VI стадія. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ І ВЗАЄМОДІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI стадія. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ І ВЗАЄМОДІЇ1. Доцільність VI стадії. Якщо на V стадії все підкорялося наміру „прислужитися для другого”, то на VI стадії МКВ головне - сприяти загальному узгодженню взаємин.

Після того, як обидві сторони виявили прагнення працювати один для одного і з'явилася готовність до деяких адаптивних змін усередині індивідуальних структур, можна говорити, що підготовка до останнього етапу закінчена: адже створені належні передумови для утворення загальної системи відносин. Сторони усвідомлюють, що вона однаково прийнятна для них обох і може розглядатися як результат спільних зусиль. По суті це побудова однієї системи з двох раніше незалежних особових структур з самостійними, чітко визначеними конструкціями, які знаходяться під контролем двох осіб. Тепер найбільш важливими стають правила їх поведінки. Обидва учасники відносин приймають ці правила, уміють розпоряджатися і управляти системою, що склалася, відповідно до них.

Правила в приймаються для забезпечення найбільш ефективної спільної діяльності. Оскільки вони вироблені двома сторонами, то виконуються більш охоче, ніж норми, привнесені ззовні. Інша їх особливість - вони завжди співвідносяться із загальною системою планів, що приводять до досягнення загальної мети.

Доцільність стадії полягає також в тому, що тільки па основі ухвалення загальної системи правил виникає можливість для чіткого розподілу ролей в загальній системі відносин. Якщо раніше (на ІІ стадії) ініціатор контакту прагнув відвести увагу партнера від відмінності в ролях, то на VI воно підкреслюється як те, що дозволяє найбільш ефективно розподілити зусилля кожного. Обом представляються вигідними сумісні дії, і у зв'язку з цим виразно проступають межі власних можливостей і можливостей використовувати потенціал іншої особи.

У цій стадії, висловлюючись юридичною мовою, кожний віддає частину свого суверенітету (як у конфедерації) для досягнення деякого загального результату. Досвід попереднього успішного спілкування переконує кожного учасника в тому, що немає необхідності відстоювати інтереси, оскільки на них ніхто „не спокушається”. На перше місце в VI стадії виступають творчі дії, і учасники солідарні при їх реалізації. Важливо те, що сторони розглядають все досягнуте ними як продукт спільних дій і як співтворчість.

Учасники відносин усвідомлюють, що вони є двома сторонами, двома частинами однієї створеної ними системи, що вони можуть діяти в її межах по ними ж розробленим правилам і прийнятим ролям. Вони усвідомлюють, що взаємодіють в одній системі взаємин, і, головне, за узгодженою стратегією.

2. Функції VI стадії.Основна функція - побудова міцних довірчих відносин на основі всього, що раніше вироблено сторонами і що стало їх загальним надбанням. Після відносно тривалого обміну думками, інтересами, якостями, переживаннями, взаємними впливами і т.д. наступає період систематизації всього матеріалу. Це веде до злагоджених дій.

Друга функція - підтримка процесу взаємодії на оптимальному рівні. Останній можливий тільки при такому розподілі ролей, при якому найбільш раціонально використовуються потенціали кожного, коли виконання ролей співвідноситься і співпадає з очікуваннями. Ролі розподіляються за принципом взаємного доповнення.

Третя функція - вироблення узгоджених правил поведінки як гарантія успішного виконання перспективної програми. Їх легко виконувати, оскільки правила для кожного учасника комунікації цілком прийнятні і відповідають уявленням про доцільність як для загальної системи, так і для кожного зокрема.

Четверта функція - збільшення енергетичних ресурсів системи, що утворилася з двох людей. Синергетика досягається складанням зусиль людей, що йдуть в одному напрямку.

3. Чинники шостої стадії.Розподіл на позитивні і негативні чинники на VI стадії залежить від того, наскільки точно учасниками виконуються встановлені правила. Позитивними чинниками є: виразність уявлень про створені разом структури і їх особливості; чіткість виконання своєї ролі в межах системи; чіткість співвідношення своїх дій кожним учасником із загальним референтом - системою; збіг дій, що робляться, з очікуваннями партнера; точність прогнозів; високий ступінь готовності повернутися до домовленостей, якщо виникають випадкові відхилення від задуманого разом.

До числа негативних чинників відносяться всі вказані вище особливості дій учасників комунікації за умови низьких значень цих показників.

Крім того, є деякі специфічні негативні чинники VI стадії. Перш за все це спроби використовувати загальну систему взаємодії, що склалася в індивідуальних цілях без сповіщення про це партнера. Таке положення у відносинах можливо, оскільки нерідко з самого початку взаємодії людина чекає моменту, коли може констатувати реалізацію тактичних задумів і пригадати про стратегічні наміри. Це випадок, коли він привносить колишні індивідуальні плани в загальну систему планів, що знов склалася. Тут негативний чинник - індивідуальні тенденції, що збереглися.

