Тема 47. Анатомія мозочка. Перешийок ромбоподібного мозкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 47. Анатомія мозочка. Перешийок ромбоподібного мозкуАктуальність теми

При ушкодженні мозочка виникають порушення координації рухів, регулювання м'язового тонусу, рівноваги тіла людини. Досконалість знання будови мозочка допоможуть правильно визначити діагноз хворого.

Конкретні цілі

Мати уявлення про загальну характеристику заднього мозку.
Ознайомитися з місцем розташування мозочка, перешийка ромбоподібного мозку.

Знати:

1) зовнішню будову мозочка

2) внутрішню будову мозочка

3) провідні шляхи мозочка а-ІІ

4) структури перешийка ромбоподібного мозку

На ізольованому вологому препараті вміти показувати елементи зовнішньої
будови мозочка, перешийка ромбоподібного мозку.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліни Знати Вміти
1) забезпечувальні дисципліни Біологія Розвиток нервової системи у ссавців. Особливості розвитку мозочка у ссавців.   Показати розташування основних відділів ЦНС
Гістологія Будову сірої і білої речовини мозочка. Вміти розрізняти сіру і білу речовину, ядра мозочка.

Зміст теми заняття.

Мозочок - сеrеbellum

Зовнішня будова мозочка

В мозочку розрізняють:

1) стародавній мозочок (раlеосеrеbеllum) - це вузлик (nodulus) і клаптик
(flocullus). Стародавній мозочок відповідає за рівновагу;

2) старий мозочок (аrheocerebellum) - черв'як (vermis). Старий мозочок
відповідає за тонус м'язів, перемагання сил інерції та гравітації;

3) новий мозочок (neoсеrеbеllum) - півкулі мозочка (hemispherium cerebelli dexterum et sinistrum). Новий мозочок виконує функцію координації, регуляції рухів.

Внутрішня будова мозочка

Сіра речовина мозочка представлена корою мозочка (дейтеронейрони) і чотирма парними ядрами мозочка (дейтеронейрони).

Ядра мозочка:

- зубчасте ядро (nucleus dentatus);

- ядро шатра (nucleus fastigii);

- кулясте ядро (nucleus globosus);

- коркоподібне ядро (nucleus emboliformis).

Біла речовина мозочка представлена шляхами, які формують мозочкове тіло (соrpus medullare) і ніжки мозочка:

- нижні (задні) ніжки мозочка (реdunculi cerebellares inferior, s.posteriores) утворені:

а) аксонами грудного ядра спинного мозку - задній спинно-мозочковий шлях (tractus spinocerebellares dorsalis);

б) аксонами оливного ядра - оливо-мозочковий шлях (tractus olivocerebellares);

в) аксонами вестибулярних ядер - вестибулярно-мозочковий шлях (tractus vestibulocerebellares);

г) аксонами ніжного і клиноподібного ядер - зовнішні дугові волокна (fibrае
arcuatae externае), які передають м'язово-суглобове чуття в мозочок;

- середні ніжки мозочка (реdunculi cerebellares medii) утворені аксонами
дейтеронейронів ядер моста-мосто-мозочковий шлях (tractus pontocerebellares);

- верхні (передні) ніжки мозочка (реdunculi cerebellares superiores) утворені:

а) аксонами дейтеронейронів медіального проміжного ядра спинного мозку - передній спинно-мозковий шлях (tractus spinocerebellares ventralis);

б) аксонами дейтеронейронів зубчатого ядра мозочка, які направляються в
червоне ядро середнього мозку - фрагмент мозочково-зубчастого-
червоноядерного-спинногомозкового шляху (tractus cerebello-dentato-rubro-spinalis).

Між верхніми ніжками мозочка є верхній мозковий парус (velum medullare superius).

Мозочокважить у новонароджених біля 20 г, що складає 5,4% ваги всього мозку. У перші роки мозочок росте дуже швидко, і до 6 років його вага досягає нижньої межі ваги у дорослих (142-150 г у хлопчиків і 125-135 г у дівчаток). Відносна вага мозочка збільшується до 10% ваги мозку. Особливо сильно розвиваються півкулі мозочка. Волокна кори мозочка починають мієлінізуватися у черв'яку, після народження процес мієлінізації розповсюджується на півкулі.

Рекомендована література

Основна:

1. Привес М.Г. и соавт. "Анатомия человека", С.П. Из-во "Гиппократ". 1998г.

