Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі.Якщо усі спадкоємці за законом або за заповітом подали заяви про прийняття спадщини і нотаріус встановив коло спадкоємців, настає момент розподілу спадщини, тобто встановлення розміру частини, що належить кожному спадкоємцю в успадкованому майні. Законодавець встановлює, що спадкове майно розподіляється рівними долями кожному із спадкоємців, що призиваються до спадщини. Але, коли спадкодавець своїм заповітом розподілив спадщину між спадкоємцями, то спадкове майно розподіляється згідно умовам заповіту.

Кожен спадкодавець має право одержати свою долю спадщини в натурі, тобто одержувати частину будинку або гроші, які йому належать згідно свідоцтва про право на спадщину.

Рівні частки у спадковому майні відповідають інтересам усіх спадкоємців. Вже після визначення рівного розміру успадкованого майна спадкоємець у порядку, передбаченому ст. 1276 ЦК, вправі вимагати собі виділу в натурі якої-небудь долі спадщини, але знову-таки ця доля не може перевищувати їх долю у спадковій масі. Це правило не поширюється на той випадок, коли спадкодавець у заповіті розподілив долі між спадкоємцями.

Якщо спадкоємці проживали разом зі спадкодавцем однією сім'єю, тобто вели спільне господарство, вони мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ та отримання в натурі предметів домашнього вжитку в розмірі частки майна, яка їм належить. Йдеться про майно, яке підлягає розподілу за законом, а не за заповітом. Якщо спадкоємці вважають, що їх сумісне володіння успадкованим майном не відповідає їхнім інтересам, вони можуть розподілити успадковане майно між собою. В цьому разі складається угода про розподіл спадкового майна. В угоді вказується, що виявляючись власниками успадкованого майна, спадкоємці розподілили його в натурі таким чином, який вони розуміють для себе корисним. Якщо частини успадкованого майна більша ніж частина, яка припадає на долю спадкоємця за згодою інших спадкоємців, то він виплачує останнім різницю в вартості, що перевищує вартість успадкованої частини майна. Також спадкоємці можуть провести розподіл спадкового майна без грошових доплат. В разі, коли спадкоємці не можуть прийти до згоди щодо розподілу успадкованого майна, це питання вирішується в судовому порядку.


Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна у натурі

Спадкоємці, які протягом не менш як одного року до часу відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем однією сім'єю, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку в розмірі частки у спадщині, яка їм належить.


Спадкоємці, які разом із спадкодавцем були співвласниками майна, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі цього майна, у межах їхньої частки у спадщині, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців, що мають істотне значення.

У ст. 1279 ЦК йдеться про переважне право окремих спадкоємців на отримання окремих предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку в успадкованому майні. Наприклад, після смерті спадкодавця одним із спадкоємців є дружина померлого, яка більш 40 років мешкала разом із померлим, в такому випадку вона володіє правом переважного виділу речей домашньої обстановки та вжитку перед іншими спадкоємцями.

Якщо спадкодавець заповів предмети домашньої обстановки та вжитку спадкоємцям, що не проживали разом з ним, спадкоємці, що жили разом зі спадкодавцем, вправі вирішувати питання про розподіл предметів домашньої обстановки та вжитку в судовому порядку.

Слід також розрізняти предмети домашньої обстановки та вжитку від предметів, що такими не визнаються. Наприклад, меблі, білизна, посуд, побутова техніка, бібліотека художньої літератури — це предмети домашньої обстановки, але, якщо ці меблі є предметом антикваріату, бібліотека є букіністичною або професійною, то вони вже не розглядаються як предмети домашньої обстановки, тому що їх вартість може перевищувати вартість іншого успадкованого майна та виділ такого майна окремим спадкоємцям може нанести значну шкоду щодо успадкування майна інших спадкоємців.

Вони розподіляються між спадкоємцями згідно ст. 1278 ЦК або за згодою спадкоємців передаються тому спадкоємцю, якому це потрібно, наприклад, наукова бібліотека для науковця, музичні інструменти для музиканта і т.п.

Якщо спадкоємці були співвласниками спадкодавця по будь-якому майну, вони мають переважне право на отримання в натурі цього майна, але тільки в тому разі, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців. Наприклад, якщо в склад спадкового майна входить частина квартири, грошовий внесок та автомобіль, і вартість квартири перевищує вартість грошового внеску та автомобіля, тоді частина квартири не може бути виділена в натурі спадкоємцеві, що мешкав разом зі спадкодавцем, тому що це зменшує долю інших спадкоємців. Але, якщо спадкоємці прийшли до згоди, що успадковане майно може бути розподілено, та спадкоємець, що може в разі розподілу майна отримати в натурі частину майна більш ніж інші спадкоємці та виплатить іншим спадкоємцям різницю вартості майна, то така доля успадкованого майна може бути виділена в натурі. Якщо спадкоємець був співвласником спадкодавця в майні, що потребує управління, наприклад, приватного підприємства, чия виробнича діяльність не може бути зупинена, тоді до прийняття спадщини усіма спадкоємцями, він може бути призначеним управляти таким майном згідно договору на управління майном. Крім того, він має в подальшому право на виділ цього підприємства, як спадкового майна в натурі, якщо це істотно не порушить інтересів інших спадкоємців.

Стаття 1280. Перерозподіл спадщини

Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці (частини друга і третя статті 1272 цього Кодексу), вона підлягає перерозподілу між ними.

Такі спадкоємці мають право вимагати передання їм у натурі частини майна, яке збереглося, або сплати грошової компенсації.

Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, перейшло як відумерле до територіальної громади і збереглося, спадкоємець має право вимагати його передання в натурі. У разі його продажу спадкоємець має право на грошову компенсацію.

Коли вже було встановлене коло спадкоємців після закінчення строку для прийняття спадщини або було видане свідоцтво про право на спадщину, в якому майно поділено між спадкоємцями, та з'являється спадкоємець, який вважає, що він отримав спадщину або строк для прийняття спадщини він пропустив та не прийняв спадщини не фактично — він не проживав разом з померлим, не юридичне — не подав заяву нотаріусу про прийняття спадщини, такий спадкоємець може увійти до кола спадкоємців або за згодою усіх спадкоємців, що прийняли спадщину або за рішенням суду про продовження йому строку для прийняття спадщини. Згода спадкоємців, що прийняли спадкове майно та бажають включити спадкоємця до свого кола, подається у письмовій формі. Якщо заява спадкоємця розглядається в судовому порядку, то постановляється рішення суду про продовження строку про прийняття спадщини.

Після того, як такий спадкоємець буде прийнятий до кола спадкоємців, він має право вимагати у спадкоємців, що вже отримали спадщину, провести перерозподіл спадкового майна, виділу його частки в натурі, або якщо це майно вже реалізоване, то сплати грошової компенсації, що приходилася б на його частину успадкованого майна.

Якщо майно спадкодавця було визнане від-умерлим та перейшло у власність територіальної громади, спадкоємець, що був визнаний таким, вправі пред'явити свої претензії щодо майна спадкодавця до відповідного органу місцевого самоврядування або територіальної громади, яке одержало майно, та витребувати його в натурі, якщо це майно було вже продане, спадкоємець вправі витребувати собі грошову компенсацію в розмірі продажної вартості успадкованого майна.

Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.009 с.)