Ного віку. Становлення системи фізичного виховання дітей дошкільного віку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ного віку. Становлення системи фізичного виховання дітей дошкільного вікуТема 5. Гімнастика у навчанні дітей фізичних вправ

Вкажіть види гімнастики загальнорозвиваюча; основна, гігієнічна спортивна, художня, атлетична професійно-прикладна, лікувальна усі відповіді правильні
Які рухи входять до змісту основної гімнастики? стройові загальнорозвиваючі основні стройові, загально розвиваючі, основні
Як називаються гімнастичні вправи, що спрямовані на більш повне використання всіх рушійних сил організму під час виконання фізичних вправ й одночасне зменшення гальмівних сил? статичні динамічні статично-динамічні рушійні
Що таке динамічні гімнастичні вправи? Вправи, пов’язані з нерухомим збереженням певного положення тіла та його пози Вправи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю вправи, спрямовані на більш повне використання всіх рушійних сил організму під час виконання фізичних вправ й одночасне зменшення гальмівних сил правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що динамічні вправи спрямовані на більш повне використання всіх рушійних сил організму під час виконання фізичних вправ й одночасне зменшення гальмівних сил так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називаються гімнастичні вправи, що пов’язані з нерухомим збереженням певного положення тіла та його пози? динамічні статичні статично-динамічні рухові
Чи правильне визначення, що статистичні вправи – це гімнастичні вправи, що пов’язані з нерухомим збереженням певного положення тіла та його пози? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке статистичні гімнастичні вправи? вправи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю вправи, пов’язані з нерухомим збереженням певного положення тіла та його пози вправи, спрямовані на більш повне використання всіх рушійних сил організму під час виконання фізичних вправ й одночасне зменшення гальмівних сил правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що циклічні рухи – це рухи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називаються рухи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю? ациклічні динамічні циклічні статичні
Що таке циклічні гімнастичні вправи? Вправи, що заключають у собі чітку послідовність рухових фаз, мають певний ритм виконання окремих фаз Вправи, спрямовані на більш повне використання всіх рушійних сил організму під час виконання фізичних вправ й одночасне зменшення гальмівних сил вправи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що гімнастичні вправи – це вправи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називаються рухи, що заключають у собі чітку послідовність рухових фаз, мають певний ритм виконання окремих фаз? статичні динамічні циклічні ациклічні
Вкажіть рухи циклічного характеру метання ходьба; їзда на велосипеді стрибки Усі відповіді правильні
До рухів якого характеру відносяться: ходьба, їзда на велосипеді? ациклічного циклічного статистичного Усі відповіді правильні
Рухами якого характеру є ходьба, їзда на велосипеді? ациклічні циклічні швидкі повільні
Вкажіть рухи ациклічного характеру Ходьба, сидіння стрибки; метання Біг, плавання Усі відповіді правильні
До рухів якого характеру відносяться: стрибки, метання? ациклічні циклічні швидкі повільні

Тема 7-8. Методика навчання дошкільників загальнорозвиваючих та

Стройових вправ

 

