Органи імунної системи. Лімфатична системаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Органи імунної системи. Лімфатична система1. Лімфатична система: загальна характеристика, функції.

2. Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції.

3. Лімфатична система: грудна протока, її корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.

4. Лімфатична система: права лімфатична протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

5. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.

6. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): кістковий мозок, розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.

7. Види кісткового мозку: вікові особливості, топографія, функції.

8. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи):

9. Загруднинна залоза (тимус), розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.

10. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.

11. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): селезінка, розвиток, топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

12. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): мигдалики топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

13. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

14. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): лімфатичні (лімфоїдні) вузли, класифікація, топографія, будова, функції.

15. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): одинокі лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.

16. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.

17. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): червоподібний відросток: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

 

Ситуаційні задачі.

1. Хворий 65 років, звернувся до лікарні із скаргами на больові явища та порушення ритму серця. Після обстеження встановлено діагноз – блокада пучка Гісса. В якому утворенні серця розташований цей пучок?

A.*В міжпередсердній перетинці

B. В міжшлуночковій перетинці

C. В стулках тристулкового клапану

D. В стулках двостулкового клапану

E.На верхівці серця

2. У хворого після травми живота з’явився біль в лівій підреберній ділянці, який ірадіював в поперекову ділянку. Підвищена температура, селезінка помірно збільшена, болюча. Лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить селезінкова артерія

A.*Черевний стовбур

B. Верхня брижова артерія

C. Нижня брижова артерія

D. Загальна печінкова артерія

E. Ліва шлункова артерія

3. При апендектомії (видаленні червоподібного відростка) хірург повинен перев’язати артерію, яка живить цю частину товстої кишки. Від якої саме артерії черевної порожнини відходить артеріальна гілка, яка живить апендикс (артерія червоподібного відростка)?

A.*Клубово-ободова

B. Права ободова

C. Середня ободова

D. Нижня брижова

E. Ліва ободова

4. В травматологічне відділення поступив постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та пошкодженням судини, що проходить разом з n. axillaris у топографічному отворі – foramen quadrilaterum. Яка це судина?

A.* A. Circum lexa humeri posterior

B. A. brachialis

C. A. Circum lexa humeri anterior

D. A. Pro unda brachii

E. A. Circum lexa scapulae

5. При виконанні оперативного втручання на передньому середостінні хірургу необхідно виділити a. pericardiaco-phrenica. Гілкою якої артеріальної судини вона є?

A.* A. thoracica interna

B. A. vertebralis

C. A. transversa colli

D. Truncus thyrocervicalis

E. Truncus costocervicalis

6. При дослідженні головного мозку на МРТ встановлено локальне розширення (аневризма) артеріальної судини, що розташована у латеральній борозні. Яка судина патологічно змінена?

A.А. сегеbri media

B. А. сегеbri аnterior

C. А. сегеbri posterior

D. А. communicans posterior

E. А. communicans anterior

7. При виконанні оперативного втручання на щитоподібній залозі, хірургу потрібно виділити верхню та нижню щитоподібні артерії, які утворюють у залозі артеріальні анастомози. Гілками з басейнів яких крупних судин є ці артерії?

A.* A. carotis externa et a. subclavia

B. A. carotis interna et a. subclavia

C. A. carotis externa et a. carotis interna

D. A. subclavia et truncus thyrocervicalis

E. A. subclavia et a. transversa colli

8. У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

A.A. cerebri anterior

B. A. communicans posterior

C. A. cerebri posterior

D. A. cerebri media

E. A. chorioidea

9. Хворому роблять ультразвукове дослідження задньої великогомілкової артерії.

Куди повинен лікар приставити датчик, щоб досліджувати судину?

A. За медіальною кісточкою

B. Попереду медіальної кісточки

C. За латеральною кісточкою

D. Попереду латеральної кісточки

E. У підколінній ямці

10. У хворого з виразковою хворобою шлунка захворювання ускладнилося кровотечею. Виразка знаходиться в воротарному відділі на малій кривизні шлунка. Гілка якої судини ушкоджена?

A. A. gastrica dextra

B A. gastrica sinistra

C A. gastroepiploica sinistra

D A. gastroepiploica dextra

E A. lienalis

11. У хворого абсцендуюча кіста підшлункової залози. Під час операції видалили хвіст залози. Гілки якої артеріальної судини були перев’язані при цьому?

