Тема 11. Загальна характеристика дихальної системи. Зовнішній ніс. Носова порожнина. Навколоносові пазухи. Гортань: будова, топографія, функції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Загальна характеристика дихальної системи. Зовнішній ніс. Носова порожнина. Навколоносові пазухи. Гортань: будова, топографія, функції.Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край важливе студентам для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Вивчити розвиток дихальної системи в онтогенезі. На препаратах, таблицях, муляжах вивчити будову носа, навколоносових пазух, гортані.

3. Базовий рівень знань та вмінь:

- з курсу біології: філогенез дихальної системи;

- з курсу анатомії: онтогенез дихальної системи;

- для подальшого вивчення тем.

Зміст теми заняття.

Дихальна система займає велике місце в обміні речовин: це передусім газообмін, участь в обміні води, в підтриманні кислотно-лужного балансу, регуляції температур­ного балансу.

Крім цього це найбільше депо крові, вміст клітин ДЕС, які приймають участь в ендокринних процесах, та клітин імунної системи. Через легені виділяються летучі речовини - алкоголь, ефір, ацетон, аміак. Дихальна система виконує функцію голосоутворення, в порожнині носа знаходяться рецептори нюху.

Розвиток дихальної системи.

На 3 тижні розвитку з вентральної стінки глоткового відділу первинної кишки утворюється випин - гортанно-трахеальний виріст. На 4-7 тижні виріст розділяється на асиметричні мішки - бронхо-легеневі нирки (зліва - 2,справа - 3).

На 8-9 тижні формуються хрящі гортані (перснеподібний, потім щитовидний, потім черпакуватий).

5-16 тиждень - формується бронхіальне дерево, 4-6 місяць - формуються бронхі­оли, на 6-9 місяці альвеоли.

Із ентодерми розвивається епітелій слизової оболонки-,- залози.

Із мезенхіми - хрящі, м'язи, плевра.

Аномалії розвитку.

1. Ніс: атрезія ніздрів, скривлення носової перетинки.

2. Гортань; трахея: звуження.

3. Легені: ателектаз, недорозвиток, додаткові частки.

4. Бронхи: бронхоектази.

Особливості будови у дітей.

1. Приносові пазухи відсутні.

2. Відсутній нижній носовий хід.

3. Гортань широка, коротка на 3 хребці вище.

4. Трахея коротка, біфуркація на рівні 3-4 грудного хребця.

5. Бронхи широкі.

6. Верхівка легенів на рівні 1 ребра, нижні границі вище. За 1 рік ємність легенів збільшується в 4 рази.

Функції дихальної системи.

1. Проведення повітря.

2. Газообмін.

3. Нюхова.

4. Голосоутворення.

Особливості будови.

1. Стінки дихальної трубки не спадаються за рахунок кісткових стінок та хрящів (за винятком бронхіол).

2. Слизова оболонка не має підслизової (за винятком порожнини носу).

3. Війковий епітелій.

4. Лімфоїдна тканина.

Будова дихальної системи.

1. Дихальні шляхи (проведення повітря).

а) верхні: зовнішній ніс, носова порожнина, приносові пазухи, носоглотка, ротоглотка;

б) нижні: гортаноглотка, гортань, трахея, бронхи.

2. Легені (газообмін).

а) ацинуси.

НІС (nasus, rhinos)

1. Зовнішній ніс.

Основа, корінь, спинка, кінчик, ніздрі (вхід).

Хрящі носа: латеральні, великі хрящі крила, малі хрящі крила, додаткові носові, перегородковий.

2.Порожнина носа.

Вхід - грушеподібний отвір, вихід - хоани. Перегородкою ділиться на 2 половини. Стінки: верхня, нижня, латеральна, медіальна. На латеральній стінці носові раковини:

- нижня (самостійна кістка)

- середня та верхня (вирости решітчастої кістки).

Вхід - ніздрі, присінок, зверху поріг. Пристінок вкритий частково шкірою та слизовою. В шкірі знаходяться сальні та потові залози, щетинисті волоски (вібриси). Носові ходи: (дихальна зона).

1. Нижній - між піднебінням та нижньою носовою раковиною. Відкривається носо-сльозний канал.

