ТОП 10:

Нормативно-правова база ПрограмиУказ Президента України від 27 вересня 2010 року N 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України";

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, затверджена Указом Президента України від 4 вересня 1998 року N 981/98 (зі змінами);

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року N 948/2002 (зі змінами);

Положення про допризовну підготовку і Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року N 1770 (зі змінами);

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року N 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року N 295;

Ритуал підйому (спуску) Державного Прапора України у Збройних Силах України, затверджений наказом Міністра оборони України від 20 серпня 2010 року N 444;

Інструкція з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 10 листопада 2010 року N 583;

Інструкція про організацію виконання Указу Президента України від 27 вересня 2010 року N 918/2010, затверджена наказом Міністра оборони України від 28 січня 2011 року N 55;

Інструкція з організації правової підготовки у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 3 червня 2011 року N 306;

Типове положення про будинок офіцерів Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони України від 22 листопада 2011 року N 725;

Положення про клуби військових частин Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони України від 6 жовтня 2011 року N 610.

Організація, координація і контроль виконання Програми

Організація виконання заходів Програми, їх координація і контроль покладаються на Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України і Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів виконання Програми здійснюється в межах кошторисних витрат на виконання Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки, передбачених у Державному бюджеті України для Міністерства оборони України на відповідний рік.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити утвердження у свідомості особового складу Збройних Сил України патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

забезпечити злагодженість дій органів військового управління та органів державної влади, громадських організацій щодо цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України;

посилити формування в особового складу Збройних Сил України та молоді поваги до України, її державних символів, бойових прапорів військових частин, військових ритуалів і військової символіки;

підвищити професіоналізм організаторів і фахівців військово-патріотичного виховання;

упровадити в діяльність органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України сучасні форми, методи та засоби військово-патріотичного виховання військовослужбовців і молоді;

забезпечити ефективне використання мережі закладів культури, спортивних комплексів (ігрових, тренажерних залів тощо) для пропаганди фізичної культури та формування здорового способу життя особового складу Збройних Сил України та молоді.

7. Заходи щодо забезпечення подальшого розвитку системи військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України

 

Заступник Міністра оборони

України-керівник апарату В. П. Омельянчук

 

 

Додаток 6

Наказ Міністра оборони України

11 липня 2013 року № 478

 

Інструкція

З організації забезпечення Збройних Сил України технічними засобами виховання

Загальні положення

Ця Інструкція визначає порядок забезпечення технічними засобами виховання органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, а також структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, завдання відповіднх служб забезпечення з цих питань та основні напрями діяльності органів військового управління, командирів з питань організації забезпечення технічними засобами виховання.

Принципи та завдання забезпечення технічними засобами виховання

Забезпечення технічними засобами виховання - це комплекс організаційних фінансово-економічних, техніко-експлуатаційних, обліково-операційних та інших заходів, спрямованих на укомплетування військових частин технічними засобами виховання відповідно до штатно-табельної потреби.

Основною метою забезпечення технічними засобам виховання є підвищення ефективності організації ваєнно-ідеологічної підготовки особового складу, проведення заходів виховної, інформаційної, культурно-просвітницъкої роботи та організації дозвілля військовослужбовців і членів сімей.

Основними принципами забезпечення технічними засобами виховання є:

централізація та своєчасність;

пріоритетність у забезпененні військових частин швидкого реагування чергових сил з протиповітряної оборони;

безперервність;

цільова спрямованість;

постійне вдосконалення та розвиток;

ефективність та економічність.

Основними заходами забезпечення технічними засобами виховання є: визначення потреби у технічних засобах виховання;

організація закупівлі;

укомплектування відповідно до штатно-табельної потреби;

організація зберігання;

організація експлуатації;

організація ремонту;

Завданнями командирів (начальників) та органів військового управління є:

визначення стану забезпеченості військових частин технічними засобами виховання згідно зі штатами і табелями до штатів військових частин;

визначення потреби військових частин у технічних засобах виховання;

планування заходів постачання та оптимального розподілу технічних засобів виховання;

здійснення контролю за станом виконання заходів постачання,відновлення, перерозподілу військового майна, накопичення та освіження запасів;

уміле та ефективне використання технічних засобів виховання під час виконання заходів підготовки військ, організації заходів інформаційної, культурної, просвітницької роботи та організації дозвілля.

