Пристінкові гілки черевної аорти 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пристінкові гілки черевної аорти1. Нижня діафрагмальна артерія (a. phrenica inferior) парна, іноді єдиним стовбуром відгалужується відразу по виході аорти через діафрагмальне отвір. Від неї до надпочечнику відходить спеціальна гілка – верхня надниркова артерія (a. suprarenalis superior). Діафрагмальна артерія постачає кров’ю діафрагму, стравохід, надпочечник, підшлункову залозу, стінку нижньої порожнистої вени. Анастомозуючих з верхніми однойменними артеріями, нижніми міжреберними і внутрішніми грудними артеріями та артеріями стравоходу.

2. Поперекові артерії (аа. lumbales) парні, числом 4 гілки, відгалужуються від задньої стінки черевної аорти, розташовуючись між м’язами задньої черевної стінки. Перша поперекова артерія відходить на рівні XII грудного хребця, друга – на рівні LI або LII, третя – LIII, четверта – на рівні середини тіла IV поперекового хребця. Кожна поперекова артерія дає дві великі гілки: задню і передню. Задня постачає кров’ю м’язи і шкіру спини, передня – бічні м’язи живота. Від задньої гілки відходить r. spinalis, яка постачає кров’ю спинний мозок і його оболонки.

Поперекові артерії анастомозують з міжреберними артеріями, верхньої та нижньої подчревной артерії.

449. Черевна аорта: нутрощеві гілки, їх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання; описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах.

Топографія: Черевна аорта (aorta abdominalis) є продовженням грудної аорти і розташовується на передній поверхні поперекових хребців, ліворуч від серединної лінії, починаючись на рівні XII грудного хребця, і доходить до IV - V поперекових хребців, де розгалужується на дві загальні клубові артерії (aa. iliacae communes).

Нутрощеві гілки (rr. viscerales), що поділяються на:
- парні гілки;
- непарні гілки

До парних нутрощевих гілок черевної частини аорти (rr.viscerales partis abdominalis aortae) належать:
- середня надниркова артерія (a. suprarenalis media), яка відходить на рівні ІІ поперекового хребця (vertebra lumbalis) і кровопостачає:
- надниркову залозу (glandula suprarenalis);

- ниркова артерія (a. renalis), що відходить від аорти (aorta) на рівні ІІ поперекового хребця (vertebra lumbalis) і заходить у ниркові ворота (hilum renale).
Кровопостачає: нирки

- парні яєчкова артерія (a. testicularis) у чоловіків та яєчникова артерія (a. ovarica) у жінок відходять від аорти (aorta) нижче ниркової артерії (a. renalis) і проходять:
- у чоловіків у складі сім’яного канатика (funiculus spermaticus) до яєчка (testis);
- у жінок йде у товщі підвішувальної зв’язки яєчника (lig. suspensorium ovarii) до яєчника (ovarium).

До непарних нутрощевих гілок черевної частини аорти (rr. viscerales partis abdominis aortae) належать:
- черевний стовбур (truncus coeliacus);
- верхня брижова артерія (arteria mesenterica superior);
- нижня брижова артерія (arteria mesenterica inferior)

Верхня брижова артерія (arteria mesenterica superior)
відходить від черевної частини аорти (pars abdominalis aortae), дещо нижче від черевного стовбура, на рівні І поперекового хребця (vertebra lumbalis)

Від верхньої брижової артерії (arteria mesenterica superior) відходять:

- нижня підшлунково–дванадцятипалокишкова артерія (a. pancreaticoduodenalis inferior), що кровопостачає:
- підшлункову залозу (pancreas);
- дванадцятипалу кишку (duodenum);
- порожньокишкові артерії (aa. jejunales) і клубовокишкові артерії (aa. ileales), які кровопостачають:
- брижову частину тонкої кишки (pars mesenterica intestini tenis);
- клубово–ободовокишкова артерія (a. ileocolica), що кровопостачає:
- клубово–сліпокишковий кут

- права ободовокишкова артерія (a. colica dextra), що кровопостачає:
- висхідну ободову кишку (colon ascendens );
- середня ободовокишкова артерія (a. colica media), що кровопостачає:
- поперечну ободову кишку (colon transversum).

