Тема 3-4. Основи навчання й розвитку дошкільників у процесі фізичного виховання. Особливості розвитку моторики дітей від народження до 7-ми років 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3-4. Основи навчання й розвитку дошкільників у процесі фізичного виховання. Особливості розвитку моторики дітей від народження до 7-ми роківУ чому полягає специфіка навчання дошкільників рухів? у вироблені в дитини умовно-рефлекторних зв’язків, спрямованих на засвоєння рухів у передачі універсального (загальнолюдського) і національного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями у двосторонньому характері процесу навчання усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що специфіка навчання дошкільників рухів полягає у вироблені в дитини умовно-рефлекторних зв’язків, спрямованих на засвоєння рухів, у передачі універсального (загальнолюдського) і національного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що є необхідним для формування рухового стереотипу? повторюваність подразників, послідовність подразників бажання дитини навички повзання усі відповіді правильні
Чи правильне твердження,що повторюваність подразників, послідовність подразників є необхідними для формування рухового стереотипу так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що якісно вдосконалюється в дітей на другому й третьому роках життя? навички кидання навички ловіння навички повзання, навички лазіння усі відповіді правильні
Чи правильним є твердження, що навички кидання, ловіння, повзання якісно вдосконалюється в дітей на другому й третьому роках життя? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
На базі чого відбувається розвиток центральної нервової системи дитини? умовних рефлексів вроджених безумовних рефлексів навколишньої дійсності правильної відповіді немає
Чи правильним є твердження, що на базі вроджених безумовних рефлексів відбувається розвиток центральної нервової системи дитини? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
З чим пов’язане дозрівання рухових функцій дитини? з розвитком рухів з діяльністю рухового аналізатора з бажанням дитини правильної відповіді немає
Чи правильним є твердження, що з діяльністю рухового аналізатора дозрівання рухових функцій дитини? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
На основі чого відбувається розвиток рухового аналізатора дитини? зору слуху тактильно-м’язового аналізатора усі відповіді правильні
Чи правильним є твердження, що на основі зору, слуху, тактильно-м’язового аналізатора відбувається розвиток рухового аналізатора дитини? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У який період встановлюється зв’язок між кінетичним і вестибулярним апаратом дитини? на першому місяці життя на другому місяці життя на третьому місяці життя на четвертому місяці життя
Чи правильним є твердження, що на другому місяці життя встановлюється зв’язок між кінетичним і вестибулярним апаратом дитини? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Назвіть характерні відмінні ознаки рухового вміння злитість, автоматизованість, злитість, надмірні м’язові затрати, економічність нестійкість, автоматизованість, економічність нестабільність, нестійкість, надмірні м’язові затрати
Чи правильне твердження, що характерн ими відмінними ознаками рухового вміння є нестабільність, нестійкість, надмірні м’язові затрати? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Вкажіть фактори вироблення рухових умінь постійна концентрація уваги в процесі діяльності; відносно невисока ступінь участі рухових автоматизмів в управлінні рухами; відносна змінюваність техніки рухів, а інколи й порушення її мало виражена злитність рухів і обумовлена цим розтягнутість у часі усі відповіді правильні
Що є основною відмінною ознакою рухової навички? нестабільність у виконанні рухової дії; постійна концентрація уваги на техніці виконання рухової дії; автоматизований характер, стабільність результатів діяльності, надійність і міцність; нестійкість до дії зовнішніх факторів (зустрічний вітер, дощ, недостатнє освітлення місць занять, шум в залі, на стадіоні і т.д.)
Чи правильне твердження, що основною відмінною ознакою рухової навички є автоматизований характер, стабільність результатів діяльності, надійність і міцність? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У скільки стадій проходить формування рухової навички? дві стадії три стадії чотири стадії п’ять стадій
Чи правильне твердження, що формування рухової навички проходить у три стадії? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У якому віці при правильному методичному навчанні дошкільник здатний пояснити послідовність виконання вправи? ранньому дошкільному старшому дошкільному молодшому дошкільному середньому дошкільному
Чи правильне твердження, що старший дошкільник здатний пояснити послідовність виконання вправи? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який принцип передбачає навчання дітей з урахуванням рівня фізичної підготовленості, вікових та психофізіологічних особливостей? Принцип свідомості й активності; принцип доступності та індивідуального підходу; принцип науковості; принцип зв’язку теорії з практикою.
