Зовнішня будова спинного мозкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зовнішня будова спинного мозкуЦе сплюснутий дорсовентрально циліндричний тяж, завдовжки 41—45 см, масою 34—38 гр. Краніально-спинний мозок межує з довгастим мозком, для чого використовуються три орієнтири (великий отвір, перехрестя пірамід, перша пара корінців спинномозкових нервів).

Каудально-спинний мозок досягає рівня другого поперекового хребця, розташовуючись в оточенні оболон у хребтовому каналі.

Спинний мозок має передню серединну щілину, а дорсально — задню се­рединну борозну. З кожного боку від них є по дві симетричні борозни (передньо- та задньобічна), а в шийному відділі між кожною задньобічною і задньою серединною борознами — проміжна борозна .

У спинному мозку розрізняють також:

• 2 стовщення (шийне і попереково-крижове), intumescentia cervicalis et lumbosacralis;

31 сегмент(8 — шийних, 12 — грудних, 5 — поперекових, 5 — крижових, 1 — куприковий), segmenta cervicalia, thoracica, lumbalia, sacralia, coccygeum;

• 62 передніх і 62 задніх корінців і їх каудальне утворення — кінський хвіст (radices anteriores et posteriores, cauda equina);

• мозковий конус (conus medullaris);

• кінцеву нитку (fllum terminale).

У клінічній практиці важливо знати також скелетотопію сегментів спинного мозку. Розташування сегментів спинного мозку відносно хребців наступне:

• 4 верхні шийні сегменти — на рівні тіл чотирьох верхніх хребців;

- 4 нижні шийні та 4 верхні грудні сегменти — на тіло одного хребця вище;

• 4 середні грудні сегменти — на тіла двох хребців вище;

4 нижні грудні сегменти — на тіла трьох хребців вище;

• 5 поперекових сегментів — на рівні тіл Х-го та ХІ-го грудних хребців;

5 крижових і куприковий сегменти — на рівні тіл ХІІ-го грудного та 1-го або 11-го поперекових хребців.

Поверхні спинного мозку:

1) передня – facies ventralis

2) задня – facies dorsalis


права dexter

3) бокова - facies lateralis

Ліва sinister

Борозни спинного мозку:

1) fissura mediana anterior - передня серединна щілина

2) sulcus medianus dorsalis - задня серединна борозна

3) sulcus ventrolateralis - передньолатеральна борозна

4) sulcus dorsolateralis - задньолатеральна борозна

Корінці спинного мозку

1) radіх dorsalis - задній корінець (чутливий)

2) radіх ventralis - передній корінець (руховий)

Сегменти спинного мозку:

Всього виділяють 31 сегмент спинного мозку.

1) segmenta cervicalia - шийні сегменти: СI – СVIII

2) segmenta thorасіса - грудні сегменти ТhI – ТhXII

3) segmenta lumbalia - поперекові сегменти LI – LIV

4) segmenta sacralіа - крижові сегменти SI – SV

5) segmenta соссуgeum - куприковий сегмент СоI

Порожниною спинного мозку є центральний канал - саnalis сеntralis, який закінчується розширенням - кінцевим шлуночком – ventriculus quintus, s.terinalis. Порожнина спинного мозку заповнена спинно-мозковою рідиною.

У новонароджених довжина спинного мозку за весь постнатальний період збільшується у 3-4 рази , переважно за рахунок росту грудних сегментів.

Вага спинного мозку у новонароджених складає 5,5 г, після 1 року вага збільшується більш повільно. У дорослих людей спинний мозок важить 34-38 г, що складає біля 2% ваги головного мозку. Сіра і біла речовина спинного мозку після народження росте нерівномірно: якщо об'єм сірої речовини збільшується всього у 5 разів, то об'єм білої речовини збільшується у 14 разів. Ця відмінність пов'язана з тим, що власний сегментарний апарат, закладений у сірій речовині спинного мозку, закінчує своє формування раніше, ніж нервові шляхи, що з'єднують спинний мозок з головним

Оболони спинного мозку - Meninges

1) Зовнішня – dura mater spinalis тверда оболонка спинного мозку

2) Середня - аrасhnoіdеа spinalis - павутинна оболонка спинного мозку.

3) Внутрішня - ріа mater spinalis - м'яка оболонка спинного мозку.

Між оболонками є порожнини:

1. Саvitas еріduralis - надтвердооболонна порожнина між твердою оболонкою
спинного мозку і стінкою хребтового каналу.

2. Саvitas subduralis - підтвердооболонна порожнина - між павутинною і
твердою оболонками спинного мозку.

