ІІ стадія. ПОШУК ЗАГАЛЬНИХ АБО СПІВПАДАЮЧИХ ІНТЕРЕСІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ стадія. ПОШУК ЗАГАЛЬНИХ АБО СПІВПАДАЮЧИХ ІНТЕРЕСІВ1. Доцільність другої стадії.В другій стадії починається пошук "опорних пунктів", які можуть стати підґрунтям для подальшої взаємодії. Насамперед йдеться про знаходження співпадаючих інтересів, цінностей та цілей. Водночас на цій стадії необхідно використовувати своєрідний стан розгубленості і невизначеності, які залишається після І стадії, як наслідок неможливості планувати хід спілкування, установки на тривалий опір, протидію або боротьбу.

Відмова від тактики конфлікту і використання "захисних бар'єрів" веде до того, що на короткий час у співрозмовника виникає стан незахищеності та чутливості до зовнішнього впливу. Ним вибірково приймається те, що сприяє скороченню дистанції між людьми, в першу чергу все те, що викликає уявлення про тотожність з ініціатором контакту: це спільні спогади, переживання, теми для спілкування, схожі думки, оцінки. Те, що збігається, може стати платформою для об'єднання. Такою платформою частіше всього служить або інтереси, які поділяють всі учасники взаємодії, або подібність минулого життєвого шляху (спільні знайомі, обидва, наприклад, служили в Афганістані, обидва розлучені і т. ін.).

Вже сама констатація того, що в центрі розмови є щось, що цікавить обох співрозмовників, є істотною. На певний час "навкруги" цього інтересу "обертається" вся розмова. Особливо значимий інтерес - "хобі", адже він здається вільним і незалежним від якостей особистості, розуміється і приймається сторонами як обмін інформацією, наприклад, про особливості рибної ловлі, філателії, фотографії і т.п. (хоча й тут можуть бути свої „секрети” та „заборонені теми” (питання про „грибні місця”).

Спільний інтерес має цінність не тільки як предмет обміну оцінками і думками, одночасно він відволікає увагу від деякої "справи", від того, що має стати предметом „офіційного” спілкування. „Підміна” теми знімає на якийсь час гостроту очікування виконання ролевих функцій, а тим самим і напруженість. Бесіда „про хобі” сприяє відстроченню інших, менш приємних розмов. Прийнятна тема надає можливість двом особам переконатися, що розділяють один і той же інтерес, у наявності однакових суджень і поглядів. При цьому нівелюється відмінність співрозмовників в статусах. Надалі саме це сприяє скороченню дистанції між ними.

Доцільність використання спільність інтересу у якості предмету спілкування продовж цілої стадії полягає ще в тому, що інтерес сприймається як щось незалежне від індивідуальних особливостей учасників взаємодії. Останнє дуже важливо, оскільки звільняє їх від необхідності орієнтуватися на власні індивідуальні особливості і особливості іншого. Інтерес і тема як би заміняють на деякий час індивідуальність, що виявляється в якостях. Той або інший інтерес об’єднує співрозмовником у МИ-спільноту „філателістів”, „вболівальників” тощо.

Таким чином, доцільність другої стадії полягає в тому, щоб побудувати первинну основу для об'єднання („первинну спільність”), а потім на базі загальних співпадаючих і привабливих для кожного моментів "рухатися" з партнером якийсь час паралельно. Одночасно тут виробляються первинні навики спільної роботи.

2. Функції другої стадії.Основна функція стадії – підвищення привабливості ("тяжіння") до іншої особи. Це перший зв'язок і первинні відносини, спільність переживань з приводу одного і того ж об'єкту зближують людей і створюють синхронність відчуттів.

Друга функція – викликати стан задоволення спілкування. Це – одночасно задоволеність спілкуванням, що починається, з конкретною особою, оскільки обмін думками відбувається на рівних, незалежно від статусів двох людей. Нарешті, це – задоволеність, породжена очікуваннями, що справдились завдяки знайденої „спільної мови”.

Третя функція - створення можливості отримати позитивні емоції від реалізації взаємних прагнень. Кожний стає для іншого джерелом позитивних емоцій. По суті "обертання" навкруги одного і того ж загального предмету - інтересу завжди створює не тільки базу для таких емоцій, але і ту основу для спілкування, до якої можна повернутися у будь-який час. До теми загального інтересу можна завжди звертатися у зв'язку з тим, що вона є джерелом, яке постійно збагачує позитивною енергією. Знайдений спільний інтерес корисний тим, що учасники спілкування не побоюються робити пошукові дії, вважаючи, що міцно сталий інтерес завжди дозволить повернутися до перерваних відносин.

Четверта функція. У зв'язку з відособленням двох осіб від інших людей. і як би "відходом" в загальний інтерес відбувається своєрідне виділення і відособлення групових тенденцій унаслідок зіставлення одних групових особливостей іншим. У зв'язку з цим загальний інтерес виконує функцію об'єднання через відособлення.

