ТОП 10:

Морально-психологічне забезпечення підрозділу під час ведення бою 

Морально-психологічне забезпечення – це комплекс заходів, який проводиться з метою формування, підтримання в особового складу високого морально-психологічного стану, морально-бойових якостей, необхідних для успішного виконання бойових завдань.

Морально-психологічне забезпечення у взводі (відділенні, екіпажі) організовується і здійснюється з метою безумовного виконання рішень командира на бойові дії, формування і підтримку високого бойового духу, стійкого морально-психологічного стану особового складу, досягнення переваги над противником, підтримку високої бойової готовності, дисципліни і бойової згуртованості особового складу, відновлення психічних втрат.

Основними завданнями МПЗ під час підготовки та в ході бою є:

- інформування особового складу з питань державної політики в сфері оборони та безпеки держави;

- формування у військовослужбовців стійкої системи світогляду, розуміння внутрішньої та зовнішньої політики держави, свідомого ставлення до призначення, мети та завдань ЗС України;

- проведення психологічної підготовки особового складу, психологічного супроводу бойових дій;

- формування та підтримка в особового складу психологічної стійкості, високої бойової активності, спроможності витримувати нервово-психологічні навантаження і зберігати боєздатність в умовах дій психотравмувальних чинників;

- роз’яснення особовому складу норм міжнародного гуманітарного права;

- розвиток в особового складу високих моральних якостей, звичок до дотримання норм загальнолюдської моралі, чесності, гуманізму, колективізму, товариства та взаємодопомоги, довіри до командирів і начальників, дисциплінованості, намагання до вдосконалення військової майстерності;

- формування у військовослужбовців правової свідомості, глибокої поваги до законів України, правопорядку, який підтримується у ЗС України, розуміння необхідності їх суворого виконання;

- дотримання і реалізація усіх правових і соціальних гарантій, які передбачені Конституцією та чинним законодавством України;

- виховання у військовослужбовців загальної культури поведінки, формування у військових колективах здорових взаємовідносин, організація та проведення культурно-виховної роботи.

Основними складовими (напрямками) МПЗ є:

· інформаційно-пропагандистське забезпечення та зв’язки з громадськістю;

· психологічне забезпечення;

· соціально-правове забезпечення;

· культурологічне забезпечення;

· захист від негативного інформаційно-психологічного впливу противника.

Для вирішення цих завдань проводяться спеціальні соціологічні та психологічні дослідження, організація забезпечення підрозділів батальйону (роти) технічними засобами виховання.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення та зв’язки з громадськістю – це система цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого морально-психологічного стану на підставі оперативного інформування особового складу про зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, визначені завдання та умови їх виконання. Передбачає бойове, суспільно-політичне та військово-технічне інформування та проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки.

Психологічне забезпечення – це комплекс заходів щодо формування, підтримання та відновлення в особового складу психологічних і психофізіологічних якостей, які забезпечують високу психологічну стійкість військовослужбовців, готовність виконувати бойові завдання в будь-яких умовах обстановки.

Психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців, які отримали бойові психогенні травми та розлади, здійснюється як безпосередньо у підрозділах (шляхом само- чи взаємодопомоги силами особового складу підрозділів), так і в пункті психологічної допомоги та реабілітації бригади при тісній взаємодії із спеціалістами медичної служби.

Соціально-правове забезпечення – це діяльність щодо створення необхідних соціальних і правових умов дотримання конституційних прав і свобод, задоволення соціальних потреб та інтересів військовослужбовців у ході підготовки і виконання бойових завдань; дотримання норм міжнародного гуманітарного права; підтримання високої дисципліни, організованості та порядку.

Основними завданнями тут є:

- мобілізація внутрішніх сил військовослужбовців через мотивацію їх діяльності;

- досягнення свідомого виконання особовим складом вимог законів України;

- дотримання моральних принципів поведінки в екстремальних умовах воєнного часу, норм міжнародного гуманітарного права (права війни);

- підтримання високої дисципліни, організованості та порядку;

- реалізація соціальних гарантій особового складу ЗС України та членів їх сімей згідно з чинним законодавством.

Культурологічне забезпечення – це діяльність, яка спрямована на організацію духовно-змістовного дозвілля та культурного обслуговування військ.

Основними її завданнями є:

- підтримка та відновлення моральних, психічних і фізичних сил особового складу, його мобілізація на виконання бойових завдань;

- формування товариських взаємин між воїнами всіх націй, національних і етнічних груп, різних конфесій України, розвиток національної гідності та патріотизму;

- задоволення духовних (культурних) потреб військовослужбовців.

