ТОП 10:

Виховна дія на воїнів військового побуту та культурно-просвітницька робота 

Новий стан розвитку України відкриває нові можливості в культурному оновленні суспільства. В державі активно закладається підґрунтя демократичного правового устрою, затверджується пріоритет загальнолюдських цінностей. Триває процес перегляду філософських, історичних, соціально-політичних поглядів, формування організаційних структур, що є складовими незалежності держави. Всі ці зміни висувають принципово нові вимоги до змісту та організації існуючої системи культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників ЗСУ.

Як свідчить досвід, ефективність культурно-виховної, просвітницької роботи, організація дозвілля у діяльності багатьох командирів, штабів, структур виховної та соціально-психологічної роботи залишається на низькому рівні. Багато заходів проводиться безадресно, що недостатньо впливає на розв’язання конкретних завдань бойової та мобілізаційної підготовки, посилення військової дисципліни та статутного порядку, згуртування військових колективів. Не забезпечена участь в культурно-виховній роботі керівного складу, офіцерів штабів та служб, інженерно-технічного складу, які мають високий інтелектуальний потенціал.

З метою забезпечення високого змістовного, психологічного, організаційного та програмно-методичного рівня культурно-виховної роботи, вдосконалення її якості та впливу на життєдіяльність військ пропонується — командирам всіх рівнів та їх заступникам з виховної та соціально-психологічної роботи привести зміст, систему, стиль та методи культурно-виховної роботи, організацію дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників ЗСУ у відповідність до державної політики в галузі оборони та військового будівництва. В основу цієї роботи покласти:

• Відродження духовності особового складу ЗСУчерез звернення до традицій та глибинних джерел культури народу України, сприяння органічному входженню української національної ідеї в їх свідомість, виховання відданості конституційному устрою України і готовності до її захисту, підпорядкованість культурно-виховних та просвітницьких заходів інтересам бойової готовності військ;

• Залучення широкого кола армійської громадськості у самодіяльну художню творчість, сприяння розкриттю талантів та дарувань, організації любительських об'єднань, клубів за інтересами;

• Створення нових вистав та концертних програм, кінофільмів, зразків образотворчого мистецтва, народної творчості, розвиток всіх її видів та жанрів;

• Організацію культурного обслуговування військовослужбовців, створення постійно діючих колективів художньої самодіяльності у військових підрозділах, зміцнення зв'язків творчої інтелігенції з військовими колективами художньої самодіяльності, залучення працівників літератури та мистецтва України, творчої молоді, викладачів навчальних закладів культури та мистецтва України до культурно-шефської роботи серед воїнів ЗСУ;

• Покращення рівня методичної роботи, вивчення та широке розповсюдження передового досвіду культурно-виховної та просвітницької роботи, посилення контролю за формуванням репертуару самодіяльної творчості;

• Правильне використання центрами культури, просвіти та дозвілля фінансових коштів і планів економічної роботи.

Культурно-виховну, просвітницьку роботу та організацію дозвілля планувати щомісячно згідно з перспективним та місячним плануванням. В культурно-виховній та просвітницькій роботі повною мірою використовувати військові традиції: Дні прийняття військової присяги, Дні частин, а також пам'ятні дати в історії України, її народу та війська. Поширювати шефські відносини, зв'язки та взаємодії з цих питань із суспільно-професійними об'єднаннями, місцевими державними та громадськими організаціями та рухами, установами та підприємствами, батьками військовослужбовців, навчальними закладами, творчими та трудовими колективами. Планувати та разом з ними проводити: місячники воєнно-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи, дні відкритих дверей, зустрічі з ветеранами війн та ЗС, творчі фестивалі, зльоти солдатських матерів, брати участь в організації проводів до лав ЗСУ, Днів пам'яті та інше.

Виходячи з питань виховання та культурного розвитку, освіти особового складу, планувати організацію та проведення вечірнього часу, дозвілля у вихідні дні з використанням можливостей центрів культури, просвіти та дозвілля, клубів та бібліотек, народознавчих світлиць, програм передач телебачення та радіомовлення, шефських зв'язків з творчими спілками, громадськими та науково-освітніми закладами, музеями.

Установити періодичність, забезпечити якісну підготовку та високий художній, теоретичний рівень проведення культурно-просвітницьких та виховних заходів на всіх рівнях. Роботу центрів культури, просвіти та дозвілля (ЦКПД), клубів та бібліотек планувати на місяць, рік. Планування організовувати та здійснювати під керівництвом заступника командира з виховної та соціально-психологічної роботи. У планах передбачити роботу по забезпеченню служби та бойової діяльності, культурно-виховні та просвітницькі заходи, роботу в підрозділах (з читачами), організаційно-методичну, внутрішню (бібліотечну) роботу.

При організації та проведенні культурно-виховної та просвітницької роботи у вечірній час передбачати заходи щодо роботи у гуртках (технічних, правових, художньої самодіяльності, народної творчості та інших), а також (за планами командирів та начальників) вечори питань та відповідей.

У кожній частині (підрозділі) обладнати змістовну та естетично оформлену агітацію з питань оборони та діяльності ЗСУ.

Стінні газети підрозділів, військових частин з проблем життя, бойової служби, виховання, просвіти, дозвілля, узагальнення та пропаганди передового досвіду, інформування - випускати щомісяця. Фото, сатиричні газети, бойові аркуші, листи слави, передового досвіду та інше випускати за необхідністю як додаток до стінних газет.

Огляди-конкурси музеїв, кімнат історії частини, клубів та бібліотек, народознавчих світлиць, стінних газет, художньої самодіяльності проводити 1 раз на два роки у два етапи:

1-й - в частинах до Дня Незалежності України;

2-й - у видах ЗСУ,округах до Дня Збройних Сил України.

В організації культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників ЗСУпередбачити:

- 2-денні учбово-методичні збори з інструкторами будинків офіцерів, офіцерських клубів (ЦКПД) та офіцерами з культурно-художньої роботи та роботи із сім'ями військовослужбовців - 1 раз на рік в видах ЗС та військових округах;

- 2-денні учбово-методичні збори із завідуючими бібліотеками будинків офіцерів, офіцерських клубів (ЦКПД) та військових частин - 1 раз на рік в видах ЗСта військових округах;

- 1-денні семінари з працівниками бібліотек будинків офіцерів, офіцерських клубів (ЦКПД) та військових частин - 1 раз на квартал в об'єднаннях та з'єднаннях;

- 1-денні учбово-методичні семінари з методистами-організаторами з питань виховної, просвітницької роботи та дозвілля та начальниками клубів військових частин - 1 раз на квартал в об'єднаннях та з'єднаннях;

- начальникам гарнізонів, командирам частин з метою підвищення рівня культурно-виховної роботи створити ради будинків офіцерів, офіцерських клубів (ЦКПД), клубів військових частин з питань організації дозвілля військовослужбовців, з членами яких проводити одноденні практичні заняття 1 раз на квартал;

- методичні заняття з членами редколегій стінних газет проводити 1 раз на період навчання у військових частинах;

- огляди-конкурси оркестрів військових частин на краще виконання стройових пісень та концертно-художнього репертуару проводити 1 раз на рік у видах ЗС,військових округах, об'єднаннях та з'єднаннях;

- огляди-конкурси на краще виконання стройової пісні (маршової) серед підрозділів строкової служби, проводити 1 раз на місяць у військових частинах.

Командирам та начальникам створювати умови для проведення культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля, аналізувати їх стан та ефективність, проведення культурно-виховної та просвітницької роботи покласти на начальників соціально-психологічної служби (заступників командирів з виховної та соціально-психологічної роботи).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.005 с.)