A.*A. lienalis

B. A. pancreaticoduodenalis in erior

C. A. pancreaticoduodenalis superior

D. A. hepatica propria

E. A. gastroepiplоica dextra

12. Під час операції на шлунку лікареві необхідно перев’язати судини органа. Яка артерія не приймає участі у кровопостачанні шлунку?

A.Arteria mesenterica superior

B. Arteria gastrica dextra

C. Arteria gastrica sinistra

D. Arteria lienalis

E. Arteria gastroepiploica dextra

13. При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев’язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з лівою шлунковою артерією?

A.*Права шлункова артерія

B. Селезінкова артерія

C. Права шлунково-чепцева артерія

D. Ліва шлунково-чепцева артерія

E. Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія

14. При травмі живота хірург знайшов пошкоджену поперечноободову кишку, з якої

витікала кров. Чим кровопостачається цей відділ товстої кишки?

A.*Arteria colica media

B. Arteria mesenterica in erior

C. Arteria sigmoidea

D. Arteria ileocolica

E. Arteria lienalis

15. У новонародженої дитини маса правого і лівого шлуночків складає відповідно 38,6 і 29,9 \% від загальної маси серця. Чи буде змінюватись співвідношення між обома шлуночками до періоду статевого дозрівання?

A.*Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, а правого – лише в 0,5 разу.

B. Ні. Обидва шлуночки будуть збільшуватись практично рівномірно.

C. Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого – лише в 0.5 рази.

D. Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, правого – не зміниться.

E. Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого – не зміниться.

16. У пацієнта спостерігаються функціональні розлади внаслідок розвитку інфаркта

мозочка. Ураження яких судин призводить до такої патології?

A.*Базилярної артерії

B. Середньомозкової артерії

C. Передньої мозкової артерії

D. Середньої мозкової артерії

E. Задньої мозкової артерії

17. Хворий 30 років, госпіталізований з кровотечею з лицевої артерії. В якому місці

можливе пальцьове притиснення даної артерії для короткочасної зупинки кровотечі?

A.*край нижньої щелепи

B. виступ підборіддя

C. гілка нижньої щелепи

D. спинка носа

E. скулова кістка

18. При операції з приводу видалення червоподібного відостка хірург перев’язав його

артерію. Від якої артерії відгалужуется a. appendicularis?

A.*Arteria ileocolica

B. Arteria colica dextra

C. Arteria colica media

D. Arteria mesenterica in erior

E. Arteria sigmoidea

19. У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

A.*лицевої.

B. верхньощелепної.

C. язикової.

D. передньої верхньої коміркової.

E. підочноямкової.

20. Які із вказаних органів необхідно ретельно обстежити при тромбозі нижньої брижової артерії?

A.* ліву половину поперечної ободової кишки, низхідну та сигмоподібну

ободову, пряму кишку.

B. сліпу, висхідну ободову кишку.

C. порожню та клубову кишку.

D. висхідну та поперечну ободову кишку.

E. товсту кишку.

21. В хірургічне відділення доставлено потерпілого з ножовим пораненням променевого боку передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

A.*V. cephalica

B. V. basilica

C. V. intermedia cubiti

D. Vv. ulnares

E. Vv. brachialеs

22. У потерпілого — травма м'яких тканин та тім'яних кісток у ділянці стрілового шва, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке з утворень імовірно ушкоджено?

A. Sinus rectus.

B. Sinus petrosus superior.

C. Sinus sagittalis superior.

D. Sinus sagittalis inferior.

E. Sinus transversus.

23. У потерпілого — травма м'яких тканин і тім'яних кісток у ділянці їх з'єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A. Sinus sagittalis superior.

B. Sinus transversus.

C. Sinus petrosus superior.

D. Sinus rectus.

E. Sinus sagittalis inferior.

24. Під час операції виникла необхідність знайти місце формування ворітної печінкової вени. Де воно розташовано?

A.*за головкою підшлункової залози

B. в печінково-дванадцятипалокишковій зв’язці

C. за тілом підшлункової залози

D. на задній стінці чепцевої сумки

E. за дванадцятипалою кишкою

25. На заключному етапі видалення загруднинної залози з приводу її доброякісної пухлини (міастенія) у хворого виникла значна венозна кровотеча. Яка кровоносна судина при цьому була пошкоджена?

A.* Плечо-головна вена

B. . Яремна венозна дуга

C. Внутрішня грудна вена

D. Підключична вена

E. Передня яремна вена

26. Людині був введений фармпрепарат в стегнову вену. Через яку кровоносну судину препарат з кров'ю поступить до серця?