П'ята функція. Коли йде обговорення окремих елементів, що входять в загальний предмет інтересу, то відбувається одночасна їх оцінка і з'ясування однакових думок. Одночасність переживань співрозмовників з приводу цих оцінок створює передумову до першого збігу в думках. Той факт, що спільний інтерес і обговорення окремих його моментів викликає низку однакових асоціацій одночасно в обох партнерів, створює передумови для співпереживання одних і тих же обставин. Саме тому ми можемо сказати, що одночасність переживання виступає як основа для об'єднання.

Шоста функція. Наявність „паралельних” переживань відбувається своєрідне навчання кожного учасника розумінню того, що відбувається з іншим. Переживання іншого зв'язуються з окремими ознаками проявів емоцій і особливостями поведінки. Надалі це можна розглядати як основу для розпізнавання перш за все стану задоволеності, який очікується і є бажаним для кожного. Це також основа для того, щоб бачити і результати своїх дій. Надалі людина завжди буде знати про те, чи задоволений інший його діями. Таким чином одержують відомості про індивідуальний стиль і ті моменти, в яких є (а надалі може бути прогнозовано) схожість і відмінність.

3. Чинники другої стадії.Позитивний чинник, що прискорює встановлення контакту - це пошук спільних інтересів. Якщо його знайдено, з'являється велике число зв'язків і можливостей для включення особи в спілкування і зниження контролю за висловами; „відключення” від того, що може турбувати та бентежити. Інтерес - це основа формування загального словника („спільної мови”). Дуже рідкісний інтерес створює високий потенціал взаємного тяжіння тому, що не часто зустрічаються люди, що поділяють його. Раптове знаходження „тямучої” людини викликає підвищений емоційний фон спілкування.

Негативний чинник - відсутність "обмінного фонду". В цьому випадку швидко вичерпується предмет розмови і людина констатує, що інший фактично не тільки мало обізнаний (”чайник”), але і не в змозі підтримувати бесіду. Це розглядається як фактор, що обмежує індивідуальні прояви в розмові, належного ритму в обміні інформацією. Партнер відчуває дискомфорт за відсутності рівноправного діалогу; використовування "жаргону" або системи специфічних професійних виразів за відсутності знань стає неможливим. Все це швидко розпізнається; співрозмовник розуміє, що інтерес підтримується штучно, а це веде до поновлення постійного контролю за висловами.

За відсутності спільного інтересу психолог – ініціатор контакту завжди може виявити інтерес до інтересів співрозмовника, заохочуючи його до розповіді про них, або демонструвати інтерес до самого співрозмовника („А ви – цікава, не звичайна людина! А де вчились?), його життєвого шляху, поглядів, особистісних якостей. Такий „захід” дозволяє підготувати ґрунт для переходу до наступної стадії контактної взаємодії.

4. Механізми другої стадії.Основним механізмом, що лежить в основі взаємодії двох сторін на ІІ стадії, є "домінанта" (за О.О.Ухтомським). Домінуючий інтерес гальмує решту субдомінантних джерел збудження у мозку людину. Інтерес до якого-небудь предмету або теми може цілком прикувати увагу, відволікає від того, що не відповідає інтересу, а позитивне емоційне забарвлення спілкування сприяє тому, щоб учасники прагнули продовжувати розмову.

Стадія фіксується і заглиблюється в том випадку, коли в полі уваги тривалий час знаходиться тільки один інтерес. Як правило, він може уриватися лише на незначний термін. В той же час інтерес стане стійким, якщо буде послідовно розвиватися в діалогічній формі і якщо повідомляти про свої думки будуть обидва учасники, по черзі. Таким чином утворюється уявлення про існуючу схожість і сумісність між двома людьми, яка виникає у зв'язку з традиційним розумінням того, що збіг в поглядах означає бажану сумісність. Істотне значення в зближенні двох людей на базі інтересу мають також несвідомі висновки про те, що самі по собі інтереси породжуються схожими особовими якостями. Саме тому в кожного учасника відносин зміцнюється переконання, що збіг в інтересах означає одночасно і схожість психологічних якостей людей. Такий висновок грає важливу роль для зближення людей і готовність прийняття іншого з усіма притаманними йому особистими якостями.

5. Ознаки і показники другої стадії.Виявлення і знаходження спільної теми, однаково прийнятної для обох сторін - основна ознака; постійне повернення до неї; знаходження спільної мови, що проявляється в контексті спілкування (достатньо сказати тільки початок фрази, і співрозмовник може їх продовжити). Спілкування захоплює, породжує багаті асоціації, активізує спогади та відкриває нові теми для спілкування.

6. Результати другої стадії.Встановлення теми, що завжди викликає бажання продовжувати спілкування і зближення, створює низку "опорних пунктів" для того, щоб надалі розширяти сфери взаємодії.

