V стадія. ПРИСТОСОВУВАННЯ ДО ПАРТНЕРАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V стадія. ПРИСТОСОВУВАННЯ ДО ПАРТНЕРА1. Доцільність V стадії.На цій стадії стосунки учасників взаємодії стають ясними, визначеними і цілком придатними для спільної діяльності. Сторони взаємно обізнані щодо якостей і структурних утворень кожній. Для них стають зрозумілими і їх потенційні можливості. Оскільки окремі достоїнства і недоліки кожного до початку Vстадії з'ясовані повністю, вони виступають перш за все як об'єкти взаємодії та взаємної адаптації. Отримані відомості про набір властивостей дає можливість співвіднести комплекс якостей партнерів. Це допоможе виявити такі комплекси, які вимагають „перебудови”. Таким чином визначається лінія можливих змін спілкування.

Ця стадія може бути образно представлена як конвенція двох людей про усунення чинників, виявлених на попередній стадії МКВ, які можуть мати негативний вплив на подальшу взаємодію. Одночасно це опора на позитивні сторони і нівелювання негативних. Вся ця стадія слугує меті взаємної допомоги партнерів перш за все в тому, що важко контролювати самому. В той же час допомога іншого полягає і у власній роботі з своїми негативними властивостями і тими якостями, які не сприймаються партнером.

Основна особливість V стадії - специфічна дія на систему якостей іншої особи за допомогою змін їх структури. Людина „прилаштовується” до партнера і створює зі своїх якостей своєрідну функціональну особистість, до якої той може пристосуватися.

Таким чином, одна людина для того, щоб управляти іншою і створювати сприятливі взаємини, перш за все корегує свої власні якості, їх вияв і свою поведінку, тим самим впливаючи на партнера.

2. Функції V стадії. Основною функцією V стадії є перш за все узагальнення попереднього досвіду спілкування та взаємної адаптації. Друга функція - допомога партнеру в ліквідації його небезпечних і негативних властивостей. Третя полягає в тому, щоб вносити певні корективи в поведінку обох осіб, щоб уникнути небезпечних для контакту властивостей.

Четверта функція - синхронізація поведінки кожного учасника стосунків в загальній системі взаємодії.

Нарешті, є істотною функція контролю за своїми якостями і якостями партнера. Контроль співвіднесений із загальним надбанням - системою уявлень про якості обох учасників.

3. Чинники V стадії. Позитивні чинники: широкий діапазон адаптивних якостей, а також взаємопоступок. Саме по собі усвідомлення якостей і ситуацій, де вони виявляються, веде до уявлення про можливість маневрувати і маніпулювати своїми якостями; істотним чинником є також підвищена чутливість до ознак прояву і прихованої дії якостей партнера. Це дозволяє реагувати на незначні зміни в системі якостей.

Негативні чинники: якості, які не можуть змінюватися або які людина не бажає змінювати; жорсткі зв'язки між ними; неможливість запропонувати інші, не зовсім звичайні якості; установка на неможливість внести зміни в структуру особистості, а також відносна неможливість прийняти вплив іншого; недостатній досвід синхронної (з іншою людиною) поведінки. Індивід, навіть бажаючий утворення комунікативних зв'язків, практично не володіє навичками поведінки, яка необхідна для іншого.

4. Механізми V стадії. В цій стадії додатково включається велика кількість регулятивних механізмів: корекційні, компенсаторні; адаптивні, а також зростає чутливість до нюансів поведінки партнера. У принципі всі вони можуть бути розділені на ті, які спрямовані на власні проблеми, і ті, що важливі для пристосування до деяких особливостей поведінки партнера.

Основними на V стадії МКВ є механізми, регулюючі пристосування однієї особи до іншої (тобто характеристики однієї людини змінюються до тих пір, поки вони не стануть оптимальними з погляду взаємодії з властивостями іншого). Інші, які забезпечують процес пристосування, пов'язані з корекцією. Це механізми, що визначають оптимальний режим взаємодії при внесенні постійних поправок в процес спілкування. Процес корекції, в свою чергу, включає контрольні механізми.

Всі механізми пристосовувань в широкому плані забезпечують пристосування до іншої людини в її суттєвих проявах. Образно кажучи, йдеться про те, як „обійти гострі кути” у стосунках з певною людиною, як їх або згладжувати або уникати. Істотно те, що для встановлення оптимальної взаємодії індивід в першу чергу орієнтується на якості іншого з тим, щоб регулювати свої власні якості. Практично він гальмує саме ті якості, які не сприйнятливі для партнера. доцільність такого гальмування підтверджується кожного разу користю і ефектом взаємодії. У зв'язку з цим людина іноді стримує якості, які раніше приносили успіх. Наприклад, раніше агресивна поведінка допомагала досягненню певної мети, проте у разі встановлення контакту ці агресивні тенденції доводиться гальмувати.