A. Порожнисту вену

B. Сонну артерію

C. Аорту

D. Легеневу артерію

E. Легеневу вену

27. Юнака 27 років доставлено в лікарню з відкритим переломом потиличної кістки і сильною кровотечею із рани. Що може бути причиною сильної кровотечі в цьому випадку?

A.*Пошкодження поперечної венозної пазухи.

B. Пошкодження печеристої пазухи.

C. Пошкодження верхньої кам’янистої пазухи.

D. Пошкодження нижньої кам’янистої пазухи.

E Пошкодження клиноподібно-тім’яної пазухи.

28. У дитини, як наслідок перенесеного в період новонародженості пупкового сепсису, виник симптомокомплекс, що супроводжувався кишковою кровотечею, печінковою недостатністю, збільшенням селезіки, розширеною венозною сіткою на животі. Підвищення тиску в якій із судин викликало таку клінічну картину?

A.* В ворітній вені

B. В нижній порожнистій вені

C. В верхній порожнистій вені

D. В печінковій вені

E. В верхній надчеревній вені

29. Потерпілому, 37 років, було нанесено травму гострим предметом у нижню ділянку сонного трикутни­ка шиї. Яку судину при цьому було пошкоджено?

A. Зовнішню яремну вену.

B. Зовнішню сонну артерію.

C. Загальну сонну артерію.

D. Верхню щитоподібну артерію.

E. Внутрішню сонну артерію.

30. Куди буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в області яремного отвору?

A.*Задня черепна ямка

B. Передня черепна ямка

C. Субарахноідальний простір

D. Середня черепна ямка

E. Субдуральний простір

31. У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно- нервового пучка . Які складові формують цей пучок?

A.A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna

B. A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna

C. A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior

D. A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis externa

E. A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis externa

32. Хворому, 19 років, планується операція: видалення піднебінних мигдаликів. Пошкодження якої артерії, топографічно зв’язаної з піднебінними мигдаликами, може викликати ускладнення- артеріальну кровотечу?

A. A. facialis.

B. A. sphenopalatina.

C. A. buccalis.

D. A. lingualis.

E. A. alveolaris inferior.

33. Хворій 25 років планується операція: резекція правої частки щитоподібної залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?

A. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії.

B. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

C. Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії.

D. Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

E. Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії.

34. Хворому 32 років діагностовано недостатність мітрального клапана.В якому відділі серця даний клапан розміщується ?

A.*Між лівим передсердям і лівим шлуночком

B. Між правим передсердям і правим шлуночком

C. Між лівим і правим передсердями

D. Між лівим і правим шлуночками

E. В місці виходу аорти

35. При обстеженні дитини виявлено незарощення овального отвору. В якому відділі серця розміщений даний отвір?

A.* Між лівим і правим передсердями

B. Між правим передсердям і правим шлуночком

C. Між лівим передсердям і лівим шлуночком

D. Між лівим і правим шлуночками

E. В ділянці мітрального клапана

36.Хворому діагностовано порушення провідності серця, зв’язаної з правою ніжкою Гіса. В якій ділянці розміщений даний утвір ?

A.*В товщі правого шлуночка

B. Між правим передсердям і правим шлуночком

C. Між лівим і правим передсердями

D. Між лівим і правим шлуночками

E. Між лівим передсердям і лівим шлуночком

37. У постраждалого в автомобільній аварії пошкоджена селезінка, масивна кровотеча, показана спленектомія. За рахунок чого здійснюється кровопостачання селезінки?

A.*З черевного стовбура

B. Безпосередньо з аорти

C. З верхньої брижової артерії

D. З печінкової артерії

E. З нижньої брижової артерії

38. Хворому у хірургічному відділенні була проведена субтотальна резекція шлунка.

Які артерії не беруть участь в кровопостачанні шлунка?

A.*A. mesenterica superior

B. A.gastrica dextra

C. A.gastrica sinistra

D. A.gestricae breves

E. A.lienalis

39. При виконанні оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура, хірургу необхідно виділити артерію, що його кровопостачає. Від якої артеріальної судини відходить a.cystica?

A.* A. hepatica propria (r. dexter)

B. A. hepatica propria (r. sinister)

C. A. hepatica communis

D. A. gastroduodenalis

E. A. gastrica sinistra

40. Хворому показана резекція висхідної ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело кровопостачання правої половини товстої кишки?