Спілкування з приводу одного і того ж інтересу (тривале і безперервне), вибудовує той стиль взаємодії, який має тенденцію до генералізації. Утворюються передумови і можливості для того, щоб цей стиль розповсюджувався і на інші теми розмови. Створюється очікування повторення позитивних емоцій. У зв'язку з цим виникає готовність до сприйняття того, що буде сприяти їх відновленню.

Після перших успіхів в спілкуванні виникає упевненість в можливості розуміти партнера і "працювати з ним". Разом з тим позитивні емоції створюють передумови для розширення зон асоціацій, які викликає конкретна людина, і, крім того, породжують стан підвищеної збудливості, створюють передумову для відбору всього, що буде сприяти зближенню. Таким чином, ураховувати інтереси - це ураховувати те, що людина шукає загальне для входження в контакт. Враховуючи це, ініціатору контакту варто спробувати здобути інформацію про інтереси майбутнього співрозмовника.

7. Принципи другої стадії.Основним принципом є обмеження предмету спілкування тільки тим, що становить інтерес. Інший принцип полягає в том, що на певний період підкреслити рівність співрозмовників. Останнє необхідне для усунення відмінності в статусах. Рівність в одній сфері веде до того, що виникають стосунки "рівних", що проявляється у жвавому обміні думками. У сфері будь-якого інтересу ініціатор контакту не повинен мати переваги над співрозмовником. Якщо він краще володіє інформацією, не слід цього демонструвати, краще зайняти пасивну позицію, приймати і схвалювати те, що чуєш, віддати ініціативу.

8. Тактика поведінки в другій стадії.Для успішного проходження ІІ стадії необхідно прагнути, щоб загальний інтерес не тільки був знайдений, але і відразу ж став домінуючим. Якщо він відсутній, слід знайти те, чому віддає перевагу співрозмовник. Звичайно це сфера, де той досяг успіху, явно має шанси проявити себе з кращого боку.

Щоб мати свободу для маневру, не варто вичерпувати інтерес до кінця, оскільки це означає одночасно зникнення і емоцій і прагнення продовжувати спілкування, що розпочалося. Таким чином, саме по собі переривання інтересу може розглядатися як постійна можливість знов повернутися до цієї теми.

В процесі розмови стосовно спільного інтересу доцільно схвалювати індивідуальні особливості партнера (його якостей), а також підкреслювати їх оригінальність. Це необхідно для підготовки наступної стадії, пов'язаної з виявленням окремих індивідуальних властивостей і якостей. В процесі підготовки до наступної стадії можливі також періодичні переходи від одного інтересу до іншого (в тому випадку, якщо вони схожі) і завдяки цього є можливість "вийти" на особисті якості. В цьому плані є перспективним інтерес до власне особи. Проте до нього можна вдаватися тільки після того, як вже зверталися до якого-небудь нейтрального інтересу або інтересу типу "хобі".

9. Прийоми ІІ стадії.Всі прийоми ІІ стадії спрямовані на те, щоб активізувати тенденцію до ведення розмови у сфері загального інтересу з метою посилити позитивні емоції або виключити відволікання уваги на інші теми. Прийоми призначені також для зняття емоційних бар'єрів, що можуть викликати "холодне" ставлення до спілкування.

Використовуйте прийом "переривання цікавої розмови" (якщо вже виник достатньо стійкий інтерес) щоб порушувати прагнення до відновлення розмови з приводу прийнятного інтересу.

Прийом "наростання інтересу" полягає у тому, що ініціатор контакту на початку розмови по може бути зовнішньо індиферентним до певного моменту, коли починає все більш помітно цікавитися якою-небудь темою, знайомою для співрозмовника. Надалі ініціатор показує наростання інтересу до неї.

Прийом "деталізація"полягає у вияві підвищеного інтересу до деталей і подробиць у викладі співрозмовника, а також у проханнях інтерпретувати сказане. Це у відповідь викликає прагнення пояснити деякі деталі, щоб підкреслити те, що власне, привносить сам індивід в обговорювану тему.

Прийом "проблеми".Для його застосування необхідно орієнтуватися в "резонансних" та злободенних останнім часом проблемах, виказувати з їх приводу власні небанальні судження, ділитися сенсаційною інформацією, яка може викликати жваву реакцію та обмін думками та оцінками. Бажано, щоб судження ініціатора контакту не були діаметрально протилежними позиції співрозмовника. Як правило, останній прагне того, щоб прояснити неясності і суперечливі питання.

Прийом "перемикання". Він полягає в тому, що міркування по темі, обраній для обговорення, включаються окремі елементи іншої теми, на яку "перемикають" співрозмовника. Це дає можливість розповсюдити емоції, що виникають по основній темі, на будь-кого іншу.

Прийом "передбачення"у принципі припускає можливість ведення розмови "навколо" теми, в якій добре орієнтований співрозмовник (його інтерес). Можливо спеціально вивчити таку тему, а надалі, в ході бесіди, виказувати зауваження, які партнер може розцінити як результат інтересу, збудженого ним і прийнятого партнером.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.006 с.)