Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.

Копія протоколу надається громадянинові.

Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

1. Дана стаття регламентує випадки та порядок проведення особистого огляду громадян, як форми митного контролю – пункт 2 статті 41 цього Кодексу.

2. Частиною 1 статті визначено, що особистий огляд є винятковою формою митного контролю, який може проводитись лише за наявності достатніх підстав вважати, що громадянином порушується митне законодавство України, а саме громадянин приховує від митного контролю:

- предмети контрабанди;

- товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил;

- товари, які заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

3. У зв'язку із особливим статусом особистого огляду, як форми митного контролю, дозвіл на його проведення у письмовому вигляді начальником митного органу або особою, що його заміщує.

Прийняття рішення про проведення особистого огляду оформлюється Постановою про проведення особистого огляду, яка затверджена наказом Державної митної служби України від 21.04.03 № 262 „Про затвердження форм постанови про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду” та зареєстрованого в Мінюсті України 06.05.03 за № 350/7671.

4. Частина 2 статті, дозволяє прийняти рішення про проведення особистого догляду на митному посту за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.

5. Частина 3 статі встановлює перелік дій посадових осіб митних органів, які передують особистому огляду:

- пред'явити громадянину письмову постанову про проведення особистого огляду;

- ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду;

- запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.

6. За умови добровільного пред'явлення приховуваних товарів, інспектор складає протокол про порушення митних правил за статтею 340 „Недекларування товарів, транспортних засобів” цього Кодексу, в якому, крім іншого зазначається, що громадянин добровільно пред'явив приховувані товари. В іншому випадку, якщо будуть виявленні при особистому огляді приховані товари, інспектором складається протокол про порушення митних правил за статтею 352 „Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю” цього Кодексу.

7. Частина 4 містить вимоги щодо умов при яких здійснюється особистий огляд:

1) Щодо осіб, які можуть бути присутніми при огляді:

- посадова особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд;

- поняті тієї ж статі, не менш ніж два;

- медичний працівник.

2) Щодо обмежень при виборі понятих:

- родичі особи, яка підлягає особистому огляду;

- працівники митних органів;

- інші особи, які можуть бути заінтересовані у результатах огляду.

3) Щодо приміщення у якому проводиться догляд:

- ізольоване приміщення;

- відповідність цього приміщення встановленим санітарно-гігієнічним вимогам;

- неможливість доступу до приміщення з боку осіб, що не приймають участь у огляді;

- неможливість спостерігати за проведенням огляду з боку осіб, що не приймають участь у огляді .

4) Щодо проведення огляду:

- Огляд проводить посадова особа митного органу;

- Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.

8. Облаштування приміщення для проведення особистого огляду проводиться разом з облаштуванням митного поста або іншого структурного підрозділу митного органу.

Визначення таких приміщень здійснюється у відповідності до положень статті 25 цього Кодексу “Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій” та статті 114 цього Кодексу “Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях” .

9. Відповідно до Положення про порядок здійснення особистого огляду громадян, які прямують через митний кордон України (затверджено Головою Державного митного Комітету України 09.06.92), особистий огляд проводиться наступним чином та у наступному порядку:

1) Приміщення, в якому має проводитися особистий огляд, повинно до початку огляду бути обстежене посадовими особами митного органу. Двері в суміжні приміщення, вікна, ілюмінатори та таке інше повинні бути зачиненими, предмети, які можуть бути використані як засоби нападу - вилучені.

2) Порядок проведення особистого огляду:

- оглядаються усі дрібні предмети, що є у громадянина, який підлягає огляду (палиці, парасолі, запальнички, самописки, цигарниці та т.п.), а також головні убори;

- оглядаються верхній одяг і взуття, зняті таким громадянином;

- крізь білизну на дотик перевіряється наявність сторонніх предметів на тілі;

- оглядається білизна, знята громадянином;

- оглядається зачіска, кисті рук, ступні ніг та т.д.

При огляді одягу та взуття особливу увагу слід звертати на предмети кустарного виробництва, ортопедичне взуття, а також шви, латки, манжети, плечики, підкладки, пояси, халяви, устілки, каблуки, головні убори.

Під час особистого огляду необхідно уважно стежити за громадянином, щодо якого здійснюється такий огляд, беручи до уваги будь-які зміни в його поведінці, зважувати проміжні наслідки огляду і демаскуючі ознаки (сліди ремонту одягу і взуття, бинти або пов'язки на окремих частинах тіла та т.п.), використовуючи знання характерних способів приховування тих чи інших предметів та цінностей.