A. *Права ободова артерія.

B. Нижня брижова артерія.

C. Права внутрішня клубова артерія

D. Ліва внутрішня клубова артерія.

E. Середня ободова артерія.

41. У онкологічного хворого буде проведе оперативне втручання на нисхідному відділі ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело його кровопостачання?

A.*Нижня брижова артерія.

B. Верхня брижова артерія.

C. Черевний стовбур

D. Середня ободова артерія.

E. Селезінкова артерія.

42. Хворому 26 років було проведено оперативне втручання на шлунку. Вкажіть артерію яка відіграє найважливішу функцію у кровопостачанні шлунка?

A.*Ліва шлункова артерія

B. Права шлункова

C. Ліва шлунко–сальникова артерія

D. Права шлунко–сальникова артерія

E. Короткі шлункові артерії

43. Виконуючи тонзилектомію (видалення мигдалика) хірург повинен пам’ятати, що на відстані 1,0–1,5 см дозаду від піднебінного мигдалика знаходиться життєвоважливий орган. Функція якого органу може бути пошкоджена при виконанні цієї операції?

A.*Внутрішня сонна артерія

B. Язикова артерія

C. Хребтова артерія

D. Зовнішня сонна артерія

E. Лицева артерія

44. При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкого відділу вказаної судини в ділянці шиї?

A.*Верхній край щитоподібного хряща

B. Яремна вирізка

C. Кут нижньої щелепи

D. Нижній край щитоподібного хряща

E. Місце початку груднинно-ключично-соскоподібного м’яза

45. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

A.* A. axillaris

B. A. vertebralis

C. A. transversa colli

D. A. profunda brachii

E/ A. subscapularis

46. Судовий експерт при вивченні серця визначив що у загиблого пошкоджена вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного утворення.

A* Праве передсердя

B. Нижня порожниста вена

C. Верхня порожниста вена

D. Правий шлуночок

E. Ліве передсердя

47. При УЗД серця виявлено що у дитини 2-х років дефект перетинчастої частини міжшлуночкової перегородки серця. Визначте, в якій ділянці міжшлуночкової перегородки він розташований?

A.* Верхній

B. Нижній

C. Середній

D. Передній

E. Задній

48. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, венозна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A.* Пупкову вену з нижньою порожнистою веною

B. Легеневий стовбур з аортою

C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D. Пупкову вену з аортою

E. Пупкову вену з пупковою артерією

49. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A.* Легеневий стовбур з аортою

B. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною

C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D. Пупкову вену з аортою

E. Пупкову вену з пупковою артерією

50. У хворого проникне поранення черевної порожнини. При цьому пошкоджена бічна пупкова складка. Визначте її вміст.

A.* A., v. epigastrica inferior

B. A. umbilicalis

C. A., v. epigastrica superior

D. Urarchus

E. A., v. epigastrica superficialis

51. Під час хірургічного втручання з приводу стегнової грижі хірург розсік стегнове кільце. Визначте, чим воно обмежене з латерального боку.

A.* Стегнова вена

B. Пахвова зв’язка

C. Лакунарна зв’язка

D. Гребінчаста зв’язка

E. Стегнова артерія

52. У пацієнта кардіологічного відділення при обстеженні виявлено ЧСС 55, на ЕКГ –синусовий ритм. Порушення функціонування якої частини провідної системи серця спостерігається у даному випадку?

A. *Синусно-артеріального вузла

B. Атріо- вентрикулярного вузла

C. Правої ніжки Гіса

D. Лівої ніжки Гіса

E. Сино-атріального пучка

53. У пацієнта 25 років на фоні хронічного тонзиліту розвинувся ревматизм та діагностовано, ураження мітрального клапана. Де буде вислуховуватись патологічний шум при аускультації?

A. *На верхівці серця

B. В ІІ міжреберії справа грудини

C. В ІІ міжреберії зліва грудини

D. На кінці грудини

E. В ІІІ міжреберії справа грудини

54. Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня

кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку.

A. * Глибока стегнова артерія

B. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C. Низхідна колінна артерія

D. Поверхнева надчеревна артерія

E. Зовнішня соромітня артерія

55. Внаслідок бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростку шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

A. Сонному трикутнику

B. Під нижньощелепному трикутнику

C. Трикутнику Пірогова.

D. Лопатково-трахеальному трикутнику.

E. Лопатково-ключичному.

56. Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазна­ла патологічних змін?

