Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвиток
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвитокХромафінні тіла знаходяться в тісному зв'язку з симпатичною нервовою системою, розташовані медіально або позаду від вузлів симпатичного стовбура симпатичної нервової системи. За своєю будовою і функцією хромафінні тіла ідентичні мозковій речовині наднирників. Виробляють адреналін.

Хромафінні клітини мозкової речовини надниркової залози інервуються черевним нервом і виділяють гормони адреналін, норадреналін і енкефалін в кровотік. Кожна клітина містить близько 30000 хромафінних гранул, заповнених цими гормонами.

Ембріональним джерелом хромафінних клітин служить нервовий валик. Назва цих клітин походить від слів «хром» и лат. affinus — «споріднений»: клітини контрастно забарвлюються солями хрома.

Адреналін синтезується тільки в надниркових залозах; норадреналін і дофамін утворюються також у парагангліях і численних нейронах симпатичної нервової системи. Всі тканини, що продукують катехоламіни, складають адреналінову систему. Активність хромафинних клітин стимулюють різноманітні впливи навколишнього і внутрішнього середовища: емоції, артеріальна гіпотензія, гіпоглікемія, фізичне навантаження, охолодження тощо.

249. Гіпофіз: топографія (голотопія, скелетотопія), частини, функції.
Це залоза внутрішньої секреції (hypophysis), яка належить до неврогенної групи залоз, розміщених в гіпофізній ямці турецького сідла (fossa hypophysialis sellae turcicae).
Гіпофіз складається з трьох частин:
Передньої долі (аденогіпофіз), що здатна посилювати чи послаблювати синтез гормонів, які діють на інші залози, та виробляє сім власних гормонів (соматотропний гормон, тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон,лютеотропний гормон, лютеїнізуючий гормон, лактогенний гормон і адренокортикотропний гормон);
Задньої долі (нейрогіпофіз), де накопичуються два гормони, що синтезуються гіпоталамусом окситоцин і вазопресин;
Середньої долі, яка виробляє меланофорний гормон, що сприяє синтезу меланіну.

 

250. Шишкоподібна залоза: топографія, функції; описати латинськими термінами і продемонструвати на препараті.
під покровом голови або в глибині мозку

Залягає між верхніми горбками покрівлі середнього мозку (colliculi superiores tecti mesencephali).
Функціонує як залоза внутрішньої секреції

251. Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції.

Підшлункова залоза є складною альвеолярною залозою. Вивідні протоки від часточок (видно неозброєним оком) впадають до протоки підшлункової залози (ductus pancreaticus) . Протока розташована центрально вздовж усієї залози, відкривається разом із загальною жовчною протокою в ділянці великого сосочка дванадцятипалої кишки. Вічка обох проток мають спільний м'яз — замикач протоки підшлункової залози, який регулює надходження жовчі та панкреатичного соку в просвіт кишки. У підшлунковій залозі іноді може бути додаткова протока, що відгалужується від головної і відкривається в ділянці малого сосочка дванадцятипалої кишки.

Ф-ції: Як залоза зовнішньої секреції вона виділяє в просвіт дванадцятипалої кишки панкреатичний сік, який містить дуже важливі ферменти: трипсин, амілазу, ліпазу, мальтазу, що розщеплюють білки (до амінокислот), жири та вуглеводи.

252. Нервова система: функції, класифікація

Нервова система поділяється на центральну і периферичну. Центральна нервова система включає у собі головний і спинний мозок, а периферична - нерви, що відходять від ЦНС до органів. Структурно-фізіологічної одиницею нервової системи є нейрон. Клітини нейроглії, що розташовуються між нейронами, виконують опорну, захисну і трофічну ролі.

Ф-ції: забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Нервова система діє як інтегративна, зв'язуючи в єдине ціле чутливість, рухову активність та роботу інших регуляторних систем (ендокринної та імунної).

 

253. Що таке сегмент спинного мозку? Скільки їх?

Спинний мозок складається з 31 сегмента, кожен з яких має дві пари нервових корінців.

