Психологічне забезпечення сімейного консультуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологічне забезпечення сімейного консультування1.Ієрархія рівнів сумісності.

2.Функціонально-рольова погодженість.

3.Методи дослідження подружньої сумісності та соціально-психологічний
тренінг психологічної підтримки.

4.Соціально-психологічний тренінг адаптованості членів родини.

5.Тест на превентивну задоволеність шлюбом.

6.Соціально-психологічний тренінг психологічної підтримки.

Ієрархія рівнів сумісності

Однією з основних умов стабільності шлюбу є вагомий фактор благополуччя і щастя родини - сумісність подружжя. Загадкова «співзвучність душ» може, проте, бути виявленою і навіть «зваже­ною» на вагах сучасної психології.

Соціальні психологи стверджують, що сумісність - здатність членів групи узгоджувати свої дії і оптимізувати взаємини в різних галузях і видах спільної діяльності — утворює ієрархію рівнів, своє­рідну триповерхову піраміду. На першому її поверсі «проживає» психофізіологічна сумісність темпераментів, погодженість сенсомоторних дій. На другому - погодженість функціонально-рольових очікувань: уявлень членів групи про те, що, як, з ким і в якій послідовності повинні вони робити для досягнення групових за­дач. Третій поверх піраміди зайнятий ціннісно-орієнтаційною єдністю - подібністю структури цінностей і значень, які наявні у кожного, хто входить до цієї групи людей. Звичайно за межами на­шого обговорення у випадку прийняття цієї моделі залишається ще багато чого; також визначальною є подружня сумісність. Вона досить зручна для серйозного обговорення і аналізу, причому зруч­на не тільки через простоту, але ще і тому, що всі ці три рівні, або, інакше, ступені сумісності можуть бути легко виражені за допомо­гою нескладних методичних прийомів, про що ми і довідаємось в цій темі. Дозволимо тільки одне зауваження: конкретні дані про сумісність, порівняння пар обстежуваних повинні здійснюватися дуже обережно і суто на добровільній основі.

Психофізіологічна сумісність темпераментів.Усе, що потрібно для її визначення, у вас уже є, тому що це все — результати тестування ЕРІ (опитувальник Айзенка). У графічній інтерпретації цього тесту «крапка» конкретної людини вписувалася в простір, утворе­ний двома осями — інтроверсії — екстраверсії та нейротизму — емоційної стабільності. Відрізок, що з'єднав цю «крапку» з пере­тинанням осей, одержав назву «вектор темпераментів». Якщо ми тепер на колі Айзенка помістимо «крапки» будь-яких двох людей, їх вектори темпераментів утворять кут, що одержав назву «кут аси­метрії». Отже, саме цей кут і є основою для визначення пси­хофізіологічної сумісності темпераментів: чим він менший, тим менш сумісними виявляються партнери (але тільки з урахуванням довжини векторів, де, однак, діють настільки складні правила, що ми не можемо їх освітити в обмеженому обсязі книги, тому що правила ці мають витоки з векторної алгебри). Приблизно виділяють три рівні сумісності, що відповідають трьом середнім (а точніше, серединним) значенням кута асиметрії: 180°, 90° і 0° із градацією їхніх відхилень приблизно в 45° від цих значень.

a – кут асиметрії

 

І. Високий рівень сумісності (серединне значення кута асиметрії дорівнює 180°). У чистому вигляді цей рівень сумісності характер­ний для пар холерик — флегматик і сангвінік - меланхолік, що психофізіологічно прекрасно доповнюють один одного (на цьому рівні важливо саме доповнення). Наприклад, вибуховість холерика гаситься спокоєм флегматика, а знижений тон настрою меланхо­ліка компенсується життєрадісністю сангвініка. Випадок цей іде­альний, і говорити про нього довго не варто.

II. Середній рівень сумісності (серединне значення кута аси­метрії дорівнює 90°). На жаль, у цьому випадку слід говорити про дійсно середню сумісність кожної з чотирьох пар поєднань темпе­раментів, можливих у цьому випадку. Тому що у парі холерик - меланхолік буде присутня протилежність — від поривів активності до повної пасивності, а недостатня емоційна стабільність членів цієї пари може періодично перетворювати їхнє життя у філію дантова пекла; пари меланхолік - флегматик буде характеризуватися безініціативністю і відчуженістю один від одного; пари флегматик - сангвінік виявляться глухими до почуттів і думок інших, та й один
до одного теж; ну а пари сангвінік - холерик, швидше за все, зай­муться з'ясуванням двох улюблених для них питань: «Чому я, а не ти?» і «Хто в нас у сім'ї головний?». А втім, те, що описано, задає лише контури аналізу психофізіологічної сумісності темпераментів — контури картини, вимальовувати яку прийдеться самому.

III.Низький рівень сумісності (серединне значення кута аси­метрії — 0°). На жаль, пари людей з однаковими темпераментами дійсно характеризуються низькою стабільністю, тому що їм завжди чогось не вистачає: двом холерикам — спокою; двом меланхолікам — бадьорості й енергії; двом флегматикам — ініціативи і швидкості
реагування, а двом сангвінікам — чутливості і послідовності (але це знов-таки штрихи). Разом з тим не треба вважати, що погана сумі­сність темпераментів прирікає пари на невдачу. Можливості людей до взаємної адаптації величезні, і особливу роль при цьому грає рівень інтелекту — свого роду здатність (або нездатність) до нагро­мадження життєвої мудрості, що виявляється у рівнях сумісності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)