Тема 26. Анатомія серця: судини і нерви серця. Велике і мале кола кровообігу. Провідна система.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 26. Анатомія серця: судини і нерви серця. Велике і мале кола кровообігу. Провідна система.Кількість годин – 2.

Актуальність теми.

Серце виконує в організмі людини одну з найголовніших функцій. Знання будови серця, його топографії потрібні студентам при вивченні багатьох клінічних дисциплін, таких як терапія, патфізіологія, хірургія та інші.

Навчальні цілі заняття

1. Вивчити кровопостачання серця.

2. Знати про симпатичну та парасимпатичну іннервацію серця.

3. Знати кола кровообігу.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна Знати Вміти
Біологія Кола кровообігу Назвати магістральні судини великого та малого кола кровообігу
Гістологія Гістологічну будову судин серцевого кровообігу Назвати та показати на препаратах судини серцевого кровообігу
Кардіологія Про симпатичну та парасимпатичну іннервацію серця Назвати функції та вплив на діяльність серця симпатичної та парасимпатичної іннервації

Зміст теми.

Серце має своє власне коло кровообігу, яке здійснюється за допомогою правої та лівої вінцевих артерій, які беруть початок від висхідної частини аорти. Права вінцева артерія виходить із аорти, йде по правій частині вінцевої борозни і спускається по задній міжшлуночковій борозні. Завдяки їй здійснюється кровопостачання правої половини серця, міжпередсердної перегородки, частково лівого шлуночка, міжшуночкової перегородки. Ліва вінцева артерія розгалужується на дві гілки: передню міжшлуночкову і огинаючу. Ця артерія здійснює кровопостачання лівої половини серця, частково правого шлуночка і міжшлуночкової перегородки.

Венозна кров від серця відтікає по венах серця переважно у вінцеву венозну пазуху серця, розміщену у вінцевій борозні. У вінцеву пазуху впадають наступні ве­ни: велика вена серця, середня вена серця, мала вена серця, задні вени лівого шлуночка, косі вени лівого передсердя.

Симпатична іннервація серця здійснюється шийними і грудними серцевими нервами, які йдуть від шийних і грудних вузлів симпатичного стовбура. Парасимпатична іннервація серця відбувається аксонами вісцеромотонейронів парасимпатичних вузлів, в яких перериваються шийні та грудні гілки блукаючого нерва.

У тілі людини кровоносні судини формують ряд замкнутих систем - кола кровообігу: велике, мале, серцеве.

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, з якого кров потрапляє в аорту. До серця кров повертається по двох великих венах - верхній та нижній порож­нистих, які відкриваються у праве передсердя, де і закінчується велике коло крово­обігу.

Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка, з якого кров потрапляє в легеневий стовбур, який поділяється на праву та ліву легеневі артерії. У легенях кров збагачується на кисень і по легеневих венах надходить у ліве передсердя, де закінчується мале коло кровообігу.

Серцеве коло кровообігу починається від висхідної частини аорти двома вінце­вими артеріями, а закінчується вінцевою пазухою, що відкривається в праве передсердя.

Кровоносні судини до моменту народження розвинуті добре, причому артерії диференційовані у більшому ступені, ніж вени. Переважає розсипний тип галуження. У порівнянні з венами в артеріях чітко видні границі між оболонками стінки судини - зовнішньої, середньої і внутрішньої.

Після народження дитини макроскопічні вікові зміни артеріальних і венозних судин характеризуються збільшенням довжини, діаметра, площини поперечного перетину, товщини стінки; змінюється скелетотопія рівнів відходження артеріальних гілок від магістральних стовбурів, а також кути і рівні злиття вен. Ці зміни і особливо структура стінки судин, найбільш інтенсивно перебудовуються в період від 1 до 3 років (раннє дитинство) і від 8 до 12 років (період другого дитинства), що пов'язано з переважним розвитком у ці строки середньої оболонки судин.

Після загальної характеристики перетворень у кровоносному руслі слід підкреслити особливості будови деяких судин.

Судинималого кола кровообігу. У новонароджених окружність стовбура легеневої артерії більша, ніж окружність аорти. Артеріальна (Боталлова) протока, що функціонує до народження, проектується у другому міжребер'ї зліва. Після народження протока швидко звужується і анатомічно закривається до 6-12 місяців життя.

Постнатальна перебудова кровоносного русла органів дихання найбільш інтенсивно відбувається у системі судин ацинуса. На протязі першого року життя спостерігається посилення росту кровоносних судин легень у зв'язку з диференціюванням легеневої паренхіми і становленням функції дихання, просвіт легеневих артерій у цей період збільшується у 4 рази у порівнянні з їх калібром у новонароджених. У дітей 1-3 років життя переважають процеси росту кінцевих гілок артеріальних судин і ще більш помітно збільшується їх сумарний просвіт. У підлітковому віці, зв’ язку з посиленням росту легень, сумарний поперечний перетин просвіту легеневих артерій збільшується у 17 разів у порівнянні з його величиною у новонароджених.