У передніх корінцях розташовані ру­хові, а в задніх – чутливі нейрони. Руховими нейронами нервові імпульси передаються відклітин до м’язів і внутрішніх органів, чутливими – від рецепторів шкіри, м’язів і внутрішніх орга­нів до спинного мозку.

254. Будова сірої та білої речовини спинного мозку на поперечному перерізі на поперечному перерізі

На розрізі мозку видно, що він складається з сірої і білої речовини.

 

Сіра речовина утворюється скупченнями нервових клітин (з початковими відділами відходять від їхніх тіл відростків). Окремі обмежені скупчення сірої речовини носять назви ядер.

 

Біла речовина утворюють нервові волокна, покриті мієлінової оболонкою (відростки нервових клітин, що утворюють сіра речовина). Нервові волокна в головному і спинному мозку утворюють провідні шляхи.

 

255. Будова простої та складної рефлекторної дуги (соматична, автономна: 2-3 нейронна).

Шлях, яким за допомогою основних фізіологічних проце-сів здійснюється рефлекс, називається рефлекторною дугою.

Рефлекторна дуга складається з 5 основних елементів: рецептор, що сприймає подразнення; чутливі (аферентні) нервове волокно та нейрон; нервовий центр, де інформація аналізується та інтегрується за допомогою синапсів; ефекторне (еферентне) нервове волокно, за яким збудження йде на периферію; орган-ефектор, який виконує певну функцію у відповідь на збудження.

Типи рефлекторних дуг

Найпростіша рефлекторна дуга містить один синапс, у якому контактують аферентний і еферентний нейрони. Такі дуги називаються моносинаптичними, а рефлекси, що відбуваються в них — моносинаптичними рефлексами. Рефлекторні дуги, у складі яких між аферентним та еферентним нейронами містяться один або більше вставних нейронів (інтернейронів) називають полісинаптичними. Кількість синапсів у таких дугах може становити від двох до кількох сотень. В обох типах дуг, особливо полісинаптичних, активність модифікована шляхом просторового і часового полегшення, оклюзії, підпороговим та іншими впливами

256. Нервові волокна спинномозкових нервів: їх утворення

До складу спинномозкових і більшої частини черепних нервів входять соматичні та вісцеральні чутливі, а також соматичні та вісцеральні рухові нервові волокна. Рухові нервові волокна спинномозкових нервів є відростками мотонейронів, розташованих в передніх рогах спинного мозку і проходять у складі передніх корінців. Разом з ними в передніх корінцях проходять рухові вісцеральні (прегангліонарних) нервові волокна. Чутливі соматичні та вісцеральні нервові волокна беруть початок від нейронів, розташованих в спінальних гангліях. Периферичні відростки цих нейронів у складі нерва і його гілок досягають іннервіруемого субстрату, а центральні відростки у складі задніх корінців досягають спинного мозку і закінчуються на його ядрах. У черепних нервах нервові волокна різної функціональної природи беруть початок від відповідних ядер стовбура мозку і нервових гангліїв.

257. Нервові вузли: чутливі, симпатичні, їх топографія

 

Нервові вузли. Розрізняють чутливі, симпатичні і інтрамуральні (парасимпатичні) нервові вузли. Дві останні різновиди відносяться до вегетативної нервової системи.
Чутливі нервові вузли. Вони лежать по ходу задніх корінців спинного мозку (спинномозкові вузли), або черепно-мозкових нервів (черепно-мозкові вузли). Розвиваються з нервового гребеня.
Спинномозкової вузол (Спинальний ганглій). Має веретеновидную форму. Відноситься до паренхіматозних органів і, відповідно, складається з строми і паренхіми. Строма представлена ​​сполучнотканинною капсулою, від якої всередину вузла відходять прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини з кровоносними судинами

 

258. Спинний мозок: топографія (голотопія, скелетотопія), верхня і нижня межі, зовнішня

будова. Кінський хвіст: топографія (голотопія, скелетотопія), утворення; описати

латинськими термінами і продемонструвати на препараті. Кровопостачання спинного мозку.

