Тема 13. Плевра: будова, топографія, функції. Середостіння.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Плевра: будова, топографія, функції. Середостіння.Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання будови нижніх дихальних шляхів (трахея, бронхи, легені) необхідне студентам для вивчення захворювань цих органів на кафедрах патологічної анатомії, патологічної фізіології, внутрішніх хвороб.

Навчальні цілі.

Знати будову грудної клітки, верхньої апертури.

Знати розпізнавальні лінії на поверхні грудної клітки для визначення
границь легенів.

Знати фасції шиї, клітковинні простори.

Будову плеври та середостіння.

На препаратах, таблицях, муляжах вивчити будову, топографію трахеї, бронхів, легень, плеври.

3. Базальний рівень знань та вмінь:

- з курсу біології: філогенез дихальної системи;

- з курсу анатомії: онтогенез дихальної системи;

- для подальшого вивчення тем.

Зміст теми заняття.

Плевра.Серозна оболонка, яка вистилає стінки грудної порожнини (паріетальна), та переходить на легені (вісцеральна). Між листками щілини - порожнина плеври. (має серозну рідину, негативний тиск).

Поверхні: реберна, діафрагмальна, середостінна. Легенева зв'язка -дублікатура вісцеральної плеври від кореня легенів до діафрагми.

Закутки плеври - розширення порожнини плеври, куди розширюються легені при вдиханні повітря:

- реберно-діафрагмальний

- діафрагмально-середостінний

- реберно-середостінний.

Границі легенів знаходяться в момент видиху на одне міжребер'я зверху, в момент вдиху відповідають границям плеври.

Границі плеври

Топографія Права легеня Ліва легеня
Верхівка   На 1 см вище ключиці
Пригрудинна лінія До 6 ребра До 4 ребра
Середньоключична лінія До 7 ребра
Передньопахвова лінія До 8 ребра
Середньопахвова лінія До 9 ребра
Задньопахвова лінія До 10 ребра
Лопаткова лінія До 11 ребра
Прихребтова лінія Середостіння До головок 12 ребра

Середостіння – це комплекс органів в грудній порожнині, які оточені:

-спереду - груднина, хрящі ребер;

- ззаду - хребтовий стовп;

- по бокам - плевральні мішки;

- знизу – діафрагма;

- зверху через верхню апертуру сполучається з порожниною шиї (заглотковий та передтрахеальний простори).

Будова середостіння

1. Верхнє - відділяється від нижнього уявною площиною від Тh 4-5 до з'єднання рукоятки та тіла грудини.

Розміщені: тимус, трахея, стравохід, права і ліва плечеголовні вени, верхня порожниста вена, дуга аорти з гілкам, грудна лімфатична протока, блукаючий та діафрагмальний нерви, симпатичні стовбури.

2. Нижнє:

а) переднє - між перикардом та грудиною.

Розміщені: внутрішні грудні артерії та вени, лімфатичні вузли.

б) середнє - виповнене серцем в перикарді.
Розміщені: діафрагмальні нерви.

в) заднє - між перикардом та хребтовим стовпом.

Розміщені: грудна аорта, стравохід, непарна і півнепарна вена, грудна протока, лімфатичні стовбури, нутрені нерви, блукаючі нерви, грудна протока, лімфатичні вузлі.

Основними методами дослідження органів дихання є рентгеноскопія, рентгенографія, бронхографія, томографія, пневмодіастенографія, ангіопульмографія та інші.

При дослідженні бронхів роздивляються на стінки головних, часткових, сегментарних бронхів, їх прохідність, топографію.

На рентгенограмі грудної клітки орієнтуються в контурах кісток, серця, легенів. Простір між ребрами має назву – легеневі поля. Видно тіні кореня легенів, нижній край легенів.

Плевра новонароджених тонка, пухко зв'язана з внутрішньогрудною фасцією і легко зміщується при дихальних екскурсіях. Верхній міжплевральний трикутник відносно широкий. Купол плеври піднімається на 0,5 см вище І ребра; нижня межа відповідає 6 ребру по серединноключичній лінії, 8 ребру по середній пахвовій лінії, 9 ребру - по прихребтовій лінії (у дорослих відповідно - 7, 9 і 12 ребрам). Синуси плеври (реброво-діафрагмовий і реброво-середостінний) глибокі у новонароджених, що не дихали, є додаткові синуси -груднинно-загруднинний і перикардно-загруднинний.

Середостіння новонароджених має відносно більші розміри, воно коротке і широке. Значна ширина у верхньому відділі пов'язана з добре розвиненою загруднинною залозою. Верхня межа середостіння лежить горизонтально у площині верхнього грудного отвору, так як рукоятка груднини стоїть високо. Нижня межа - більш опукла у зв'язку з високим стоянням діафрагми. Передньо-задні розміри відносно великі: передня межа представлена грудниною, кут між рукояткою і тілом відсутній, задня - утворена хребтом, в якому ще не виражений грудний кіфоз. Слабкий розвиток клітковини і фіксуючого апарата призводить до того, що органи середостіння легко зміщуються, тому накопичення випотів у плевральній порожнині, що призводять до зміщення серця і судин, можуть викликати розлад кровообігу.

