Е. Місце проходження кутової артерії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е. Місце проходження кутової артерії.Тема 29. Зовнішня сонна артерія: передні та середні (кінцеві), задні гілки, області крово­постачання.

Актуальність теми

Зовнішня сонна артерія є магістральною судиною великого кола кровообігу. Гілки зовнішньої сонної артерії кровопостачають органи голови і шиї. За рахунок анастомозів з гілками суміжних артерій фор­муються шляхи обхідного кровообігу. Знання цих судин необхідне при консервативному та оперативному лікуванні, що є дуже важливим у підготовці майбутнього лікаря.

Конкретні цілі

1. Знати загальну характеристику зовнішньої сонної артерії, розподіл її на три групи гілок.

2. Знати передню групу гілок зовнішньої сонної артерії, їх області кровопостачання, топографію передньої групи гілок.

3. .Знати топографію задніх гілок зовнішньої сонної артерії, їх області кровопостачання

4.Знати анастомози гілок зовнішньої сонної артерії з суміжними артеріями.

5.. Знати середню групу гілок зовнішньої сонної артерії, їх області кровопостачання.

6. Знати топографію середніх гілок зовнішньої сонної артерії.

7. Знати анастомози зовнішньої сонної артерії з суміжними артеріями.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Зовнішня сонна артерія, будова, топографія.

2. Топографія передніх гілок зовнішньої сонної артерії.

3. Верхня щитоподібна артерія, топографія, області кровопостачання.

4. Язикова артерія, топографія, гілки, області кровопостачання.

5. Лицева артерія, топографія, гілки, облает1 кровопостачання.

6. Топографія середніх гілок зовнішньої сонної артерії

З. Висхідна горлова артерія, гілки, області кровопостачання

4. Поверхнева вискова артерія, гілки, області кровопостачання

5. Верхньощелепна артерія, її топографія, гілки, області кровопостачання

Анастомози зовнішньої сонної артерії з суміжними артеріями.

 

Зміст теми.

Зовнішня сонна артерія має три групи гілок: передню, задню і медіальну, або кінцеву.

Передня група

1. Верхня щитоподібна артерія кровопостачає щитоподібну залозу і гортань. До щитоподібної залози йдуть передня і задня гілки, до гортані - верхня гортанна артерія.

2. Язикова артерія проходить через трикутник Пирогова, кровопостачає язик і під’язикову слинну залозу.

3. Лицева артерія кровопостачає:

- піднебіння - висхідною піднебінною артерією;

- мигдалики - мигдаликовими гілками;

- під нижньощелепну слинну залозу - залозовими гілками;

- підборіддя - підборідною артерією;

- нижню губу - нижньою губною артерією;

- верхню губу верхньою губною артерією;

- медіальний кут ока - кутовою артерією;

Медіальна група:

1) висхідна горлова артерія кровопостачає горло, середнє вухо, до якого йде нижня барабанна артерія; оболонки головного мозку задньою оболонною артерією.

2) Поверхнева вискова артерія лежить у висковій ямці, розгладжується на лобову гілку, яка кровопостачає лобову ділянку, і тім’яну гілку, яка кровопостачає тім’яну ділянку. Крім того, поверхнева вискова артерія кровопостачає:

- обличчя поперечною артерією лиця;

- орбіту виличноорбітальною артерією;

- вискову ділянку середньою висковою артерією;

- привушну слинну залозу привушними гілками;

- зовнішнє вухо передніми вушними гілками;

3) Верхньощелепна артерія має три відділи:

а)нижньощелепний, який лежить позаду гілки нижньої щелепи.

В цьому відділі артерія дає наступні гілки:

- глибока вушна артерія - кровопостачає зовнішнє вухо (зовнішній слуховий прохід),

- передня барабанна артерія - кровопостачає барабанну порожнину;

- середня оболонна артерія - проходить через остистий отвір у порож­нину черепа і кровопостачає оболонки головного мозку;

- нижня альвеолярна артерія - проходить через канал нижньої щелепи, кровопостачає нижню щелепу, нижні зуби з пародонтом, виходить через підборідний отвір на підборіддя, продовжується у підборідну артерію, яка кровопостачає підборіддя;

б) підвисковий, який лежить у підвисковій ямці. В цьому відділі артерія дає гілки де жувальних м’язів та щічного м’яза;

в) крилопіднебінний відділ, який лежить у крило піднебінній ямці. В цьому відділі артерія дає наступні гілки:

