Тема 32. Грудна та черевна частина аорти. Гілки, області кровопостачанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 32. Грудна та черевна частина аорти. Гілки, області кровопостачанняКількість годин – 2

Актуальність теми

Грудна аорта кровопостачає життєво важливі органи грудної порожнини: бронхи, легені, перикард, середостіння, діафрагму, молочні залози; спинний мозок з його оболонками. Гілки черевної частини аорти кровопостачають поперекові хребці, спинний мозок, глибокі м’язи спини, бічні м’язи живота, надниркові залози, нирки, яєчко, яєчники, органи черевної порожнини: шлунок, печінку, селезінку, тонку та товсту кишку, верхню частину прямої кишки. Саме тому знання гілок грудної та черевної частини аорти цілковито необхідне лікарю будь-якої спеціальності

Конкретні цілі

1. Знати топографію аорти, її відділи

2. Знати гілки грудної частини аорти, їх області кровопостачання

3. Знати гілки черевної частини аорти, їх області кровопостачання

4. Знати анастомози грудної частини аорти

5. Знати анастомози черевної частини аорти

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Топографія аорти, її частини

2. Грудна частина аорти, розподіл її на парієтальні та вісцеральні гілки

3. Парієтальні гілки грудної частини аорти, їх області кровопостачання

4. Вісцеральні гілки грудної аорти, їх області кровопостачання

5. Анастомози грудної частини аорти з суміжними артеріями

6. Черевна частина аорти, топографія, розподіл на парієтальні та вісцеральні гілки

7. Парієтальні гілки черевної аорти, їх області кровопостачання

8. Вісцеральні гілки черевної аорти, їх області кровопостачання

9. Анастомози черевної частини аорти, області кровопостачання

Зміст теми.

Грудна частина аорти знаходиться на рівні ІV-ХІІ грудних хребців. Гілки грудної частини аорти поділяються на парієтальні та вісцеральні.

Парієтальні гілки (rami parietalis)

1) задні міжреберні артерії (aa. Intercostals posteriores) – проходять між зовнішніми та внутрішніми міжреберними м'язами в борозні ребра (по нижньому краю ребра), кровопостачають задні частини міжреберних просторів, м’язи спини;

2) підреберні артерії (a. subcostales) - кровопостачають однойменні м'язи, задні частини міжреберних просторів;

3) верхні діафрагмальні артерії (аа. phrenicae superiores) - кровопостачають діафрагму.

II. Вісцеральні гілки (ramі visceralis)

1) стравохідні гілки (ramі еsophageales) - кровопостачають стравохід;

2) бронхіальні гілки (ramі bronchialis) - кровопостачають бронхи і легені;

3) перикардіальні гілки (ramі реrіcardiaci) - кровопостачають перикард;

4) середостінні гілки (ramі mediastenales) - кровопостачають лімфатичні вузли.

Грудна та черевна частини аорти.

Парієтальні гілки грудної частини аорти – задні міжреберні артерії на початку кожного міжребер’я дають задні гілки, які кровопостачають спинний мозок даної ділянки спинного мозку (грудний відділ). Черевна частина аорти, зокрема, поперекові артерії своїми гілками кровопостачають спинний мозок даної ділянки. Треба звернути увагу, що всі гілки, які кровопостачають спинний мозок, утворюють між собою, як би артеріальне сплетіння. Слід також підкреслити, що і головний, і спинний мозок завжди мають два джерела кровопостачання (коллатеральний кровообіг).

Черевна частина аорти знаходиться на рівні XII грудного - IV поперекового хребців. Гілки черевної аорти поділяються на паріетальні, вісцеральні парні та вісцеральні непарні.

І. Парієтальні гілки:

1) нижні діафрагмальні артерії (аа. рhrenісае inferiores) – кровопостачають діафрагму, надниркову залозу верхньою наднирковою артерією (а. suprarenalis superior);

2) поперекові артерії (a. lumbales) – кровопостачають задню стінку черевної порожнини;

3) серединна крижова артерія (a. sacralis mediana) – кровопостачає задню стінку черевної порожнини.

ІІ. Парні вісцеральні гілки:

1) середня надниркова артерія (а. suprarenalis media) кровопостачає надниркову залозу;

2) ниркова артерія (а. renalis) – кровопостачає нирку, надниркову залозу нижньою наднирковою артерією (a. suprarenalis inferior);

3) яєчкова артерія (a. testicularis) у чоловіків кровопостачає яєчко, придаток яєчка; яєчникова артерія (a. ovarica) у жінок кровопостачає яєчник, маткову трубу.