Іноді регуляція виступає у вигляді компенсації недостатньої сили окремих властивостей, коли відбувається специфічне доповнення або заміна окремих „слабких” якостей. Істотно тут те, що особа регулює відносини, видозмінюючи набір своїх якостей, зокрема, нейтралізуючи одні і посилюючи інші. Таким чином, вона одночасно нейтралізує свої якості і налаштовується на якості партнера. Феномен «налаштовування» виявляється в бажанні не ускладнювати дій іншого і в прагненні забезпечити йому зручності. Цінність стадії полягає в тому, що, підлаштовуючись під якості партнера, індивід за допомогою ретельно організованої системи своїх якостей управляє його поведінкою і закріплює ті якості, які забезпечують ефективну взаємодію.

На основі віддзеркалення властивостей співрозмовника, а потім реалізації пропонованих принципів взаємодії, людина створює нову систему власних якостей, яка, на її думку, найкращим чином сприяє контактній взаємодії. В даному випадку посилюється система відносин, що вже склалася, її захист від впливу небезпечних якостей. Йдеться про специфічне роздратування, властиве цій стадії стосунків. Для цього використовуються наперед продумані „заготовки” проти ймовірних несприятливих реакцій. Наприклад: „Я хочу сказати тобі прямо... тільки ти не ображайся”, „ Ти можеш не погоджуватися з цим, але я повинен попередити про те, що...” . „Не дивуйся і не обурюйся тому, що зараз почуєш”. Ініціатор контакту, що вимовляє такі фрази, розраховує на те, що інший зрозуміє ситуацію, а практично – нейтралізує свої якості і властивості, які можуть її загострити. На цій стадії найбільш повно виявляються механізми, пов'язані з емпатією, включаючи співпереживання як механізм емоційної підтримки.

5. Ознаки і показники V стадії. Для цієї стадії типовими є всі ознаки, що свідчать про зміни, що відбулися в структурі особистості. Це висловлювання про розуміння міри співвіднесення своїх характеристик особи з характеристиками іншого і про орієнтацію на певну систему якостей та принципів взаємодії.

Найбільш яскравим сигналом прийняття якостей іншого є ефект „бумерангу”. В певний момент партнер починає відчувати, що співрозмовник повідомляє його ж власні, раніше висловлені думки і оцінки. Це ознака того, що вони були в достатній мірі засвоєні партнером, прийняті і видаються вже як результат власних міркувань.

Ще одним показником стадії, що наступила, є зміна думок партнера на інші. Наприклад, якщо раніше індивід був проти деякого положення, то на V стадії він може змінити свою позицію на протилежну. Іноді це проявляється як готовність до власних перетворень або згода з пропонованим („Скажи, що і як потрібно зробити для того, щоб все було добре”). Специфічним моментом є також несподіване визнання правомірності висловленого партнером. Це констатація своєрідної „здачі позицій”. Ще одним показником стадії, є пропозиція партнеру вирішити якесь спірне питання „так, як він забажає”.

6. Результати V стадії.Основним результатом V стадії є досягнення розуміння не тільки якостей партнера, але його вчинків, їх мотивів і причин. Якщо на ІV стадії встановлюються окремі якості і властивості особистості, то на V проявляється ставлення до них. В першу чергу це ставлення до якостей, як до реальності, з якою належить співвідноситися кожному партнеру. Саме тому, що вона утворена якостями обох осіб, кожний з яких як би виступає в двоякому вигляді: у вигляді системи „жорстких” якостей, які не змінюються протягом взаємодії, і „м’яких”, які можуть змінюватися. Останні розглядаються як об'єкти впливу, адже вони можуть змінюватися і поліпшуватися. Перші є тими, які необхідно беззастережно приймати в спілкуванні кожній із сторін і реакція на них завжди повинна бути під контролем.

На основі розуміння „силового” взаємовпливу якостей виникає система співвіднесених якостей. У зв'язку з цим виникає ставлення до власних якостей як предмету регуляції, а також і до якостей іншого (а також до його позицій, установок) як до об'єкту управління. Ефективність взаємодії на цій стадії підвищується у зв'язку з розумінням якостей іншого і з їх прийняттям.

Одним з важливих досягнень стадії є те, що індивідуальне значення кожної якості переростає в його загальне значення для двох сторін. Якості перестають бути „власністю” їх носіїв, а стають елементами системи взаємин двох людей. Ця регульована і керована система властивостей розглядається як основа для міцних стосунків, сприяє поглибленню контакту і забезпечує перспективу встановлення довірчих взаємин.

