СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА І ОРГАНИ ІМУННОЇ СИСТЕМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА І ОРГАНИ ІМУННОЇ СИСТЕМИАнатомія серця

1. Серцево-судинна система: компоненти, функції.

2. Розвиток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадії розвитку, їх характеристика.

3. Вади розвитку серця.

4. Вікові особливості будови серця.

5. Серце: топографія, варіанти положення серця, варіанти форми серця.

6. Серце: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.

7. Серце: камери серця, назвати і продемонструвати на препараті.

8. Праве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні, міжпередсердна перегородка; описати і продемонструвати на препаратах.

9. Правий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

10. Правий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

11. Клапан легеневого стовбура: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

12. Міжшлуночкова перегородка: частини, їх будова.

13. Ліве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

14. Лівий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

15. Лівий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

16. Клапан аорти: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

17. Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах

18. Серце: будова стінки.

19. Серце: ендокард, його будова. Які структури серця утворені ендокардом?

20. Серце: міокард передсердь, його будова.

21. Серце: міокард шлуночків, його будова.

22. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції.

23. Серце: джерела кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

24. Серце: права вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

25. Серце: ліва вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

26. Серце: анастомози між правою і лівою вінцевими артеріями, назвати і описати їх топографію.

27. Серце: описати шляхи відтоку венозної крові від стінки серця.

28. Серце: вінцева пазуха, її топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

29. Осердя ( перикард):будова, порожнини, закутки.

30. Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки.

31. Серце: ділянки аускультації клапанів серця.

32. Велике коло кровообігу.

33. Мале коло кровообігу.

34. Кровообіг плода.

Артеріальні судини

1. Загальна анатомія артерій: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій.

2. Закономірності розподілу артерій в організмі людини. Варіанти розгалуження артерій.

3. Розвиток артеріальних судин: джерела, механізми розвитку.

4. Розвиток артеріальних судин: аортальні дуги, їх похідні. Варіанти та аномалії розвитку артерій.

5. Поняття про органну специфічність кровоносного русла.

6. Гемомікроциркуляторне русло: ланки її функціональна характеристика.

7. Аорта: частини, топографія, описати і продемонструвати на препаратах.

8. Загальна сонна артерія: початок ( лівої і правої), їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на препараті.

9. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок.

10. Зовнішня сонна артерія: передня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

11. Зовнішня сонна артерія: язикова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

12. Зовнішня сонна артерія: лицева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

13. Зовнішня сонна артерія: задня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання ;описати і продемонструвати на препараті.

14. Зовнішня сонна артерія: середня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

15. Зовнішня сонна артерія: поверхнева скронева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті..

16. Зовнішня сонна артерія: верхньощелепна артерія, її топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

17. Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія; описати і продемонструвати на препараті.

18. Внутрішня сонна артерія: шийна, кам’яниста, печериста частини, їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

19. Внутрішня сонна артерія: мозкова частина, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

20. Внутрішня сонна артерія: очна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

21. Підключична артерія: початок ( правої і лівої артерії), топографічні відділи підключичної артерії, гілки в кожному відділі; продемонструвати на препараті.

22. Підключична артерія: хребтова артерія, частини, їх топографія, гілки кожної частини, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

23. Основна артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.

24. Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення; описати і продемонструвати на препараті.

25. Підключична артерія: внутрішня грудна артерія, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

26. Підключична артерія: щито-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

27. Підключична артерія: реброво-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

28. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

29. Грудна аорта: топографія, пристінкові гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

30. Грудна аорта: топографія, нутрощеві гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

31. Черевна аорта: топографія, класифікація гілок; назвати і продемонструвати на препаратах.

32. Черевна аорта: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

33. Черевна аорта: нутрощеві гілки, їх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

34. Черевна аорта: парні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

35. Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

36. Черевна аорта: черевний стовбур, його топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

37. Черевний стовбур: загальна печінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

38. Черевний стовбур: селезінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

39. Черевна аорта: верхня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

40. Черевна аорта: нижня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

41. Міжсистемні та внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.

42. Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.

43. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок, назвати і продемонструвати на препаратах.

44. Внутрішня клубова артерія: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

45. Внутрішня клубова артерія: нутрощеві гілки, їх топографія, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

46. Внутрішня клубова артерія: внутрішня соромітна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостатчання; описати і продемонструвати на препаратах.

Венозні судини

1. Загальна анатомія вен: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп вен.

2. Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен: визначення.

3. Розвиток венозних судин: джерела, механізми розвитку. Варіанти та аномалії розвитку вен.

4. Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

5. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія.; класифікація притоків.

6. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

7. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати ділянки збору венозної крові.

8. Крилоподібне сплетення: топографія, утворення.

9. Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної вени.

10. Венозний кут: утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

11. Зовнішня яремна вена: утворення. топографія, притоки.

12. Передня яремна вена: утворення. топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утворення.

13. Плечо-головна вена: утворення. топографія, притоки

14. Непарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.

15. Непарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

16. Непарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

17. Півнепарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.

18. Півнепарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

19. Півнепарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

20. Додаткова півнепарна вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

21. Міжреброві вени: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

22. Вени хребтового стовпа: хребтові венозні сплетення, їх топографія, шляхи відтоку венозної крові.

23. Нижня порожниста вена: утворення ( корені), топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.

24. Нижня порожниста вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

25. Нижня порожниста вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

26. Ворітна печінкова вена: утворення ( корені), притоки, ділянки збору венозної крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

27. Ворітна печінкова вена: утворення( корені), притоки, топографія, розгалуження в печінці, функціональне значення.

28. Внутрішня клубова вена: топографія, класифікація притоків.

29. Внутрішня клубова вена: пристінкові притоки, їх топографія, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

30. Венозні сплетення малого тазу: утворення, топографія, ділянки збору венозної крові.

31. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози: визначення.

32. Порто-кавальні венозні анастомози в ділянці стравоходу.

33. Порто-кавальні анастомози в ділянці прямої кишки.

34. Порто-кавальні анастомози на задній стінці черевної порожнини.

35. Кава-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.

36. Порто- кава-кавальний анастомоз на передній стінці черевної порожнини.

37. Кава-кавальний анастомоз на задній стінці черевної порожнини.

38. Кава-кавальний анастомоз в ділянці хребтового стовпа.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.015 с.)