Це довгий тяж циліндричної форми, який розміщений в хребтовому

каналі і тягнеться від великого отвору потиличної кістки до рівня I–ІI

поперекових хребців.

Спинний мозок закінчується мозковим конусом (conus medullaris), від

якого до окістя другого куприкового хребця тягнеться кінцева

нитка, спинномозкова частина (filum terminale, pars spinalis) , яка фіксується

до задньої поверхні тіла другого куприкового хребця

Топографія

Спинний мозок розташований в хребтовому каналі

Стовщення спинного мозку:

-Шийне стовщення

-Попереково-крижове стовщення

Кровопостачання спинного мозку забезпечують:

- Сонні артерії та грудна аорта

- Грудна та черевна аорти, вертебральні артерії

- Пахвові та вертебральні артерії

Кінський хвіст ( лат. Cauda equina) - анатомічна структура, що є пучок поперекових, крижових і куприкових корінців спинномозкових нервів,

що проходить практично вертикально в поперековому і крижовому відділах хребта.

259. Сіра речовина спинного мозку: передні. задні та бічні роги, типи нейронів, що їх

утворюють; ядра і функціональна характеристика.

Сіра речовина спинного мозку

Утворюється воно дуже великим числом нейронів трьох типів, які згруповані в ядра: корінцеві клітки, пучкові нейрони, внутрішні клітини.

Розташовується всередині, а оточене білою речовиною. Воно більш розвинене в шийному відділі і поперековому відділі, що пов'язано зі збільшенням рухових нейронів.

У самому центрі є центральний канал, який проходить по всій довжині спинного мозку, на те він і центральний.

Міститься в каналі спинномозкова рідина. Він оточений речовиною сірим, яке називається проміжним речовиною.

Тут сіра речовина можна поділити на парні передні, парні задні і бічні стовпці. Відповідно, на поперечному зрізі розрізняють три роги: передні, бічні і задні.

Сіра речовина (substantia grisea) спинного та – це

скупчення нервових клітин, які утворюють ядра або нервові центри.

260. Біла речовина спинного мозку: описати чим представлені передні канатики, їх межі,

провідні шляхи, що їх утворюють.

Біла речовина спинного мозку складається з нервових відростків, що є три системи нервових волокон:

1. Короткі пучки асоціативних волокон, що з'єднують ділянки спинного мозку різних рівнях (>афферентние івставочние нейрони)

2. Довгі доцентрові (чутливі,афферентние) нейрони.

3. Довгі відцентрові (рухові,ефферентние) нейрони.

Перша система (коротких волокон) належить до свого апарату спинного мозку, інші дві становлять провідниковий апарат двосторонніх зв'язку з головним мозком.

Передній канатик перебувають між передній серединою щілиною і переднім рогом сірого речовини спинного мозку.

Передні канатики містять ниххідний шлях. Основні йдуть від кори мозку (частинапирамидной нервової системи) і зажадав від середнього мозку .

261. Біла речовина спинного мозку: описати чим представлені бічні канатики, їх межі,

провідні шляхи, що їх утворюють.

Середній канатик перебуває між заднім і переднім рогами спинного мозку.

тут перебуває, як висхідні шляхи (до задньому мозку (несвідома координація рухів), а також щодо середнього і проміжного мозку), і спадні шляху, від кори великих півкуль (свідомі рухи), від середнього мозку (несвідомі руху), і південь від заднього мозку.

Боковий канатик - це ділянка білої речовини між переднім і заднім канатиками.

262. Біла речовина спинного мозку: описати чим представлені задні канатики, їх межі,

провідні шляхи, що їх утворюють.

задній канатик перебуває між заднім рогом і серединної перегородкою (>septummedianum).

Задній канатик знаходиться між задньою серединної і задньої латеральної борознами. .

263. Спинномозковий вузол: топографія (голотопія, скелетотопія, синтопія), будова,

функції. Задні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія (голотопія,

скелетотопія, синтопія), функціональне значення.

