ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація та проведення воєнно-ідеологічної підготовкиВоєнно-ідеологічна підготовка в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України організовується відповідно до вимог цієї Інструкції та проводиться з урахуванням специфіки завдань, що покладені на військові частини.

Загальне керівництво воєнно-ідеологічною підготовкою та відповідальність за її проведення покладається на командувачів, командирів, начальників усіх рівнів.

За організацію воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині безпосередньо відповідають та вживають вичерпних заходів для її якісного проведення заступники командувачів, командирів по роботі з особовим складом

Вони зобов’язані:

забезпечувати високу ефективність воєнно-ідеологічної підготовки;

постійно вдосконалювати організацію, зміст та матеріально-технічне забезпечення занять;

здійснювати методичне забезпечення проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки.

Воєнно-ідеологічна підготовка у Збройних Силах України проводиться згідно з тематичними планами воєнно-ідеологічної підготовки на навчальний рік, що розробляються Департаментом соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України та затверджуються першим заступником Міністра оборони України.

На основі тематичних планів у військовій частині розробляється навчальний план воєнно-ідеологічної підготовки, при цьому враховуються особливості та специфіка завдань, які покладені на військову частину.

Планування та організація проведення воєнно-ідеологічної підготовки покладаються на органи по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи), штаби, заступників командирів військових частин по роботі з особовим складом і здійснюються в загальній системі підготовки військ

Відповідно до планів підготовки військових частин, особливостей поставлених завдань, важливих подій в Україні та світі, заступникам командувачів, командирів по роботі з особовим складом дозволяється включати до навчальних планів додаткові теми в рамках резерву часу.

Порядок проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки визначається в наказі командира військової частини щодо організації бойової підготовки на навчальний рік, у якому визначається:

· кількість, склад груп та їх керівники;

· місця проведення занять;

· організація підготовки керівників;

· порядок методичного, технічного забезпечення та система контролю.

Заняття з воєнно-ідеологічної підготовки проводяться з періодичністю:

- для офіцерського складу органів військового управління один раз у місяць у формі інформування;

- для офіцерського складу військових частин, військових навчальних закладів, (крім офіцерів, які обіймають наукові та науково-педагогічні посади) установ та організацій – один раз на тиждень по 1 годині у ранковий час;

- для сержантів та солдатів військової служби за контрактом, строкової військової служби військових частин – один раз на тиждень по 2 години у ранковий час;

- для військовослужбовців, які проходять первинну військово-професійну підготовку (навчальний курс підготовки військовослужбовців за контрактом) – в системі проведення первинної військово-професійної підготовки солдата;

- для особового складу національних контингентів Збройних Сил України, екіпажів кораблів, які виконують завдання бойової служби, бойового чергування, у ході тактичних навчань, а також під час виконання інших навчально-бойових завдань у польових умовах – відповідно до специфіки завдань, що виконуються, тривалості ротації бойової служби,навчань у формі періодичного інформування.

Основними формами проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки є:

Кінолекторій, розповідь-бесіда, семінар, “круглий стіл”. Під час проведення занять широко практикувати перегляд науково-популярних та документальних відеофільмів, відео-роліків, телепрограм за визначеною тематикою воєнно-ідеологічної підготовки з подальшим коментарем керівника занять.

Під час проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки використовуються методи, визначені Концепцією удосконалення підготовки Збройних Сил України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 25 жовтня 2012 року № 699.

Керівниками груп воєнно-ідеологічної підготовки призначаються офіцери структур органів по роботі з особовим складом та найбільш підготовлені офіцери, здатні творчо проводити заняття, забезпечувати якісне засвоєння слухачами навчальних планів.

Методична підготовка керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки здійснюється шляхом систематичного проведення інструкторсько-методичних занять та організації самостійної роботи керівників груп.

Облік проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки ведеться у загальній системі обліку занять з бойової підготовки.

Аналіз стану воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині здійснюють начальники штабів, заступники по роботі з особовим складом у загальній системі підбиття підсумків підготовки військових частин.

Основним змістовим та організаційним документом кожного заняття є план проведення заняття з воєнно-ідеологічної підготовки. Він розробляється керівником на кожне заняття та затверджується безпосереднім командиром.

У плані проведення заняття визначається тема, форма заняття, час, місце і метод проведення, список літератури, що використовувалася під час підготовки до заняття, навчальні питання, короткий зміст навчального матеріалу, засоби матеріально-технічного забезпечення заняття.

Керівник групи несе персональну відповідальність за підготовку, якість та ефективність проведення заняття.

Він зобов’язаний:

ü забезпечувати 100% залучення особового складу до занять з воєнно-ідеологічної підготовки за винятком відсутніх з поважних причин;

ü знати вимоги керівних документів щодо організації та проведення ідеологічної роботи та воєнно-ідеологічної підготовки;

ü особисто готуватися до заняття, глибоко знати навчальний матеріал;

знати структуру, зміст, основні форми та методи проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки;

ü не допускати переносу проведення занять без поважних причин;

ü постійно відслідковувати події в Україні та світі;

ü підтримувати у належному стані навчально-матеріальну базу проведення занять;

ü використовувати технічні засоби виховання;

ü вести систематичний облік занять;

ü інформувати безпосереднього командира (начальника) та заступника по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) про проведення занять.

 

Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України

 

Загальні положення

Інформаційно-пропагандистське забезпечення полягає у здійсненні органами військового управління, військовими навчальними закладами, військовими частинами, установами та організаціями Збройних Сил України заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через систему інформації і військово-патріотичного виховання особового складу.

Терміни,які вживаються у цьому питанні:

Бойове інформування - оперативне і систематичне доведення до особового складу бойової обстановки, поставлених завдань і способів їх виконання, передового досвіду та героїчних дій військовослужбовців;

Військово-технічне інформування - процес доведення до військовослужбовців основних напрямів воєнно-технічної політики держави, перспектив розвитку військової техніки і озброєння, їх тактичних та технічних характеристиках, способів та досвіду бойового застосування;

Зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації - систематична діяльність військових частин з управління всією сукупністю комунікаційних процесів, яка сприяє встановленню і підтримці взаєморозуміння між Збройними Силами України та громадськістю за допомогою обміну інформацією і оцінки реакції громадськості;

Інформаційна робота - оперативне, об'єктивне доведення і роз'яснення особовому складу Збройних Сил України державної політики, законів України та інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки та оборони, інформування про діяльність органів державної влади, військового управління, суспільно-політичну та економічну обстановку в державі та світі, з інших актуальних питань;

Наочна агітація - сукупність об'єктів інформаційно-пропагандистського характеру, що знаходяться на території військових частин (плакатів, стендів, бігбордів, лайтбоксів, відеобордів, панно, архітектурних споруд, конструкцій архітектурно-художніх елементів, рекламної друкованої продукції);

Оперативне інформування - своєчасне доведення до особового складу актуальної, термінової інформації та змін в обстановці, яка склалася;

Правове інформування - процес доведення до військовослужбовців інформації правового характеру;

Суспільно-політичне інформування - оперативна форма доведення і роз'яснення особовому складу актуальних питань розвитку держави та Збройних Сил України, суспільно-політичної обстановки та останніх подій в Україні і світі;

Тематичне інформування - процес ознайомлення особового складу з інформацією за визначеною тематикою, присвяченою визначним подіям у політичному, суспільно-громадському, культурно-мистецькому, історико-культурному житті держави, а також життєдіяльності видатних постатей в історії України та світу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.005 с.)