A. Легенева вена.

B. Легеневий стовбур.

C. Аорта.

D. Верхня порожниста вена.

E. Нижня порожниста вена.

57. Підвищення кров'яного тис­ку в аорті спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A. Лівого шлуночка.

B. Лівого передсердя.

C. Правого шлуночка.

D. Правого передсердя.

E. Венозної пазухи.

58. Підвищення кров'яного тис­ку у великій судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A. Правого шлуночка.

B. Лівого шлуночка.

C. Правого передсердя.

D. Лівого передсердя.

E. Венозної пазухи.

59. При обстеженні підлітка ліка­рем виявлено природжену ваду сер­ця — незрощення артеріальної (баталової) протоки. Що з'єднує ця про­тока у внутрішньоутробний період розвитку?

А. Праве та ліве передсердя.

B. Правий та лівий шлуночок.

C. Аорту та нижню порожнисту вену.

D. Легеневий стовбур та аорту.

E. Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену.

60. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче від колінного суглоба, що супроводжується пере­міжною кульгавістю. Про оклюзію якої артерії йдеться?

A. Підколінної.

B. Малогомілкової.

C. Задньої великогомілкової.

D. Передньої великогомілкової.

E. Проксимальної частини стегно­вої артерії.

61. Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній грудній стінці по одному з міжребрових просторів. При цьому він особливо обережно розти­нав скальпелем тканини в передній присередній ділянці міжребрового простору, щоб не пошкодити артерію, розташовану паралельно краю груд­нини на 1 — 1,5 см латерально від неї. Про яку артерію йдеться?

A. Нижню діафрагмову.

B. Міжреброву передню.

C. Верхню діафрагмову.

D. Реброво-шийний стовбур.

E. Внутрішню грудну.

62. Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду

присередньої кісточки. Про яку арте­рію йде мова?

A. Задню великогомілкову.

B. Малогомілкову.

C. Передню великогомілкову.

D. Задню поворотну великогоміл­кову.

E. Передню поворотну великого­мілкову.

63. При гіпертонічній хворобі звичайно ліва границя серця зміщена вліво. За рахунок якої камери серця або судин відбувається це зміщення?

A. Лівого передсердя.

B. Лівого шлуночка.

C. Лівого шлуночка і лівого пе­редсердя.

D. Дуги аорти.

E. Легеневого стовбура.

64. Жінці, 40 років, з апендици­том було зроблено апендектомію, при проведенні якої перерізали артерію червоподібного відростка, що відхо­дить від:

A. Клубово-ободовокишкової ар­терії.

B. Порожньокишкової артерії.

C. Клубовокишкової артерії.

D. Правої ободовокишкової ар­терії.

E. Середньої ободовокишкової артерії.

65. При обстеженні хворих із патологією серцево-судинної системи часто доводиться порівнювати харак­тер пульсації судин у симетричних точках правої і лівої половин тіла. Пульсацію якої артерії можна легко

промацати на передній поверхні ниж­ньої третини передпліччя?

A. Ліктьової.

B. Променевої.

C. Передньої міжкісткової.

D. Поверхневої долонної гілки.

E. Задньої міжкісткової.

66. У потерпілого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці (відсутня пульсація в про­меневій артерії). Яка причина пору­шення кровообігу?

A. Стиснення хребтової артерії.

B. Стиснення пахвової артерії.

C. Стиснення підключичної вени.

D. Стиснення підключичної ар­терії.

E. Стиснення пахвової вени.

67. Хворий страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен із системи порто-кавальних анас-томозів спостерігаються?

A. V. subcostalis.

B. V. femoral is.

C. V. epigastrica superficialis.

D. V. circumflexa ilium profunda.

E. Vv. intercostales posteriores.

68. При обстеженні хворого вста­новлено порушення кровообігу підшлункової залози. Яка з перера­хованих артерій може бути пошкод­женою?

A. A. gastrica dextra.

B. A. hepatica propria.

C. A. gastrica sinistra.

D. A. gastroepiploica dextra.

E. A. lienalis.

69. При ультразвуковому дослі­дженні серця лікар спостерігає за півмісяцевими заслінками. Що відбу­вається з ними при діастолі (розслабленні) шлуночків?