Технічні засоби виховання

- Технічні засоби виховання призначені для організації кіно-, теле-, відео-, радіообслуговування особового складу військових частин, озвучення масових заходів, забезпечення культурно-просвітницької діяльності закладів культури, а також відео-, фото-, кінозйомки та виконання поліграфічних робіт у стаціонарних та польових умовах з метою оперативного та об'єктивного поширення серед військовослужбовців інформації про діяльність керівництва держави щодо питань національної безпеки і оборони, діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, спрямованої на підвищення бойової готовності Збройних Сил України, висвітлення суспільно-політичних та економічних подій і державі; підвищення престижу Збройних Сил України у суспільстві, супроводження військово-патріотичного виховання військовослужбовців, а також для організації дозвілля та відпочинку особового складу.

- До технічних засобів виховання належать пересувні засоби виховної роботи: кіно-, теле-, радіо-, відео-, аудіб-, проекційна, естрадно-підсилювальна апаратура; мультимедійні проектори, у тому числі до комплекту яких уходить комп'ютер; фотоапаратура та обладнання для фотодруку, у тому числі такі, що використовують цифрові технології; бензоелектричні агрегати з комплекту кіно- та радіоапаратури, музичні центри, музичні інструменти та акустичні системи до них; більярди; комплекти супутникового телебачення; копіювальна техніка зі скдаду поліграфічного обладнання, поліграфічні машини та витраті матеріали і запасні частини до них, газетний папір; обладнання та література для військових бібліотек; кіновідеофільми, аудіо- та відеокасети, компакт- диски, настільні ігри; матеріали для наочної агітації; витратні та експлуатаційні матеріали; інше майно, призначене для організації та проведення культурно- виховної та просвітницької роботи і закуплене (придбане) згідно з відповідними статтями кошторису для зазначених цілей.

- Технічні засоби виховання розподіляються на такі види: штатно-табельні технічні засоби виховання; табельні технічні засоби виховання; нетабельні технічні засоби виховання; матеріали, що використовуються для організації і проведення виховної, культурно-просвітницької роботи (витратні матеріали); матеріали, що використовуються для роботи (експлуатації) технічних засобів виховання (експлуатаційні матеріали).

- До штатно-табельних технічних засобів виховання відносяться; звукомовні станції, похідні автодрукарні, похідні автоклуби, пересувні кіновідеосалони, похідні автокінопересувки, похідні фільмопрокатні пункти, похідні ремонтні майстерні тощо.

- До табельних технічних засобів виховання відносяться: стаціонарна і пересувна кінопроекційна апаратура, відеотелевізійна апаратура, радіовузли і радіопересувки, підсилювальні пристрої (у тому числі естрадні), радіоприймачі, звукозаписувальна апаратура, фотоапарати, фотозбільшувачі, клавішні музичні інструменти, акордеони, баяни, комплекти естрадно-музичних інструментів, більярди, копіювально-розмножувальна поліграфічна техніка та інші види поліграфічного устаткування і друкарських меблів.

- До нетабельннх технічних засобів виховання (культурно- просвітницького майна) належать: гармоні, щипкові музичні інструменти, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, настільні більярди, засоби статичної проекції» бібліотечний книжковий фонд, наочна агітація, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні, мікрофони, кімнатні і зовнішні (окрім супутннкових) телевізійні антени, DVD та компакт-диски (із записами і без них), відеокасети (із записами і без них), аудіокасети (із записами і без них), інші магнітні носії інформації, які використовуються у культурно-виховній роботі, стабілізатори напруги для телевізорів тощо.

- До витратних матеріалів відносяться: текстиль ддя плакатів, фотоматеріали, бланкова продукція (грамоти, бойові листки, листки-блискавки, запрошення на участь у заходах тощо), зошити, брошури, оформлюванні матеріали (масляні художні і гуаше в і фарби, туш, кисті, плакатні пера, кольорові олівці, фломастери, картон, папір креслярський, фанера, рейки для виготовлення стендів і планшетів), елементи живлення.

- До експлуатаційних матеріалів відносяться: кінорадіолампи, напівпровідникові вироби і мікросхеми, запасні частини для технічних засобів виховання, поліграфічного устаткування, копіювальної та розмножувальної поліграфічної техніки, стрічка лля заклеювання, кулі і киї більярдні, дроти і кабельна продукція.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.144.129 (0.008 с.)