Чи правильне твердження, що принцип доступності та індивідуального підходу передбачає навчання дітей з урахуванням рівня фізичної підготовленості, вікових та психофізіологічних особливостей? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть принципу доступності та індивідуального підходу? комплексний підхід, що сприяє розвитку в дошкільників фізичних якостей, рухових умінь та навичок, й одночасно всебічному вихованню особистості навчання дітей з урахуванням рівня фізичної підготовленості, вікових та психофізіологічних особливостей неперервність фізичного виховання протягом дошкільного дитинства правильної відповіді немає
Який із принципів передбачає комплексний підхід, що сприяє розвитку в дошкільників фізичних якостей, рухових умінь та навичок, й одночасно всебічному вихованню особистості? Принцип оздоровчої спрямованості; всебічного й гармонійного розвитку особистості; розвиваючого навчання; усвідомленості, активності й самостійності.
Чи правильне твердження, що принцип всебічного й гармонійного розвитку особистості передбачає комплексний підхід, що сприяє розвитку в дошкільників фізичних якостей, рухових умінь та навичок, й одночасно всебічному вихованню особистості? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть принципу всебічного й гармонійного розвитку дитини? навчання дітей з урахуванням рівня фізичної підготовленості, вікових та психофізіологічних особливостей комплексний підхід, що сприяє розвитку в дошкільників фізичних якостей, рухових умінь та навичок, й одночасно всебічному вихованню особистості неперервність фізичного виховання протягом дошкільного дитинства правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що суть принципу всебічного й гармонійного розвитку дитини полягає в комплексному підході, що сприяє розвитку в дошкільників фізичних якостей, рухових умінь та навичок, й одночасно всебічному вихованню особистості так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що передбачає принцип активності? високу ступінь самостійності високу ступінь ініціативи високу ступінь творчості усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що принцип активності передбачає високу ступінь самостійності, ініціативи, творчості? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть принципу систематичності й послідовності? регулярність планомірність неперервність фізичного виховання протягом дошкільного дитинства усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що принцип систематичності полягає в неперервності фізичного виховання протягом дошкільного дитинства? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
На основі якого принципу відбувається тенденція поступового збільшення навантаження? безперервності Наступності й перспективності поступового нарощування розвиткові-тренувальних впливів правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що на основі принципу поступового нарощування розвиткові-тренувальних впливів відбувається тенденція поступового збільшення навантаження? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
На основі якого принципу базуються нормативні навантаження? доступності Врахування індивідуальних особливостей адаптивного збалансування динаміки навантажень правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що на основі принципу адаптивного збалансування динаміки навантажень базуються нормативні навантаження? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який принцип сприяє впорядкуванню процесу фізичного виховання? систематичності системності циклічності ациклічності
Чи правильне твердження, що принцип циклічності сприяє впорядкуванню процесу фізичного виховання? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який принцип розв’язує завдання зміцнення здоров’я? фізичної спрямованості оздоровчої спрямованості виховної спрямованості освітньої спрямованості
Чи правильне твердження, що принцип оздоровчої спрямованостірозв’язує завдання зміцнення здоров’я? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що є основою методів фізичного виховання дошкільників? дотримання принципів навчання дотримання режиму дня регулювання навантажень оптимальне поєднання засобів фізичного виховання
Чи правильне твердження, що регулювання навантажень є основою методів фізичного виховання дошкільників? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який із методів полягає в тому, що вихователь у процесі формування в дошкільників рухових умінь і навичок повідомляє необхідні знання, зосереджуючи на цьому їх сприйняття, і показує зразки рухових дій, пов’язуючи знання з практичною діяльністю? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що суть інформаційно-рецептивного методу полягає в тому, що вихователь у процесі формування в дошкільників рухових умінь і навичок повідомляє необхідні знання, зосереджуючи на цьому їх сприйняття, і показує зразки рухових дій, пов’язуючи знання з практичною діяльністю? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть інформаційно-рецептивного методу навчання дошкільників рухових дій? вихователь продумує і складає систему завдань (фізичних вправ) на відтворення дій вихователь дає дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і вимагає від дітей бездоганного виконання запропонованого зразка для вивчення руху вихователь у процесі формування в дошкільників рухових умінь і навичок повідомляє необхідні знання, зосереджуючи на цьому їх сприйняття, і показує зразки рухових дій, пов’язуючи знання з практичною діяльністю правильної відповіді немає
Дидактична суть якого методу полягає в тому, що вихователь продумує і складає систему завдань (фізичних вправ) на відтворення дій? Метод проблемного навчання; частково-пошуковий; репродуктивний; творчий.