4. Механізми VI стадії.Стабільність стадії забезпечують всі механізми, які властиві створеній системі відношень, і в першу чергу - засновані на зв'язках: від асоціацій в уявленнях до синхронних дій. Множинність зв'язків, що є результатом відносно тривалого обміну інформацією, емоціями і діями, створює „загальний фонд” партнерів. Він забезпечує узгодженість в думках, в ухваленні спільних рішень і співвіднесенні дій. Його зміст і контури добре відомі сторонам і є тим пристосуванням, яке надійно забезпечує розподіл зусиль і напрям енергії.

Міцність зв'язків ґрунтується на частоті і однозначності виконання правил і норм, встановлених сторонами, що дає гарантію точного здійснення намірів учасників взаємодії. Синхронність в діях визначається і підкріплюється успішністю досягнення проміжних цілей.

5. Ознаки і показники VI стадії.Ознаками початку VI стадії є своєрідні висловлювання і дії, що свідчать про готовність надати перевагу прийнятим загальним судженням і рішенням, при гальмуванні індивідуалістичних тенденцій. Йдеться про „спільність цілей”, „прийняття спільних рішень”, здійснення узгоджених дій” і т. ін. Спостерігається прагнення оповіщати партнера про заплановані дії, виносити питання на обговорення. Це стосується як ініціатора, так і іншого учасника відносин, який періодично набуває роль ініціатора дій. Вибудовується діалогічний тип взаємодії. Показниками стадії, що сформувалася, є висловлювання на зразок „як ми і домовлялися”, „як ми вирішили” і т. ін.

6. Результати VI стадії.Крім вже відзначених досягнень VI стадії, вона породжує в учасників взаємодії ряд психологічних станів, які раніше були відсутні. Це, перш за все „полегшення”, схоже із станом катарсису. З'являються відчуття „захищеності”, „вдячності”, які наступають завдяки передбачуваності і надійності партнера, корисності його допомоги для вирішення життєвих задач.

Специфічним станом є постійна готовність до дії задля іншого, і це відбувається без прохань партнера. Обачність в своїх діях і „випереджаюче відображення” (готовність упередити прохання іншого) породжують стан підвищеної уваги до його поведінки і турботи про його самопочуття. Констатація прийнятності своєї поведінки в очах партнера породжує упевненість в правильності окремих власних дій і створює передумови до їх реалізації.

7. Принципи VI стадії.Основний принцип роботи, на який може спиратися ініціатор контакту, цепринцип „подібності”.Він полягає в констатації того, що сама по собі тривалість обміну думками, інформацією, емоціями протягом попередніх п'яти стадій створює такий „продукт” спільної діяльності, володарем якого є кожний. Слід мати на увазі, що враження про спільність долі може бути посилено у тому випадку, коли з боку певних осіб буде випробовуватися деяка „небезпечна” дія, протидія якій як правило, сприяє зближенню двох людей.

Принцип „незавершеності”.Спираючись на уявлення про незавершеність поточної справи і віддаленої перспективи її закінчення, можливо підкреслювати необхідність збереження та розвитку системи відносин партнерів.

Принцип „економії енергії”. У деяких випадках ініціатору контакту слід підкреслювати, що сумація потенціалів забезпечує зростання енергетичних ресурсів кожної людини (пропорційно ступені її приналежності до утвореної спільноти).

Принцип „незалежних виконавців ролей”полягає в тому, що ефективність стадії буде посилюватися в тому випадку, якщо кожний стане якісно виконувати погоджену роль, незалежно від того, як виконується роль іншим.

8. Тактика поведінки на VI стадії.Тактика підкоряється в першу чергу нормам ведення діалогу, тобто рівноправній і періодичній дії обох учасників відносин. До VI стадії проблеми ініціативи не виникало. Тільки тут з'являється проблема актуалізації творчих можливостей людини. У зв'язку з розподілом ролей на VI стадії необхідно створити можливість повністю реалізувати потенціал індивіду. Саме тому ініціатору слід на початку стадії частіше надавати ініціативу іншому учаснику відносин.

9. Прийоми VI стадії. Прийом „звернення за порадою”.Застосовується в тих випадках, коли констатується пасивна позиція партнера і необхідно підвищити значущість учасника відносин. Прийом сприяє виникненню тенденції бути більш включеним в розробку загальних планів і програм поведінки, виникненню спонтанних реакцій.

Прийом „подання прикладу”.Його необхідно застосовувати при відсутності спільних дій. У цьому випадку ініціатор контакту створює прецедент, який викликає прагнення до подібної дії. Наприклад, він починає розповідати факти зі своєї біографії і тим самим викликає потребу в у відповідь повідомленнях подібного типу.

Прийом „створення ситуації” доцільно застосувати, коли спілкування стабілізувалося і непомітні зміни у напрямку поглиблення відносин і розподілу дій. У цьому випадку навмисне створюються проблемні ситуації, які вимагають екстреного рішення і тим самим сприяють виникненню швидкого розподілу функцій відповідно до властивостей кожної людини.

