Ключ до опитувальника АйзбекаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ключ до опитувальника АйзбекаЕкстраверсія Нейротизм Відвертість
Так Ні Так Ні Так Ні
1, 3, 8, 10 5, 15 2, 4, 7  
13, 17, 22 9, 11, 14  
25, 27, 29 32, 34 16, 19, 21, 23  
39, 44, 46 37, 41 26, 28, 31, 33    
49, 53, 56 36, 38, 40, 43    
    45, 47, 50, 52    
    55, 57      

Бланковий ключ до опитувальника Айзенка

    Так Ні
1. Чи часто Ви Відчуваєте потяг до нових вражень для того щоб стрепенутися, відчути збудженість? Е  
2. Чи часто Ви маєте потребу в друзях, які Вас розу­міють, можуть втішити? Н  
3. Ви людина безпечна? Е  
4. Чи не знаходите Ви, що Вам важко відповідати «ні»? Н  
5. Чи задумуєтесь Ви перед тим, як що-небудь розпо­чати?   Е
6. Якщо Ви обіцяєте що-небудь зробити, то чи завжди дотримуєте свої обіцянки (незалежно від того зруч­но Вам чи ні)? В  
7. Чи часто у Вас бувають спади та підйоми настрою? Н  
8. Звичайно Ви дієте і говорите швидко (не задумую­чись)? Е  
9. Чи часто Ви почуваєте себе нещасною людиною без достатніх на це причин?   Н  
10. Зробили б Ви все, що потрібно на спір? Е  
11. Виникає у Вас почуття нерішучості і ніяковості, як­що Ви хочете завести мову з симпатичною(ним) н езнайомкою(цем) ? Н  
12. Чи виходите Ви інколи «з себе», сердитесь?   В
13. Чи часто Ви дієте під впливом хвилинного настрою? Е  
14. Чи часто Ви занепокоєні через те, що зробили, або сказали що-небудь таке, чого б не потрібно було робити або говорити? Н  
15. Віддаєте Ви перевагу книзі перед зустрічами з людьми?   Е
16. Чи легко Вас образити? н  
17. Чи любите Ви часто бувати в компанії? Е  
18. Чи бувають у Вас інколи думки, які б Ви хотіли приховати від інших?   В
19. Чи правда, що Ви інколи повні енергії, так що все горить в руках, а інколи зовсім кволі? Н  
20. Чи віддаєте Ви перевагу мати менше друзів, але за­те більш близьких Вам?   Е
21. Чи часто Ви мрієте? Н  
22. Коли на Вас кричать, Ви відповідаєте тим же? Е  
23. Чи часто Вас турбує почуття вини? Н  
24. Чи всі Ваші звички хороші і бажані? В  
25. Чи здатні Ви дати почуттям волю? Е  
26. Вважаєте Ви себе людиною чутливою? Н  
27. Чи вважають Вас людиною веселою і живою? Е  
28. Чи часто, зробивши яку не будь важливу справу, Ви відчуваєте, що могли б зробити її краще? Н  
29. Ви більше мовчите, коли знаходитесь в товаристві інших людей? Е  
30. Ви інколи пліткуєте?   В
31. Чи буває, що Вам не спиться через те, що різні думки лізуть в голову? Н  
32. Якщо Ви хочете дізнатись про що-небудь, то Ви краще прочитаєте про це в книзі, ніж спитаєте?   Е
33. Чи буває у Вас прискорене серцебиття? Н  
34. Чи подобається Вам робота, яка потребує від Вас постійної уваги?   Е
35. Чи бувають у Вас приступи тремтіння? Н  
36. Чи завжди б Ви платили за провезення багажу на транспорті, якби не боялися перевірки? В  
37. Вам неприємно знаходитись у товаристві, коли на­сміхається товариш над товаришем?   Е
38. Ви дратівливі? Н  
39. Чи подобається Вам праця, яка потребує швидки дій? Е  
40. Чи хвилюєтесь Ви з приводу якихось неприємни подій, які б могли статися? Н  
41. Ви ходите повільно і не поспішно?   Е
42. Ви інколи запізнювались на зустрічі чи на роботу1?   В
43 Чи часто Вам сняться жахи? Н  
44. Вірно, що Ви так любите поговорити, що інколи не пропускаєте випадок поговорити з незнайомою людиною? Е  
45. Чи хвилюють Вас які-небудь болі? Н  
46. Ви б почували себе дуже нещасним, якщо на довгий час залишилисяб без спілкування з людьми? Е  
47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною? Н  
48. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам не подобаються?   В
49. Чи можете Ви сказати, що Ви цілком впевнена в собі людина? Е  
50. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вказують на Ваші особисті помилки в роботі, або на Ваші про­махи? Н  
51. Ви вважаєте, що важко одержати явне задоволення від вечірки?   Е
52. Чи занепокоює Вас відчуття що Ви чимось гірші від інших? Н  
53. Чи леггко Вам внести пожвавлення в скучну компанію? Е  
54. Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких не розбираєтесь?   В
55. Чи занепокоєні занепокоєні Ви своїм здоров'ям? Н  
56. Чи любите Ви пожартувати над іншими? Е  
57. Чи страждаєте Ви від безсоння? Н  

Коло Айзенка

11. Опитувальник Спілбергера—Ханіна (СХ)

Опитувальник СХ призначений для оцінки реактивної та осо­бистісної тривожності. Особистісна тривожність розглядається авторами як відносно стійка індивідуальна якість особистості, яка характеризує ступінь її занепокоєння, турботи, емоційної напруги внаслідок дії стресових факторів.

