –дата закінчення переміщення партії електроенергії, визначена актом приймання-передачі обсягу електроенергії за звітний період.

З цією ж метою датою завершення перетину митного кордону конкретної партії товарів при вивезенні за межі митної території України вважається:

- у разі переміщення природного газу - дата закінчення переміщення партії природного газу, визначена актом приймання-передачі природного газу в пунктах передання газу в газопроводи суміжних країн Європи;

- у разі переміщення нафти, нафтопродуктів- дата закінчення переміщення партії нафти, нафтопродуктів, визначена актом приймання-передачі зазначених товарів між українським перевізником та іноземним одержувачем;

- у разі переміщення електроенергії -дата закінчення переміщення партії електроенергії, визначена актом приймання-передачі обсягу електроенергії за звітний період.

Для переміщення через митний кордон України запланованих обсягів товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України здійснюють попереднє декларування таких товарів у Центральній енергетичній митниці або, за погодженням з нею, у інших митницях. Кабінет Міністрів України визначає порядок попереднього декларування, форми декларацій та перелік документів, необхідних для такого декларування.

Періодична декларація, форма якої визначена Кабінетом Міністрів України, подається до митниці за один місяць, але не пізніше ніж за одну добу до початку планової поставки товарів. Ці декларації після оформлення їх митницею, надаються суб’єктом ЗЕД перевізнику та є підставою для переміщення зазначених в них обсягів товарів через митний кордон України тільки протягом визначеного в ній періоду поставки.

Разом з такою декларацією, в залежності від виду товару, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються наступні документи:

-зовнішньоекономічний договір (контракт) – при декларуванні природного газу;

-зовнішньоекономічний договір (контракт) та маршрутне доручення про переміщення нафти, завірене печаткою перевізника – при декларуванні нафти;

-зовнішньоекономічний договір (контракт) та копія маршрутної телеграми про переміщення нафтопродуктів, завірену печаткою перевізника – при декларуванні нафтопродуктів. У разі переміщення нафтопродуктів, віднесених до підакцизної групи товарів, подається також документ (платіжне доручення, гарантійний лист банку тощо), що підтверджує застосування одного із заходів забезпечення доставки товару у митницю призначення;

-зовнішньоекономічний договір (контракт) та договір з перевізником, якщо суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності та перевізник є різними особами – при декларуванні аміаку;

-зовнішньоекономічний договір (контракт) та повідомлення про планові поставки електроенергії, завірене печатками перевізника та суб’єкта ЗЕД – при декларуванні електроенергії.

Митне оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, згідно заявленого митного режиму здійснюється Центральною енергетичною митницею або за погодженням з нею іншими митницями шляхом подання вантажної митної декларації (ВМД) на партію товару. Як одна партія в залежності від виду товару декларуються:

-об’єми газу, що переміщуються за одним зовнішньоекономічним договором ( контрактом) і за одним актом про прийняття-передання природного газу в строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки – у разі митного оформлення природного газу;

обсяги нафти, що переміщуються за одним маршрутним дорученням, за одним зовнішньоекономічним договором і за одним актом про прийняття - передання нафти в строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки – у разі митного оформлення нафти;

-обсяги нафтопродуктів, що переміщуються за однією маршрутною телеграмою, за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом про прийняття - передання нафтопродуктів у строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки – у разі митного оформлення нафтопродуктів;

-обсяги аміаку, що переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом про прийняття – передання в строк, що не перевищує календарного місяця – у разі митного оформлення аміаку;

-обсяги електроенергії, що переміщуються за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом), за одним актом про прийняття – передання у строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки – у разі оформлення електроенергії.

Вантажна митна декларація на партію товарів, що переміщується трубопровідним транспортом, подається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до митниці протягом 10-денного терміну, який визначений в частині першій ст.85 цього Кодексу. Зазначений термін починає обраховуватися з останнього дня фактичного переміщення товарів, визначеного відповідним актом прийняття-передання товарів. Кабінет Міністрів України може продовжувати строк подання митної декларації на окремі види товарів. Враховуючи особливості контролю за обсягами електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, митна декларація на ці товари подається протягом 15 днів з останнього дня фактичного переміщення електроенергії, обсяги якої зазначені у попередній митній декларації, форма якої визначена Кабінетом Міністрів України.

Українські перевізники та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, зобов’язані подавати в митницю документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення у встановлений законодавством термін. Акти про прийняття-передання подаються до митного органу не пізніше наступного дня після їх підписання сторонами договору.

Фактичні обсяги товарів, що переміщується на митну територію України або за її межі трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, не повинні перевищувати обсяги, заявлені у попередніх деклараціях, форми яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Але досвід практичної роботи по здійсненню митного оформлення таких товарів свідчить про непоодинокі випадки виникнення ситуацій, коли внаслідок технічних та комерційних причин обсяги фактично переміщених товарів відрізняються від попередньо заявлених митниці. Тому в разі переміщення товарів у кількості, меншій, ніж заявлена у попередніх деклараціях, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщений обсяг товарів.

У разі нездійснення фактичного переміщення товарів за оформленими попередніми деклараціями, форми яких визначаються Кабінетом Міністрів України, такі декларації анулюються в порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Сплата податків і зборів при митному оформленні товарів, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Митним кодексом України передбачена відповідальність за порушення встановлених порядків переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередач.

Одним із розповсюджених видів митних правопорушень під час здійснення імпортно-експортних операцій з енергоносіями, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, є неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю.

Дії, пов’язані з неподанням документів, класифікуються за ст. 330 МКУ. Даною статтею передбачено, що неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, визначених цим Кодексом, для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, тягне за собою попередження або накладання штрафу на посадових осіб підприємств до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Трапляються також випадки недекларування енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

Дії, пов’язані з недекларуванням товарів, класифікуються за ст.340 МКУ, якою передбачено, що недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість, тощо) про товари, що підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб підприємств від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих предметів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.041 с.)