топографія:

- хребцевий канал, субдурально

- міжхребцевий отвір

Спинномозковий вузол-(ganglion spinale)- це сіра речовина,сукупність тіл протонейрнів.Дендрити цих протонейронів закінчуються рецепторами в шкірі,мязах,суглобах,нутрощах і судинах.

Аксони цихпротонейронів формують ЗАДНІЙ КОРІНЕЦЬ ,входять через задньо латеральну борозну в спинний мозок і несуть інформаціюа чутливі ядра спинного мозку.

- задню гілку (ramus posterior або ramus dorsalis), яка йде дозаду між

поперечними відростками хребців (processus transversi vertebrarum) та

іннервує шкіру і глибокі м’язи спини (cutis et musculi dorsi profundi), м’язи

шиї та підпотиличні м’язи (musculi collі et musculi suboccipitales).

Задні гілки крижових спинномозкових нервів (rami posteriores nervorum

spinalium sacralium) проходять через задні крижові отвори (foramina sacralia

posteriora). Ця гілка має рухові та чутливі волокна, а задня гілка I шийного

спинномозкового нерва виходить між потиличною кісткою (os occipitale) і

атлантом (atlas) та містить тілки рухові волокна;

264. Передні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія (голотопія,

скелетотопія, синтопія), функціональне значення

Передні гілки, rami ventrales, спинномозкових нервів іннервують шкіру і мускулатуру вентральної стінки тіла і обидві пари кінцівок.

Так як шкіра живота в нижній своїй частині бере участь у розвитку зовнішніх статевих органів, то покриває їх шкіра иннервируется також передніми гілками.

Останні, крім перших двох, набагато більші задніх.

265. Спинномозковий нерв: утворення, топографія (голотопія, скелетотопія, синтопія),

гілки; відповідність сегментам спинного мозку

Спинномозковий нерв (nervus spinalis) проходить через міжхребцевий

отвір (foramen intervertebrale) і розгалужується на такі гілки:

- передню гілку (ramus anterior або ventralis), яка є найбільшою

гілкою і з’єднується з передніми гілками сусідніх спинномозкових нервів

(nervi spinales), утворюючи нервові сплетення (plexus nervosum), за винятком

передніх грудних нервів (nervi thoracici), які не утворюють сплетень, а

продовжуються у міжреброві нерви (nn. intercostales). Ця гілка має рухові та

чутливі волокна;

- задню гілку (ramus posterior або ramus dorsalis), яка йде дозаду між

поперечними відростками хребців (processus transversi vertebrarum) та

іннервує шкіру і глибокі м’язи спини (cutis et musculi dorsi profundi), м’язи

шиї та підпотиличні м’язи (musculi collі et musculi suboccipitales).

Задні гілки крижових спинномозкових нервів (rami posteriores nervorum

spinalium sacralium) проходять через задні крижові отвори (foramina sacralia

posteriora). Ця гілка має рухові та чутливі волокна, а задня гілка I шийного

спинномозкового нерва виходить між потиличною кісткою (os occipitale) і

атлантом (atlas) та містить тілки рухові волокна;

- оболонну гілку; поворотну гілку (r. meningeus; r. recurrens), яка

містить чутливі та симпатичні нервові волокна і заходить у хребтовий канал

(canalis vertebralis) через міжхребцевий отвір (foramen intervertebrale) та

іннервує оболони спинного мозку (meninges spinales);

- білу сполучну гілку (ramus communicans albus), що містить вкриті

мієліном передвузлові нервові волокна (neurofibrae preganglionicae), які йдуть

від ядра спинного мозку до найближчого симпатичного вузла (ganglion

sympathicum). Ця гілка відходить тільки від VIIІ шийного, всіх грудних та

верхніх двох, трьох поперекових спинномозкових нервів.

До спинномозкових нервів підходять сірі сполучні гілки (rami

communicantes grisei), які містять переважно завузлові нервові волокна

(neurofibrae postganglionicae), що йдуть від усіх вузлів симпатичного вузла

(ganglion sympathicum) до всіх пар (31) спинномозкових нервів.