Захист від негативного інформаційно-психологічного впливу противника – комплекс заходів стосовно прогнозування, профілактики та зриву інформаційно-психологічного впливу (психологічних операцій) противника, нейтралізація його намагань дезінформувати і деморалізувати особовий склад наших військ, дезорганізувати його бойову діяльність.

Основними завданнями захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу противника є:

- оцінювання сил і засобів психологічних операцій противника, визначення об’єктів їх можливого впливу;

- роз’яснення військовослужбовцям мети, завдань, форм і методів, технічних засобів здійснення психологічних операцій;

- своєчасне знищення інформаційних матеріалів противника.

Безпосереднім організатором МПЗ в батальйоні (роті) є заступник командира з виховної роботи.

Під час підготовки до бойових дій заступник командира з виховної роботи на підставі рішення командира батальйону (роти):

- виробляє пропозиції щодо МПЗ,

- ставить завдання психологу батальйону, командирам підрозділів, їх заступникам з виховної роботи,

- розробляє план МПЗ бойових дій, організує взаємодію в інтересах МПЗ;

- здійснює контроль, надання допомоги і несе особисту відповідальність за виконання заходів МПЗ;

- доповідає командиру батальйону (роти) про виконання завдань МПЗ.

Під час організації і ведення бою в обороні МПЗ спрямовується на підтримання в особового складу стійкості та мужності, взаємної підтримки в бою, мобілізацію особового складу на відбиття атак противника та оборону зайнятих позицій, здатність вести бойові дії навіть при повному оточенні.

Особлива увага звертається на роботу з особовим складом підрозділів, які обороняють найбільш важливі позиції та ведуть бій у смузі забезпечення (на передовій позиції) і в бойовій охороні.

Основними способами виконання завдань морально-психологічного забезпечення в обороні є:

· проведення бесід із пропаганди прикладів мужності і героїзму, передового досвіду ведення бойових дій, із дискредитації задумів і дій противника;

· щоденне бойове інформування, періодичне правове інформування, прослуховування інформаційних радіопередач, доведення до особового складу періодичного друку, інших інформаційних матеріалів;

· навчання особового складу простих прийомів психологічної саморегуляції.

· Під час розташування взводу (відділення, екіпажу) у підрозділах другого ешелону оборони додатково можуть проводитися загальні збори військовослужбовців, заняття з нештатним інформаційним активом та інші заходи.

У наступі МПЗ спрямовується на зміцнення бойового духу особового складу, підтримку високого наступального пориву, сміливості, героїзму і спритності в бойовій обстановці, ініціативи, самовідданості і рішучості в досягненні перемоги над противником; роз’яснення особовому складу бойових завдань, характеру й особливостей майбутнього бою; необхідність збереження в таємниці вжитих заходів з підготовки до наступу; виховання ненависті до ворога і впевненості в його розгромі; мобілізацію особового складу на ефективне застосування в наступі техніки й озброєння для прориву оборони, оточення і знищення противника; підтримку в особового складу другого ешелону (резерву) постійної готовності до введення в бій і вирішення інших завдань, які раптово виникають.

Основними способами виконання завдань морально-психологічного забезпечення в наступі є:

· оперативне доведення до особового складу змін у тактичній обстановці, роз’яснення нових бойових завдань, популяризація успіхів підрозділів, які наступають, героїчних подвигів воїнів;

· організація прослуховування інформаційних передач;

· навчання, поповнення і підготовка новоприбулих військовослужбовців до ведення активних наступальних дій, правильна їх розстановка з урахуванням бойового досвіду, спеціальності і морально-психологічних якостей.

Основні зусилля МПЗ в наступі зосереджуються в підрозділах, які діють на напрямку головного удару (ділянці прориву) бригади (полку).

У зустрічному бою МПЗ спрямовується на досягнення постійної готовності військовослужбовців до стрімких і маневрених дій для розгрому противника, випередження його в розгортанні, відкритті вогню, завдання йому раптових ударів у фланг і тил, розчленовування і знищення противника. Особлива увага звертається на роботу з особовим складом, який діє в розвідувальних органах, передових загонах (авангардах).

МПЗ зустрічного бою відповідає змісту МПЗ наступу. Головна увага приділяється оперативному доведенню до особового складу бойових завдань та мобілізацію його на рішучі й ініціативні дії.