7. Принципи V стадії. Принцип „впливу на партнера через регулювання власних якостей”.Практично це означає: внеси зміни в систему своїх індивідуальних особливостей і чекай певної реакції партнера у формі зміни його якостей.

Принцип „врахування якостей партнера як орієнтирів для пристосування”.Останнє означає: все змінне в системі особистості може бути змінено, а незмінне - має бути враховано.

Принцип „подолання власних бар’єрів”.Як правило, кожна людина в певний момент констатує той факт, що для неї найважливішим і найскладнішим є власні внутрішні перешкоди спілкуванню і взаємодії. Звертати увагу на бар'єри необхідно в першу чергу.

Принцип „сповіщення про наміри”.Для партнера на V стадії не повинна залишатися неясною жодна з дій, які робить інший учасник. У тому або іншому вигляді, в тих або інших висловлюваннях ініціатор контакту повинен достатньо чітко визначити всі свої наміри. Цим самим посилюється тенденція до спільних дій проти негативних властивостей і станів кожного.

Принцип „попередньої підготовки до небезпечної ситуації”.У зв'язку з тим, що в кожного індивіда є деякі „жорсткі” негативні якості, які можуть виявитися в гострій ситуації, необхідно готувати партнера до такої можливості і вказувати наперед на ознаки їх появи, створюючи превентивний захист.

8. Тактика поведінки на V стадії.Тактика входження в V стадію полягає в умінні оперувати якостями і змінювати їх. Тактика поведінки ініціатора контакту полягає в тому, щоб забезпечити прагнення партнера до необхідних змін.

Необхідно демонструвати зразки перетворення себе і ознаки змін в якостях іншого. Ініціатор повинен викликати уявлення про гнучкість окремих власних властивостей і про можливість ними управляти. Далі тактика проходить по лінії управління очікуваннями партнера. Якщо він вважає, що ініціатор в першу чергу повинен врахувати його якості - це повинно бути забезпечено; якщо очікується, що ініціатор повинен змінити деякі свої властивості, то це повинно бути реалізовано; якщо очікується допомога для дії на деякі утворення - це також повинно бути задоволено.

В тактику поведінки ініціатора входить і негайне підкріплення всяких позитивних змін, які він помічає в поведінці партнера, природно тільки в тому випадку, якщо вони відповідають програмі перетворень в системі якостей. Це сприяє тому, що в партнера будуть зміцнюватися необхідні тенденції, пов'язані з регуляцією його поведінки.

Слід мати на увазі, що на V стадії особливості індивідуального підходу полягають перш за все в усуненні перешкод до взаємодії. Тому в тактику ініціатора контакту входить все, що сприяє зняттю побоювань іншої особи, зокрема тривоги за ті поступки, які вона робить на його прохання. Ураховуючи, що кожна людина йде на поступки тоді, коли знає, що інший не буде використовувати її слабкості в своїх цілях, ініціатор відкрито повідомляє про те, що він має намір зробити сам і чого очікує від партнера задля досягнення загальної мети, а при цьому необхідне розуміння того, що деякі якості (можливо, і позитивні) можуть виявитися шкідливими.

В цілях підготовки іншої стадії культивується також уявлення про те, що зусилля обох сторін спрямовані на підготовку загальної програми дій, яка надалі передбачатиме співвіднесення намірів, дій, всіх проявів якостей кожної сторони.

9. Прийоми V стадії.Всі прийоми V стадії МКВ розраховані на посилення декількох тенденцій, властивих цьому періоду, і на усунення перешкод цим тенденціям. Так, одні з них спрямовані на прагнення до власних змін, інші - на усунення перешкод взаємодії, треті забезпечують пристосування до дій іншого, четверті забезпечують синхронізацію взаємних дій.

Основний прийом, який має місце на V стадії - „очікування змін”, відповідно до якого культивується уявлення про необхідність робити дії, що змінюють систему зв'язків якостей та їх ієрархію. Допускається, що на перший план можуть вийти інші якості, ніж ті, які були домінуючими до цього.

Прийом „підказка”.Коли ініціатор контакту констатує складність вибору дій, які ще невідомі іншому учаснику стосунків (оскільки вони ніколи раніше не застосовувалися), то він підказує, як необхідно вчинити в цих випадках, наприклад: „Краще, якби ви просто сказали: Я хочу, щоб мені надали можливість висловлюватися”.

Прийом „підкреслення дій заради іншого”.Коли виникає ситуація сумніву в доцільності власних змін, ініціатор спеціально демонструє деякі свої дії, які йдуть в розріз з його звичайною поведінкою, і тим самим підкреслює, що він робить це спеціально для партнера.

