ТОП 10:

Кандидат економічних наук, доцент,Київ, 2012

ЗМІСТ

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ.. 4

РОБОЧА ПРОГРАМА.. 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ... 8

ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 9

Семінарські заняття. 9

Практичні заняття. 9

Самостійна робота. 9

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ.. 10

ЛІТЕРАТУРА.. 11

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ.. 18

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ.. 37

Тема 1. Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель. 37

1.1. Земельно-ресурсний потенціал України. Передумови раціонального використання земель різного призначення. 37

1.2. Роль і місце програмно-цільового підходу в реалізації державної політики щодо використання та охорони земель. 42

1.3. Принципи охорони земель та їх раціонального використання. 49

1.4. Порядок розроблення програм використання та охорони земель. 51

1.5. Адаптація земельного законодавства України до вимог Європейського Співтовариства 51

Тема 2. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування. 65

2.1. Теоретичні основи розподілу земель за цільовим призначенням.. 65

2.2. Проблеми встановлення цільового призначення земельних ділянок. 66

2.3. Сучасний класифікатор цільового призначення земельних ділянок. 72

2.4. Підходи до диференційованого (роздільного) використання земель. 87

2.5. Теоретико-методологічні підходи до зонування земель. 90

Тема 3. Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях. 101

3.1. Прогнозування використання земель на національному рівні 101

3.2. Проект загальнодержавної програми використання та охорони земель України 104

3.3. Складання тематичних регіональних схем використання і охорони земельних ресурсів, розроблення протиерозійних басейнових схем.. 115

3.4. Планування організації охорони земель на локальному рівні 122

3.5. Фінансування заходів щодо охорони земель. 133

Тема 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель. 135

4.1. Оцінка продуктивного потенціалу сільськогосподарського землекористування. 135

4.2. Порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель. 138

4.3. Визначення втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених погіршенням якості земель. 143

Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 150

5.1. Проблеми щодо реформування земельних відносин та управліннями землекористуванням в сучасних умовах. 150

5.2. Сутність еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 153

5.3. Консолідація земель сільськогосподарського призначення. 158

5.4. Основні заходи і прийоми, що входять до складу протиерозійних комплексів. Класифікація типів, підтипів, різновидностей схилів. 166

5.5. Нормативи і правила контурної організації території 176

5.6. Формування водоохоронних зон. 182

5.6.1. Розроблення проектів землеустрою зі встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг. 183.

5.6.2. Формування режиму пляжної зони 193

Тема 6. Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін. 198

6.1. Організаційно-правові проблеми розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 198

6.1.1. Порядок розроблення проектів із землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 208

6.2. Формування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зонах України.. 209

6.3. Організація використання кормових угідь. 215

Тема 7. Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель. 220

7.1. Методичні засади проектування екомережі як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів. 220

7.2. Наукові підходи щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів. 226

7.3. Класифікація порушених земель для рекультивації 231

7.4. Землювання малопродуктивних земель. 249

Тема 8. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення. 255

8.1. Нормативно-правові передумови формування обмежень у використанні земель 255

8.2. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель. 259

8.3. Класифікація режимоутворюючих об’єктів. 267

Тема 9. Технічна регламентації у галузі охорони земель. 271

9.1. Сучасний стан нормування у галузі охорони земель в Україні 271

9.2. Проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 275

9.3. Перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин. 282

9.4. Визначення нормативів граничних параметрів деградованих земель. 282

 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.006 с.)