ТОП 10:

Відділ матеріально-технічного забезпечення психологічних технологій управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил УкраїниВідділ матеріально-технічного забезпечення психологічних технологій управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України:

несе відповідальність за правильне визначення потреби у технічних засобах виховання, забезпечення ними військових частин в межах виділених матеріальних та фінансових ресурсів та штатно-табельної потреби, повний облік, якісний стан, порядок зберігання, накопичення, ремонт, своєчасне оновлення, а також за постійну готовність до використання за призначенням;

координує діяльність відділу зберігання технічних засобів виховання військової частини А2788;

веде облік технічних засобів виховання;

розробляє і подає пропозиції до плану замовлення та плану розвитку озброєння і військової техніки з питань технічних засобів виховання;

розробляє плани забезпечення технічними засобами виховання;

узагальнює (разом із відповідними мобілізаційними органами) штатно- табельну потребу у технічних засобах виховання;

контролює правильність зберігання, обліку, використання, ремонту та списання технічних засобів виховання;

виявляє надлишки технічних засобів виховання; організовує утилізацію списаного культпросвітмайна; розробляє пропозиції щодо визначення норм забезпечення військових частин технічними засобами виховання, а також норм їх запасів;

бере участь у визначенні потреби в коштах для забезпечення Збройних Сил України технічними засобами виховання;

відпрацьовує та подає у встановленому порядку донесення з питань забезпечення технічними засобами виховання;

опрацьовує документи щодо списання з обліку втрачені технічні засоби виховання;
списує з обліку за технічним (якісним) станом, термінами служби, втрачені технічні засоби виховання відповідно до наданих прав та контролює їх списання відповідними військовими службовими особами;
контролює проведення у військових частинах щорічної інвентаризації технічних засобів виховання;

під час розформування війсьвих частин, після їх повного разрахунку за отримане майно, опрацьовує довідки до ліквідаційного акта про відсутність заборгованості.

Порядок звітності військових частин перед центральною службою забезпечення

Кожна військова частина складає та подає встановленим порядком до центральної служби забезпечення донесення про потребу та нявність технічних засобів виховання.

Порядок надання донесень про протребу та наявність технічних засобів виховання може змінюватися начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України або його заступником.

 

Начальник Головного управління по роботі

З особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКО

 

Додаток 7

АНКЕТА

ВИВЧЕННЯ ДУМКИ СТУДЕНТІВ ПРО ВІДНОШЕННЯ ДО АРМІЇ І КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Підписувати анкету не треба.

Питання анкети:

1.Ваше соціальне походження (професійна діяльність Ваших батьків).

2.Ступінь володіння Вами українською мовою.

"5" - якість мови бездоганна, сприйняття абсолютне.

"4" - іноді вимовляю слова неправильно.

"3" - часто не розумію змісту слів, деякі слова не можу сказати українською.

"2" - на слух важко сприймаю мову, переводжу з труднощами.

"1" - не володію, мову не сприймаю.

3.Як Ви поставитеся до переходу викладача на українську мову:

а)технічних

б)гуманітарних наук і дисциплін

1) Позитивно

2) Негативно

3) Мені все одно, тому що добре володію обома мовами.

4.Якби зараз було прийняте рішення про виділення деяких частин УА до складу миротворчих сил з напрямком у "гарячі крапки" колишнього СРСР, Ви схвалили б його?

1) Так

2) Ні

3) Важко відповісти

5.Як Ви вважаєте, за яким принципом повинні комплектуватися Збройні Сили України?

1) У/з термінової служби

2) Загальний військовий обов'язок

3) Професійний

4) Змішаний

5) Важко відповісти

6) Офіцерами:

1.Добровільний (через військові училища)

2.Змішаний (офіцерами після ВК ДонНТУ)

6.Що з Вашої точку зору повинна дати Вам армія, щоб Ви прийняли рішення служити? (за обраними позиціями дайте розгорнуту відповідь).

1) Високу оплату.

2) Можливість швидкого просування по службі.

3) Можливість швидкого одержання чергових військових звань.

4) Можливість заочного навчання, одержання другої професії.

5) Можливість високого інтелектуального, фізичного розвитку.

6) Соціальну захищеність, у т. ч. Вашої родини.

7) Гарантію працевлаштування після закінчення служби.

8) Гарантію високої пенсії, що забезпечує високий рівень життя.

9) Ні при яких умовах не прийму.

10)Важко відповісти.

7.Як Ви бачите себе через кілька років після закінчення ДонНТУ:

1) Сфера діяльності.

2) Форма власності організації.

3) Посада.

4) Рівень оплати праці.

8.Визначте головні мотиви, що спонукають, на Ваш погляд військовослужбовців добровільно служити у ВС України?

1) Любов до військової служби.