чи правильне твердження, що дидактична суть репродуктивного методу полягає в тому, що вихователь продумує і складає систему завдань (фізичних вправ) на відтворення дій? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть репродуктивного методу навчання дошкільників рухових дій? вихователь продумує і складає систему завдань (фізичних вправ) на відтворення дій вихователь дає дітям загальне уявлення про техніку рухової дії вихователь у процесі формування в дошкільників рухових умінь і навичок повідомляє необхідні знання, зосереджуючи на цьому їх сприйняття, і показує зразки рухових дій, пов’язуючи знання з практичною діяльністю вихователь продумує і складає систему завдань (фізичних вправ) на відтворення дій
Назвіть специфічні методи фізичного виховання дошкільників Наочні, словесні, практичні інформаційно-рецептивний; репродуктивний;проблемного навчання й формування творчого потенціалу метод строго регламентованої вправи, ігровий, змагальний, колового тренування усі перераховані методи
як ви вважаєте, чи є методи строго регламентованої вправи, ігровий, змагальний, колового тренування специфічними методами фізичного виховання дошкільників? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які прийоми навчання дошкільників фізичних вправ відносяться до наочно-зорових? музика, пісні; показ рухових дій; використання картинок, малюнків, фотографій, імітація (наслідування), використання предметів, розмітки поля; безпосередня допомога вихователя; правильної відповіді немає.
Як на вашу думку, чи являються показ рухових дій; використання картинок, малюнків, фотографій, імітація (наслідування), використання предметів, розмітки поля прийоми навчання дошкільників фізичних вправ? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
До яких прийомів відносяться: показ рухових дій; використання картинок, малюнків, фотографій, імітація (наслідування), використання предметів, розмітки поля? наочно-слухових прийомів наочно-зорових прийомів тактильних прийомів Правильної відповіді немає
Як ви думаєте, чи відносяться: показ рухових дій; використання картинок, малюнків, фотографій, імітація (наслідування), використання предметів, розмітки поля до наочно-зорових прийомів? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому виражається безпосередня наочність? у демонстрації посібників, графіків, фотографій тощо у показі педагогом рухової дії усі відповіді правильні правильної відповіді немає
Як ви думаєте, чи є правильним твердження, що у показі педагогом рухової дії виражається безпосередня наочність? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який спосіб показу рухових дій використовується вихователем, щоб дати дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і являє собою бездоганне виконання запропонованого для вивчення руху? Розчленований злитний імітаційний дзеркальний
Як ви думає те, чи використовується злитний спосіб, щоб щоб дати дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і являє собою бездоганне виконання запропонованого для вивчення руху? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
У чому полягає суть злитного способу показу рухових дій? спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей використовується вихователем, щоб дати дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і являє собою бездоганне виконання запропонованого для вивчення руху спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, стоячи обличчям до дітей, пропонує їм виконати рух ліворуч, а сам виконує його праворуч усі відповіді правильні
Який спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей? дзеркальний; злитний; імітаційний; розчленований
У чому полягає суть розчленованого способу показу рухових дій? використовується вихователем, щоб дати дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і являє собою бездоганне виконання запропонованого для вивчення руху спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, стоячи обличчям до дітей, пропонує їм виконати рух ліворуч, а сам виконує його праворуч спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що розчленований спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Який спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, стоячи обличчям до дітей, пропонує їм виконати рух ліворуч, а сам виконує його праворуч? Імітаційний; злитний; дзеркальний; розчленований.