ІІІ. Непарні вісцеральні гілки:

1) черевний стовбур (truncus celiacus) розгалужується на три гілки:

- ліва шлункова артерія (a. gastrica sinistra) йде по малій кривизні шлунка.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека».С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека».Т.2. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. До якого типу будови судин належить аорта?

2. Топографія грудної частини аорти.

3. Розподіл грудної частини аорти на парієтальні та вісцеральні гілки.

4. Задні міжреберні артерії, топографія, області кровопостачання.

5. Підреберні артерії, області кровопостачання.

6. Верхні діафрагмальні артерії, області кровопостачання, анастомози.

7. Вісцеральні гілки грудної частини аорти: стравохідні, бронхіальні, перикардіальні, середостінні. Області кровопостачання.

8. Анастомози грудної частини аорти з суміжними артеріями. Назвати.

9. Топографія черевної частини аорти.

10. Нижні діафрагмальні артерії, області кровопостачання.

11. Поперекові артерії, області кровопостачання.

12. Серединна крижова артерія, області кровопостачання.

13. Середня надниркова артерія, області кровопостачання.

14. Ниркова артерія, області кровопостачання.

15. Кровопостачання надниркової залози. Джерела.

16. Яєчкова артерія, області кровопостачання.

17. Яєчникова артерія, області кровопостачання.

Ситуаційні задачі.

1. Хворому необхідно зробити прокол грудної стінки, щоб відсмоктати з плевральної порожнини рідину при випотному плевриті. По якому краю ребра необхідно робити прокол, щоб не пошкодити міжреберну артерію?

А. По верхньому краю ребра*

В. По нижньому краю ребра

С. В міжреберному просторі.

2. Пошкодження паренхіми правої нирки відбулося внаслідок порушеннями в кровопостачанні в системі сегментарної артерії. Скільки сегментарних артерій має права нирка в нормі?

A.*5

B. 3

C. 4

D. 7

E. 6

3. У хворого, який поступив у відділення невідкладної хірургії, було діагностовано інфаркт лівої нирки. Пошкодження паренхіми нирки відбулося внаслідок порушеннями кровопостачання в системі артерій, які проходять через стовпи нирки. Назвіть ці нирки.

A.*Між часткові артерії

B. Між часточкові артерії

C. Дугоподібні артерії

D. Сегментарні артерії

Е. Ниркові артерії

 

Тема 33. Непарні вісцеральні гілки черевної частини аорти.

Кількість годин – 2

Актуальність теми

Гілки черевної частини аорти кровопостачають поперекові хребці, спинний мозок, глибокі м’язи спини, бічні м’язи живота, надниркові залози, нирки, яєчко, яєчники, органи черевної порожнини: шлунок, печінку, селезінку, тонку та товсту кишку, верхню частину прямої кишки. Саме тому знання гілок грудної та черевної частини аорти цілковито необхідне лікарю будь-якої спеціальності

Конкретні цілі

1.Знати топографію аорти, її відділи

2. Знати гілки грудної частини аорти, їх області кровопостачання

3. Знати гілки черевної частини аорти, їх області кровопостачання

4. Знати анастомози грудної частини аорти

5. Знати анастомози черевної частини аорти

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Топографія аорти, її частини

2. Грудна частина аорти, розподіл її на парієтальні та вісцеральні гілки

3. Парієтальні гілки грудної частини аорти, їх області кровопостачання

4. Вісцеральні гілки грудної аорти, їх області кровопостачання

5. Анастомози грудної частини аорти з суміжними артеріями

6. Черевна частина аорти, топографія, розподіл на парієтальні та вісцеральні гілки

7. Парієтальні гілки черевної аорти, їх області кровопостачання

8. Вісцеральні гілки черевної аорти, їх області кровопостачання

9. Анастомози черевної частини аорти, області кровопостачання

Зміст теми.