A. Стуляються, закриваючи просвіт судин.

B. Вивертаються в порожнини су­дин.

C. Вивертаються в порожнини шлуночків.

D. Притискаються до стінок судин.

E. Притискаються до стінок шлуночка.

70. У пацієнта діагностовано за­пальний процес в ендокарді (ендокардит). Яка структура серця уражена при цій патології?

A. Серцевий м'яз.

B. Провідна система серця.

C. Коронарна (вінцева) судина.

D. Серцева сумка.

E. Клапан серця.

71. У клініку поступив хворий зі скаргами на біль у правій підребровій ділянці, блювання з кров'ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої черевної стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?

A. Печінковій вені.

B. Черевній аорті.

C. Ворітній печінковій вені.

D. Нижній порожнистій вені.

E. Верхній порожнистій вені.

72. У потерпілого в автомобільній катастрофі — забійна рана в скроневій

ділянці. У ході клінічного обстеження виявлено перелом виличної кістки й ознаки внутрішньочерепної кровотечі. Ушкодження якої артерії слід запідозрити в першу чергу ?

A. Поверхневої скроневої.

B. Середньої оболонної.

C. Передньої оболонної.

D. Верхньощелепної.

E. Лицевої.

73. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці груднинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A. Задня вушна.

B. Передня яремна.

C. Внутрішня яремна.

D. Зовнішня яремна.

E. Поперечна вена шиї.

74. У хворої під час оперативно­го втручання на молочній залозі з'я­вилася виражена кровотеча. Яка ар­терія була травмована?

A. Внутрішня грудна.

B. Бічна грудна.

C. Верхня надчеревна.

D. Пахвова.

E. Верхня грудна.

75. У хворої діагностовано пух­лину головки підшлункової залози, порушення венозного відтоку із дея­ких органів черевної порожнини. Яка венозна судина була стиснена пух­линою?

A. Ворітна печінкова вена.

B. Ниркова вена.

C. Ліва шлункова вена.

D. Нижня порожниста вена.

E. Права шлункова вена.

76. У хворого після травми в скроневій ділянці виявлено епідуральну гематому. Яка артерія була по­шкоджена?

A. Глибока скронева.

B. Середня оболонна.

C. Глибока вушна.

D. Верхня барабанна.

E. Нижня барабанна.

77. У хворого, 45 років, на правій нозі спостерігається блідість шкіри гомілки та стопи і відзначається від­сутність пульсації тильної артерії сто­пи та задньої великогомілкової ар­терії. Пульсація стегнової артерії збе­режена. Про ураження якої артерії це свідчить?

A. Низхідної колінної.

B. Зовнішньої клубової.

C. Малогомілкової.

D. Глибокої артерії стегна.

E. Підколінної.

78. У хворого, 60 років, виявлено різке розширення підшкірних вен пе­редньої черевної стінки. Про порушен­ня кровотоку в якій вені це свідчить?

A. Верхній порожнистій.

B. Непарній.

C. Ворітній печінковій.

D. Верхній брижовій.

E. Нижній порожнистій.

79. У пацієнта, 56 років, який 28 років пропрацював робітником на хімічному заводі в цеху зі шкідливи­ми умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі зі слизової обо­лонки носової порожнини. За раху­нок яких артерій це відбувається?

A. Передньої і задньої решітчастих.

B. Надочноямкової.

C. Війкових.

D. Передньої мозкової.

E. Очної.

80. Потерпілого доставлено в клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи із масивною крово­течею в ділянці перелому. Пошкод­ження якої артерії спостерігалось?

A. Висхідної піднебінної.

B. Середньої скроневої.

C. Лицевої.

D. Язикової.

E. Коміркової нижньої.

81. У хірургічне відділення по­ступив хворий у тяжкому стані з ко­лотою раною в ділянці правого підре­бер'я й ознаками внутрішньої крово­течі. Після лапаротомії хірург виявив пошкодження паренхіми печінки і кров у черевній порожнині. З метою тимчасової зупинки кровотечі лікар наклав м'який затискач на печінково-дванадцятипалокишкову зв'язку. Які судини перетиснено в товщі цієї зв'язки?

A. Праву і ліву печінкові артерії.

B. Печінкові вени і печінкові ар­терії.

C. Власну печінкову артерію і пе­чінкові вени.

D. Загальну печінкову артерію і ворітну печінкову вену.

E. Черевний стовбур і верхню бри-жову артерію.

82. Хворого, 58 років, доставлено до приймального відділення кардіо­логічної клініки з нападом інтенсив­ного тривалого болю за грудниною, який не зменшується при повторному вживанні нітрогліцерину. Електро­кардіографічне дослідження показа­ло наявність великої ділянки некрозу на задній поверхні серця. Хворому поставлено діагноз: трансмуральний інфаркт міокарда задньої стінки серця. З гострою закупоркою якої судини пов'язаний розвиток захворювання?

