Тема 28. Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна та внутрішня сонна артерія, гілки, області кровопостачання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 28. Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна та внутрішня сонна артерія, гілки, області кровопостачання.Кількість годин – 2.

Актуальність теми.

Аорта та внутрішня сонна артерія є магістральними судинами великого кола кровообігу. Внутрішня сонна артерія бере участь у кровопостачанні мозку, його оболонок і анастомозує з гілками зовнішньої сонної артерії. Знання внутрішньої сонної артерії і її гілок необхідне студентам при подальшому в постановці діагнозу в клініках нейрохірургії, нервових та очних хвороб.

Конкретні цілі.

1. Знати мале та велике кола кровообігу.

2. Знати аорту, її відділи та гілки, вміти показати їх на препараті

3. Знати внутрішню сонну артерію та її гілки, вміти показати на препараті

4. Знати будову стінки аорти, варіанти відгалуження гілок дуги аорти

5. Знати топографію аорти

6. Знати топографію гілок внутрішньої сонної артерії

7. Знати складові частини Вілізієва кола кровопостачання

8. Знати анастомози внутрішньої сонної артерії з іншими артеріями

9. Знати артеріальне коло кровопостачання довгастого мозку

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Надайте характеристику малого кола кровообігу (легеневого)?

2 .Надайте характеристику великого кола кровообігу?

3. До судин якого типу будови належить аорта?

4. Назвіть відділи аорти, її гілки?

5. Надайте характеристику внутрішньої сонної артерії та назвіть її основні гілки?

Зміст теми.

Аорта, дуга аорти, гілки аорти, частини аорти. Внутрішня сонна артерія, гілки, області кровопостачання

Аорта виходить з лівого шлуночка і починає велике коло кровообігу. 1-й відділ аорти - низхідна аорта або цибулина аорти. Від висхідної аорти відходять дві гілки: права і ліва вінцеві артерії. 2-й відділ - дуга аорти. Від вигнутої частини дуги аорти відходять три гілки: плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна артерія та ліва підключична артерія. Від ввігнутої частини дуги аорти відходять бронхіальні та тимусні гілки.

Плечоголовний стовбур. На рівні правого грудинно-ключичного суглобу розгалужується на дві гілки: праву загальну сонну артерію і праву підключичну артерію.

Ліва загальна сонна артерія починається безпосередньо від дуги аорти, має дві частини: грудну і шийну.

Права загальна сонна артерія починається від плечоголовного стовбура, має тільки шийну частину.

Кожна загальна сонна артерія лежить в сонному трикутнику і на рівні верхнього краю щитовидного хряща розгалужується на дві гілки: зов­нішню і внутрішню сонні артерії.

Внутрішня сонна артерія. Має три відділи:

1. Шийний відділ лежить латеральніше від зовнішньої сонної артерії, при перетисненні внутрішньої сонної артерії пульс у висковій ямці не зникає (при перетисненні зовнішньої сонної артерії пульсація у висковій ямці припиняється), гілок немає.

2. Кам’янистий відділ лежить у сонному каналі, дає сонно-барабанні гілки до барабанної порожнини.

3. Печеристий відділ лежить у печеристій пазусі на сонній борозні, дає наступні гілки:

- очна артерія - проходить через зоровий канал в орбіту, кровопостачає кон’юнктиву, повіки, слізну залозу, м’язи ока, сітківку, очне яблуко, носову порожнину, оболонки головного мозку, спинку носа;

- передня артерія мозку - кровопостачає мозок, бере участь у формуванні артеріального кола мозку (кола Віллізія);

- середня артерія мозку – кровопостачає мозок;

- задня сполучна артерія - це анастомоз - сполучає внутрішню сонну ар­терію із задньою артерією мозку;

- передня сполучна артерія - анастомоз між передніми артеріями мозку (непарна)

- передня артерія судинного сплетіння - спускається в шлуночки мозку;

Кровопостачання головного та спинного мозку

Артерії великого мозку мають походження від гілок внутрішньої сонної артерії та базилярної артерії, які разом утворюють на основі мозку артеріальне коло мозку (Віллізія коло).

Від внутрішньої сонної артерії беруть участь такі гілки:

1) передня артерія мозку- кровопостачає кров’ю медіальну поверхню півкулі до тім’яно-потиличної борозни, на зовнішній її поверхні верхню лобову звивину та верхній край тім’яної частки, на нижній поверхні півкулі – пряму звивину лобної частки (парна).