Судини великого кола кровообігу. Зміни магістральних стовбурів характеризуються збільшенням товщини стінки і просвіту судин, особливо у віці від 1 до З років і з 8 до 12 років. В період з 8 до 12 років відбувається помітне збільшення кількості еластичних волокон, а у 12-16 років - наростання колагенових і ретикулярних волокон у стінці судин.

Рекомендована література

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека». С.П. Изд-во «Гиппократ» 1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека».Т.3.– 1991.

4. Матещук - Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Знати про серцеве коле кровообігу.

2. Знати та показати на препараті:

- праву вінцеву артерію

- ліву вінцеву артерію

- вени серця, вінцевий синус.

З. Мати уявлення про симпатичну та парасимпатичну іннервацію серця

4. Назвати та показати на препараті магістральні судини великого та малого кола кровообігу.

Ситуаційні задачі

1. Хворого 62 років госпіталізовано в кардіологічне відділення з діагнозом: тромбоз лівої вінцевої артерії. Які ділянки серця при цьому ушкоджено?

2. У хворого 15 років при незначному фізичному навантаженні спостерігається задуха, почуття нехватки повітря, блідість шкірних покровів. Ураження якого кола кровообігу спостерігається та чому?

3.При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, венозна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A.* Пупкову вену з нижньою порожнистою веною

B. Легеневий стовбур з аортою

C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D. Пупкову вену з аортою

E. Пупкову вену з пупковою артерією

4. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A.* Легеневий стовбур з аортою

B. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною

C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D. Пупкову вену з аортою

E. Пупкову вену з пупковою артерією

5. У хворого — інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. У басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

A. Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B. Передсердно-шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C. Згинальної гілки лівої вінцевої артерії.

D. Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії.

E. Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

6. У внутрішньоутробний період розвитку в судинній системі плода функціонує артеріальна протока, яка після народження перетворюється на lig. arteriosum. Що і з чим вона з'єднує?

A. Легеневий стовбур та аорту.

B. Праве та ліве передсердя.

C. Аорту та нижню порожнисту вену.

D. Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену.

E. Аорту та верхню порожнисту вену.

7. У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. У якій кровоносній судині порушено кровообіг?

A. R. interventricularis posterior.

B. R. marginalis dexter.

C. R. atrialis intermedius.

D. R. circumflexus.

E. R. marginalis sinister.

8. Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

A. Легенева вена.

B. Легеневий стовбур.

C. Аорта.

D. Верхня порожниста вена.

E. Нижня порожниста вена.

9. Хворого, 58 років, доставлено до приймального відділення кардіологічної клініки з нападом інтенсивного тривалого болю за грудниною, який не зменшується при повторному вживанні нітрогліцерину. Електрокардіографічне дослідження показало наявність великої ділянки некрозу на задній поверхні серця. Хворому поставлено діагноз: трансмуральний інфаркт міокарда задньої стінки серця. З гострою закупоркою якої судини пов'язаний розвиток захворювання?

A. Правої вінцевої артерії.

B. Вінцевої пазухи.

C. Правої легеневої артерії.

D. Лівої вінцевої артерії.

E. Лівої загальної сонної артерії.

10. Хворий, 52 років, потрапив до лікарні зі скаргами на нестерпний біль за грудниною, ядуху. Після об'єктив­ного дослідження діагностовано інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка. Яка артерія серця уражена?

A. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії.

B. Задня міжшлуночкова гілка правої вінцевої артерії.

C. Права вінцева артерія.

D. Огинальна гілка лівої вінцевої артерії.

E. Осердно-діафрагмова артерія.

11. Під час профілактичного огляду в школі в учня виявили незарощення артеріальної протоки. Які судини вона з'єднує?

A. Аорту і легеневий стовбур.

B. Аорту і нижню порожнисту вену.

C. Аорту і верхню порожнисту вену.

D. Легеневу артерію і верхню порожнисту вену.

E. Легеневу артерію і нижню порожнисту вену.

12. Хворому поставили діагноз: ішемічна хвороба серця, поширений інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. У басейні якої артерії порушений кровообіг?

A. Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії.

B. Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

C. Згинальної гілки лівої вінцевої артерії.

D. Осердно-діафрагмової артерії.

E. Задньої гілки лівого шлуночка.

13. У хворого діагностовано передньо-верхівковий інфаркт, який є наслідком тромбозу однієї із судин серця. Якої?

A. Осердно-діафрагмової.

B. Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії.

C. Згинальної гілки лівої вінцевої артерії.

D. Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

E. Задньої артерії лівого шлуночка.

14. При обстеженні хворого діагностовано передньо-перегородковий інфаркт міокарда. Припинення кровопостачання по якій із судин серця стало причиною цього?

A. Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії.

B. Задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії.

C. Огинальній гілці лівої вінцевої артерії.

D. Задній гілці лівого шлуночка.

E. Осердно-діафрагмовій артерії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.034 с.)