У чому полягає суть дзеркального способу показу рухових дій? спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей використовується вихователем, щоб дати дітям загальне уявлення про техніку рухової дії і являє собою бездоганне виконання запропонованого для вивчення руху спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, стоячи обличчям до дітей, пропонує їм виконати рух ліворуч, а сам виконує його праворуч усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що дзеркальний спосіб показу характеризується тим, що вихователь, стоячи обличчям до дітей, пропонує їм виконати рух ліворуч, а сам виконує його праворуч? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке вказівка? форми висловлювання типу “рівняйсь!”, “стій!”, “кроком руш!” короткий, чіткий, без зайвих пояснень вислів вихователя з метою уточнення завдання, нагадування основних елементів руху, попередження помилок або виправлення їх форми висловлювання типу “повернись до вікна”, “кроком руш за мною” спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей
Як ви думаєте, чи правильне визначення, що вказівка – це короткий, чіткий, без зайвих пояснень вислів вихователя з метою уточнення завдання, нагадування основних елементів руху, попередження помилок або виправлення їх? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називаються форми висловлювання типу “Рівняйсь!”, “Стій!”, “Кроком руш!”? оцінка команда розпорядження підказування
Чи є форми висловлювання типу “Рівняйсь!”, “Стій!”, “Кроком руш!” – командою? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке команда? короткий, чіткий, без зайвих пояснень вислів вихователя з метою уточнення завдання, нагадування основних елементів руху, попередження помилок або виправлення їх форми висловлювання типу “повернись до вікна”, “кроком руш за мною” форми висловлювання типу “рівняйсь!”, “стій!”, “кроком руш!” спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей
Як називаються форми висловлювання типу “Повернись до вікна”, “Кроком руш за мною”? команда розпорядження вказівка правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що розпорядження – це форми висловлювання типу “Повернись до вікна”, “Кроком руш за мною”? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке розпорядження? форми висловлювання типу “рівняйсь!”, “стій!”, “кроком руш!” короткий, чіткий, без зайвих пояснень вислів вихователя з метою уточнення завдання, нагадування основних елементів руху, попередження помилок або виправлення їх форми висловлювання типу “повернись до вікна”, “кроком руш за мною” спосіб показу рухових дій характеризується тим, що вихователь, виконуючи рух, виділяє головну фазу чи елемент руху, щоб зосередити на них дітей
Як називається здатність дитини виконувати різноманітні дії в мінімальний для даних умов відрізок часу? спритність гнучкість витривалість швидкість
Що таке швидкість? здатність швидко оволодівати новими рухами, а також уміння чітко діяти у змінних умовах правильно, швидко і кмітливо здатність дитини виконувати різноманітні дії в мінімальний для даних умов відрізок часу здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла
Чи правильне визначення, що швидкість – це здатність дитини виконувати різноманітні дії в мінімальний для даних умов відрізок часу? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається здатність швидко оволодівати новими рухами, а також уміння чітко діяти у змінних умовах правильно, швидко і кмітливо? гнучкість спритність витривалість швидкість
Що таке спритність? здатність дитини виконувати різноманітні дії в мінімальний для даних умов відрізок часу здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність швидко оволодівати новими рухами, а також уміння чітко діяти у змінних умовах правильно, швидко і кмітливо
Чи правильне твердження, що чим вище рівень розвитку спритності, тим легше та швидше формується той чи інший навик? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які компоненти включає поняття “спритність”? швидкість реакції на сигнал координація рухів, усвідомленість виконання рухів й використання рухового досвіду швидкість засвоєння нового усі відповіді правильні
Які фізичні вправи впливають на розвиток спритності в дошкільників? загальнорозвиваючі Основні рухи Вправи з шикування та перешикування усі відповіді правильні
Які є ефективні засоби розвитку спритності в дошкільників? Виконання вправ з раптово зміненими ситуаціями Виконання вправ з швидким реагуванням на зненацька зміни обставин Рухливі ігри усі відповіді правильні
Як називається здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль? витривалість гнучкість сила правильної відповіді немає
Що таке сила? здатність дитини виконувати різноманітні дії в мінімальний для даних умов відрізок часу здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль правильної відповіді немає