2. Сапин М.Р. (ред.) "Анатомия человека"., М.Медицина. 1987г.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. "Атлас анатомии человека". М: Медицина 1973 г.

Дадаткова:

1. Л.Р.Матещук-Вацеба. "Нормальна анатомія". Навчально-методичний посібник. Львів. "Поклик сумління". 1997г.

Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю

1. З яких відділів складається ромбоподібний мозок?

2. Межі розташування мозочка

3. Похідними якого мозкового міхура є структури, що відносяться до заднього мозку?

4. З яких частин складається мозочок?

5. Розташування перешийка ромбоподібного мозку

6. Зовнішня будова мозочка

7. Внутрішня будова мозочка

8. Характеристика ядер мозочка

9. 3 якими структурами сполучаються ніжки мозочка?

10. Назвати складові перешийка ромбоподібного мозку

11. Провідні шляхи мозочка

Матеріали для аудиторної самостійної роботи

1. Показати на ізольованому препараті стовбур головного мозку.

2. Показати на вологому препараті розташування, межі мозочка, перешийка, ромбоподібного мозку

3. Вміти показувати півкулі, черв'ячок мозочка поверхні щілини, дольки,
клаптик, ніжки мозочка

4. На зрізі мозочка показати сіру та білу речовину (аrbor vitae), ядра мозочка.
Показати складові перешийка ромбоподібного мозку (реdunculi cerebellares superiors, vellum medullare superius, trigonum lemnisci).

Б. Ситуаційні задачі.

1.У хворого порушення функцій рівноваги та координації рухів. Які центри уражені?

2. У пацієнта спостерігаються функціональні розлади внаслідок розвитку інфаркта мозочка. Ураження яких судин призводить до такої патології?

A.*Базилярної артерії

B. Середньомозкової артерії

C. Передньої мозкової артерії

D. Середньої мозкової артерії

E. Задньої мозкової артерії

3. Хвора 50 років, госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою у ділянці потиличної кістки. При огляді: порушення ходи і рівноваги, тремор рук. Яка частина головного мозку пошкоджена?

A.*мозочок

B. довгастий мозок

C. міст

D. проміжний мозок

E. спинний мозок

3. В нейрохирургическое отделение поступил больной с травмой затылочной области головы, которую он получил при падении с лестницы. Во время операции врачу пришлось рассечь участок твердой оболочки отделяющий затылочные доли полушарий от задней черепной ямки. Какое анатомическое

образование рассекал врач?

A.* Намет мозжечка

B. Серп мозжечка

C. Серп большого мозга

D. Диафрагму седла

E. Прозрачную перегородку

4. При інфаркті a.cerebri posteriores пошкоджується задня частина гіпоталамічної ділянки, тіло Льюіса, дентато- рубро- таламічний шлях. У складі яких мозочкових ніжок проходить мозочково- червоноядерний шлях?

A.Верхні

B. Нижні

C. Середні

D. Ніжку жмутка

E. Ніжку мозку

5. При томографії головного мозку хворого виявлена пухлина в ділянці розташування зубчастого ядра. Який відділ мозку ушкоджений?

A. Середній

B. Довгастий

C.*Мозочок

D. Проміжний

E. Міст

 

Тема 48. ІV шлуночок. Ромбоподібна ямка

Актуальність теми

Ураження ядер мосту та довгастого мозку призводять до серйозних пошкоджень здоров’я хворого, можуть призвести до смерті. Знання локалізації, функціонального призначення ядер допоможуть в постанові вірного діагнозу хворому.

Конкретні цілі.

Мати уявлення про функціональне призначення ядер моста та довгастого мозку

Мати уявлення про розташування IV шлуночка

Знати:

- елементи зовнішньої будови ромбоподібної ямки;

- проекція чутливих ядер на ромбоподібну ямку;

- проекцію рухових ядер на ромбоподібну ямку;

- проекцію парасимпатичних ядер на ромбоподібну ямку;

- будову IV шлуночка.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

 

Дисципліни Знати Вміти
1. Забезпечувальні дисципліни Біологія Розвиток нервової системи у ссавців. Особливості ураження ромбоподібного мозку хребетних. Показати розташування основних відділів ЦНС
Гістологія Будова ядер ромбоподібної ямки Вміти розрізняти сіру і білу речовину ромбоподібної ямки

Зміст теми заняттяПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.007 с.)