Тема 35. Артерії гомілки та стопи. Гілки, області кровопостачанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 35. Артерії гомілки та стопи. Гілки, області кровопостачанняКількість годин – 2

Актуальність теми.

В зв’язку з особливостями функції артеріальна сітка стопи має обширні зв’язки тильних та підошовних судинних стовбурів, що обумовлює стійке кровопостачання стопи при її здавленні.

Конкретні цілі

1. Знати топографію передньої великогомілкової артерії;

2. Знати гілки передньої великогомілкової артерії, їх області кровопостачання;

3. Топографія задньої великогомілкової артерії;

4. Знати гілки задньої великогомілкової артерії, їх області кровопостачання;

5. Знати кровопостачання стопи;

6. Знати анастомози артерій нижньої кінцівки.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

  1. Топографія стегнової артерії
  2. Гілки стегнової артерії, їх області кровопостачання
  3. Анастомози стегнової артерії
  4. Топографія підколінної артерії
  5. Гілки підколінної артерії, їх області кровопостачання
  6. Топографія передньої великогомілкової артерії
  7. Гілки передньої великогомілкової артерії, області кровопостачання
  8. Гілки задньої великогомілкової артерії, їх області кровопостачання
  9. Кровопостачання стопи
  10. Анастомози артерій нижньої кінцівки

Зміст теми.

Передня великогомілкова артерія (аrteria tibialis anterior).

Передня великогомілкова артерія виходить через міжкісткову мембрану гомілки до передніх м'язів гомілки, проектується від середини відстані між горбистістю великогомілкової кістки і головкою малогомілкової кістки до середини відстані між медіальною та латеральною кісточками.

Гілки передньої великогомілкової артерії:

1-2) передня і задня великогомілкові поворотні артерії (аа. recurrens tibiales anterior et posterior) - кровопостачають колінний суглоб;

3) м'язові гілки (rami musculares) - кровопостачають передню групу м'язів гомілки;

4-5) медіальна і латеральна передні кісточкові артерії (аа. malleolares anteriores medialis et lateralis) - кровопостачають кісточки, гомілково-стопний суглоб;

6) тильна артерія стопи (а. dorsalis pedis) - використовується для визначення пульсу на нижній кінцівці, проектується від середини відстані між кісточками до 1-го міжпальцевого проміжку, має наступна гілки:

- медіальні та латеральні заплеснові артерії (аа. torseae medialis et lateralis) - кровопостачають заплесно;

- дугоподібна артерія (а. arcuata) - кровопостачає пальці, зокрема від дугоподібної артерії відходять тильні плеснові артерії (аа. metatarseae dorsales), кожна з яких розгалужується на дві тильні пальцеві артерії (аа. digitales dorsales), які кровопосгачають тил половини її пальця, III-V пальців;

- перша тильна плеснова артерія (а. metatarseae dorsales prima) розгалужується на три тильні пальцеві артерії, які кровопостачають І та половину II пальця,

- глибока підошовна гілка (ramus plantaris profundus) - проходить через 1-й міжплесновий проміжок на підошву, анастомозує з підошовною дугою, утворюючи вертикальну дугу стопи.

Задня великогомілкова артерія (аrteria tibialis posterior).

Задня великогомілкова артерія проходить у гомілковопідколінному каналі, проектується від середини підколінної складки до середини відстані від середини відстані між медіальною кісточкою та Ахілловим сухожилком.

Гілки задньої великогомілкової артерії:

1) огинаюча гілка малогомілкової кістки (ramus circumflexus fibulae) - кровопостачає колінний суглоб;

2) малогомілкова артерія (а. peronea) - проходить у нижньому м'язовомалогомілковому каналі, кровопостачає латеральну групу м'язів гомілки; латеральну кісточку та гомілковостопний суглоб латеральною задньою кісточковою артерією (а. malleolares posterior lateralis);

3) м'язові гілки (rami musculares) - кровопостачають задню групу м'язів гомілки;

4) медіальна задня кісточкова артерія (а. malleolares posterior medialis) - кровопостачає медіальну кісточку, гомілково-стопний суглоб;

