Тема 34. Клубові артерії та артерії стегна. Гілки, області кровопостачання .АнастомозиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 34. Клубові артерії та артерії стегна. Гілки, області кровопостачання .АнастомозиКількість годин – 2

Актуальність теми

Клубові артерії кровопостачають органи малого тазу, промежину, сідничні мязи. В сідничо-прямокишковій ямці судини та нерви мають радіальний хід, що треба враховувати при оперативних втручаннях. В 8% випадків нижня підчеревна артерія відходить від затульної артерії – «вінець смерті», про що необхідно пам’ятати при пластиці пахвового та стегнового каналів.

Стегнова артерія у верхньому відділі, розташована під фасцією поверхнево, тому тут можна відчути пульс. Вона також легко може бути притиснута до лобкової кістки з метою зупинки кровотечі. Перев’язка стегнової артерії виконується після розгалуження глибокої артерії стегна на 3-5 см нижче пахової зв’язки. В нижній третині стегна артерія прилягає до кістки і можливе її притиснення. Підколінна артерія бере участь в утворенні артеріальної сітки колінного суглоба. Її гілки анастомозують з гілками стегнової артерії, формуючи шляхи обхідного кровообігу

Конкретні цілі

1. Знати топографію загальної клубової артерії, гілки

2. Знати зовнішню клубову артерію, її топографію, гілки, області кровопостачання

3. Знати внутрішню клубову артерію, її топографію

4. Парієтальні гілки внутрішньої клубової артерії, їх топографію, області кровопостачання

5. Знати вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії, їх топографію, області кровопостачання

6. Знати анастомози клубових артерій з суміжними артеріями

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Топографія загальної клубової артерії

2. Топографія зовнішньої клубової артерії

3. Гілки зовнішньої клубової артерії, їх області кровопостачання

4. Анастомози зовнішньої клубової артерії, їх клінічне значення

5. Внутрішня клубова артерія, топографія

6. Вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії, області кровопостачання

7. Парієтальні гілки внутрішньої клубової артерії, їх області кровопостачання

8. Анастомози внутрішньої клубової артерії, їх клінічне значення

9. Знати топографію стегнової артерії

10. Знати гілки стегнової артерії, їх області кровопостачання;

11. Знати анастомози стегнової артерії;

12. Знати топографію підколінної артерії;

13. Знати гілки підколінної артерії;

Зміст теми.

Внутрішня клубова артерія (аrterіа іlіаса іnternа).

Внутрішня клубова артерія кровопостачає стінки і органи порожнини таза, гілки її поділяються на парієтальні та вісцеральні.

І. Парієтальні гілки:

1) клубово-поперекова артерія (а. ileolumbalis) - кровопостачає великий поперековий м'яз, кульшовий суглоб;

2) латеральні крижові артерії (аа. sacrales laterales) – кровопостачають грушоподібний м'яз, м'яз підіймач ануса;

3) верхня сіднична артерія (а. glutea superior) - кровопостачає м'язи тазового пояса, кульшовий суглоб;

4) затульна артерія (а. obturatoriaіа) - кровопостачає м'язи тазового пояса, медіальну групу м'язів стегна, головку стегнової кістки;

5) нижня сіднична артерія (а. glutea inferior) - кровопостачає м'язи тазового пояса.

Верхня сіднична артерія виходить з порожнини таза через надгрушоподібний отвір, нижня сіднична артерія - через підгрушоподібний отвір, затульна артерія - через однойменний (затульний) канал.

II. Вісцеральні гілки:

1) пупкова артерія (а. umbilicalis) – функціонує у плода, заростає після народження дитини, лежить у медіальній пупковій складці; де від початку пупкової артерії розгалужується верхня міхурова артерія (а. vesicalis inferior), яка кровопостачає сечовий міхур, сечовід;

2) нижня міхурова артерія (а. vesicalis inferior) – кровопостачає сечовий міхур, сечівник, простату і сім'яні міхурці у чоловіків, піхву у жінок;

3) середня прямокишкова артерія (а. rectalis media) - кровопостачає пряму кишку,

4) маткова артерія (а. uterina) у жінок - кровопостачає матку, піхву, маткову трубу, яєчник; артерія сім'явиносної протоки (а. ductus deferentis) у чоловіків - кровопостачає сім'явиносну протоку, сечовід;

5) внутрішня статева артерія (а. pudenda interna) - кровопостачає:

- нижню третину прямої кишки, нижньою прямокишковою артерією (а. rectalis inferior);

- промежину промежинними артеріями (aa. perinealis);

- сечівник однойменною артерією (а. uretralis);

- клітор у жінок тильною і глибокою артеріями клітора (а. dorsalis clitoridis et a. profunda clitoridis), статевий член у чоловіків тильною та глибокою артеріями статевого члена (а. dorsalis penis et a. profunda penis).