- задні верхні альвеолярні артерії - проходять через альвеолярні канали, кровопостачають верхню щелепу, верхні зуби (моляри, премоляри) з пародонтом;

- підорбітальна артерія йде через нижню орбітальну щілину в орбіту, виходить з орбіти через підорбітальний канал і собачу ямку і розгалужується на передні та середні верхні альвеолярні артерії, які кровопостачають верхню щелепу, верхні зуби (різці, ікла, премоляри) з пародонтом;

- клинопіднебінна артерія - проходить через одноіменний отвір в носову порожнину, кровопостачає носову порожнину;

- низхідна піднебінна артерія, розгалужується на великі і малі підне­бінні артерії, які проходять через одноіменні канали в ротову порожнину, кровопостачають піднебіння;

Задня група

1. Грудино-ключично-соскоподібна артерія кровопостачає однойменний м’яз;

2. Потилична артерія кровопостачає потиличну ділянку;

3. Задня вушна артерія кровопостачає зовнішнє вухо та середнє вухо, до якого йде задня барабанна артерія через кам’янисто-барабанну щілину.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека». С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека». Т.3. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Топографія зовнішньої сонної артерії та її гілок.

2. Верхня щитоподібна артерії, її гілки, області кровопостачання, анастомоз з підключичною артерією.

3. Кровопостачання язика.

4. Які артерії кровопостачають підязикову слинну залозу.

5. Язикова артерія, її топографія, області кровопостачання.

6. Трикутник Пирогова, його клінічне значення.

7. Лицева артерія, її гілки.

8. Назвати гілки кровопостачання: піднебіння, мигдалики, під нижньощелепну слинну залозу, підборіддя, губи, медіальний кут ока?

9. Назвати анастомоз зовнішньої сонної артерії з внутрішньою сонною артерією, топографія анастомозу?

10. Грудино-ключично-соскоподібна артерія, гілки, області кровопостачання.

11. Потилична артерія, гілки, області кровопостачання.

12. Задня вушна артерія, кровопостачання зовнішнього та середнього вуха.

13. Трикутники шиї, їх клінічне значення? (трикутник Пирогова)

14. Висхідна горлова артерія, гілки, області кровопостачання?

15. З. Поверхнева вискова артерія, топографія, області кровопостачання?

16. Назвіть гілки кровопостачання лобної, тімяної та вискової ділянок?

17. Кровопостачання орбіти?

18. Кровопостачання обличчя?

19. Кровопостачання привушної слинної залози?

20. Кровопостачання зовнішнього та середнього вуха та барабанної порожнини?

21. Верхньощелепна артерія, топографія, області кровопостачання?

22. Гілки нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

23. Кровопостачання нижньої щелепи, нижніх зубів та пародонту?

24. Кровопостачання підборіддя?

25. Підвисковий відділ верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

26. Кровопостачання жувальних м’язів?

27. Крилопіднебінний відділ верхньощелепної артерії, топографія, кровопостачання?

28. Задня верхня альвеолярна артерія, топографія, області кровопостачання?

29. Підорбітальна артерія, топографія, області кровопостачання?

30. Кровопостачання зубів верхньої та нижньої щелепи? Назвати гілки.

31. Яка артерія кровопостачає носову порожнину? Її топографія?

32. Низхідна піднебінна артерія, топографія, гілки, області кровопостачання?

33. Кровопостачання піднебіння? Назвіть гілки.

34. Продемонструвати на препараті черепа топографічні утворення, через які проходять гілки зовнішньої сонної артерії?

35. Назвіть гілки кровопостачання оболонки головного мозку?

Ситуаційні задачі.

1. Внаслідок бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростку шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

A.Сонному трикутнику

B. Під нижньощелепному трикутнику

C. Трикутнику Пірогова.

D. Лопатково-трахеальному трикутнику.

E.Лопатково-ключичному.

2.У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута нижньої щелепи. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A. A. lingualis.

B. A. carotis interna.

C. A. temporalis superficialis.

D. A. alveolaris inferior.

E. A. facialis.

3. У хворого — кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія пошкоджена?

A. Язикова.

B. Верхньощелепна.

C. Лицева.

D. Поверхнева скронева.

E. Кутова.

4. До лікарні після автокатастрофи поступив юнак, 18 років. У травматологічному відділенні виявлено численні травми м'яких тканин обличчя в ділянці присереднього кута ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується в цьому регіоні?

