Завдання 1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.Уважно прочитайте уривок. З'ясуйте, чиї інтересиокремої особи чи державиставилися вище у Голландії у період Нового часу? Чи можна з даного уривка зробити висновок не лише про відмінність, а й про певне співпадіння інтересів приватної особикупцята держави? Які зв'язки і залежності можна зауважити між завоюваннями нових земель та морськими подорожами і розвитком наукових знань?

"...Один француз заявляв: "У Голландії інтерес держави у справах торгівлі становить інтерес приватних осіб, вони йдуть крок у крок (це те ж саме, що сказати, що держава і купецьке товариство − одне й те ж саме) ...коли приватна особа робить для своєї комерції щось, що суперечить інтересу держави, держава заплющує очі і робить вигляд, що не помічає цього...".

(Фернан Бродель. "Час світу")

На який аспект важливості освіти звертає увагу Ф.Беконосвіта має важливе значення в першу чергу для саморозвитку особистості чи для суспільства? На думку Ф.Бекона, заняття науками необхідні для зміни соціального становища людини чи для самовдосконалення? Зверніть увагу на те, про які конкретні відмінності між освіченою та неосвіченою людиною пише Ф.Бекон.

"...Освіта звільняє людину від дикості та варварства... Наука настроює і спрямовує розум на те, щоб він віднині ніколи не залишався у спокої та ...не застигав у своїх недоліках, а, навпаки, постійно спонукав себе до дії і прагнув до вдосконалення. Адже неосвічена людина не знає, що значить заглиблюватися в себе саму, оцінювати себе, і не знає, яким радісним є життя, коли помічаєш, що з кожним днем воно стає кращим; якщо ж така людина випадково має якусь позитивну якість, то вона вихваляється цією якістю... та використовує її, можливо, навіть вигідно, проте не приділяє уваги тому, як цю якість розвинути і примножити. ...Освічена ж людина, навпаки, не лише використовує розум й усі свої позитивні якості, але постійно виправляє свої помилки і вдосконалюється у доброчесності".

(Френсіс Бекон)

Використавши даний уривок, поясніть, як мислителі XVII ст. тлумачили співвідношення науки і релігії? Чи протиставлялась релігія науці? Чи розглядали наукові знання як такі, що руйнують релігійні догмати та віру? Чи потрібно віруючій людині займатися наукою?

Чи відповідає дане міркування середньовічній "теорії подвійної істини"?

Які точки зору з приводу співвідношення науки та релігії ви зустрічали в наш час?

"...Науки ще сильніше та ефективніше спонукають нас звеличувати і прославляти божественну велич... І для того, щоб ми не утрапили в оману, Спаситель дав нам дві книги: книгу Писання, в якій розкривається воля Божа, а по тому − книгу природи, що розкриває його могутність. З цих двох книг друга є ніби ключем до першої, бо... розвиває далі нашу віру, змушуючи нас звернутися до серйозного розмірковування про божественну всемогутність...".

(Френсіс Бекон)

Які основні характеристики філософії Нового часу перераховано у даному уривку? Спробуйте чітко їх виділити. Чому автор пише, що філософія цього періоду була догматичною? Які протилежні методи дослідження виникають у філософії Нового часу і чому?

"Нова філософія прагне до пізнання речей силами людського розуму і тому починає свою справу... з повною довірою до можливостей людського розуму: вона ґрунтується на цьому припущенні і тому за способом її обґрунтування має характер догматичний. Оскільки вона передбачає пізнання, то повинна зробити своїм об'єктом природу речей ...і вважати своїм завданням пояснення речей, в тому числі й духовних, із суті природи: через це... вона має характер натуралістичний..

Людський розум складається з двох здібностей, через які ми уявляємо речі: чуттєвості та розуму... Одна сторона вважає єдиним істинним пізнання речей через чуттєве сприйняття, інша − за допомогою розуму..., там досвід (етріrіа ), тут розсудок ( rаtіо )..., тому це рішення слід шукати у протилежних напрямках емпіризмі та раціоналізмі".

( Куно Фішер)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.007 с.)