Порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель 

Згідно ст.ст. 207-209 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.

Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або держави, а також у зв'язку з виключенням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, державних об'єктів дорожнього будівництва, культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і обслуговування жилих будинків і господарських будівель, для розміщення внутрігосподарських об'єктів сільськогосподарських, рибогосподарських і лісогосподарських підприємств, організацій та установ, видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання, під об'єкти і території природно-заповідного фонду.

Здійснення внутрігосподарського будівництва сільськогосподарськими або лісогосподарськими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами провадиться без відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються на спеціальні рахунки відповідних місцевих рад у таких розмірах:

- Автономній Республіці Крим, обласним радам – 25 відсотків;

- районним радам – 15 відсотків;

- міським, сільським, селищним радам – 60 відсотків, міським радам Києва та Севастополя – 100 відсотків.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Постановою від 17 листопада 1997 р. № 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” Кабінет Міністрів України з метою подальшого вдосконалення визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, установив нормативи розмірів таких втрат (табл. 1) та затвердив Порядок їх визначення. Вказана Постанова застосовується із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Постановами КМУ № 2274 від 11.12.1999 р. та № 478 від 14.04.2004 р.

Установлено, що від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються юридичні та фізичні особи у разі надання їм вилучених сільськогосподарських і лісових угідь у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, на період будівництва об'єктів (комунікацій, ліній електропередачі, тимчасових під'їзних шляхів, майданчиків для складання ґрунту та будівельних матеріалів тощо), для здійснення розвідувальних робіт та видобування торфу за умови повернення їх у стан колишнього використання, а також під будівництво шкіл, дитячих дошкільних закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, доріг державного та місцевого значення, адміністративних будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аеропортів (за винятком ділянок під капітальні споруди), культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд, під індивідуальне житлове і гаражне будівництво, при розміщенні внутрігосподарських об'єктів сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств і фермерських господарств, під об'єкти і території природно-заповідного фонду.

 

Нормативи втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню (установлені Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279):

 

а) сільськогосподарського виробництва, тис. грн. за 1 га

 

Регіон Рілля Багаторічні насадження Сіножаті Пасовища
Автономна Республіка Крим 96,59 415,26 20,77 20,09
Області:        
Вінницька 108,25 579,99 28,58 25,44
Волинська 110,64 180,13 92,28 74,02
Дніпропетровська 82,87 145,53 20,30 20,64
Донецька 91,04 320,46 26,40 26,13
Житомирська 80,80 652,90 74,34 56,89
Закарпатська 135,58 342,48 81,76 62,91
Запорізька 69,37 148,38 17,48 15,82
Івано-Франківська 111,19 135,32 34,36 34,36
Київська 116,74 615,34 69,34 43,31
Кіровоградська 82,00 95,37 24,19 20,67
Луганська 65,89 371,00 37,62 18,84
Львівська 109,55 142,53 45,90 42,40
Миколаївська 65,78 230,94 17,37 17,04
Одеська 75,36 289,76 27,73 19,22
Полтавська 95,40 288,48 36,25 25,47
Рівненська 121,10 197,75 89,49 59,22
Сумська 97,47 195,32 50,59 33,04
Тернопільська 124,58 198,58 54,57 40,12
Харківська 86,25 322,74 24,84 20,18
Херсонська 77,43 232,44 13,71 12,62
Хмельницька 107,92 378,48 34,43 30,00
Черкаська 122,95 331,96 57,17 23,85
Чернівецька 139,94 574,30 43,52 32,33
Чернігівська 93,33 156,70 67,48 52,36
м. Київ 116,74 615,34 69,34 43,31
м. Севастополь 96,59 415,26 20,77 20,09

 


б) лісогосподарського виробництва, тис. грн. за 1 га

Регіон Перша група лісів Друга група лісів
Автономна Республіка Крим 123,1 -
Області:    
Вінницька 84,7 50,2
Волинська 77,7 46,0
Дніпропетровська 145,0 -
Донецька 163,1 -
Житомирська 75,0 44,4
Закарпатська 29,8 17,9
Запорізька 250,9 -
Івано-Франківська 31,9 19,1
Київська 80,5 47,7
Кіровоградська 159,1 94,3
Луганська 118,6 -
Львівська 70,1 41,6
Миколаївська 241,6 -
Одеська 141,8 -
Полтавська 130,5 -
Рівненська 74,1 43,9
Сумська 79,6 47,1
Тернопільська 100,4 59,5
Харківська 91,9 -
Херсонська 167,3 -
Хмельницька 93,2 55,2
Черкаська 75,8 44,9
Чернівецька 31,1 18,7
Чернігівська 75,0 44,4
м. Київ 80,5 -
м. Севастополь 123,1 -

 

Вказується також, що нормативи індексуються за галузями народного господарства.

Порядком визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, встановлено, що втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

Рв = Пд х Нв х (Бд / Бо) х Кінт,

де Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень;

Пд – площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;

Нв – норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень;

Бд – бал бонітету ділянки сільськогосподарських угідь, що вилучається;

Бо – бал бонітету сільськогосподарських угідь по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю;

Кінт – коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю).

 

Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових угідь (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

Рв = Пд х Нв х Кі,

де Рв – розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень;

Пд – площа ділянки лісогосподарських угідь, що вилучається, гектарів;

Нв – норматив втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень;

Кі – коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов (визначається за табл. 2).

 

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою:

Рв = (1-К) х Нв х Пд,

де Рв – розмір втрат, тис. гривень;

К – коефіцієнт зниження продуктивності угіддя; Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, що визначається відповідно до цього Порядку;

Пд – площа ділянки, гектарів.

 

У разі повернення сільськогосподарських і лісових угідь, наданих у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, менш цінними розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва визначається як різниця між розмірами втрат цих угідь.

Якщо сільськогосподарські і лісові угіддя надаються на умовах освоєння нових земель або поліпшення існуючих угідь, відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва провадиться з урахуванням витрат на проведення цих робіт.

Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, провадиться юридичними і фізичними особами в двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь для добування корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання.

 

 

Коефіцієнти продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов (установлені Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279)

 

Ступінь зволоження ґрунтів (гігротопи) Група лісів Група родючості ґрунтів (трофотопи)
А В С D
0-1 I 0,496 0,734 0,971 1,21
II 0,387 0,737 0,98 1,22
  I 0,6   1,32 (1,92) 2,19 (3,61)
II 0,559   1,35 (1,73) 2,22 (3,6)
  I 0,548 0,867 (1) 1,53 (2,58) 3,13 (5,59)
II 0,474 0,834 (1) 1,53 (2,82) 3,17 (5,59)
  I - - - 0,896
II - - - 0,906
4-5 I 0,496 0,6 0,584 -
II 0,387 0,558 0,592 -
  I - - - 0,584
II - - - 0,591

 

Примітка. У дужках – для лісів гірської зони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 461; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.019 с.)