Що таке загально розвиваючі вправи? частина загальної культури людини, що характеризується досягненнями суспільства в галузі фізичного, психічного й соціального здоров’я людини спеціальні рухи, які спрямовані на оздоровлення та зміцнення організму, розвиток рухових і психічних якостей дитини вправи, в яких одні й ті самі фази повторюються з чіткою послідовністю Правильної відповіді немає
Назвіть характерні особливості загальнорозвиваючих вправ Дозволяють вибірково впливати на окремі м’язові групи Дозволяють чітко дозувати фізичні навантаження на організм людини Сприяють удосконаленню координації рухів, їх точності усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що ЗРВ Дозволяють чітко дозувати фізичні навантаження на організм людини? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що ЗРВ Дозволяють вибірково впливати на окремі м’язові групи? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що ЗРВ Сприяють удосконаленню координації рухів, їх точності? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
На що спрямовані вправи для м’язів рук і плечового поясу? Зміцнення м’язів спини, міжреберних м’язів Розширення грудної клітини Розвиток рухливості суглобів верхніх кінцівок усі відповіді правильні
На що спрямовані вправи для м’язів тулуба? Розвивають гнучкість та рухливість хребта Сприяють формуванню правильної постави, попереджує сутулість спини Розвивають рухливість грудного та шийного відділів хребта усі відповіді правильні
На що впливають вправи для розвитку та зміцнення м’язів ніг? Покращення гнучкості в суглобах нижніх кінцівок Розтягування м’язів та зв’язок Зміцнення м’язів черевного пресу усі відповіді правильні
Як називається положення тулуба, ніг і рук перед початком вправи? стійка постава вихідне положення правильної відповіді немає
Що таке вихідне положення? стійка з зігнутими ногами положення тулуба, ніг і рук перед початком вправи спосіб показу рухових дій Усі відповіді правильні
Що таке постава? стійка з зігнутими ногами (на одному і двох колінах, в упорі на руки й ноги положення тулуба, ніг і рук перед початком вправи спосіб показу рухових дій правильної відповіді немає
Як називається положення тулуба, ніг і рук перед початком вправи? Вихідне положення постава стійка Правильної відповіді немає
Яке з вихідних положень є типовим для тулуба? стоячи сидячи; стійка з зігнутими ногами (на одному і двох колінах, в упорі на руки й ноги); лежачи (на спині, на животі, на боку) усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що вихідне положення «стійка з зігнутими ногами» є типовим для тулуба? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які з вихідних положень є типовим дляніг у положенні стоячи? основна стійка (п’ятки разом, ноги нарізно) зімкнута стійка (носки і п’ятки разом); стійка навхрест (одна нога перед другою). стійка ноги нарізно (злегка розставлені, на ширині плеч, одна нога попереду, друга – позаду) усі відповіді правильні
Яке з вихідних положень є типовим длярук у положенні стоячи?   стійка навхрест (одна нога перед другою). руки зігнуті (на поясі, до плеч, перед грудьми, на голові, за головою); руки випрямлені (вниз, вперед, в сторони, уверх, назад) стійка ноги нарізно (злегка розставлені, на ширині плеч, одна нога попереду, друга – позаду) Усі відповіді правильні
Як проводяться загальнорозвиваючі вправи? без предметів з предметами на предметах; біля предметів усі відповіді правильні
Від чого залежить вибір конкретних методів і прийомів навчання ЗРВ? від віку дітей; від специфіки педагогічних завдань від виду вправ від форми організації фізичного виховання усі відповіді правильні
Які педагогічні моменти враховує вихователь у процесі навчання дітей загальнорозвиваючих вправ? розміщення дітей для виконання ЗРВ роздача предметів   способи подачі вправ; контроль у ході виконання дітьми вправ   усі відповіді правильні
Чому сприяють шикування й перешикування? Формуванню правильної постави Розвитку точності рухів Розвитку навичок колективних дій, концентрації уваги усі відповіді правильні
Засобами чого є шикування й перешикування? Організації дітей під час ранкової гімнастики Організації дітей під час занять з фізичної культури Організації дітей під час рухливих ігор усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що шикування й перешикування є засобами Організації дітей під час ранкової гімнастики, занять з фізичної культури, рухливих ігор? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які прості перешикування проводяться з дошкільниками? В один, два або декілька кіл У пари, в шеренгу В колону по одному усі відповіді правильні
На що впливають танцювальні вправи? На формування правильної постави, На формування граціозності рухів На формування легкої ходи усі відповіді правильні
На яких заняттях виконуються танцювальні вправи? З фізичної культури Під час ранкової гімнастики На фізкультурних святах усі відповіді правильні

Розвитку дитини.

