ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація забезпечення технічними засобами виховання1.1 . Організація забезпеченні технічними засобами виховання - це діяльність командувачів, командирів (начальників), начальників управлінь (відділів) з виховної та соціально-психологічної роботи (по роботі з особовим складом), заступників командирів з виховної роботи (по роботі з особовим складом), органів військового управління (штабів) і речових служб, яка спрямована на своєчасне та повне забезпечення військових частин технічними засобами виховання відповідно до встановлених норм та потреб.

1.2 . Організаторами забезпечення технічними засобами виховання військових частин є відповідні командувачі, командири (начальники).
Безпосереднє керівництво забезпеченням, організацією зберігання, експлуатацією, ремонтом, використанням за призначенням технічних засобів виховання у органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах здійснюють заступники командувачів, командирів (начальників) з виховної та соціально-психологічної (виховної) роботи.
За ведення обліку технічних засобів виховання відповідають посадові особи відповідно до обов'язків, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, вимогами наказів Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 "Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за №615/2419, та від 21 червня 2007 року № 363 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку в Збройних Силах України (зі змінами), іншими керіви документами із зазначеного питання.

1.3 .Забезпечення технічними засобами виховання включає: обгрунтоване своєчасне витребування і отримання встановленим
порядком у службі забезпечення технічних засобів виховання згідно зі штатно-табельною потребою;
зберігання технічних засобів виховання на складах, центрах забезпечення, їх розподіл, облік, транспортування, ремонт та списання;
заходи щодо виявлення і перерозподілу надлишкових технічних засобів виховання.

1.4. Забезпечення військових частин штатними та штатно-табельними технічними засобами виховання та керівництво організацією забезпечення Збройних Сил України технічними засобами виховання покладається на Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, яке є центральною службою забезпечення за закріпленою номенклатурою, на яку покладаються функції обліку та забезпечення технічними засобами виховання.
Вимоги Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України щодо забезпечення військових частин технічними засобами виховання, їх розподілу, перерозподілу, здачі, ремонту, обліку, зберігашни використання, вилучення є обов'язковими до виконання.

На центральну службу забезпечення покладаються завданні щодо планування забезпечення військових частин технічними засобами виховання, їх обліку та накопичення у непорушних запасах, а також контролю заходів забезоеченвя технічними засобами виховання як у мирний час, так і на особливий період.

1.5 . Забезпечення військових частин технічними засобами виховання проводиться: відділом матеріально-технічного забезпечення психологічних технологій управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України через військову частину А2788 (м. Київ).

1.6 . Забезпечення військових частин технічними засобами виховання організовується та здійснюється за схемою: військова частина А2788 - військові частини, незалежно від їх підпорядкованості.

1.7 . Розподіл (перерозподіл) технічних засобів виховання здійснюється за нарядами центральної служби забезпечення технічними засобами виховання.

Облік технічних засобів виховання здійснюється речовою службою військової частини.

1.8. Замовлення штатно-табельних і табельних технічних засобів виховання для Збройних Сил України проводяться Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України.
Закупівля штатно-табельних технічних засобів виховання здійснюється структурним підрозділом Міністерства оборони України, який виконує функції замовника за державним замовленням щодо закупівлі озброєння, військової техніки та військового майна відповідно до державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки.

Закупівля табельних технічних засобів виховання, а також витратних і експлуатаційних матеріалів для виховної, культурно-просвітницької роботи, утримання, експлуатації і ремонту технічних засобів виховання для Збройних Сил України проводиться військовою частиною А2788 за вимогою Головного І управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України. Дозволяється доставляти військам (силам) технічні засоби виховання одних марок замість інших, якщо це не суперечить їх штатному призначенню і є економічно доцільним.

Дозволяється закупівля військовими частинами нетабельних технічних засобів виховання, витратних і експлуатаційних матеріалів на місцях в промисловості і роздрібній торговій мережі, якщо їх централізоване постачання не проводиться.
Процедура закупівлі проводиться відповідно до діючого законодавства на момент здійснення операції.

