Тема 2. Характеристика завдань і засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Характеристика завдань і засобів фізичного виховання дітей дошкільного вікуЯкі завдання фізичного виховання є оздоровчими? формування рухових умінь і навичок; розвиток психофізичних якостей; розвиток рухових здібностей виховання гігієнічних навичок; формування позитивних якостей особистості, моральних основ особистості; виховання вольових якостей особистості формування правильної осанки, розвиток стопи, зміцнення м’язово-суглобного апарату; розвиток м’язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового поясу; регулювання росту й маси кісток Усі відповіді правильні
До якої групи завдань відноситься розвиток м’язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового поясу; регулювання росту й маси кісток? виховні розвиваючі оздоровчі освітні
До якої групи завдань відноситься завдання з формування правильної осанки, розвиток стопи, зміцнення м’язово-суглобного апарату? освітні розвиваючі оздоровчі виховні
Назвіть освітні завдання ТМФВ розвиток м’язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового поясу; регулювання росту й маси кісток виховання гігієнічних навичок формування рухових умінь і навичок; розвиток психофізичних якостей; розвиток рухових здібностей формування позитивних якостей особистості, моральних основ особистості; виховання вольових якостей особистості
До якої групи завдання відноситься завдання з формування рухових умінь і навичок; розвиток психофізичних якостей; розвиток рухових здібностей? освітні розвиваючі оздоровчі виховні
Назвіть виховні завдання ТМФВ формування позитивних якостей особистості, моральних основ особистості; виховання вольових якостей особистості розвиток м’язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового поясу; регулювання росту й маси кісток формування рухових умінь і навичок; розвиток психофізичних якостей; розвиток рухових здібностей виховання гігієнічних навичок
До якої групи завдання відноситься завдання з формування позитивних якостей особистості, моральних основ особистості; виховання вольових якостей особистості? освітні розвиваючі оздоровчі виховні
Що включають в себе гігієнічні фактори? режим дня, занять, сну неспання, харчування чистота взуття, одягу; прибирання групової кімнати, фізкультурних знарядь усі відповіді правильні
До яких факторів відносяться чистота взуття, одягу; прибирання групової кімнати, фізкультурних знарядь, неспання, харчування тощо? педагогічні психологічні гігієнічні Усі відповіді правильні
Що є основним специфічним засобом фізичного виховання? еколого-природничі фактори психогігієнічні фактори фізичні вправи правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що фізичні вправи є основним специфічним засобом фізичного виховання? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке фізичні вправи? рухові дії, які спрямовані на формування рухових вмінь і навичок види рухових дій, спрямовані на морфологічні і функціональні перебудови організму рухові дії (включаючи їх сукупність), які спрямовані на реалізацію завдань фізичного виховання, сформовані і організовані за його закономірностями види рухових дій, спрямовані на зміну форм будови тіла і розвиток рухових якостей
Як називаються рухові дії, спрямовані на реалізацію завдань фізичного виховання, сформовані і організовані за його закономірностями? гімнастичні вправи акробатичні вправи фізичні вправи фізичні вміння й навички
Чи правильне визначення, що фізичні вправи це рухові дії, спрямовані на реалізацію завдань фізичного виховання, сформовані і організовані за його закономірностями? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які характеристики рухових дій відносяться до кінематичних? просторові часові, ритмічні просторово-часові усі відповіді правильні
Як називаються дії, що входять у фізичні вправи, а також ті фізіологічні, психічні, біологічні процеси, які відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ? форма фізичних вправ зміст фізичних вправ техніка фізичних вправ правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що зміст фізичних вправ – це дії, що входять у фізичні вправи, а також ті фізіологічні, психічні, біологічні процеси, які відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке зміст фізичних вправ? внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ дії, що входять у фізичні вправи, а також ті фізіологічні, психічні, біологічні процеси, які відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ найбільш раціональний спосіб виконання вправи усі відповіді правильні
Як називається внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ? техніка фізичних вправ форма зміст правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що форма фізичних вправи – це внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ? форма фізичних вправ зміст фізичних вправ техніка фізичних вправ правильної відповіді немає
Що таке форма фізичних вправ? дії, що входять у фізичні вправи, а також ті фізіологічні, психічні, біологічні процеси, які відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ спосіб виконання рухів, за допомогою якого розв’язується рухове завдання правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що форма фізичних вправ – це внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається найбільш раціональний спосіб виконання вправи? техніка фізичних вправ зміст форма правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що техніка фізичних вправ – це найбільш раціональний спосіб виконання вправи? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається спосіб виконання рухів, за допомогою якого розв’язується рухове завдання? рухова дія процес виконання фізичних вправ зміст техніка фізичних вправ
Що таке техніка фізичних вправ? внутрішня і зовнішня структура фізичних вправ дії, що входять у фізичні вправи, а також ті фізіологічні, психічні, біологічні процеси, які відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ найбільш раціональний спосіб виконання вправи (спосіб виконання рухів, за допомогою якого розв’язується рухове завдання прийоми виконання вправ
Чи правильне визначення, що траєкторія руху – це шлях рухомої частини тіла або предмета? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається шлях рухомої частини тіла або предмета? дистанція амплітуда траєкторія руху правильної відповіді немає
Скільки фаз мають фізичні вправи?        