Відношення сегментів спинного мозку до периферійної рухової і

чутливої іннервації такі:

- м’язи і шкіра верхньої кінцівки іннервуються V–VIII та I і,

почасти, II грудними сегментами;

- шкіра і м’язи тулуба іннервуються II-XII грудними сегментами;

- шкіра над пахвинною зв’язкою (lig.

inguinale) іннервується I поперековим сегментом;

- нижня кінцівка (membrum inferius) іннервується II–

V поперековими та I–II крижовими сегментами;

- ділянка зовнішніх статевих органів, промежини і присередній відділ

сідничної ділянки іннервуються III–V крижовими сегментами; тут же

містятьсярефлекторні центри сечовипускання, дефекації і ерекції.

 

266. Оболонки спинного мозку, простори між ними, їх вміст. Фіксуючий апарат спинного

мозку: утворення, топографія. Обґрунтувати місце проведення спинномозкової пункції.

Мозок вкритий 3-мя спільними для обох частин ц.н.с. оболонками мезенхімного походження.

Зовнішня - тверда мозкова оболонка, середеня - павутинна і внутрішня - м'яка оболонка мозку.

Безпосередньо до зовнішньої поверхні мозку (головного і спинного) прилягає м'яка (судинна) оболонка (pia mater), яка заходить у всі щілини і борозни.

Вона досить тонка, утворена рихлою багатою на еластичні волокна і кровоносні судини сполучною тканиною.

Від неї відходять сполучнотканинні волокна, які разом з кровоносними судинами проникають у речовину мозку.

Від павутинної оболонки спинного мозку тверда оболонка відділена субдуральним простором.

Зверху субдуральний простір спинного мозку вільно сполучається з аналогічним простором в порожнині черепа, внизу воно сліпо закінчується на рівні 2-го крижового хребця.

Тверда оболонка спинного мозку міцно зростається з краями великого потиличного отвору і зверху переходить в одноіменну оболонку головного мозку.

Тверда оболонка головного мозку зростається з окістям внутрішньої поверхні кісток основи мозкового черепа, особливо у місцях їх сполучення між собою і місцях виходу черепних нервів із порожнини черепа.

З кістками склепіння черепа оболонка сполучена не так міцно.

Мозкова поверхня твердої оболонки гладенька, між нею і павутинною оболонкою утворюється вузький субдуральний простір, в якому є невелика кількість рідини.

Спинний мозок закінчується мозковим конусом (conus medullaris), від

якого до окістя другого куприкового хребця тягнеться кінцева

нитка, спинномозкова частина (filum terminale, pars spinalis) , яка фіксується

до задньої поверхні тіла другого куприкового хребця. Ця нитка є залишком

редукованого хвостового відділу спинного мозку. Край великого отвору по-

тиличної кістки вважається верхньою межею спинного мозку, де він

переходить у довгастий мозок

Пункцію здійснюють в асептичних умовах.

Після знезараження, пошарового знеболювання і повторного знезараження та обкладання ділянки шкіри стерильною серветкою, лікар вводить голку Біра з ман дреном між остистими відростками ІІІ і І V або І V- V поперекових хребців по середній лінії під кутом 75-80°.

Відчувши «провал», обережно виймає ман дрен і з голки з’являється спинномозкова рідина.

Для дослідження беруть 2-4 мл рідини в пробірку, яку негайно відправляють в лабораторію.

Після пункції місце проколу обробляють йодонатом, накладають асептичну пов’язку, надають хворому на дві години положення лежачи.

Протягом доби хворий повинен дотримуватися суворого ліжкового режиму.

267. Розвиток головного мозку: джерела; зародковий листок; стадія трьох мозкових

пухирів; стадія п’яти мозкових пухирів та їх похідні.

В результаті взаємодії середній частині хордомезодерми з дорсальній платівкою ектодерми у зародка з 11-го дня внутрішньоутробного періоду починається розвиток нервової системи .

Розмноження нервових клітин в області нервової борозни призводить до її замикання в мозкову трубку, яка до 4-5 тижнів має отвори на кінцях – бластопором .

Мозгова трубка отшнуровивается від ектодермального шару, занурюючись в товщу середнього зародкового листка.

