Чи згідні ви із тим, що соціальні відносини ґрунтується на розумінні особливої природи зв'язку особистостей? Спробуйте аргументовано підтвердити чи спростувати дане положення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи згідні ви із тим, що соціальні відносини ґрунтується на розумінні особливої природи зв'язку особистостей? Спробуйте аргументовано підтвердити чи спростувати дане положення."Соціальність утворюється як результат комунікативних актів (актів спілкування), у яких "я" звертається до "іншого", осягаючи його як особистість, яка, у свою чергу, обернена до нього, причому вони обидва це розуміють".

(А.Шюць)

Яку нову ознаку соціальності можна виділити у даному уривку? Чи згідні ви із тим, що виробництво та усвідомлення діяльності, а не речей, постає вирішальною ознакою соціального?

Спробуйте тепер ще раз переглянуті всі наведені в даному завданні уривки і зробити узагальнені висновки щодо природи, умов виникнення та особливостей соціального.

"Властивості соціально організованих дій являють собою особливий, зумовлений обставинами продукт роботи людей, що спрямований на виробництво та усвідомлення діяльності. Соціальний порядок − це те, що створюється, а не постає даним від самого початку".

(Д.Сілвермен)

Завдання 3. Суспільство як система.

Спробуйте пояснити, які елементи життя та діяльності постають необхідними для суспільного життя, згідно із твердженнями даного автора. Яка функція приписується тут суспільним елементам? Чи згідні ви із даними міркуваннями?

"Суспільство складається із людей із додатком правил та ролей. Правил дотримуються (або не дотримуються), а ролі виконують. Окрім того, існують традиції, звичаї, ідеології, системи родинних зв'язків, мови, − все це є шляхами, якими люди діють, думають та розмовляють".

(С.Лукс)

Спробуйте продумати й оцінити дане міркування. Чи згідні ви із протиставленням органічних проявів спільного життя соціальному, суспільному життю? Спробуйте навести приклади як на користь даного твердження, так і проти нього.

"Усякого роду родинне, домашнє, взаємно солідарне, затишне співжиття ми розуміємо як життя у межах органічної сфери. Суспільство − це публічність, світ. Туди потрапляють як у щось чуже. В органічній же сфері знаходять себе від народження... Існують різновиди органічної сфери, такі як мовні, сімейні, побутові, релігійні; натомість, ведуть розмову про виробничі, наукові торгові спільності або товариства... Органічну сферу розуміють як життєвий організм, суспільство же − як механічний агрегат, артефакт".

(Ф.Тьонніс)

Як ви вважаєте, чи справді стан малих груп суспільства грає вирішальну роль у його збереженні та стабільності? Спробуйте прояснити, що саме ви могли би назвати такого типу малими соціальними групами.

"На рівні малих груп суспільство завжди було здатне зберігати згоду, злагодженість. Ми, таким чином, робимо висновок, що цивілізації, якщо її доля у тому, щоби зберігатися, треба підтримувати у відносинах між групами, що складають суспільство та забезпечують центральне спрямування його розвитку, деякі з ознак малої соціальної групи".

(Дж. Хоманс)

Виділіть основні сфери суспільного життя, які окреслені у даному уривку. Подумайте, чи є вони достатніми для характеристики цілісності життя розвиненого суспільства."Кожне конкретно функціонуюче життєве утворення може бути з найбільшою ясністю зрозумілим та схарактеризованим, виходячи із тої економічної та політичної структури, що утворює його основу. Проте воно охоплює також всі людські відносини (специфічні форми любові, спілкування, боротьби та ін.), що припускаються або вимагаються даною структурою. І, нарешті, − всі форми та способи переживання й мислення, що відповідають даному життєвому утворенню..."

(К.Мангейм)

Автор даного уривка дає характеристику одному із найважливіших елементів суспільного життя. Прокоментуйте дане твердження. Наскільки, на вашу думку, є виправданим протиставлення світу зовнішньої реальності та духовного життя суспільства. Аргументуйте свою думку.

"Під духовним життям суспільства мається на увазі та частина буття, в якій об'єктивна, надісторична реальність надана нам не у формі предметної дійсності, що перебуває перед нами і протистоїть нам як трансцендентна реальність нам самим, тобто суб'єкту та його внутрішньому світу, а у формі реальності, що присутня в нас самих, із середини із нами зрощена та нам відкрита...".

(С.Л. Франк)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.005 с.)