Спортивних вправ

 

На які види поділяються рухливі ігри за складністю? малорухливі елементарні; складні прості Усі відповіді правильні
На які види поділяються елементарні ігри? сюжетні безсюжетні ігри-забави; ігрові вправи усі відповіді правильні
Що покладено в основу сюжетних рухливих ігор? Бажання дорослого життєвий досвід дитини Динамічний стереотип Усі відповіді правильні
Що є характерним для ігрових вправ (несюжетних ігор)? Вікові особливості Фізична підготовка дітей конкретність рухових завдань усі відповіді правильні
Назвіть рухливі ігри за ступенем фізичного навантаження Ігри великої, середньої, малої рухливості Психологічні, дидактичні ігри Весняні, зимові, осінні, літні Правильної відповіді немає
Які ігри відносяться до ігор з великою рухливістю? Метання предметів у ціль, ходьба в поєднанні з іншими рухами, пересування через предмети стрибки, біг у поєднанні з метанням, подолання перешкод Катання на ковзанах, їзда на велосипеді Усі відповіді правильні
Які ігри відносяться до ігор з середньою рухливістю? стрибки, біг у поєднанні з метанням, подолання перешкод Катання на ковзанах, їзда на велосипеді Метання предметів у ціль, ходьба в поєднанні з іншими рухами, пересування через предмети Усі відповіді правильні
Скільки рухливих ігор проводиться з дітьми усіх вікових груп на післяобідній прогулянці? 1-2 2-3 3-4 4-5
Назвіть зовнішні ознаки втомлення дітей від рухливої гри Часте дихання Почервоніння обличчя, пітливість Погіршення координації рухів усі відповіді правильні
Від чого залежить тривалість проведення рухливої гри? Від мети, яку ставить вихователь Від умов, у яких проводиться гра Від віку дітей та їх кількості усі відповіді правильні
Коли застосовуються ігри з невеликим психофізичним навантаженням? після тривалого часу після видужання. через 3-4 тижні після зменшення активності захворювання. при хворобі дитини через 2-3 тижні після зменшення активності захворювання. у стані стійкої ремісії захворювання, практично здоровим.
Коли застосовуються ігри з помірним психофізичним навантаженням? у стані стійкої ремісії захворювання, практично здоровим. при хворобі дитини через 2-3 тижні після зменшення активності захворювання. після тривалого часу після видужання. через 3-4 тижні після зменшення активності захворювання.
Коли застосовуються ігри з тонізуючим психофізичним навантаженням? через 3-4 тижні після зменшення активності захворювання. після тривалого часу після видужання. у стані стійкої ремісії захворювання, практично здоровим при хворобі дитини через 2-3 тижні після зменшення активності захворювання
Коли застосовуються ігри з тренувальним психофізіологічним навантаженням? при хворобі дитини через 2-3 тижні після зменшення активності захворювання через 3-4 тижні після зменшення активності захворювання. після тривалого часу після видужання. у стані стійкої ремісії захворювання, практично здоровим
На які види поділяються рухливі ігри за руховим змістом? ігри з невеликим психофізичним навантаженням; ігри з помірним психофізичним навантаженням; ігри з тонізуючим психофізичним навантаженням; ігри з тренувальним психофізичним навантаженням ігри на формування спритності; ігри на формування швидкості; ігри на формування витривалості; ігри на формування сили Ігри великої рухливості; ігри середньої рухливості; ігри малої рухливості ігри з ходьбою; ігри з бігом; ігри з повзанням і лазінням; ігри зі стрибками; ігри з киданням та ловінням предметів; ігри на орієнтування в просторі; ігри з метанням.
Назвіть спортивні ігри бадмінтон, баскетбол, теніс, серсо, хокей, городки ходьба на лижах, катання на ковзанах, катання на санках катання на велосипеді, плавання, катання на роликових ковзанах Усі відповіді правильні
Назвіть спортивні вправи серсо, хокей, городки катання на велосипеді, плавання, катання на роликових ковзанах, ходьба на лижах, катання на ковзанах, катання на санках бадмінтон, баскетбол, теніс Усі відповіді правильні
З урахуванням чого здійснюється організація рухової та ігрової діяльності? режиму дня пори року попередньої діяльності дитини Усі відповіді правильні
Що необхідно враховувати при складанні календарного плану проведення рухливих, спортивних ігор та фізичних вправ? пору року стан погоди необхідність різноманіття рухів та рухових дій усі відповіді правильні
Дітям якої групи доступна гра в городки? молодшої середньої старшої усі відповіді правильні
Які знаряддя необхідні для ігор у бадмінтон? Ракетка, м’яч М’яч, клюшка Ракетка, волан Шайба, клюшка
Який інвентар необхідний для гри в настільний теніс? М’яч, клюшка Стіл, ракетки, сітка з металевими стояками, цілелоїдний м’ячик Ракетка, волан усі відповіді правильні
Дітям якого віку доступна гра в баскетбол? Молодшого дошкільного Середнього дошкільного старшого дошкільного усі відповіді правильні
Зі скількох таймів складається гра у футбол? одного двох трьох чотирьох
Дітям якого віку можна кататися на санках? Молодшого дошкільного Середнього дошкільного старшого дошкільного усі відповіді правильні
З чого починається формування в дошкільників навичок ходьби на лижах? З показу лиж З цікавої розповіді про участь лижників у олімпійських іграх з показу «стійки лижника» Усі відповіді правильні
Які вправи проводяться з дітьми під час навчання плавання? «Кораблики», «моряки» «мальки», «жабки» «Медуза», «поплавець» Правильної відповіді немає
Які ігри та розваги проводяться з дітьми під час навчання плавання? «фонтан», «я пливу» «крокодили на мілині» «гойдалка», «водолази» усі відповіді правильні

