Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.Лімфа з голови і шиї збирається в правий і лівий яремні лімфатичні стовбури, trunci jugulares dexter et sinister, які йдуть на кожній стороні паралельно внутрішньої яремної вени і впадають:

правий - в ductus lymphaticus dexter або безпосередньо в правий венозний кут

лівий - в ductus thoracicus або безпосередньо в лівий венозний кут.

Перш ніж потрапити в названий проток, лімфа проходить через регіонарні лімфатичні вузли.

Лімфатичні вузли голови (nodi lymphoidei capitis) утворюють такі ділянкові групи:

- потиличні вузли (nodi occipitales);

- соскоподібні вузли (nodi mastoidei);

- поверхневі привушні вузли (nodi parotidei superficiales);

- глибокі привушні вузли (nodi parotidei profundi);

- піднижньощелепні вузли (nodi submandibulares);

- лицеві вузли (nodi faciales);

- підпідборідні вузли (nodi submentales).

Виносні судини лімфатичних вузлів голови закінчуються, переважно, у глибоких бічних шийних вузлах (nodi cervicales profundi).

 

На голові лімфатичні вузли групуються переважно вздовж її прикордонної лінії з шиєю. Серед цих груп вузлів можна відзначити наступні:

1. Потиличні, nodi lymphatici occipitales. В них впадають лімфатичні судини від задненаружной частини скроневої, тім'яної і потиличної областей голови.

2. соскоподібні, nodi lymphatici mastoidei, збирають лімфу з тих же областей, а також від задньої поверхні вушної раковини, зовнішнього слухового проходу і барабанної перетинки.

3. Привушні (поверхневі та глибокі), nodi lymphatici parotidei (superficiales et profundi), збирають лімфу з чола, скроні, латеральної частини століття, зовнішньої поверхні вушної раковини, скронево-нижньощелепного суглоба, привушної залози, слізної залози, стінки зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки і слухової труби даної сторони.

4. Під нижньощелепні , nodi lymphatici submandibulares, збирають лімфу від латеральної сторони підборіддя, від верхньої і нижньої губ, щік, носа, від ясен і зубів, медіальної частини століття, твердого та м'якого піднебіння, від тіла мови, піднижньощелепної і під'язикової слинних залоз.

5. Лицеві, nodi lymphatici faciales (щічний, носогубний), збирають лімфу з очного яблука, мімічної мускулатури, слизової оболонки щоки, губ і ясен, слизових залоз порожнини рота, окістя області рота і носа, піднижньощелепної і під'язикової залоз.

6. Підпідборідні, nodi lymphatici submentales, збирають лімфу з тих же областей голови, що і під нижньощелепні , а також від кінчика язика.

Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.

Лімфатичні вузли шиї (nodi lymphoidei cervicales) поділяються на дві групи лімфатичних вузлів:

- передні шийні вузли (nodi cervicales anteriores);

- бічні шийні вузли (nodi cervicales laterales).

Передні шийні вузли (nodi cervicales anteriores) складаються з таких двох груп:

- поверхневі вузли, або передні яремні вузли (nodi superficiales; nodi jugulares anteriores) розташовані вздовж передньої яремної вени (vena jugularis anterior), вони збирають лімфу зі шкіри і м’язів шиї (musculi colli);

- глибокі вузли (nodi profundi).

До глибоких передніх шийнихвузлів (nodi profundi cervicales anteriores) належать підпід’язикові вузли (nodi infrahyoidei), до складу яких входять:

- передгортанні вузли (nodi prelaryngei);

- щитоподібні вузли (nodi thyroidei);

- передтрахейні вузли (nodi pretracheales);

- притрахейні вузли (nodi paratracheales);

- заглоткові вузли(nodi retropharyngei).

У ці вузли впадають приносні лімфатичні судини від однойменних органів.

Бічні шийні вузли(nodi cervicales laterales; nodi colli laterales), що поділяються на:

- поверхневі вузли (nodi superficiales);

- верхні глибокі вузли (nodi profundi superiores);

- нижні глибокі вузли (nodi profundi inferiores);

- надключичні вузли (nodi supraclaviculares);

- додаткові вузли (nodi accessorii).

Поверхневі бічні шийні вузли розташовані вздовж зовнішньої яремної вени (v. jugularis externa) і приймають лімфу із шкіри та поверхневої фасції.

Глибокі бічні шийні вузли розташовані вздовж внутрішньої яремної вени (v. jugularis interna). Вони приймають виносні лімфатичні судини з язика (lingua), глотки (pharynx), мигдаликів (tonsillae), гортані (larynx), щитоподібної залози (glandula thyroidea) і м’язів шиї (musculi colli).

З виносних лімфатичних судин глибоких бічних шийних вузлів (nodi cervicales laterales; nodi colli laterales) формується, відповідно, правий і лівий яремні стовбури (trunci jugulares dexter et sinister), які впадають у правий чи лівий венозні кути.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 442; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.005 с.)