Одночасно з утворенням мозкової трубки під шаром епідермісу закладаються парні нервові смужки, з яких формуються гангліонарних пластинки.

Гангліонарних пластинки є родоначальниками околопозвоночних головних і спинномозкових нервових вузлів, що представляють гомолог парної нервового ланцюжка безхребетних. Виходячи з філогенетичних передумов, гангліонарних платівки повинні були розвинутися в ембріогенезі раніше, ніж мозкова трубка, але насправді вони виникають після мозкової трубки.

Ця обставина свідчить про те, що прогресуючий розвиток центральної нервової системи і її домінуюче функціональне значення у людини зберігаються у внутрішньоутробному та постнатальному періодах.

Нервова трубка на головному і хвостовому кінцях тіла відкрита

Слідом за закладкою гангліонарних пластинок і мозкової трубки спостерігається інтенсивне зростання переднього кінця ембріона в основному за рахунок розвитку мозкової трубки і органів чуття. З мозкової трубки відокремлюються п’ять мозкових пухирів і спинний мозок.

Стадія розвитку одного мозкового міхура відповідає 16-20 днях внутрішньоутробного розвитку, коли передній кінець відкритої мозкової трубки обганяє в зростанні передній кінець хорди. У цьому періоді на рівні задньої частини мозкового міхура закладаються слухові плакоди, що представляють випинання ектодерми (рис. 560). Стадія розвитку двох мозкових міхурів спостерігається після 21-го дня внутрішньоутробного розвитку. Головний кінець хорди відстає від передньої частини мозкової трубки, яка відокремлюється шляхом деякого звуження на предхордовий і надхордовий мозкові бульбашки. Предхордовий мозкової міхур не замкнутий і охоплює ротову бухту, нависаючи над закладкою серця .

Мозгова трубка в передньому кінці вигинається.

Стадія розвитку трьох мозкових міхурів відзначається на 4-5-му тижні внутрішньоутробного періоду.

Бульбашки отримали назву: передній (prosencephalon), середній (mesencephalon), ромбоподібний (rhombencephalon) .

Вони відрізняються один від іншого по вигинах і звуженням, деформуючим мозкову трубку не тільки зовні, але і її порожнину.

Стінку мозкових міхурів утворюють три шари:

1) матричний шар, або зародковий, що складається з малодиференційовані клітин;

2) проміжний шар; 3) крайової шар, що має мало клітинних елементів.

У вентральній стінці мозкових міхурів добре розвинений проміжний шар, з якого надалі утворюються численні ядра, а Дорсальна стінка майже позбавлена ??їх.

Передній нейропор закривається безструктурної замикальної платівкою.

В області латеральної стінки переднього мозкового міхура, в якому закладаються очні чаші, матричний шар клітин подвоюється і розширюється, утворюючи сітківку очей.

Очні бульбашки формуються в місці поділу переднього мозкового міхура на дві частини.

У цей же період розвитку задня частина мозкової трубки, відповідна спинному мозку, має внутрішній епендимальних і зовнішній ядерний шари, більш компактні на вентральній стінці.

На вентральній стінці мозкових міхурів формується вентральна мозкова складка, сприяюча звуження порожнини мозкових міхурів.

Так само відбувається закладка воронки і гіпофіза на вен-тральні стінці переднього мозкового міхура .

На 6-7-му тижні ембріонального розвитку наступає період формування п’яти мозкових міхурів.

Передній мозок розділяється на кінцевий мозок (telencephalon) і проміжний мозок (diencephalon).

Середній мозок (mesencephalon) не ділиться на вторинні бульбашки.

Ромбовидний мозок розділяється на задній мозок (metencephalon) і довгастий мозок (myelencephalon).

У цей період мозкова трубка сильно вигнута і передній мозок нависає над ротової бухтою і серцем.

В нервової трубці розрізняють вигини:

1) тім’яної вигин, що має опуклість в дорсальном напрямку на рівні середнього мозку ;

2) вентральний мостовий виступ на рівні моста;

3) потиличний вигин, по розташуванню відповідає рівню спинного і довгастого мозку.