Що таке сила рухової дії? Величина шляху переміщення рук, ніг, тулуба, голови в просторі, яка залежить від рухомості суглобів, еластичності зв’язок та м’язів повне нервово-м’язове напруження, потрібне для переміщення тіла, його окремих частин під час виконання рухового завдання Частота виконання рухової дії Правильної відповіді немає
Що таке вихідне положення? найбільш раціональний спосіб виконання вправи відносно нерухоме положення частин тіла перед початком вправи називається основна стійка усі відповіді правильні
Чи правильне визначення, що вихідне положення – це відносно нерухоме положення частин тіла перед початком вправи називається? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається відносно нерухоме положення частин тіла перед початком вправи? підготовча фаза вихідне положення низький старт правильної відповіді немає
Дайте визначення: «Як називається шлях частини тіла (або предмету), що рухається?» прискорення; траєкторія руху відрізок часу правильної відповіді немає
Що таке траєкторія руху? величина шляху переміщення частин тіла відносно нерухоме положення частин тіла перед початком вправи шлях частини тіла (або предмету), що рухається правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що амплітуда руху – це величина шляху переміщення частин тіла? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається величина шляху переміщення частин тіла? напрям руху тривалість руху амплітуда руху темп руху
Що таке амплітуда руху? темп руху величина шляху переміщення частин тіла напрям руху тіла або предмета правильної відповіді немає
У яких параметрах вираховується амплітуда рухів? градусах; напівприсідання довжина шляху нахилитися, дістати носочки ніг усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що амплітуда руху вираховується у градусах; напівприсіданнях, довжині шляху, нахилах? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається частота повторення рухових циклів? ритм руху темп руху швидкість руху правильної відповіді немає
Що таке темп руху? величина шляху переміщення частин тіла відносно нерухоме або рухоме положення частин тіла перед початком вправи називається частота повторення рухових циклів правильної відповіді немає
Чи правильне визначення, що темп руху –це частота повторення рухових циклів? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які показники відносяться до часових характеристик фізичних вправ? напрям руху швидкість руху темп, тривалість руху Усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що темп і тривалість руху відносяться до часових характеристик фізичних вправ? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Які показники відносяться до просторової характеристики фізичних вправ? вихідне положення; траєкторія руху швидкість руху темп руху Усі відповіді правильні
Чи правильне твердження, що вихідне положення і траєкторія руху відносяться до просторової характеристики фізичних вправ? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке точність руху? рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням ступінь відповідності вимогам рухової задачі, яка буде виконана, якщо рухи відповідають цій задачі за всіма характеристиками
Чи правильне визначення, що точність руху – це ступінь відповідності вимогам рухової задачі, яка буде виконана, якщо рухи відповідають цій задачі за всіма характеристиками? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називається ступінь відповідності вимогам рухової задачі, яка буде виконана, якщо рухи відповідають цій задачі за всіма характеристиками? траєкторія руху швидкість руху темп руху точність руху
Що таке економні рухи? ступінь відповідності вимогам рухової задачі, яка буде виконана, якщо рухи відповідають цій задачі за всіма характеристиками рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю
Чи правильне твердження, що економні рухи – це рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Як називаються рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії? енергетичні рухи економні рухи плавні рухи виразні рухи
Що таке енергетичні рухи? рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням ступінь відповідності вимогам рухової задачі, яка буде виконана, якщо рухи відповідають цій задачі за всіма характеристиками
Як називаються рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю? енергетичні рухи економні рухи плавні рухи виразні рухи
Чи правильне твердження, що енергетичні рухи – це рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке плавні рухи? вираження психічного стану дитини через виконання вправ з емоційним відображенням настрою рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням
Як називаються рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням? енергетичні рухи економні рухи плавні рухи виразні рухи
Чи правильне визначення, що плавними називаються рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Що таке виразність рухів? рухи з поступовою зміною м’язової напруги, поступовим уповільненням або прискоренням рухи, що виконуються з яскраво вираженою силою і швидкістю вираження психічного стану дитини через виконання вправ з емоційним відображенням настрою рухи, що відрізняються відсутністю або мінімумом зайвих рухів та мінімальними витратами енергії
Як називаються рухи з вираження психічного стану дитини через виконання вправ з емоційним відображенням настрою? енергетичні рухи економні рухи плавні рухи виразні рухи
Чи правильне визначення, що виразні рухи – це рухи з вираження психічного стану дитини через виконання вправ з емоційним відображенням настрою? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Чи правильне твердження, що імітаційні вправи, сюжетні рухливі ігри є засобами формування виразності рухів? так ні Відповідь неповна Правильної відповіді немає
Назвіть засоби формування виразності рухів Дидактичні, педагогічні вправи імітаційні вправи, сюжетні рухливі ігри фізичні вправи, психологічні настанови Усі відповіді правильні


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.009 с.)