Зовнішня клубова артерія (а. iliaca externa). Зовнішня клубова артерія розгалужується на:

- м'язові гілки (rami musculares), які кровопостачають клубово-поперековий м'яз;

- нижню надчеревну (епігастральну) артерію (а. epigastrica), яка йде в піхву прямого м'яза живота і кровопостачає цей м'яз;

- глибоку огинаючу клубову артерію (а. circumflexa ilium profunda) - кровопостачає м'язи живота, м'язи тазового пояса, кульшовий суглоб, м'яз-підвішувач яєчка.

Зовнішня клубова артерія виходиш через судинну лакуну і продовжується в стегнову артерію.

Стегнова артерія(arteria femoralis)

Стегнова артерія лежить у клубово-гребінній борозні, в стегновій борозні, в привідному каналі, проектується на лінію Кена (від середини пахвинної складки до медіального надвиростка).

Гілки стегнової артерії:

1) глибока артерія стегна (а. рrofunda femoris) - кровопостачає м'язи стегна, віддаючи до них медіальну та латеральну oгинаючі___ артерії стегна (аа.__ circumflexae femoris medialis et lateralis) і три пронизні артерії (аа. perforantes), які проходять на задню поверхню стегна і кровопостачають задню групу м'язів стегна;

2) поверхнева надчеревна (епігасгральна) артерія (а. epigastrica superficialis) –кровопостачає поверхневі тканини живота;

3) поверхнева огинаюча клубова артерія (а. circumflexae ilium superficialis) – кровопостачає клубову ділянку;

4) зовнішня статева артерія (а. pudenda externa) - кровопостачає зовнішні статеві органи;

5) низхідна артерія коліна (а. genus descendens) - кровопостачає колінний суглоб.

Стегнова артерія продовжується в підколінну артерію.

Підколінна артерія (arteria poplitea).

Підколінна артерія лежить у підколінній ямці, проектується по діагоналі підколінної ямки, розгалужується на гілки:

1-2) медіальна і латеральна верхні артерії коліна (аa. genus superiors medialis et lateralis) - кровопостачають колінний суглоб;

3-4) медіальна і латеральна нижні артерії коліна (аа. genus medialis et lateralis) кровопостачають колінний суглоб;

5) середня артерія коліна (а. genus media) - кровопостачає колінний суглоб;

6-7) медіальна і латеральна литкові артерії (аа. surales medialis et lateralis) - кровопостачають литковий м'яз;

8-9) кінцеві гілки, передня і задня великогомілкові артерії.

Рекомендована література

Основна

1.Привес М.Т. и соавт.«Анатомия человека».С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998г.

7. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

8. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека». Т.2. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Зовнішня клубова артерія, топографія

2. Нижня надчеревна артерія, гілки, області кровопостачання. Топографія

3. М’язові гілки, області кровопостачання

4. Глибока огинаюча клубова артерія, топографія, області кровопостачання

5. Топографія внутрішньої клубової артерії

6. Клубово-поперекова артерія, топографія, області кровопостачання

7. Латеральна крижова артерія, області кровопостачання?

8. Верхня сіднична артерія, області кровопостачання

9. Нижня сіднична артерія, області кровопостачання

10. Затульна артерія, області кровопостачання

11. Чим утворені надгрушеподібний та підгрушеподібний отвори?

12. Чим утворений затульний канал?

13. Пупкова артерія, гілки, області кровопостачання

14. Нижня міхурова артерія, області кровопостачання

15. Середня прямокишкова артерія, області кровопостачання

16. Маткова артерія, області кровопостачання

17. Артерія сім’явиносної протоки , області кровопостачання

18. Внутрішня статева артерія, гілки, області кровопостачання

19. Кровопостачання прямої кишки, назвіть джерела

20. Кровопостачання зовнішніх та внутрішніх статевих органів чоловіка

21. Кровопостачання зовнішніх та внутрішніх статевих органів жінки

22. Чим утворено «вінець смерті» Анастомозами яких артерій вона є?

23. Назвіть анастомози внутрішньої клубової артерії з суміжними артеріями

24. Анастомози зовнішньої клубової артерії, клінічне значення

25. Привідний канал, його границі.

26. Глибока артерія стегна, її гілки, області кровопостачання

27. Поверхнева надчеревна артерія, її області кровопостачання

28. Поверхнева огинаюча клубова артерія, області кровопостачання

29. Зовнішня статева артерія, області кровопостачання

30. Низхідна артерія коліна, області кровопостачання

31. Топографія підколінної ямки

32. Кровопостачання колінного суглоба. Назвіть всі гілки, які беруть в цьому участь

Ситуаційні задачі.

1. Хворий доставлен в лікарню з діагнозом – розрив зв’язки головки стегнової кістки. Яка артерія буде порушена в цьому випадку

А. Вертлюгова артерія

В. Верхня сіднична артерія

С.. Латеральна крижова артерія

D. Клубово-поперекова артерія

2. Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня

кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку.

A. * Глибока стегнова артерія

B. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C. Низхідна колінна артерія

D. Поверхнева надчеревна артерія

E. Зовнішня соромітня артерія

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.011 с.)