5-6) медіальна і латеральна підошовні артерії (a. Plantates mediales et lateralis) - кінцеві гілки задньої великогомілкової артерії, кровопостачають підошву, утворюючи підошовну дугу (аrcus plantarss). Від підошовної дуги відходять підошовні плеснові артерії (аа. metatarseae plantares), які, розгалужуючись, утворюють власні підошовні пальцеві артерії (аа. digitales plantares propriaae), які кровопостачають підошовну поверхню пальців.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т.и соавт.«Анатомия человека».С.П.Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д.«Атлас анатомии человека».Т.2.–1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальная анатомия», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Передня великогомілкова артерія, гілки, області кровопостачання

2. Задня великогомілкова артерія, області кровопостачання

3. Назвіть всі джерела кровопостачання стопи

4. Назвіть анастомози артерій нижньої кінцівки

Ситуаційні задачі

1. У хворого поранення в ділянці першого пальця стопи. Де треба притиснути артерію і яку, для тимчасового зупинення кровотечі

А. Підколінну артерію в підколінній ямці

В. Тильну артерію стопи*

С. Стегнову артерію в привідному каналі

2. У хворого, 45 років, на правій нозі спостерігається блідість шкіри гомілки та стопи і відзначається відсутність пульсації тильної артерії стопи та задньої великогомілкової артерії. Пульсація стегнової артерії збережена. Про ураження якої артерії це свідчить?

A. Низхідної колінної.

B. Зовнішньої клубової.

C. Малогомілкової.

D. Глибокої артерії стегна.

E. Підколінної.

3. Хворому поставлено діагноз: ураження головки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?

A. Ramus acetabularis.

B. Arteria femoralis.

C. Arteria illiaca externa.

D. Arteria profunda femoris.

E. Arteria umbilicalis.

4. Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку.

A. Глибока зовнішня соромітна.

B. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки.

C. Низхідна колінна.

D. Поверхнева надчеревна.

E. Глибока стегнова.

5. При дослідженні кровопостачання стопи лікар визначає пульсацію великої артерії, яка проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. A. dorsalis pedis.

B. A. tibialis posterior.

C. A. tibialis anterior.

D. A. fibularis.

E. A. malleolaris medialis.

6. При дослідженні кровопостачання стопи лікар визначає пульсацію великої артерії, яка проходить попереду articulatio talocrural is між сухожилками довгого м'яза — розгинача великого пальця стопи та довгого м'яза — розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. A. tarsea lateralis.

B. A. tibialis anterior.

C. A. tarsea medialis.

D. A. dorsalis pedis.

E. A. fibularis.

7. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче від колінного суглоба, що супроводжується переміжною кульгавістю. Про оклюзію якої артерії йдеться?

A. Підколінної.

B. Малогомілкової.

C. Задньої великогомілкової.

D. Передньої великогомілкової.

E. Проксимальної частини стегнової артерії.

8. Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду

присередньої кісточки. Про яку артерію йде мова?

A. Задню великогомілкову.

B. Малогомілкову.

C. Передню великогомілкову.

D. Задню поворотну великогоміл­кову.

E. Передню поворотну великого­мілкову.

 

Тема 36. Система верхньої порожнистої вени.

Кількість годин – 2

Актуальність теми

Порушення венозного відтоку з порожнини черепа відображається на функції головного мозку. Тому знання судин системи верхньої порожнистої вени необхідне лікарю будь-якої спеціальності, що має важливе значення при постановці діагнозу та успішного лікування.

Конкретні цілі

1.Знати топографію верхньої порожнистої вени, її притоки

2.Знати вени грудної порожнини. Вивчити вени передсердя і шиї.

3. Вивчити плечоголовні вени, їх топографію. (α-І).

4. Вивчити вени верхньої кінцівки (α-І).

5. Знати :

- топографію внутрішньої яремної вени, її притоки

- топографію зовнішньої яремної вени, її притоки

- топографію передньої яремної вени, її притоки

- топографію вен верхньої кінцівки, їх притокиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)