Непарні вісцеральні гілки черевної частини аорти:

1) черевний стовбур (truncus celiacus) розгалужується на три гілки:

- ліва шлункова артерія (a. gastrica sinistra) йде по малій кривизні шлунка, кровопостачає шлунок і черевну частину стравоходу стравохідними гілками (rami esophageales);

- селезінкова артерія (a. lienalis) - кровопостачає селезінку, шлунок короткими шлунковими артеріями (a. gastricae breves) та лівою шлунковосальниковою артерією (а. gastroepiploica sinistra), яка йде по великій кривизні шлунка та кровопостачає ще великий сальник;

- загальна печінкова артерія (а. hepatica communis) розгалужується на дві гілки: власну печінкову артерію (а. hepatica рrорrіа) і шлунково-дванадцятипалу артерію (а. gastroduodenalis). Власна печінкова артерія кровопостачає шлунок, віддаючи до малої кривизни шлунка праву шлункову артерію (а. gastrica dextra), жовчний міхур міхуровою артерією (а. cystica), входить у ворота печінки і кровопостачає печінку.

Шлунковo-дванадцятипала артерія поділяється на дві гілки: праву шлунково-сальникову артерію (а. gastroepiploica dextra), яка йде по великій кривизні шлунка і кровопостачає шлунок, великий сальник, і верхню підшлунковo-дванадцятипалу артерію (а. panpreaticoduodenalis superior), яка кровопостачає підшлункову залозу і дванадцятипалу кишку.

2) верхня брижова артерія (а. mesenterica superior) розгалужується на праві та ліві гілки.

Праві гілки:

- нижня підшлунково-дванадцятипала артерія (a. panpreaticoduodenalis inferior) кровопостачає підшлункову залозу і дванадцятипалу кишку;

- середня ободова артерія (a. colica media) кровопостачає поперечну ободову кишку;

- права ободова артерія (a. colica dextra) кровопостачає висхідну ободову кишку;

- клубово-ободова артерія (а. ileocolica) - кровопостачає сліпу кишку, клубово-сліпокишковий кут, апендикс.

Ліві гілки:

- порожньокишкові артерії (аa.jejunales) - кровопосгачають порожню кишку;

- клубовокишкові артерії (аа. ileales) - кровопостачають клубову кишку;
3) нижня брижова артерія (а. mesenterica іnferior) розгалужується на три гілки:

- ліва ободова артерія (а. соlicа sinistra) кровопостачає низхідну ободову кишку;

- сигмоподібні артерії (аа. sigmoіdеае) - кровопостачають сигмоподібну ободову
кишку;

- верхня прямокишкова артерія (а. rectalis superior) - кровопостачає верхню
третину прямої кишки.

На рівні IV поперекового хребця черевна аорта ділиться на праву загальну клубову артерію (а. iliaса соmmunis dextra) і ліву загальну клубову артерію (а. iliaса соmmunis sinistra). Кожна загальна клубова артерія ділиться на внутрішню та зовнішню клубові артерії.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека».С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

4. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

5. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека».Т.2. – 1991.

Додаткова

6. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Надати характеристику черевного стовбура, його топографія, гілки?

2. Ліва шлункова артерія, кровопостачання. Анастомози.

3. Селезінкова артерія, гілки, області кровопостачання.

4. Загальна печінкова артерія, її гілки, області кровопостачання.

5. Кровопостачання шлунка. Джерела.

6. Верхня брижова артерія, гілки, області кровопостачання.

7. Нижня; брижова артерія, гілки, області кровопостачання.

8. Кровопостачання підшлункової залози.

9. Кровопостачання тонкої кишки, джерела, анастомози.

10. Кровопостачання товстої кишки, джерела, анастомози.

Ситуаційні задачі

1. Хворому необхідно зробити прокол грудної стінки, щоб відсмоктати з плевральної порожнини рідину при випотному плевриті. По якому краю ребра необхідно робити прокол, щоб не пошкодити міжреберну артерію?

А. По верхньому краю ребра*

В. По нижньому краю ребра

С. В міжреберному просторі.

2. У постраждалого в автомобільній аварії пошкоджена селезінка, массивна кровотеча, показана спленектомія. За рахунок чого здійснюється кровопостачання селезінки?

A.*З черевного стовбура

B. Безпосередньо з аорти

C. З верхньої брижової артерії

D. З печінкової артерії

E. З нижньої брижової артерії

3. Хворому 26 років було проведено оперативне втручання на шлунку. Вкажіть артерію яка відіграє найважливішу функцію у кровопостачанні шлунка?

