Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

У разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.

Про здійснення огляду та переогляду у випадках, передбачених у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

1.Дана стаття регламентує випадки та порядок проведення огляду та переогляду, як форми митного контролю у неторговому обігу, тобто при переміщенні ручної поклажі та багажу громадян (крім особистого огляду – стаття 57 цього Кодексу) – пункт 2 статті 41 цього Кодексу.

2.Частиною 1 статті визначено, що огляд та переогляд ручної поклажі або багажу громадянина може проводитися лише у випадках якщо є підстави вважати, що, у них переміщуються через митний кордон України товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю органів державної влади, зазначеним у статті 27 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Тобто, ця форма митного контролю не є обов'язковою процедурою, а необхідність її здійснення встановлюється згідно з положеннями статті 42 цього Кодексу “Вибірковість митного контролю”, яка визначає, що під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.При прийнятті рішення про проведення огляду та переогляду необхідно враховувати положення статті 66 цього Кодексу, яка визначає можливість звільнення від окремих форм митного контролю, зокрема звільнення від проведення огляду:

-ручної поклажі та супроводжуваного багажу Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними – стаття 67 цього Кодексу;

-особистого багажу глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними (якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами) – частина 2 статті 287 цього Кодексу.

4.Частина 2 статті визначає, що огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

У даному випадку уповноважена особа, повинна розумітися у понятті викладеному у частині 2 статті 26 цього Кодексу, це:

-митні брокери;

-інші особи на підставі нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином.

5.Заключні частини даної статті присвяченні проведенню огляду та переогляду у випадку відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи.

 

6.До таких випадків відноситься:

 

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

Огляд та переогляд у даному випадку здійснюється або за повідомленням органів державної влади, що зазначені у статті 27 цього Кодексу або правоохоронних органів, а також на підставі інформації отриманої митними органами, як оперативної, так і аналітичної отриманої на підставі аналізу та / або перевірки супровідних документів.

 

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

Зазначений випадок є найбільш типовим, коли несупроводжуваний багаж надходить на залізничну станцію (порт, аеропорт) призначення. Вантаж поміщується на склад залізниці (порту, аеропорту), де повинен зберігатися до закінчення митного оформлення.

У випадку коли громадянин не звертається до митних органів, цей вантаж буде зберігатися на складі, доки не буде визнаний безхазяйним – дивися пункт 6 коментарю до статті 56.

 

3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

Зрозуміло, що громадянин або уповноважена ним особа, чисто фізично не може бути присутніми при митному контролі міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях.

 

4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.

Огляд або переогляд проводиться у межах справи про порушення митних правил за статтею 349 цього Кодексу. . Об'єктом порушення у даному випадку буде виступати зазначена ручна поклажа або багаж, суб'єктом – перевізник.

При цьому звертаємо увагу, що за змістом статті 349 йдеться мова про транспортні засоби та товари невивезенні за митний кордон України в строки, встановлені митним органом, а дана стаття оперує поняттями “ручна поклажа і багаж”, що неминуче призведе до ускладнень при судовому розгляді справ у даному випадку.

 

7.Термін визнання товарів, такими за якими не звернувся власник (безхазяйним) та порядок його обліку, зберігання, оцінки викладено у Постанові Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 “Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним” (із наступними змінами та доповненнями). Він обмежений строком надходження цих товарів під митним контролем – підпункт 3) пункту 1 зазначеного вище Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Терміни перебування товарів під митним контролем визначено у статтях 169, 172, 214 цього Кодексу.

У даному випадку, для цілей цієї статті необхідно користуватись положеннями статті 172 цього Кодексу:

-товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності;

-інші товари – три місяці.

8.Окремо необхідно визначити, що у випадку передбаченому пунктом 2 частини 3 статті, коли ручна поклажа або багаж зберігається на складах морських торговельних портів або припортових залізничних станцій, крім законодавчих та нормативних вимог наведених вище, необхідно також враховувати вимоги:

-Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.1993 № 33-93 “Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни”;

-Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 № 536 “Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни”;

-Спільним наказом Міністерства транспорту України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.03.2002 № 178/75 “Про затвердження Положення про комісії з питань вилучення та реалізації залежаних вантажів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2002 за № 577/6865,у частині комісійного прийняття рішення щодо вилучення та реалізації вантажу.

9.Частина 4 статті встановлює обов’язковість присутності при огляді (переогляді) представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.

При цьому, якщо перевезення здійснюється автомобільним або залізничним транспортом, а також поштою та експресс-перевізником, питання щодо представника перевізника не буде виникати.

У випадку перевезення морським (річковим) та авіаційним транспортом, ручна поклажа та багаж буде зберігатись на складі порту (аеропорту), який у переважній більшості не є перевізником, буде виникати проблеми с представником перевізника. Необхідно, що би у даному випадку порт (аеропорт) вимагав від відправника довіреність (або обумовлював в договорі на обслуговування) на представлення інтересів перевізника за вантажами, що передаються на склад порту (аеропорту).

10.Частина 4 встановлює, що за підсумками огляду або переогляду у випадках, передбачених пунктами 1 та 2 частини 3 статті, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.

Форма Акта про проведення огляду (переогляду) ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи й форма додаткового аркуша до нього встановлена наказом Державної митної служби України від 05.11.2002 № 608 “Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи”.

 

Стаття 57. Особистий огляд

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.

Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.013 с.)