Результати особистого огляду фіксуються у Протоколі особистого огляду, форма якого затверджена наказом Державної митної служби України від 21.04.03 № 262 „Про затвердження форм постанови про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду” та зареєстрованого в Мінюсті України 06.05.03 за № 350/7671., що передбачено частиною 5 статті.

Відповідно до частин 6 статті, протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.

У разі відмови громадянина підписати Протокол, у ньому робиться відповідний запис про це, що засвідчується підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Копія Протоколу надається громадянинові в обов'язковому порядку, як це передбачено частиною 7 статті.

У відповідності до положень статті 42 “Вибірковість митного контролю” цього Кодексу та згідно з частиною 8 статті, особистому огляду не підлягають:

 

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

народні депутати України;

Прем'єр-міністр України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

Голова та судді Верховного Суду України;

Голова та судді Конституційного Суду України;

Міністр закордонних справ України;

Генеральний прокурор України;

члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

 

Окремо необхідно зазначити, що особи, які користуються дипломатичним імунітетом у відповідності до положень статті 29 Віденській конвенції про дипломатичні зносини (від 18.04.1961), статті 41 Віденської конвенції про консульські зносини (від 24.04.1963), статті 58 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру (від 14.03.1975) є недоторканими особами і таким чином можуть підлягати особистому огляду лише з їх особистої згоди (добровільна відмова від імунітету).

ПРОТОКОЛ

Особистого огляду

_________________ 200__ року __________________________________

(назва населеного пункту)

 

Згідно з рішенням ____________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові службової особи,

______________________________________________________________________________________________________________________

яка прийняла рішення про проведення особистого огляду)

за участю ____________________________________________________________________________________________________________

 

у присутності понятих ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

за участю ____________________________________________________________________________________________________________

(дані інших осіб, які мають відношення до особистого огляду)

______________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові службової особи митниці

______________________________________________________________________________________________________________________

або іншої установи, що проводить огляд)

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ на підставі ст. 57 Митного кодексу України

 

здійснив особистий огляд __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство; домашня адреса особи,

_________________________________________________________________________________________________________

щодо якої прийнято рішення про огляд)

про що складено цей протокол.

 

Громадянин (ка) __________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підлягає огляду)

ознайомлений (на) з рішенням про проведення особистого огляду і йому (їй) запропоновано добровільно видати предмети і цінності, не пред'явлені для митного огляду.

 

_________________________

(підпис)

Особистий огляд розпочато в ______ годин _______ хвилин.

 

Учасникам огляду роз'яснені їх права бути присутніми при всіх діях, здійснюваних у процесі особистого огляду, і робити заяви, давати пояснення, які мають бути занесеними до протоколу чи приєднаними до нього.

 

Понятим _____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

спеціалісту __________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

крім того, роз'яснюється їх обов'язок засвідчити факт, зміст і результати особистого огляду

 

_____________________________ ______________________________

(підпис спеціаліста) (підпис понятих)

 

Особистий огляд здійснювався в приміщенні __________________________________________________________________________

(митниці, каюти, купе та ін.)

 

Громадянин (ка) _________________________________ заявив (ла) ________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

і пред'явив (ла) ____________________________________________________________________________________________

(перелічити предмети і цінності, їх особливі ознаки, кількість і сума, де знаходились)

__________________________________________________________________________________________________________

(якщо є додаток, то вказати - дивись додаток № __)

Під час особистого огляду громадянина (ки) _________________________________________________________________________ ________________________________________крім

(прізвище, ініціали)

предметів і цінностей, виданих добровільно, виявлено _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(перелічити предмети і цінності, їх особливі ознаки, кількість і сума, де знаходились)

______________________________________________________________________________________________________________________

(якщо є додаток, то вказати - дивись додаток № __)

 

Згідно зі ст. 377 Митного кодексу України вилучено:

 

№ п/п Найменування та індивідуальні ознаки Кількість (вага) Вартість Примітки
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

(якщо є додаток, то вказати - дивись додаток № __)

 

 

Вилучені предмети і цінності упаковані в присутності понятих і опечатані (опломбовані) печаткою (пломбою) з відбитком

 

Заява пояснення гр.___________________________________ при складанні протоколу

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

(якщо є додаток, то вказати - дивись додаток № __)

 

Особистий огляд закінчено в _____ годин ____ хвилин.

 

Протокол прочитано вголос. Записано вірно. Зауважень відносно особистого огляду та змісту протоколу немає.

 

Громадянин, який підлягав огляду ____________________________________________________________________________

 

Поняті ____________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Присутні особи _____________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Протокол склав співробітник митного органу ___________________________________________________________________

 

 

Копію протоколу отримав ____________________________ 200___ року

 

Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)