ТОП 10:

Порядок розроблення проектів із землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

У розвиток частини третьої статті 52 Закону України "Про землеустрій" Постановою Кабінет Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 затверджений Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Таким чино, механізм розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь регулюється даний нормативно-правовим актом.

Необхідність розробки даної документації із землеустрою проводиться з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

На нашу думку, важливим є встановлення терміну розробки цих проектів, які встановлені строками не більше трьох місяців.

Для розроблення проекту землеустрою замовник готує копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності), рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, історії полів за останні три - п'ять років та у разі наявності актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень.

Необхідною умовою розробки Проекту землеустрою є урахування нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164, та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

Складовими проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь є:

1) завдання на розроблення проекту землеустрою;

2) пояснювальна записка, в якій зазначаються дані про об'єкт землеустрою, виконавця та опис проведених робіт із землеустрою, еколого-економічні обґрунтування проектних рішень щодо організації полів сівозміни, упорядкування угідь та передбачених заходів з охорони земель, план переходу до прийнятної сівозміни;

3) текстові матеріали:

рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою;

матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;

матеріалів ґрунтових обстежень;

копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;

копій документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності);

матеріалів історії полів за останні три - п'ять років;

матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;

4) графічні матеріали:

плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;

схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;

плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;

схеми агротехнологічних груп ґрунтів;

плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;

плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);

матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Погодження проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь здійснюється з відповідною сільською, селищною, міською радою або районною, Київською, Севастопольською міською держадміністрацією. Тобто, якщо землекористування розташовано у кількох сільських радах (районах) погодження даної документації повинно проводитися у відповідних територіальних органів сільської, селищної, міської ради або районної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації.

Погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпорядної документації в установленому законом порядку, а після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації проект землеустрою затверджується замовником.

До державного земельного кадастру в установленому порядку вносять відомості затвердженого проекту землеустрою, а копії матеріалів, отриманих у результаті проведення робіт із землеустрою, розробник передає до місцевого фонду документації із землеустрою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.003 с.)