A. A. carotis externa et A. carotis interna.

B. A. carotis externa et A. subclavia.

C. A. carotis interna et A. subclavia.

D. A. subclavia et A. ophthalmica.

E. A. carotis interna et A. ophthalmica.

5. Виконуючи тонзилектомію (видалення мигдалика) хірург повинен пам’ятати, що на відстані 1,0–1,5 см дозаду від піднебінного мигдалика знаходиться життєвоважливий орган. Функція якого органу може бути пошкоджена при виконанні цієї операції?

A.*Внутрішня сонна артерія

B. Язикова артерія

C. Хребтова артерія

D. Зовнішня сонна артерія

E. Лицева артерія

6. При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити

зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкого відділу вказаної судини в ділянці шиї?

A.*Верхній край щитоподібного хряща

B. Яремна вирізка

C. Кут нижньої щелепи

D. Нижній край щитоподібного хряща

E. Місце початку груднинно-ключично-соскоподібного м’яза

7. У хворого рвана рана язика, яку артерію і де треба перев’язати, щоб тимчасово зупинити кровотечу?

А. Загальну сонну артерію в сонному трикутнику.

В. Підборідну артерію в піднижньощелепному трикутнику

С. Язикову артерію в трикутнику Пирогова.*

8.У хворого кровотеча з м’яких тканин обличчя, яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?

А. Язикову артерію

В. Лицеву артерію*

С. Зовнішню сонну артерію

D. Загальну сонну артерію.

Е. Внутрішню сонну артерію.

9. У хворого кровотеча з м’яких тканин в лобно-потиличній області голови. Яку артерію треба притиснути до вискової кістки, щоб зупинити кровотечу?

А. Поверхневу вискову артерію*

В. Грудинно-ключично-сосцеподібну артерію

С. Задню вушну артерію

D. Внутрішню сонну артерію

10. У хворого після видалення нижнього першого моляра виникла кровотеча з лунки? Яка артерія обумовлює кровотечу?

А. Підборідна артерія

В. Передня барабанна артерія

С. Нижня альвеолярна артерія*

D. Поперечна артерія лиця.

11. У хворого після видалення верхнього лівого медіального різця виникла кровотеча в місці видалення? Яка артерія обумовлює кровотечу?

А. Нижня альвеолярна артерія

В. Низхідна піднебінна артерія

С. Задня верхня альвеолярна артерія

D. Передня верхня альвеолярна артерія*

12. Потерпілий доставлений до клініки з відкритим переломом гілки нижньої щелепи з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії, імовірніше за все, мало місце?

А. Нижньої альвеолярної артерії*

В. Лицьової артерії

С. Висхідної піднебінної артерії

D. Язикової артерії

Е. Середньої вискової.

13. У хворої під час оперативного втручання на молочній залозі з'явилася виражена кровотеча. Яка артерія була травмована?

A. Внутрішня грудна.

B. Бічна грудна.

C. Верхня надчеревна.

D. Пахвова.

E. Верхня грудна.

14. У хворого після травми в скроневій ділянці виявлено епідуральну гематому. Яка артерія була пошкоджена?

A. Глибока скронева.

B. Середня оболонна.

C. Глибока вушна.

D. Верхня барабанна.

E. Нижня барабанна.

15. У потерпілого в автомобільній катастрофі — забійна рана в скроневій

ділянці. У ході клінічного обстеження виявлено перелом виличної кістки й ознаки внутрішньочерепної кровотечі. Ушкодження якої артерії слід запідозрити в першу чергу ?

A. Поверхневої скроневої.

B. Середньої оболонної.

C. Передньої оболонної.

D. Верхньощелепної.

E. Лицевої.

16. У пацієнта, 56 років, який 28 років пропрацював робітником на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі зі слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?

A. Передньої і задньої решітчастих.

B. Надочноямкової.

C. Війкових.

D. Передньої мозкової.

E. Очної.

17. Потерпілого доставлено в клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи із масивною кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії спостерігалось?

A. Висхідної піднебінної.

B. Середньої скроневої.

C. Лицевої.

D. Язикової.

E. Коміркової нижньої.

18. У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки кровотечі?

A.*Язикову артерію

B. Дорзальну артерію язика

C. Глибокої артерії язика

D. Лицевої артерії

E. Висхідної артерії глотки

19. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в області медіального кута ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні?

A.* A. carotis externa et a. carotis interna

B. .A. carotis externa et a. subclavia

C. A. carotis interna et a. subclavia

D. A. subclavia et a. ophthalmica

E. A. carotis interna et a. ophthalmica

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека». С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

36. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

37. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека». Т.3. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальная анатомия», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.014 с.)