Які положення необхідно враховувати педагогу у процесі розвитку в дошкільників сили? досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла Намагатись до гармонійного зміцнення усіх м’язових груп опорно-рухового аппарату; Формування в дітей вміння раціонально використовувати свою силу при виконанні рухових дій Довготривало виконувати певну діяльності без зниження її інтенсивності Усі відповіді правильні
Як називається здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла? гнучкість спритність витривалість швидкість
Що таке гнучкість? здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла правильної відповіді немає
Від чого залежить гнучкість? Від форми та будови суглобів Від еластичності м’язів та зв’язок Від функціонального стану центральної нервової системи Усі відповіді правильні
Назвітьпередумови успішного розвитку гнучкості в дошкільників Висока еластичність м’язів Рухливість хребетного стовпа Висока еластичність зв’язок та суглобів Усі відповіді правильні
Як називається здатність дитини зберігати стійке положення під час виконання різних рухів?   спритність рівновага поза рухливість
Що таке рівновага? здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності здатність дитини зберігати стійке положення під час виконання різних рухів правильної відповіді немає
Як називається здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності?   сила спритність витривалість гнучкість
Що таке витривалість? здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності; здатність дитини зберігати стійке положення під час виконання різних рухів здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла Усі відповіді правильні
Назвіть засоби розвитку в дошкільників витривалості Циклічні рухи (біг, ходьба, пересування на лижах тощо) Рухливі ігри з елементами бігу, стрибків, лазіння Вправи спортивного характеру усі відповіді правильні
Назвіть компоненти, що входять у поняття “спритність” координація рухів швидкість реакції на сигнал свідоме виконання рухів та використання рухового досвіду; швидкість засвоєння нового усі відповіді правильні
Які фактори є показниками спритності? здатність швидко навчатися використання рухового досвіду здатність швидко реагувати на умови, що змінюються усі відповіді правильні
Які вікові особливості організму дошкільників ураховуються в процесі виховання сили? слабкість м’язів незавершеність розвитку нервової системи домінування тонусу м’язів-згиначів усі відповіді правильні
Назвіть види гнучкості загальна активна спеціальна; пасивна усі відповіді правильні
Як називається різниця між показниками активної і пасивної гнучкості? абсолютна гнучкість резервна розтяжка; запас гнучкості максимальна гнучкість Усі відповіді правильні
Що таке резервна розтяжка? здатність дитини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль здатність дитини до довготривалого виконання певної діяльності без зниження її інтенсивності здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) рухів окремих частин тіла різниця між показниками активної і пасивної гнучкості
Як називається гнучкість, що характеризується величиною амплітуди рухів під час самостійного виконання вправ завдяки м’язовим зусиллям? загальна пасивна активна спеціальна
Чим характеризується активна гнучкість? рухливістю в усіх суглобах тіла, дозволяє виконувати різноманітні рухи з великою амплітудою величиною амплітуди рухів під час самостійного виконання вправ завдяки м’язовим зусиллям максимальною величиною, яка досягається у процесі дій зовнішніх сил (знарядь, зусиль партнера) максимальною рухливістю в окремих суглобах, що визначає ефективність спортивної або професійно-прикладної діяльності
Як називається гнучкість, що відрізняється максимальною величиною, яка досягається у процесі дій зовнішніх сил (знарядь, зусиль партнера)?   спеціальна пасивна загальна активна
Чим характеризується загальна гнучкість? максимальною рухливістю в окремих суглобах, що визначає ефективність спортивної або професійно-прикладної діяльності рухливістю в усіх суглобах тіла, дозволяє виконувати різноманітні рухи з великою амплітудою.   максимальною величиною, яка досягається у процесі дій зовнішніх сил (знарядь, зусиль партнера) величиною амплітуди рухів під час самостійного виконання вправ завдяки м’язовим зусиллям
Чим характеризується спеціальна гнучкість? рухливістю в усіх суглобах тіла, що дозволяє виконувати різноманітні рухи з великою амплітудою величиною амплітуди рухів під час самостійного виконання вправ завдяки м’язовим зусиллям максимальною рухливістю в окремих суглобах, що визначає ефективність спортивної або професійно-прикладної діяльності максимальною величиною, яка досягається у процесі дій зовнішніх сил (знарядь, зусиль партнера)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.009 с.)