Прийом „пошук спільного рішення”.Необхідність в його застосуванні періодично виникає тоді, коли раніше заплановані дії вже здійснені. У цьому випадку пропонується сформувати нову програму, що забезпечує синхронну поведінку і спільні дії. Прийом припускає виникнення достатньо виразних уявлень про всі сприяючі рішенню способи і засоби взаємодії.

Прийом „прогноз на майбутнє”.Він застосовується, коли у партнера відсутнє уявлення про ймовірне майбутнє, ініціатор контакту навмисне акцентує увагу на ньому. У цьому випадку прогноз сам по собі створює мотиваційну основу для залучення партнера до взаємодії.

Прийом „боротьби мотивів”виникає за ситуації, коли є коливання в ухваленні будь-яких рішень або індивід коливається через уявлення про їх нездійснимість. У цьому випадку раціонально сформулювати мотив дії, і мотив утримання від них. При цьому необхідно вплинути на вибір того чи іншого мотиву і „допомогти” прийняти бажане рішення.

10. Діагностичні можливості стадії. Нарешті є можливість перевірити правильність попередньої діагностики й ухвалення остаточного діагностичного висновку стосовно особистості партнера. Оскільки вже відомі всі властивості, якості і принципи індивіда, то це дає можливість точно передбачити особливості його поведінки. У той же час можливо встановлювати ступінь вірогідності реалізації передбаченого раніше. Передбачені особливості поведінки в певних ситуаціях дозволяють визначити точність раніше виявлених характеристик особи.

У той же час стадія здійснення реальних дій за певними правилами дає можливість встановити ступінь точності оцінки окремих якостей і властивостей в поведінці, а також впевнено користуватися окремими прийомами впливу на особу. Вона також дозволяє визначити два важливі моменти, засновані на уявленні про основу сумісності в системі спілкування людини з іншими людьми. Перш за все, встановлюється те, що уявляється для кожного з учасників взаємодії співпадаючим з його власними властивостями і що можна, зрештою, назвати однаковим і співпадаючим для двох осіб (є сумісністю, заснованою на схожих рисах). Іншим джерелом співпраці є те, що може бути названо як взаємне доповнення.

Нарешті, однією з найважливіших особливостей цієї стадії є її придатність для встановлення сутнісних характеристик індивіда. Так, тільки тепер є можливість отримати від індивіда вичерпні відомості стосовно його приховуваних сторін, причому в тій формі, яку людина вважає необхідною. Такими можуть бути негативні вчинки або прояв „слабкості”, шкідливі звички, асоціальні способи поведінки і т.д. Приховуваними могли бути і окремі принципи і установки індивіда, його життєва філософія т. ін. На відміну від тих розрізнених відомостей про негативні сторони індивіда, небезпечні для спілкування, які можуть фігурувати на IV стадії, на VI виникає можливість отримати розгорнуту і детальну інформацію. Важливими бувають також і відношення до своїх дій, вчинків і оцінок інших. Людина, починає висловлюватися про себе і свої вчинки, а також інших людей в тих виразах, які відображають її стиль і творчі можливості. На VI стадії, якщо вона спрямована на діагностику індивіда, доцільно підняти питання індивідуального стилю організації „способу життя”, а також уявлення про спосіб життя інших осіб.

ВИСНОВОК

Обґрунтування послідовності дій і застосування способів орієнтування в ознаках і показниках методики контактної взаємодії дає достатню інформацію про можливості методики і про межі її використання. Проте це тільки знання, оскільки методика призначена для практичних цілей, то необхідно оволодіти умінням нею користуватися і виробити навички її застосування в різних ситуаціях.

Для цього необхідний попередній тренінг основних елементів МКВ. Тренування краще проводити на „нейтральних” людях. Краще всього відпрацьовувати окремі стадії послідовно і паралельно на трьох раніше не знайомих особах. Це дасть можливість поетапно засвоювати послідовність входження в контакт і проводити порівняльний аналіз особливостей реакції різних людей. Прийоми МКВ слід застосовувати відразу при знайомстві, оскільки методика не призначена для тих людей, з якими вже склалися стійкі стосунки і утворилися міцні зв»язки.

Особливу увагу слід звертати на ознаки змін, що відбуваються у зв'язку із застосуванням різних прийомів дії. Перш за все це ознаки станів, в яких перебуває людина, а також ознаки початку нових стадій, їх сформованості. Практика застосування МКВ показала, що після налагодження контакту з 10 особами успішність вирішення комунікативних задач суттєво зростає, оскільки ініціатор контакту набуває досвіду для передбачення реакцій людини, тоді виникає можливість прискореного проходження всіх стадій контакту. Але форсувати його не варто, поки не буде досягнуто повне володіння всіма прийомами спілкування та критеріями виявленнями значимих рис особистості співрозмовника. Прискорення входження в контакт, можливе тільки при повному оволодінні всіма прийомами,і тактикою роботи в утруднених умовах спілкування, а також при щирому бажанні допомогти людині повірити в себе та інших, виправити помилки й повернутися „обличчям до людей”, щоб жити далі „з відритим серцем”.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.01 с.)