 

Тема 15. Планування змісту й форм роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ

 

Що таке планування у фізичному вихованні?   заздалегідь намічена система діяльності, що передбачає порядок, послідовність і терміни виконання робіт; упорядкована діяльність вихователя з реалізації мети навчання (освітніх, виховних, оздоровчих завдань), забезпечення інформування, виховання, усвідомлення й практичного використання знань, рухових умінь і навичок; упорядкування дидактичного процесу за певними критеріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети. попередня розробка й визначення на майбутню діяльність цільових установок і завдань, змісту, методики, форм організації і методів навчально-виховного процесу з конкретним контингентом дітей;
Як називається попередня розробка й визначення на майбутню діяльність цільових установок і завдань, змісту, методики, форм організації і методів навчально-виховного процесу з конкретним контингентом дітей? організація проведення планування Усі відповіді правильні
Які види планування роботи з фізичного виховання передбачені в ДНЗ? загальний річний план план-графік для кожної вікової групи календарний план роботи вихователя на тиждень; план-конспект фізкультурного заняття усі відповіді правильні
Які фактори необхідно враховувати при плануванні рухового матеріалу? планується не тільки вивчення нових вправ, а й наступні етапи навчання, що 0забезпечують міцне формування рухових навичок особливості вродженого фізичного розвитку дітей, відповідність кількості рухів і здатності дитини їх виконувати; економічно-побутові умови, правила гігієни, режим праці й відпочинку планування повинно гарантувати правильне й своєчасне виконання навчально-розвивальних, оздоровчих і виховних завдань на різних етапах навчання з урахуванням програмових вимог, контингенту групи, умов праці усі відповіді правильні
На основі яких принципів складається план-графік з фізичного виховання для кожної вікової групи? складні вправи чергуються з більш легкими підбирати вправи для кожного заняття таким чином, щоб вони розвивали всі групи м’язів: рук, плечей, спини, брючного пресу, ніг забезпечення необхідного навантаження усі відповіді правильні
Які основні параметри передбачаються в плані-графіку? психофізіологічне призначення окремих вправ рівень засвоєння вправ можливість правильного виконання вправ усі відповіді правильні

ного віку. Становлення системи фізичного виховання дітей дошкільного вікуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.016 с.)