A. Правої вінцевої артерії.

B. Вінцевої пазухи.

C. Правої легеневої артерії.

D. Лівої вінцевої артерії.

E. Лівої загальної сонної артерії.

83. У хворого розширення вен і тромбофлебіт на задньобічній по­верхні гомілки. Яка вена уражена?

A. Велика підшкірна.

B. Мала підшкірна.

C. Задня великогомілкова.

D. Малогомілкова.

E. Передня великогомілкова.

84. У травмованого виявляється епідуральна гематома в скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A. Середня оболонна.

B. Середня мозкова.

C. Задня сполучна.

D. Передня оболонна.

E. Передня мозкова.

85. Хворому поставлено діагноз: ураження головки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?

A. Ramus acetabularis.

B. Arteria femoralis.

C. Arteria illiaca externa.

D. Arteria profunda femoris.

E. Arteria umbilicalis.

86. У хворого значне збільшен­ня правого передсердя, велика печін­ка. Про ураження якої структури сер­ця йде мова ?

A. Valva tricuspidalis.

B. Valva aortae.

C. Valva bicuspidalis.

D. Valva trunci pulmonalis.

E. Auricula sinistra.

87. У хворого — біль, судоми вздовж задньоприсередньої поверхні гомілки. Про ураження якої вени йде мова?

A. V. femoralis.

B. V. saphena magna.

C. V. epigastrica superficialis.

D. V. poplitea.

E. V. saphena parva.

88. При обстеженні 48-річного хворого лікар виявив асцит (черевну водянку), у ділянці пупка — розшире­ні повнокровні вени (симптом голови медузи). В анамнезі зазначено, що хворий зловживав алкоголем. Який орган черевної порожнини уражено і по яких венозних анастомозах відтікає венозна кров?

A. Печінка. Порто-кава-кавальний анастомоз через припупкові вени.

B. Підшлункова залоза. Кава-ка-вальний анастомоз через брижову вену.

C. Селезінка. Кава-портальний анастомоз через систему шлунко­вих вен.

D. Печінка. Кава-кавальний анас­томоз через систему нижньої і вер­хньої брижових вен.

E. Шлунок. Порто-кавальний анас­томоз через систему шлункових вен, нижньої і верхньої брижових вен.

89. При обстеженні хворої на присередній поверхні стегна відміче­но набряк, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

А V. poplitea.

B. V. saphena parva.

C. V. femoralis.

D. V. saphena magna.

E. V. iliaca externa.

90. У потерпілого в аварії спос­терігається кровотеча з м'яких тка­нин спереду від кута нижньої щеле­пи. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A A. lingualis.

B. A. carotis interna.

C. A. temporalis superficialis.

D. A. alveolaris inferior.

E. A. facialis.

 

91. У хворого з виразкою шлун­ка, розташованою у воротарному відділі на малій кривині, виникла кро­вотеча. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A. Праву шлункову артерію.

B. Ліву шлункову артерію.

C. Ліву шлунково-чепцеву ар­терію.

D. Печінкову артерію.

E. Праву шлунково-чепцеву ар­терію.

92. У хворої спостерігається роз­ширення судин на передній присе­редній поверхні гомілки. Розши­ренням якої судини зумовлений цей процес?

A. V. saphena parva.

B. A. tibialis anterior.

C. V. saphena magna.

D. A. tibialis posterior.

E. V. poplitea.

93. У хворого, доставленого в клініку, чітко виражені розширені підшкірні вени в ділянці пупка (го­лова медузи). Прохідність якої з ве­ликих венозних судин порушена?

A. V. renalis.

B. V. mesenterica superior.

C. V. mesenterica inferior.

D. V. iliaca interna.

E. V. portae hepatis.

94. У хворого — інфаркт пере­дньої стінки лівого шлуночка. У ба­сейні якої судини виникло порушен­ня кровообігу?

A. Передньої міжшлуночкової гіл­ки лівої вінцевої артерії.

B. Передсердно-шлуночкових гі­лок правої вінцевої артерії.

C. Згинальної гілки лівої вінце­вої артерії.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.092 с.)