268. Ромбоподібний ( задній мозок): його похідні, продемонструвати на препараті.

Мозок ромбоподібний (Hindbrain, Rhombencephalon) - частина головного мозку, до складу якої входить мозочок, міст і довгастий мозок.

У складі моста і довгастого мозку знаходяться ядра багатьох черепних нервів, які відходять від їх поверхонь, а також ретикулярна формація.

Порожниною ромбовидного мозку є четвертий шлуночок мозку, який донизу триває в центральний канал спинного мозку.

Похідні ромбоподібного мозку: довгастий мозок і задній мозок (міст і мозочок)

269. Головний мозок: частини ( анатомічна класифікація). Які структури відносяться до

стовбура головного мозку?

Головний мозок (encephalon) поділяється на:

- ромбоподібний мозок – (rhombencephalon), який складається з

- довгастого мозку; цибулини (myelencephalon; medulla oblongata;

bulbus);

- заднього мозку (metencephalon), до складу якого належать:

- міст (pons);

- мозочок (cerebellum);

- середній мозок (mesencephalon);

- передній мозок (prosencephalon), складається з:

- проміжного мозку (diencephalon);

- кінцевого мозку (telencephalon).

 

Стовбур головного мозку (truncus encephali; синонім мозковий стовбур) – частина основи головного мозку, що містить ядра черепних нервів і життєво важливі центри (дихальний, судиноруховий і ряд інших).

Стовбур головного мозку має довжину близько 7 см, складається з середнього мозку, моста (вароліева мосту) і довгастого мозку і розташовується позаду ската внутрішньої основи черепа до краю великого потиличного отвору.

Простягається між півкулями великого мозку і спинним мозком.

270. Кровопостачання головного мозку.

Кровопостачання головного мозку відбувається через хребетні і внутрішні сонні артерії Хребетні артерії з'єднуються біля заднього краю моста в основну артерію.

Біля переднього краю мосту основна артерія ділиться на дві задні мозкові артерії, що з'єднуються задніми сполученими артеріями з внутрішньою сонною артерією.

Від останньої відходять середня та передня мозкові артерії.

Передні мозкові артерії з'єднуються між собою передній сполученої артерією.

Кільце, утворене артеріями на підставі головного мозку, називають артеріальним (вілізиєвим) колом.

Довгастий мозок і міст забезпечуються гілками передніх спінальних і хребетних артерій, середній мозок - гілками задніх мозкових артерій.

Останні живлять також потиличну частку і нижній відділ скроневої частки мозку.

Передня мозкова артерія постачає базальний відділ лобової частки, а також медіальну поверхню лобової та тім'яної часток і більшу частину мозолистого тіла.

Середня мозкова артерія проходить на підставі мозку, в області переднього продірявленого простору дає ряд прободающих гілок, що проникають у речовину мозку і забезпечують підкіркові ядра.

Потім вона лягає в бічну борозну і живить зовнішню поверхню півкулі.

Венозна система головного мозку представлена поверхневими венами, що лежать в м'якій мозковій оболонці, і глибокими, що виводять кров з підкоркових утворень і шлуночків у велику мозкову вену (Галена відень).

Всі вени впадають у венозні пазухи твердої мозкової оболонки, з яких кров надходить у внутрішню яремну вену.

Поряд з цим вони мають відтік у систему зовнішніх вен через випускники.

271. Довгастий мозок: розвиток, межі (краніально та каудально), зовнішня будова; описати

латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Кровопостачання стовбура

мозку.

Довгастий мозок; ЦИБУЛИНА

(myelencephalon; medulla oblongata; bulbus)

Він є продовженням спинного мозку (medulla spinalis) і має вигляд

молодої цибулини, тому і називається цибулиною (bulbus).

Як і спинний мозок (medulla spinalis), довгастий мозок на дорcальній

поверхні (facies dorsalis medullae oblongatae) має:

- задню серединну борозну (sulcus medianus posterior);

- дві задньобічні борозни (sulci posterolaterales).