Під час бою в оточенні і виходу з оточення МПЗ спрямовується на підтримання витримки, організованості і дисципліни серед особового складу; запобігання панічним настроям та проведення заходів психокорекції; мобілізацію військовослужбовців на створення кругової оборони в короткі терміни, формування високої бойової активності особового складу підрозділів, які утримують загрозливі (танконебезпечні) напрямки; забезпечення здатності підрозділів вести бій у відриві від головних сил бригади (полку), готовності військовослужбовців до рішучого знищення противника, що вклинився, та його повітряного десанту й організованого виходу з оточення.

МПЗ проводиться шляхом оперативного інформування особового складу про події в районі бойових дій, заходи, які вживаються командуванням для деблокування оточених військ, розміщення інформаційного і виховного активу в бойових порядках оточених військ з урахуванням обстановки, що склалася, своєчасним його інструктуванням, пропагандою прикладів стійкості і завзятості в бою.

Під час пересування (на марші) МПЗ зосереджується на підготовці військ до здійснення пересування різними способами, забезпеченні своєчасного прибуття підрозділів у призначений район в готовності до виконання поставлених завдань. Особлива увага приділяється підвищенню витривалості особового складу, дотриманню дисципліни маршу, правил маскування і заходів безпеки, готовності підрозділів до ведення бойових дій у будь-яких умовах обстановки.

Морально-психологічне забезпечення на марші організується, як правило, на привалах, у місцях нічного (денного) відпочинку шляхом проведення бесід, інформування особового складу про характер майбутніх бойових завдань, популяризації передового досвіду, прослуховування радіопередач, випуску інформаційних бюлетенів і бойових листків, радіогазет, демонстрації кіно- і відеофільмів, радіоконцертів за заявками військовослужбовців, виступів учасників художньої самодіяльності.

Під час розташування на місці МПЗ спрямовується на мобілізацію особового складу для швидкого, прихованого, розосередженого розташування підрозділів, обладнання району в інженерному відношенні, проведення маскування, організації охорони і системи вогню, підтримки високої пильності і бойової готовності.

Морально-психологічне забезпечення під час розташування на місці відповідає змісту МПЗ в обороні.

Особовий склад, який отримав бойові психічні травми і потребує кваліфікованої психологічної допомоги, направляється до пунктів психологічної допомоги і реабілітації бригади (полку) або центрів психологічної допомоги і реабілітації об’єднання попутним транспортом, призначеним для евакуації поранених і хворих.

Робота з надання допомоги військовослужбовцям, які отримали бойові психічні травми, та їх евакуація здійснюються в тісній взаємодії спеціалістів психологічної і медичної служб.

 

Питання для самоконтролю.

 

1. Дати поняття виховної роботи в Збройних Силах України та які існують її принципи.

2. Які існують основні закономірності виховної роботи у Збройних Силах України?

3. Які існують напрями виховної роботи у Збройних Силах України?

4. Що таке військове виховання,принципи військового виховання у Збройних Силах України?

5. Дати визначення міжнародного гуманітарного права та його мети.

6. Які головні принципиміжнародного гуманітарного права?

7. Що повинні робити командири підрозділу під час збройного конфлікту?

8. Обов’язки командирів підрозділу під час ведення бойових дій.

9. Що таке права людини?

10. Які особи знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права?

11. Хто відноситься до жертв збройного конфлікту?

12. Які об’єкти знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права?

13. Які методи заборонено застосовувати у міжнародному гуманітарному праві?

14. Загальні вимоги до командирів по підтриманню міжнародного гуманітарного права.

15. Що собою представляє воєнно-ідеологічна підготовка у Збройних Силах України?

16. Яка мета воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

17. Який основний зміст і принципи воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

18. Які основні завдання воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

19. Чим досягається успішне вирішення завдань воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

20. Яким чином проводиться організація воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України.

21. Обов’язки командирів з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України.

22. Порядок проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

23. Які існують форми проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

24. Обов’язки керівника групи з воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

25. Які основні принципи та завдання воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України?

26. У чому полягає інформаційно-пропагандистське забезпечення у Збройних Силах України?

27. Яка мета та основні напрями інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України?

28. Які існують принципи інформаційної роботи у Збройних Силах України?

29. Які існують завдання інформаційної роботи у Збройних Силах України?

30. Які існують форми інформаційної роботи у Збройних Силах України?

31. Які існують основні види інформаційної роботи та яким чином проводиться суспільно-політичне інформування у Збройних Силах України?