A.*Ліва шлункова артерія

B. Права шлункова

C. Ліва шлунко–сальникова артерія

D. Права шлунко–сальникова артерія

E. Короткі шлункові артерії

4. У хворого з виразкою шлунка, розташованою у воротарному відділі на малій кривині, виникла кровотеча. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A. Праву шлункову артерію.

B. Ліву шлункову артерію.

C. Ліву шлунково-чепцеву артерію.

D. Печінкову артерію.

E. Праву шлунково-чепцеву артерію.

5. Хворому у хірургічному відділенні була проведена субтотальна резекція шлунка.

Які артерії не беруть участь в кровопостачанні шлунка?

A.*A. mesenterica superior

B. A.gastrica dextra

C. A.gastrica sinistra

D. A.gestricae breves

E. A.lienalis

6. Хворому показана резекція висхідної ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело кровопостачання правої половини товстої кишки?

A.*Права ободова артерія.

B. Нижня брижова артерія.

C. Права внутрішня клубова артерія

D. Ліва внутрішня клубова артерія.

E. Середня ободова артерія.

7. У онкологічного хворого буде проведе оперативне втручання на нисхідному відділі ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело його кровопостачання?

A.*Нижня брижова артерія.

B. Верхня брижова артерія.

C. Черевний стовбур

D. Середня ободова артерія.

E. Селезінкова артерія.

8. При виконанні оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура, хірургу необхідно виділити артерію, що його кровопостачає. Від якої артеріальної

судини відходить a.cystica?

A.* A. hepatica propria (r. dexter)

B. A. hepatica propria (r. sinister)

C. A. hepatica communis

D. A. gastroduodenalis

E. A. gastrica sinistra

9. У хворого проникне поранення черевної порожнини. При цьому пошкоджена бічна

пупкова складка. Визначте її вміст.

A.* A., v. epigastrica inferior

B. A. umbilicalis

C. A., v. epigastrica superior

D. Urarchus

E. A., v. epigastrica superficialis

10. В лікарню швидкої допомоги поступив хворий, у якого було діагностовано інфаркт правої нирки. Пошкодження паренхіми нирки було визвано порушеннями в кровопостачанні в системі сегментарної артерії. Скільки сегментарних артерій має права нирка в нормі?

A.*5

B. 3

C. 4

D. 7

E. 6

11. Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній грудній стінці по одному з міжребрових просторів. При цьому він особливо обережно розтинав скальпелем тканини в передній присередній ділянці міжребрового простору, щоб не пошкодити артерію, розташовану паралельно краю груднини на 1 — 1,5 см латерально від неї. Про яку артерію йдеться?

A. Нижню діафрагмову.

B. Міжреброву передню.

C. Верхню діафрагмову.

D. Реброво-шийний стовбур.

E. Внутрішню грудну.

12. Жінці, 40 років, з апендицитом було зроблено апендектомію, при проведенні якої перерізали артерію червоподібного відростка, що відходить від:

A. Клубово-ободовокишкової артерії.

B. Порожньокишкової артерії.

C. Клубовокишкової артерії.

D. Правої ободовокишкової артерії.

E. Середньої ободовокишкової артерії.

13. При обстеженні хворого встановлено порушення кровообігу підшлункової залози. Яка з перерахованих артерій може бути пошкодженою?

A. A. gastrica dextra.

B. A. hepatica propria.

C. A. gastrica sinistra.

D. A. gastroepiploica dextra.

E. A. lienalis.

14. У хірургічне відділення поступив хворий у тяжкому стані з колотою раною в ділянці правого підребер'я й ознаками внутрішньої кровотечі. Після лапаротомії хірург виявив пошкодження паренхіми печінки і кров у черевній порожнині. З метою тимчасової зупинки кровотечі лікар наклав м'який затискач на печінково-дванадцятипалокишкову зв'язку. Які судини перетиснено в товщі цієї зв'язки?

A. Праву і ліву печінкові артерії.

B. Печінкові вени і печінкові артерії.

C. Власну печінкову артерію і печінкові вени.

D. Загальну печінкову артерію і ворітну печінкову вену.

E. Черевний стовбур і верхню брижову артерію

15. Хірург проводить оперативне втручання на черевному відділі стравоходу. Яку судину він може при цьому пошкодити?

A. A. lienalis.

B. A. gastrica dextra.

С. A. gastrica sinistra.

D. A. gastroduodenalis.

E. A. gastroomentalis sinistra.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.028 с.)