2) Патріотизм, бажання захищати свій народ від можливого нападу ворога.

3) Бажання командувати підлеглими, навчати і виховувати їх.

4) Любов до військової форми, стилю взаємин людей і в/с в армії.

5) Бажання заслужити пенсію на пільгових умовах.

6) Бажання користатися пільгами в/с.

7) Задоволеність грошовими окладами в/с.

8) Бажання служити у великому місті.

9) Бажання служити, мати роботу не пов'язану з фізичною працею.

10)Непевність у тім, що на "громадянці" вони знайдуть своє місце в житті.

9.Чи знаєте Ви, скільки років повинен прослужити?

а) в/с термінової служби;

б) в/с порівн. зі сл., що має вищу освіту;

в) офіцер, після закінчення ВК ДонНТУ для досягнення права на одержання пенсії.

 

 

Додаток 8

 

Кодекс честі офіцера Збройних Сил України

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кодекс честі офіцера Збройних Сил України - це сукупність морально етичних норм, що ґрунтуються на ціннісних ориентациях, ідеалах, світогляді офіцера і регламентують його відносини із суспільним оточенням , службову і суспільну діяльність.

Основу Кодексу честі офіцера складають вимоги Конституції України, Військової присяги, військових статутів, моральних традицій української армії, базові міжнародні гуманітарні стандарти і морально етичні аспекти діючого законодавства.

 

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ КОДЕКСУ ЧЕСТІ ОФІЦЕРА

Батьківщина

Офіцер-громадянин України, що є представником Збройних Сил держави і стоїть на стражі інтересів українського народу, що чекає від нього найвищого зразка особистого поводження і службової діяльності. Кожен офіцер - патріот, що ставить безпеку і добробут українського народу вище власних інтересів і робить усе можливе для захисту Батькивщини. Патріотизм як прояв національного достоїнства, є невід'ємною частиною моральних якостей офіцера.

 

Вірність і відданість Вітчизні

Офіцер - зразок вірності Вітчизні, високої поваги до символів держави: Державного Прапора України, Державного Герба України і Державного Гімну України. Шлях жертовності, відданості народу, військовій справі - добровільний вибір кожного офіцера.

 

Обов’язок

Бездоганне виконання боргу - найважливіша ознака поводження офіцера. Накази виконуються сумлінно, точно й у встановлений термін.

 

Честь

Честь - ведуча ознака офіцерського поводження. Офіцер веде спосіб життя порядної людини: не обманює, не крадеться, не порушує загальнолюдських моральних норм. Він ніколи не прибігає до інтриг, несправедливим діям, шахрайству.

 

Чесність

Істотною рисою офіцера є чесність - безкорисливе виконання своїх обов'язків заради забезпечення національних інтересів України в мирний час. Офіцер присвячує свою службу суспільству. Він несе відповідальність перед законом і людьми за рішення, що він приймає, результатом яких може бути перемога чи поразка, життя чи смерть. Люди довіряють офіцеру, сподіваючись на те, що він - чесна людина.

 

Честь мундира

Правила Кодексу честі офіцера однакові для всіх офіцерів, незалежно від військового звання, посади, терміну служби й обставин. Відношення до виконання задач ні в якій мері не повинне залежати від того, чи молодий це офіцер, що тільки що зайняв посаду чи більш досвідчений. Зразок чесного поводження і діяльності повинне показувати вище керівництво. Старші командири і начальники - приклад для молодших і менш досвідчених офіцерів.

ВІЙСЬКОВІ ТРАДИЦІЇ

Місце в суспільстві

Офіцерський корпус Української армії - це не замкнута каста військовослужбовців, а кров від крові, плоть від плоті українського народу. Саме в цьому шляхетність нашого офіцера, саме тому український народ довірив йому захист Вітчизни.

 

Служба народу

Офіцер служить всьому українському народу, а не його окремої частини, чи об'єднанню суспільній партії. Уся військова кар'єра присвячена народу, його захисту, охороні і збереженню світу і спокою рідної землі.

 

Духовні основи

Духовною основою для українського офіцерства є традиції богатирів Київської Русі, козацтва, офіцерів попередніх поколінь. Офіцером не народжуються - їм стають один раз на все життя.

 

Готовність і надійність

Офіцер - це серце і мозок війська. Він готовий до виконання свого службового боргу при будь-яких обставинах і умовах. Поразка - гірка ціна непрофесіоналізму командира, його особиста провина. Ворога перемагають розумом , умінням і волею .

Надійність - ведуча особистісна чеснота офіцера. Він уміє не квапитися і не спізнюватися.

Він завжди там, де потрібно. Єдність слова і справи, особистий приклад - це важливі складені успіху офіцера в навчанні і вихованні підлеглих.

Здатність офіцера доводиться не судженнями, а діями .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.013 с.)