3. Саvitas subarachnoidalis - підпавутинна порожнина - між м'якою і
павутинними оболонками.

Порожнини заповнені спинномозковою рідиною (окрім cаvitas еріduralis)

Рекомендована література

Основна:

1. Привес М.Г. и соавт. "Анатомия человека", С.П. Из-во "Гиппократ". 1998 г.

2. Сапин М.Р. (ред.) "Анатомия человека", М.Медицина. 1987г.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. "Атлас анатомии человека".-М: Медицина. 1973г.

Додаткова:

1. Матещук-Вацеба Л.Р. "Нормальна анатомія". Навчально-методичний посібник. Львів. "Поклик сумління". 1997 г.

2. Бобрик І.І., Черкасов В.Г. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи, Київ. – 2001.

Матеріали для самоконтролю.

А. Питання для самоконтролю:

1. Що входить в поняття нервової системи?

2. Класифікація нервової системи.

3. Які функції виконує нервова система?

4. Загальний план будови нейрона і його функція?

5. Що таке рефлекс?

6. Топографія спинного мозку.

7. Назвати і показати елементи зовнішньої будови спинного мозку.

8. Скільки корінців входить в поняття "кінського хвоста"

9. Назвати і показати частини рефлекторної дуги.

10. Дати визначення спинномозкового сегмента, показати його частки.

11. Показати і назвати скелетотопію сегментів спинного мозку.

12. Які розрізняють оболонки спинного мозку?

13. Які особливості твердої оболонки спинного мозку?

14. Які простори між оболонками спинного мозку?

Б. Ситуаційні задачі:

1. У хворого в результаті травми хребта не функціонують нижні кінцівки. Які структури спинного мозку порушені?

2. У хворого запалення корінця спинного мозку з порушенням рухової функції. Радикуліт переднього чи заднього корінця?

3. Хворому потрібно зробити спинномозкову пункцію. В якій точці вона робиться і як визначити її?

4. У хворого епідуральний абсцес (эпідурит) - скупчення гною в епідуральній

клітковині спинного мозку. Визначите локалізацію патологічного процесу.

A.* Між окістям і твердою оболонкою

B. Між твердою і павутинною оболонкою

C. Між павутинною і м'якою оболонкою

D. Між м'якою оболонкою і спинним мозком

E -

5. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

A.*Між ІІІ і IV поперековими хребцями.

B. Між XI і XII грудними хребцями.

C. Між XII грудним і I поперековими хребцями.

D. Між I і II поперековими хребцями.

E. Між IV і V грудними хребцями.

6. В результаті автомобільної катастрофи у чоловіка 50 років пошкоджено V грудний хребець. Який сегмент спинного мозку може бути пошкоджений при цьому?

A.*VII грудний сегмент.

B. VI грудний сегмент.

C. V грудний сегмент.

D. IV грудний сегмент.

E. III грудний сегмент.

7. Хворий 32 років, госпіталізований з підозрою на менінгіт. Для підтвердження діагнозу, необхідно провести спинномозкову пункцію в поперековому відділі. З якої цистерни, в даній ділянці, можливо отримання спинномозкової рідини?

A.*термінальної

B. обвідної

C. мостомозочкової

D. міжніжкової

E бічної

8. У лижника після травми спинного мозку відсутній колінний рефлекс. На якому рівні пошкоджений спинний мозок?

A.* 2-4 поперекові сегменти спинного мозку

B. 1-2 шийні сегменти спинного мозку

C. 8-9 грудні сегменти спинного мозку

D. 10-11 грудні сегменти спинного мозку

E. 5-6 шийні сегменти спинного мозку

9. У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими утвореннями він розташований?

A.* Павутинною та м’якою оболонками

B. Твердою та павутинною оболонками

C. Окістям та твердою мозковою оболонкою

D. Окістям та павутинною оболонкою

E. -

10. До лікарні поступив хворий з сильним головним болем, ригідністю м’язів потилиці, повторним блюванням, а при перкусії черепа – біль та підвищена чутливість до світлових подразників. Поставлено діагноз – менінгіт. Вкажіть місце проведення спинномозкової пункції

A.*Між 3 і 4 поперековими хребцями

B. Між 1 і 2 поперековими хребцями

C. Між 12 грудним і 1 поперековим хребцями

D. Між 5 поперековим і основою крижової кістки

E. Між 11 і 12 грудними хребцями

11. З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A.* L III -L IV

B. L II -L III

C. L I –L II

D. Th XII - L I

E. L V - S I

12. Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A.*spatium subarachnoideum

B. spatium subdurale

C. spatium epidurale

D. cavum trigeminale

E. cisterna cerebellomedullaris posteriorПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.013 с.)