1.9. Фінансування придбання та утримання технічних засобів виховання здійснюється в межах бюджетних призначень кошторису Міністерства оборони України за відповідними програмами (підпрограмами).
1.10. На військову частину А2788 покладається завдання зберігання, обліку, видачі, прийому, технічного обслуговування, доставки, відправки та утилізації технічних засобів виховання.

1.11. Забезпечення технічними засобами виховання, їх облік та звітність перед центральною службою забезпечення у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України покладається безпосередньо на Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
1.12. Забезпечення військових частин технічними засобами виховання здійснюється відповідно до штатів та табелів до них, норм утримання та постачання.Понад нормативної кількості може створюватись резерв технічних засобів виховання з урахуванням необхідності утримання обмінного фонду для заміни технічних засобів виховання, які плануються до виходу у капітальний ремонт та на списання - до 10%, але не менше 1 одиниці найменувати предмету постачання.

1.13. Визначення штатно-табельної потреби у технічних засобах виховання покладається на управління (відділи, відділення) з виховної та соціально-психологічної (виховної) роботи (по роботі з особовим складом) органів військового управління та заступників командирів військових частин з виховної роботи (по роботі з особовим складом).
Визначення загальної потреби у технічних засобах виховання, організація забезпечення ними військ (сил) покладається на Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України.
Організація розроблення нових зразків штатно-табельних технічних засобів виховання здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

1.14. Вихідними даними під час визначення потреби у технічних засобах виховання є:

· схемою мобілізаційного розгортання військ (сил) Збройних Сил України;

· штатна потреба і забезпеченість Збройних Сил України штатно-табельяими і табельними технічними засобами виховання;
організаційні заходи, що плануються у Збройних Силах України;

· штат і табель до штату військової частини;

· штатна чисельність особового складу військових частин;

· норми табелізадії, накопичення та витрат технічних засобів виховання; план закладки (освіження) технічних засобів виховання у непорушних запасах;

· план заміни застарілих зразків штатно-табельиих технічних засобів виховання;

· плани виробництва, закупівлі, ремонту, списання технічних засобів виховання науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт;

· обґрунтовані заявки на постачання технічних засобів виховання;

· фактична наявність технічних засобів виховання відповідно до особих рахунків.

1.15. Військові частини, які не ведуть самостійного фінансового господарства зараховуються для забезпечення технічними засобами виховання тільки через військові частини, де вони перебувають на фінансовому забезпеченні.

1.15.1. Підставою для зарахування на забезпечення військових частин є:

- директива та/або наказ про передислокацію (перепідпорядкуванкя);

- атестат, виданий службою забезпечення органу військового управління за попереднім місцем дислокації (забезпечення).

1.15.2. Видача (відправлення) технічних засобів виховання військовим частинам з військової частини А2788 здійснюється на підставі нарядів центральної служби забезпечення технічних засобів виховання.

1.15.3. Під час проведення організаційно-штатних заходів військової частини, технічні засоби виховання передаються за рішенням старшого начальника до іншої військової частини або здаються на зберігання у військову частину А2788. Передача (здавання) технічних засобів виховання проводиться у відповідності з вимогами керівних документів на підставі нарядів центральної служби забезпечення технічними засобами виховання.

1.15.4. Військові частини забезпечуються штатно-табельними технічними засобами виховання в межах встановлених норм (потреби) безоплатно.

1.15.5. Нетабельними технічними засобами виховання військові частини забезпечуються в межах асигнувань, передбачених кошторисом Міністерства оборони України на проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців самостійно, згідно з переліком, затвердженим начальником Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України.

1.15.6. Друкарні військових частин, які не здійснюють друк військових газет, забезпечуються витратними поліграфічними матеріалами відповідними органами за підпорядкованістю.

1.15.7. Миротворчі підрозділи (контингенти) забезпечуються технічними засобами виховання відповідно до штатно-табельної потреби та умов виконання завдань за призначенням.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.008 с.)