 

Нижня брижова артерія (arteria mesenterica inferior)

Вона починається від черевної частини аорти (pars abdominalis aortae) на рівні ІІІ поперекового хребця (vertebra lumbalis) і розгалужується на такі артерії:

- ліву ободовокишкову артерію (a. colica sinistra), що кровопостачає :
- низхідну ободову кишку (colon descendens);
- сигмоподібні артерії (aa. sigmoideae), що кровопостачають:
- сигмоподібну ободову кишку (colon sigmoideum);
- верхню прямокишкову артерію (a. rectalis superior), що кровопостачає:
- верхній відділ прямої кишки (rectum).


Черевний стовбур (truncus coeliacus)

розгалужується на три артерії:
- ліву шлункову артерію (a. gastrica sinistra); кровопостачає:
- шлунок (gaster);
- малий чепець (omentum minus);
- черевну частину стравоходу (pars abdominalis oesophagi).


- загальну печінкову артерію (a. hepatica communis) кровопостачає:
- жовчний міхур (vesica biliaris);
- шлунок (gaster);
- малий чепець (omentum minus)
- великий чепець (omentum majus)
- підшлункова залоза (pancreas)
- дванадцятипала кишка (duodenum)


- селезінкову артерію (a. splenica) кровопостачає:

- дно шлунка (gaster);
- великий чепець (omentum majus)
- підшлункову залозу (pancreas)
- селезінку (splen)

 

450. Черевна аорта: парні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах.

 

Топографія: Черевна аорта (aorta abdominalis) є продовженням грудної аорти і розташовується на передній поверхні поперекових хребців, ліворуч від серединної лінії, починаючись на рівні XII грудного хребця, і доходить до IV - V поперекових хребців, де розгалужується на дві загальні клубові артерії (aa. iliacae communes).

До парних нутрощевих гілок черевної частини аорти (rr.viscerales partis abdominalis aortae) належать:
- середня надниркова артерія (a. suprarenalis media), яка відходить на рівні ІІ поперекового хребця (vertebra lumbalis) і кровопостачає:
- надниркову залозу (glandula suprarenalis);

- ниркова артерія (a. renalis), що відходить від аорти (aorta) на рівні ІІ поперекового хребця (vertebra lumbalis) і заходить у ниркові ворота (hilum renale).
Кровопостачає: нирки

- парні яєчкова артерія (a. testicularis) у чоловіків та яєчникова артерія (a. ovarica) у жінок відходять від аорти (aorta) нижче ниркової артерії (a. renalis) і проходять:
- у чоловіків у складі сім’яного канатика (funiculus spermaticus) до яєчка (testis);
- у жінок йде у товщі підвішувальної зв’язки яєчника (lig. suspensorium ovarii) до яєчника (ovarium).

 

 

451. Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах.

Топографія: Черевна аорта (aorta abdominalis) є продовженням грудної аорти і розташовується на передній поверхні поперекових хребців, ліворуч від серединної лінії, починаючись на рівні XII грудного хребця, і доходить до IV - V поперекових хребців, де розгалужується на дві загальні клубові артерії (aa. iliacae communes).

До непарних нутрощевих гілок черевної частини аорти (rr. viscerales partis abdominis aortae) належать:
- черевний стовбур (truncus coeliacus);
- верхня брижова артерія (arteria mesenterica superior);
- нижня брижова артерія (arteria mesenterica inferior)

Верхня брижова артерія (arteria mesenterica superior)
відходить від черевної частини аорти (pars abdominalis aortae), дещо нижче від черевного стовбура, на рівні І поперекового хребця (vertebra lumbalis)

Від верхньої брижової артерії (arteria mesenterica superior) відходять:

- нижня підшлунково–дванадцятипалокишкова артерія (a. pancreaticoduodenalis inferior), що кровопостачає:
- підшлункову залозу (pancreas);
- дванадцятипалу кишку (duodenum);
- порожньокишкові артерії (aa. jejunales) і клубовокишкові артерії (aa. ileales), які кровопостачають:
- брижову частину тонкої кишки (pars mesenterica intestini tenis);
- клубово–ободовокишкова артерія (a. ileocolica), що кровопостачає:
- клубово–сліпокишковий кут

- права ободовокишкова артерія (a. colica dextra), що кровопостачає:
- висхідну ободову кишку (colon ascendens );
- середня ободовокишкова артерія (a. colica media), що кровопостачає:
- поперечну ободову кишку (colon transversum).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 667; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)