ТОП 10:

Забороняється виписувати газети і часописи для колективного користування за особисті гроші військовослужбовців.Також категорично неприпустима передплата періодичних видань в індивідуальне користування за рахунок коштів частини або переадресування на домашні адреси газет і часописів, передплачених за колективною і службовою передплатою.

Особовий склад, що приймає участь у навчаннях або маневрах, забезпечується газетами відповідним органом виховної роботи на місці. Якщо частина бере участь у навчаннях на території свого військового округа, то їй видаються газети, що вона одержувала в постійному місці дислокації. Але при необхідності газети можуть бути передплачені спеціально або діставатися в роздрібній мережі з розрахунку одна центральна й одна окружна газета на 10 чоловік.

Доставка газет і часописів з поштових підприємств Міністерства зв'язку і з військово-поштових станцій у частини і підрозділи здійснюється військовими листоношами, які призначені наказом по частині з числа військових строкової служби. Листоноша повинен мати доручення на одержання кореспонденції і забезпечуватися необхідним транспортом.

Військовий листоноша робить доставку газет і часописів у відповідності з вимогами інструкції, що зобов'язує його щодня (незалежно від обстановки) у призначені терміни одержувати газети і часописи на пошті або військово-поштовій станції, перевіряти кількість одержуваних періодичних видань і забезпечувати їх цілість, доставляти кореспонденцію в цей же день безпосередньо адресатам особисто або через військових листонош підрозділів, видавати газети і часописи в підрозділи й індивідуальних передплатників суворо за списками, створеними у відповідності з оформленою передплатою.

Конкретний порядок доставки газет і часописів в підрозділи встановлюється командиром частини або його заступником з виховної роботи. Контроль за своєчасністю і повнотою доставки періодичної преси у військову частину і правильністю розподілу газет і часописів між бібліотекою клубу і підрозділами здійснює заступник командира частини з виховної роботи. Начальник клубу частини повинен добре знати перелік і кількість газет і часописів, виписаних для бібліотеки, стежити за своєчасністю і повнотою їх надходження і цілістю.

Комплекти газет в обов'язковому порядку зберігаються:

· у бібліотеках клубів частин, з'єднань, гарнізонних Будинках офіцерів — річні комплекти газет центральні і окружні протягом 5 років, комплекти інших газет — 2 років;

· у бібліотеках клубів частин, кораблів, з'єднання 1-2 комплекти газет свого з'єднання — за всі роки.

Заступник командира підрозділу з виховної роботи зобов'язаний чітко знати перелік і кількість газет і часописів, що виписуються для світлиці, щодня контролювати доставку цих видань у підрозділ, організувати ведення підшивок газет і часописів, що повинні постійно знаходитися в світлиці. Перелік і терміни збереження комплектів газет і часописів в світлиці встановлюються заступником командира частини з виховної роботи. Для збереження таких комплектів звичайно приділяється й обладнується спеціальне місце. При несенні підрозділом бойового чергування, вартової і гарнізонної служб, виході на навчання заступник командира підрозділу з виховної роботи повинен завчасно подбати про забезпечення особового складу газетами.

В обов'язки заступника командира підрозділу з виховної роботи входить систематичне інструктування активу підрозділу про роботу з пропаганди матеріалів, що публікуються в газетах і часописах.

Важливою частиною роботи з культурного виховання воїнів є комплектування і поповнення книжкового фонду армійських бібліотек. Комплектування і поповнення книжкового фонду військових бібліотек здійснюється порядком, викладеним у Положенні про бібліотеки Збройних Сил України. Головним джерелом поповнення бібліотек військових частин є придбання літератури в магазинах «Військова книга» або в бібколекторах військових бібліотек. Директива Головного управління виховної роботою ЗСУ зобов'язує книготорговельні організації армії вважати своєю найважливішою і першорядною задачею поповнення книжкового фонду військових бібліотек. Директивою рекомендоване прикріплення військових бібліотек до найближчого книготорговельного підприємства військової торгівлі й представлення бібліотеками комплектуючим їх магазинам і колекторам замовлень за річними планами випуску літератури.

Замовлення бібліотек за річними планами видавництв складаються начальником клуба Будинку офіцерів або завідувачем бібліотекою за участю командирів, офіцерів штабу, з тим щоб кожне замовлення найбільш повно відповідало профілю і задачам бойової і моральної підготовки даної військової частини або з'єднання, військово-навчального закладу. Невчасність, непродуманість або відсутність замовлення бібліотеки на плановані до преси книги можуть призвести до того, що деяким читачам потрібні видання не надійдуть у магазин, бібколектор, а отже, і в бібліотеки.

При упорядкуванні замовлень і придбанні літератури необхідно виходити із сум, що відпускаються на поповнення книжкового фонду бібліотеки. Частку бібліотеки в загальній сумі виділених військовій частині коштів на культурно-просвітницькі витрати визначає командир або його заступник з виховної роботи, керуючись при цьому установленими розрахунковими нормами. Навчальні посібники для воєнно-ідеологічної підготовки із солдатами, матросами, сержантами і старшинами дістаються за рахунок виділених бібліотеці сум.

З метою наближення книги до читачів бібліотеками можуть комплектуватися і видаватися в деякі підрозділи, а також частини і установи, що не мають штатних бібліотек - бібліотеки-пересувки. Бібліотека-пересувка підрозділу повинна мати книги і брошури, рекомендовані до чергових тем воєнно-ідеологічних занять, найважливіші постанови президента і уряду, брошури про військове виховання особового складу. Тут повинні бути і художні твори, книги з загальнонаукових питань, довідкова література. Кількість книг у бібліотеці-пересувці залежить від обсягу книжкового фонду стаціонарної бібліотеки і кількості читачів у підрозділі. Обмін книг у бібліотеках-пересувках провадиться частково або цілком у міру прочитання книг більшістю читачів.

За правильне використання і цілісність книг, наявних у бібліотеці-пересувці, відповідають командир підрозділу і його заступник з виховної роботи. Для роботи в бібліотеці-пересувці командир підрозділу виділяє бібліотекаря з числа солдат підготовленого, знаючого і люблячого книгу, без звільнення його від службових обов'язків. Видача книг читачам бібліотеки-пересувки проводиться, як правило, за читацькими квитками.

Своєчасне і продумане поповнення бібліотек військових частин, культурно-просвітницьких установ літературою - важлива справа. Командири покликані безпосередньо спрямовувати цю роботу, піклуватися про те, щоб книги, необхідні воїнам, оперативно і в повному обсязі надходили в бібліотеки, у тому числі і література, що видається спеціально для масових бібліотек і що поширюється в армії і на флоті через магазини «Військова книга» і бібколектори.

 

Виховання в процесі навчання та при несенні служби

 

Виховання у процесі навчання як найважливішого виховного засобу, виховна робота при вирішенні завдань спеціальної, вогневої підготовки, експлуатації озброєння і техніки, несення вартової і внутрішньої служби та бойового чергування

Найкращою школою виховання, яка дає можливість найбільш ефективно вчити воїнів у набутті ними необхідних звичок і якостей є бойове навчання. В ході занять і навчань обслуговування зброї і техніки, бойового чергування, несення вартової і внутрішньої служби воїни закаляються морально і фізично, накопичують досвід дисциплінованої поведінки, розвивають такі морально-бойові якості як рішучість, сміливість, настирливість, ініціативність.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.006 с.)