Прийом „упередження певних дій”.Коли загрожує поява будь - якої небажаної якості або властивості, бажано „пом'якшувати ситуацію”. Наприклад, якщо може проявитися образа, слід попереджати: „Ви тільки не ображайтеся на те, що я зараз скажу вам”. Вірогідні спалахи гніву можна також попередити: „Ви тільки не зліться на те, що зараз почуєте”.

Прийом „налаштовування”.Коли наміри партнера не зрозумілі, необхідно заздалегідь простежувати ймовірний вплив його поведінки на вирішення життєвих задач (наприклад, в процесі прийняття певного рішення). У цьому випадку раціонально активно втручатися: ініціатор контакту як би „налаштовується” на одну і ту ж хвилю, що дає можливість зрештою коригувати зміни, що відбуваються.

Прийом „вказівка на якість, що потребує регуляції”.Цей прийом розрахований на те, щоб за допомогою очікувань певних дій включити відповідну мотивацію поведінки: „Знаючи вашу нетерплячість, я дуже прошу потерпіти, оскільки саме це необхідне для вирішення проблеми”.

Прийом „підкреслення сумісності, що утворилася”. Коли партнер має достатньо чітку установку на те, що спільні дії можливі тільки за наявності порозуміння, слід підкреслювати вже досягнену сумісність. Наприклад: „У зв'язку з тим, що ми можемо спільно успішно вирішувати дискусійні питання, необхідно спокійно обговорити ситуацію, що утворилася. І тоді ми прийдемо до правильного рішення”.

Прийом „розхитування”.Коли має місце невпевненість в можливості порозуміння, необхідно вводити уявлення про те, що сама по собі установка на неможливість зміни є перешкодою для взаємодії, що успішно почалася. Наприклад, ініціатору контакту потрібно звертати увагу на те, що успішна взаємодія завжди можлива при „взаємних поступках” в тих випадках, коли людина володіє собою і уміє приборкувати власні недоліки.

Прийом „нейтралізація домінування”. На V стадії МКВ проводиться попередня підготовка до взаємодії у формі констатації взаємного прийняття принципів поведінки та якостей кожного, констатації взаємної вигоди спільних дій. Проте, не дивлячись на це, іноді виникають тенденції маніпулятивної поведінки, яка спирається на встановлені особливості партнера, знання про деякі слабості партнера. За таких умов може виникнути бажання перехопити ініціативу, В цьому випадку, ймовірно „спрацьовує” звичка, що раніше склалася, користуватися слабостями інших людей. Щоб зняти і нейтралізувати таку спробу, ініціатору слід достатньо чітко висловлюватися про дану тенденцію і засудити будь-які дії в цьому напрямку.

10. Діагностичні можливості V стадії. Діагностичні можливості V стадії обмежені через зниженням чутливості до особливостей партнера. Як відомо, людина найбільш прискіпливо ставиться до іншого лише в тому випадку, якщо він ще не звик до нього. Так, на V стадії МКВ, ініціатор контакту вже не може критично судити про партнера і правильно визначати значущість його окремих якостей. Проте на цій стадії можливо отримати наступні специфічні діагностичні характеристики іншої особи: про лабільність системи якостей, спрямованість і швидкість її перебудови, конкретні якості, потрібні для взаємного пристосовування. Саме тепер найбільш чітко проявляються ті якості, якими людина компенсує свої недоліки. Саме тепер можна встановити, що індивід вважає необхідним змінити як в собі так і в іншому, а також уявлення про необхідність доповнити систему стосунків якими-небудь якостями.

В діалогічному спілкування яскраво проявляються комунікативні якості. Відомо, що при такому спілкуванні людина має справу з деякими наборами якостей індивіда, які спочатку є об'єктами пізнання, а надалі стають об'єктами перетворення. Тому перш за все слід встановити а) те, від чого партнер готовий відмовитися; б) встановити те, що приймається їм як головне для спілкування в даній ситуації; в) виявити те, з чим він в першу чергу прагне співвіднести свої власні зміни.

Принципово можлива діагностика через власні зміни особи ініціатора встановлення контакту. В цьому випадку інтуїтивно пізнаються деякі риси і характеристики індивіда, що вивчається за власними змінами, що відбуваються під його впливом, як результат дії деяких якостей партнера. Принципово можливо аналізувати і ступінь дії іншого через швидкість власних змін і, нарешті, визначити ієрархію змін. Спостерігаючи їх в собі, завжди можна їх співвіднести з тими впливами, які виходили з боку іншої людини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.011 с.)