Реактивна тривожність — це стан спеціаліста, який характери­зує ступінь його занепокоєння, турботи, емоційної напруги та роз­вивається за конкретною стресовою ситуацією. Якщо особистісна тривожність є стійкою індивідуальною характеристикою, то стан реактивної тривожності може бути достатньо динамічним і за ча­сом, і за ступенем вираженості.

Опитувальник Ч. Спілбергера складається з 40 питань-суджень, з котрих 1-20 призначені для оцінки реактивної тривожності (шка­ла «Як ви себе почуваєте в даний момент?») та 21-40 — для визна­чення особистісної тривожності (шкала «Як Ви себе почуваєте звичайно?»). На кожне запитання можливі 4 відповіді за ступенем інтенсивності (зовсім ні, мабуть так, вірно, цілком вірно) — для шкали реактивної тривожності, та 4 відповіді за частотою (майже ніколи, іноді, часто, майже завжди) — для шкали особистісної три­вожності.

Одні питання-судження в опитувальнику Ч.Спілбергера сфор­мульовані так, що відповідь (1) означає відсутність чи легку сту­пінь тривожності. Це в шкалі реактивної тривожності так звані прямі запитання: № 3, 4, 6, 77, 9, 12, 13, 14, 17, 19, а в шкалі осо­бистісної тривожності - № 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40. В інших, так званих зворотних запитаннях відповідь (1) оз­начає високий ступінь тривожності, а відповідь (4) — низьку три­вожність: № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 - в шкалі реактивної тривожності; № 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39 — в шкалі особистісної тривожності. Обробка проводиться у такий спосіб. Спочатку окре­мо складаються результати за зворотними та прямими запитання­ми, потім із сум прямих віднімається сума зворотних запитань і до одержаного числа додається постійне число 50 для шкали реак­тивної тривожності та 35 — для шкали особистісної тривожності.

Показник результату за кожною шкалою може знаходитись в діапазоні від 20 до 80 балів. Чим він більший, тим вищий рівень тривожності (реактивної або особистісної). Оцінка рівнів реактив­ної та особистісної тривожності за результатами показників здійснюється в таких межах: до 30 балів — низький рівень тривож­ності, від 31-45 балів — середній, більше 45 балів — високий рівень тривожності.

Шкала самооцінки ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з приведених запитань і закресліть ту цифру справа, в залежності від того як Ви себе почуваєте в даний момент. Над запитанням довго не задумуйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.

  Ні, не зо­всім так Мабуть так Вірно Цілком вірно
 

1.Я спокійний.

2.Мені нічого не загрожує.

3.Я напружений.

4.Я відчуваю співчуття.

5.Я відчуваю себе вільно.

6.Я прикро вражений.

7.Мене хвилюють можливі негаразди.

8.Я відчуваю себе відпочившим.

9.Я насторожений.

10.Я відчуваю внутрішнє задоволення.

11.Я впевнений у собі.

12.Я нервую.

13.Я не знаходжу собі місця.

14.Я напружений (накручений в собі).

15.Я не відчуваю напруги і скованості.

16.Я задоволений.

17.Я заклопотаний.

18.Я занадто збуджений і мені ніяково.

19.Мені радісно.

20.Мені приємно.

 

Шкала самооцінки особистісної тривожності (Спілбергера-Ханіна)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з приведених питань і закресліть ту цифру справа в залежності від того, як Ви себе почу­ваєте звичайно. Над запитаннями довго не задумуйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.

  Майже ніколи Інколи Часто Майже завжди
 

21.Я відчуваю задоволення.

22.Я швидко втомлююсь.

23.Я легко можу заплакати.

24.Я хотів би бути таким же щасливим, як і інші.

25.Буває, що я програю через те, що недостатньо швидко приймаю рішення.

26.Я почуваю себе бадьорим.

27.Я спокійний, холоднокровний і зібраний.

28.Очікувані труднощі дуже непокоять мене.

29.Я занадто переживаю через дрібниці.

30.Я буваю повністю щасливий.

31.Я приймаю все занадто близько до серця.

32.Мені не дістає впевненості у собі.

33.Я почуваю себе в безпеці.

34.Я стараюсь обходити критичні ситуації і труднощі.

35.У мене буває хандра.

36.Я задоволений.

37.Всякі дрібниці відволікають та хвилюють мене.

38.Я так сильно переживаю свої розчарування, що потім довго не можу про них забути.

39. Я врівноважена людина.

40. Мене охоплює сильне занепокоєння, коли я думаю про
свої справи та турботи.

 

12. Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В.А.Бодровим)

Методика призначена для початкового орієнтовного виявлен­ня осіб з прикметами нервово-психічної нестійкості (НПН). Вона дозволяє виявити окремі початкові симптоми порушень особис­тості, а також оцінити вірогідність їх розвитку й прояву в поведінці та діяльності людини.

Методика має 84 запитання (міркування), на кожне з яких об­стежуваний дає відповідь «так» або «ні». Результати відображають­ся кількісними показниками (в балах), на основі яких робиться висновок щодо рівня нервово-психічної стійкості. Аналіз відпо­відей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної діяльності людини в різних ситуаціях.

Обстежується одночасно 25-30 чоловік за 20 хв.

Текст анкети подається нижче.

Під час обстеження ведеться спостереження за поведінкою кожного й при необхідності робляться помітки. Обробка результатів проводиться за допомогою «ключів» групою помічників (4-5 чол.).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)