Як ви вважаєте, наскільки може бути прийнятною дана концепція істини? Чи піддається в такому випадку сама істина перевірці?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як ви вважаєте, наскільки може бути прийнятною дана концепція істини? Чи піддається в такому випадку сама істина перевірці?"Істина не існує поза нами та над нами; вона можлива тільки тому, що ми в істині... "Я" − людина може бути джерелом істини: коли вона занурена у свою глибину, вона може бути в істині... Істина − аристократична, вона розкривається лише небагатьом; її розширення передбачає потрясіння свідомості, передбачає розплавленая та згоряння закам'янілого та закостенілого світу".

(М.Бердяєв)

Як би ви назвали дану концепцію істини? Наскільки вона вам зрозуміла? Прийнятна? Спробуйте пояснити своє до неї ставлення. Порівняйте нижченаведені критерії істини, дайте їм оцінку.

"Істинним слід завжди визнавати лише настільки очевидне, в чому неможливо було би знайти нічого, щоби давало хоч якийсь привід для сумніву".

(Г.Лейбніц)

"Що є істина? − На це питання Понтія Пілата можна відповісти просто й переконливо... Відповідь ця полягає в наступному: твердження, судження, висловлювання або гадка є істинними, якщо, та тільки якщо воно відповідає фактам".

(К.Поппер)

"Істинність є властивість віри, і як наслідок − властивість речень, що виражають віру. Істина полягає у певному відношенні між вірою та одним або кількома фактами, іншими, ніж сама віра. Речення може бути названим "істинним" або "хибним", навіть якщо в нього ніхто не вірить, проте за умови, що якщо би хтось в нього повірив, то ця віра виявилась би або істинною, або хибною в залежності від обставин".

(Б.Рассел)

"Критерієм істини є узгодженість дискутованого твердження з уже наявним і прийнятим знанням".

(О.Нойрат)

Врахуйте, що останнє положення виражає так звану "когерентну концепцію істини"істини, як внутрішньої узгодженості знання.

"Усвідомити будь-що − значить знайти єдину істину, єдиний смисл того, що усвідомлюється. Наших людських думок та гадок може бути безкінечна множина, але істина − єдина для всіх. І усвідомити − значить віднести усвідомлене до цього єдиного, для всіх обов'язкового смислу − істини".

(Є.Трубецький)

Яка функція істини в людській свідомості підкреслена в даному фрагменті (смислова, ціннісна, еталонна)? Чи приймаєте ви таке тлумачення ролі істини в діяльності свідомості? Аргументуйте свої твердження, розгортаючи міркування на захист даного положення та "від супротивного".

Обдумайте, нарешті, тлумачення істини одним із провідних авторитетів напряму аналітичної філософії XX ст.

"Істинність тавтологій достовірна, речень − можлива, суперечностей − неможлива".

(Л.Вітгенштейн)

Як ви вважаєте, чи могло би розвиватись пізнання, якщо би дана теза була для нього вихідним орієнтиром?

Завдання 5. У графі «Б» відшукайте характеристику кожному із трьох рівнів пізнання (графа «А»).

А Б
1. Емпіричний 2. Теоретичний 3. Технологічний а) на цьому рівні розкривається суть явища, закони, ви­суваються певні гіпотези, створюються нові теорії; б) на цьому рівні здійснюється застосування наукових знань для вирішення технічних завдань у різноманітних сферах людської діяльності; в) на цьому рівні накопичується інформація, проводяться експерименти, опис, вимірювання, класифікація, первинні узагальнення.

Завдання 6. У яких міркуваннях виражена точка зору: а) емпіризму; б) раціо­налізму?

1. теоретичне мислення − головне джерело знань;

2. теоретичне мислення не може виходити за межі досвіду;

3. теоретичне мислення пов’язане з емпіричним пізнанням;

4. емпіричне знання не відображає суті речей і явищ;

5. тільки на рівні теоретичного пізнання можна розкрити за­кони світу;

6. відмінність між теоретичним і емпіричним рівнями пізнан­ня відносна;

7. зміст знань зводиться до опису даних досвіду;

8. теоретичне знання залежить від емпіричного, а емпірич­не − не залежить від теоретичного.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.003 с.)