32. Яким чином проводиться правове інформування особового складу у Збройних Силах України?

33. Яким чином використовується наочна агітація в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України?

34. Яким чином здійснюється зв’язок з громадськістю та засобами масової інформації?

35. Що таке забезпечення технічними засобами виховання?

36. Яка основна мета та принципи забезпечення технічними засобами виховання у Збройних Силах України?

37. Які існують заходи забезпечення технічними засобами виховання у Збройних Силах України?

38. Яким чином здійснюється забезпечення технічними засобами виховання у Збройних Силах України?

39. Хто відповідає за організацію та забезпечення технічними засобами виховання військових частин у Збройних Силах України?

40. Що включає забезпечення технічними засобами виховання у Збройних Силах України?

41. Які існують вихідні дані під час визначення потреби у технічних засобах виховання у Збройних Силах України?

42. Що є підставою для зарахування на забезпечення технічними засобами виховання військових частин у Збройних Силах України?

43. Який існує порядок звітності військових частин перед центральною службою забезпечення у Збройних Силах України?

44. Для чого призначені технічні засоби виховання у Збройних Силах України?

45. Що належить до технічних засобів виховання у Збройних Силах України?

46. На які види розподіляються технічні засоби виховання у Збройних Силах України?

47. Яка існує класифікація технічних засобів виховання у Збройних Силах України?

48. Які існують вимоги щодо використання технічних засобів та їх застосування у виховному процесі Збройних Сил України?

49. У яких формах виховної роботи доцільно використовувати можливості кіноапаратури?

50. Яким чином забезпечуються Збройні Сили України газетами, часописами і літературою?

51. Які існують види передплати газет і часописів?

52. Де зберігаються комплекти газет в обов'язковому порядку?

53. Які існують основні задачі виховної роботи з виконання задач спеціальної підготовки у Збройних Силах України?

54. Організація виховної роботи в період виконання завдань вогневої підготовки та бойових стрільб у Збройних Силах України.

55. Виховна робота при експлуатації озброєння і техніки у Збройних Силах України.

56. Організація виховної роботи по забезпеченню вартової і внутрішньої служби та бойового чергування у Збройних Силах України.

57. Які існують професійно-психологічні відбори особового складу у військових підрозділах Збройних Сил України?

58. Які існують основні форми культурно-масових заходів?

59. Які головні задачі виховної роботи під час підготовки воїнів до бою у Збройних Силах України?

60. Чим досягається успішне рішення задач виховної роботи у бойовій обстановці у Збройних Силах України?

61. Що таке бойова майстерність та психологічні компоненти майстерності військового колективу у Збройних Силах України?

62. Які існують етапи формування бойової майстерності у Збройних Силах України?

63. Які існують умови формування бойової майстерності військового колективу у Збройних Силах України?

64. Що таке бойова готовність та які її складові частини у Збройних Силах України?

65. Що таке пильність та на яких аспектах вона базується?

66. Що таке морально-психологічне забезпечення?

67. Які основні завдання та складові морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України?

68. Які основними завдання захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу противника?

69. На що спрямовується морально-психологічне забезпечення під час організації і ведення бою в обороні?

70. Які основні способи виконання завдань морально-психологічного забезпечення в обороні?

71. Які основні способи виконання завдань морально-психологічного забезпечення в наступі?

72. На що спрямовується морально-психологічне забезпечення у зустрічному бою?

73. На що спрямовується морально-психологічне забезпечення під час бою в оточенні і виходу з оточення?

 

Додатки

Додаток 1

Указ Президента України

 

Про Концепцію виховної роботи у Збройних та інших військових формуваннях України

З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, визначення напрямків і засад її перебудови відповідно до сучасних вимог постановляю:

1.Затвердити концепцію виховної роботи у збройних силах та інших військових формуваннях (додається).

2.Міністрові оборони України, командувачу Національної гвардії України, голові Державного комітету у справах охорони та у справах охорони Державного кордону України, міністрові внутрішніх справ України, голові Служби безпеки України міністрові України з питань про надзвичайні ситуації та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи вжити заходів до усунення серйозних недоліків у виховній роботі у військових підрозділах, перебудови її відповідно до затвердженої цим Указом Концепції, зміцнення органів виховної роботи та підвищення їх статусу.

Президент України Л.Кучма

м. Київ

4 вересня 1998 року

№ 981/98

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Указом Президента України від 4 вересня 1998 року № 981/9

 

Концепція

 

Виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.021 с.)