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2, -с.126-152.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2, -с.79-95.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998, -с. 307-321.

4. Синельников Р.Д. Атлас «Анатомия человека» , Т.2, -с. 147-170.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Розвиток трахеї, бронхів в онтогенезі?

2. Будова і топографія трахеї?

3. Що таке бронхіальне дерево?

4. Що таке альвеолярне дерево?

5. Будова легень?

6. Будова плеври, синуси, їх клінічне значення?

7. Границі плеври та легень?

8. Що таке середостіння, дайте визначення?

9. Які органи розташовані у нижньому середостінні:

- передньому?

- середньому?

- задньому?

Б. Ситуаційні задачі:

1. В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній долі правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї долі??

A *2

B 3

C 4

D 5

E 1

2.Дитина 3-х років поступила у лікарню з інорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

A *в правий головний бронх

B в лівий головний бронх

C в правий сегментарний бронх

D в лівий сегментарний бронх

E в дольковий бронх

3. В хірургічне відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна обстежуватися?

A * VI ребро

B VII ребро

C VIII ребро

D IX ребро

E V ребро

4. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

A * II- ІV

B III-IV

C I-II

D IV-V

E V-VI

5. В клініку госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені . Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?

A *3

B 5

C 4

D 2

E 1

6. При рентгенобстеженні у пацієнта протитуберкульозного диспансера діагностована пухлина в правій легені. Оператор при виконанні хірургічного втручання видалив середню частку правої легені, яка включає:

A *Segmentum laterale et segmentum mediale.

B. Segmentum basale anterius et posterius.

C . Segmentum anterius et segmentum apicale.

D . Segmentum lingualare superius et inferius.

E . Segmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale.

7. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A *Вовча паща.

B. Викривлення носової перегородки вправо.

C . Перелом основи черепа.

D . Заяча губа.

E . Викривлення носової перегородки вліво.

8. Хвора 44 років поступила в терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній плеврит. Обстеження хворої підтвердило наявність рідини в плевральній порожнині. В якому закутку плеври накопичилося найбільше серозної рідини?

A *Правий реброво-діафрагмовий

B.Правий реброво-середостінний

C . Лівий середостінно-діафрагмовий

D. Лівий реброво-середостінний

E. Правий середостінно-діафрагмовий

9. В клініку госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені . Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?

A *3

B 5

C 4

D 2

E 1

10. У хворого необхідно зробити пункцію порожнину плеври. В якій частині міжреберного простору провести голку?

A * В нижній частині міжреберного простору, по верхньому краю ребра.

B Посередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

C У верхній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

D У задній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

E В передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краями сусідніх ребер.

11. Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

A * Верхня носова раковина

B Середня носова раковина

C Нижня носова раковина

D Загальний носовий хід

E Присінок носу

12. Хворий 45 років, госпіталізований до лікарні зі скаргами на велику температуру, біль при диханні, задуху та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики був виставлений діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини знаходиться найбільша кількість ексудату?

A * Реберно-діафрагмальний синус

B Діафрагмально-медіастинальний синус

C Реберно-медіастинальний синус

D Під куполом плеври

E Під коренем легенів

13. У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію?

А. 10 міжребер'я.

В. VIII міжребер'я.

С. VII міжребер'я.

Д. X міжребер'я.

Е. VІ міжребер'я.

14. При введенні ендоскопа з метою бронхоскопії лікар повинен пам'ятати, що біфуркація трахеї знаходиться на рівні:

А. V грудного хребця.

В. VII шийного хребця.

С. VII грудного хребця.

Д. IХ грудного хребця.

Е. XI грудного хребця.

15.. При попаданні чужорідного тіла у дихальні шляхи, де найчастіше воно опиняється?

А. Правий головний бронх.

В. Лівий головний бронх.

С. Гортань.

Д. Трахея.

Е. Сегментарні бронхи.

16. У хворого чоловіка 58 років виявлена каверна в ділянці другого сегмента правої легені. Хворому проведено оперативне втручання по видаленню каверни, під час якого була проведена резекція:

А. Заднього сегмента.

В. Верхівкового сегмента.

С. Присереднього сегмента.

Д. Бічного сегмента.

Е. Переднього сегмента.

17. Під час ретельного дослідження легень хворого 45 років встановлено, що абсцес знаходитьсяна нижній поверхні частки і ця поверхня обернена до fissura horizontalis. Це частка:

А. Верхня правої легені.

Б. Верхня лівої легені.

С. Середня.

Д. Нижня лівої легені.

Е. Нижня правої легені.

18. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї ( в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

A *В грудну порожнину – переднє середостіння

B В грудну порожнину – в середнє середостіння

C В грудну порожнину – в заднє середостіння

D В ретровісцеральний простір

E В надгрудинний міжапоневротичний простірПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.015 с.)