2) середня артерія мозку кровопостачає кров’ю островок, дві центральні звивини, нижню лобну звивину і велику частину середньої лобної звивини, тім’яну частку і верхню та середню вискові звивини (парна).

3) задня сполучна артерія- це анастомоз – сполучає внутрішню сонну артерію з задньою артерією мозку (парна).

4) передня сполучна артерія - анастомоз між передніми артеріями мозку (непарна).

5) передня артерія судинного сплетіння - кровопостачає шлуночки мозку.

Від підключичної артерії в кровопостачанні головного мозку бере участь базілярна артерія, яка утворена злиттям правої та лівої хребтових артерій. Вона кровопостачає: мозочок, до якого дає передню нижню мозочкову артерію, верхню мозочкову артерію. На границі моста з середнім мозком базілярна артерія розгалужується на задні артерії мозку,які кровопостачають мозок, і беруть участь у формуванні артеріального кола мозку Таким чином, артеріальне коло мозку утворено артеріями з басейну двох внутрішніх сонних артерій та двох підключичних артерій, зокрема його утворюють 9 артерій:

1. передня артерія мозку (парна, з басейну внутрішньої сонної артерії)

2. передня сполучна артерія (непарна)

3. середня артерія мозку (парна)

4. задня сполучна артерія (парна, басейн внутрішньої сонної артерії)

5. задня мозкова артерія (парна, басейн підключичної артерії)

Від задньої артерії мозку йдуть задні гілки судинного сплетення. Названі артерії розгалужуються в м’якій оболонці, утворюють артеріальну сітку, з якої проникають в мозкову речовину

1) кортикальні артерії – маленькі гілочки, які розгалужуються тільки в мозковій корі;

2) медулярні артерії, які після проходження кори йдуть в білу речовину. З боку основи мозку входять центральні артерії. Кортікальні, медулярні і центральні артерії анастомазують друг з другом, утворюючі єдину судинну сітку.

Аорта. У перші роки після народження дитини найбільш інтенсивно росте висхідна частина аорти і її дуга. Довжина грудного відділу збільшується швидше за черевний.

У новонароджених дуга аорти проектується вище рівня першого грудного хребця, а у 16 років - на рівні 2 грудного хребця. Біфуркація черевної аорти у новонароджених визначається на рівні 3 поперекового хребця. Окружність аорти у новонароджених складає біля 16 мм, а до 16 років -43 мм. Товщина стінки аорти у новонароджених 0,5 мм, діаметр просвіту 2 мм. На протязі перших років життя товщина стінки збільшується у 1,5 рази, а просвіт - у 6 разів.

Загальна сонна артерія. У новонароджених товщина стінки сонної артерії 0,4 мм, діаметр просвіту - 1 мм. На протязі перших років життя відбувається збільшення просвіту у 2,5 рази, а товщини стінки - у 1,2 рази.

Від народження до 16 років просвіт аорти і загальної сонної артерії збільшується у 7 разів, товщина стінки - у 3-4 рази у порівнянні з періодом новонародженості.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека». С.П. Изд-во «Гиппократ» 1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека». Т.3. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Топографія аорти.

2. Будова стінки аорти.

3. Частини аорти, форма і гілки дуги аорти.

4. Варіанти відгалуження гілок дуги аорти.

5. Загальні сонні артерії, топографія.

6. Внутрішня сонна артерія, будова, топографія.

7. Гілки внутрішньої сонної артерії.

8. Назвати складові частини артеріального кола кровообігу

9. Гілки очної артерії.

10. Особливості кровопостачання мозку.

11. Особливості кровопостачання очного яблука.

12. Анастомози внутрішньої сонної артерії.

13. Артеріальне коло кровопостачання довгастого мозку.

14. Основні варіанти аномалії внутрішньої сонної

15. Трикутники шиї, їх клінічне значення.

16. Сонний канал скроневої кістки.

Ситуаційні задачі

1. Хворому проводять дослідження очного дна офтальмоскопом - які артерії лікар бачить при цьому?

А.. Передні війкові артерії

В. Повікові артерії.

С. Слізну артерію.

D. Центральну артерію сітківки.*

Е. Решітчасту артерію.

2. У хворого травма в області носо-губної борозни ближче до внутрішнього кута ока. Чим небезпечна ця травма?

А. Місце проходження лицевої артерії.

В.. Розташування анастомоза кутової артерії і артерії спинки носа*

С.. Розташування анастомоза з підключичною артерією.

D. Місце проходження очної артерії.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.01 с.)