На вентральній поверхні довгастого мозку (facies ventralis medullae

oblongatae) проходить:

- передня серединна щілина (fissura mediana anterior);

- дві передньо–бічні борозни (sulci anterolaterales).

Довгастий мозок разом із мостом у новонародженого має масу 8 г, що становить 2% маси головного мозку (у дорослого - 1,6%).

Довгастий мозок - це продовження спинного мозку, довжина його приблизно 28 мм.

Центральний канал спинного мозку продовжується в канал довгастого мозку, значно розширюючись і перетворюючись у ньому в 4-й шлуночок.

Спереду довгастого мозку лежить у вигляді білого масивного потовщення - вароліїв міст, який складається з білої речовини, утвореної поперечними волокнами.

Сіра речовина міститься в його товщі окремими острівцями - ядрами.

На задній поверхні довгастого мозку і варолієвого моста є заглибина, яка має форму ромба і називається ромбоподібною ямкою.

кровопостачання:

Ліву і праву частини довгастого мозку постачають кров’ю гілки хребетних артерій: з вентральної поверхні – медіальні і латеральні мозкові і передні спинномозкові артерії, з дорсолатеральній – нижні задні мозочкові артерії.

Гілки основної артерії забезпечують кров’ю міст (мостові артерії, ніжки мозку (среднемозговой артерії) і верх середнього мозку (верхні мозочкові і задні мозкові артерії).

272. Довгастий мозок: сіра і біла речовина, будова, топографія, функціональне значення.

У сірій речовині довгастого мозку містяться дуже важливі центри - дихальної, серцевої діяльності і судинорухові.

Тут же знаходяться центри, за участю яких здійснюються рефлекси, пов'язані з прийманням їжі (ссання, жування, ковтання, секреції слини і т.д.), а також центри багатьох захисних рефлексів (чхання, кашлю, блювання, кліпання, виділення сліз і т.д.).

Біла речовина довгастого мозку складається з волокон пірамід (більша частина їх перехрещується), бічних і задніх канатиків.

Обидві групи нервових волокон проходять через довгастий мозок, зв'язуючи спинний мозок з розташованими вище відділами головного мозку.

Крім того, з оливних і сітчастих ядер ідуть волокна, низхідні до спинного мозку та висхідні до мозочка.

Із ядер тонкого й клиноподібного пучків більшість волокон, утворивши перехрестя, переходить у при середню петлю, а частина прямує до мозочка.

273. Міст: розвиток, межі (краніально та каудально), зовнішня будова, описати

латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Кровопостачання стовбура

мозку

МІСТ(pons), або міст Варолія

Він розміщений попереду довгастого мозку (medulla oblongata),

утворений потовщенням мозкової речовини, яка за допомогою середніх

мозочкових ніжок(pedunculi cerebellares medii) сполучає мозочок

(cerebellum) з мостом (pons).

Міст (pons) має:

- вентральну поверхню (facies ventralis), на якій проходить основна

борозна (sulcus basilaris);

- дорсальну поверхню (facies dorsalis), яка утворює верхню частину

ромбоподібної ямки

Сіра речовина моста (substantia grisea pontis) складається із:

- власних ядер мосту (nuclei proprii pontis);

- ядер V–VІІІ пар черепних нервів.

На межі між вентральною та дорсальною частинами моста (pars ventralis

et dorsalis pontis) лежать ядра трапецієподібного тіла (nuclei corporis

trapezoidei), основу яких складають:

- переднє ядро трапецієподібного тіла (nucleus anterior corporis

trapezoidei);

- бічне ядро трапецієподібного тіла (nucleus lateralis corporis

trapezoidei);

- присереднє ядро трапецієподібного тіла (nucleus medialis corporis

trapezoidei).

Біла речовина моста складається із нервових волокон, які ідуть у

складі:

- присередньої петлі (lemniscus medialis);

- сітчастої формації (formatio reticularis);

- пірамідних шляхів (tractus pyramidales).

кровопостачання:

Хребетні і базилярная артерії з їх гілками здійснюють кровопостачання довгастого мозку, моста і мозочка

 

274-298

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.035 с.)