2. Середній - між нижньою та середньою раковинами.

3. Верхній - між середньою та верхньою. Розміщені нюхові рецептори (нюхова зона).

4. Загальний - між носовою перегородкою та всіма носовими раковинами.

5. Носогорловий - між носовою порожниною та носоглоткою.

Особливості слизової оболонки:

1. Виражена підслизова основа (набухання).

2. Покрита війковим епітелієм (очищення).

3. Має слизові залози (зволоження).

4. Лімфатичні вузлики (імунний захист).

5. Нюхові рецептори (нюх).

6. Венозне сплетіння на нижній раковині (зігрівання, кровотечі).

Придаткові пазухи носа (ППН)

1. Верхньощелепна (Гайморова).

В товщі тіла верхньої щелепи, розміри різні, об'єм 2,5-30 мм3.

Стінки - медіальна (отвір, загальна з носовою);

- верхня (загальна з орбітою);

- нижня (загальна з альвеолярним виростком щелепи);

- передня - латеральна;

- задня - латеральна.

Варіанти:

1. Отвір знаходиться або на рівні дна пазухи, або вище.

2.Співвідношення з коренями зубів:

- кістковий прошарок;

- на рівні слизової оболонки пазухи;

- заходять в пазуху, формують бухти (при видаленні зуба - перфорація пазухи). Відкривається в середній носовий хід.

3. Клиноподібна.

В товщі тіла клиноподібної кістки. Форма чотиригранної піраміди. Відкривається в верхній носовий хід.

4. Лобова.

В товщі лобової кістки, розміри різні, розділена перегородкою, асиметрична. Відкривається в середній носовий хід.

5.Решітчаста.

Утворена лабіринтом, складається з передніх, середніх та задніх сот. Відкриваються:

- передні та середні соти в середній хід.

- задні в верхній носовий хід.

Функція пазух:

1. Зігрівання повітря.

2. Зволоження.

3. Очищення.

4. Накопичення.

5. Резонуюча.

Зовнішній ніс новонароджених короткий з широкими невеликими крилами, сплющений. Спинка і верхівка носанедорозвинуті у зв'язку з недостатнім розвитком лицевого черепу. Постійна форма носа встановлюється у пубертатному періоді.

Порожнина носа новонароджених відносно низька і вузька. Носові раковини розвинуті і обмежують вузькі носові ходи. Нижній носовий хід до 6 місяців майже не виражений, так як нижня носова раковина торкається дна порожнини носа, він формується остаточно до 14-15 років. Середній і верхній носові ходи розвинуті слабо. Середній добре виражений до 6 місяців, верхній - до 2 років. Приносові пазухи відсутні, крім верхньощелепної (гайморової) пазухи, яка остаточно набуває рис, що властиві їй, тільки до 8-9 років. Лобова і клиноподібна пазухи, а також комірки решітчастої кістки з'являються на першому році життя. Остаточне формування лобової і клиноподібної пазух спостерігається до трирічного віку, а ямок решітчастої кістки до 3-6 років. Нососльозовий канал починає повністю функціонувати на 3 році життя. Слизова оболонка порожнини носа багата кровоносними і лімфатичними судинами (можливе набухання при запальних процесах, що приводить до утруднення дихання у дитини).

Гортань (горлянка)

В порожнині шиї, на рівні С4-С6, позаду - гортаноглотка; спереду - м'язи та фасції шиї, щитоподібна залоза, шкіра; по бокам - нервово-судинні пучки. Форма піщаного годинника, довжина 4 см.

Зовнішня будова.

1. Вхід в гортань.

2. Присінок гортані:

- присінкові щілини між присінковими складками.

- шлуночки - між присінковими та голосовими складками.

3. Голосова частина.

- голосова щілина між голосовими складками.

4. Підголосова порожнина.

Будова стінок гортані

1. Внутрішня - слизова оболонка.

2. Середня - фіброзно-м'язово-хрящова.

3. Зовнішня - адвентиціальна.

Будова слизової оболонки

1. Відсутня підслизова оболонка.

2. Не має складок (виняток присінкові та голосові).

3. Війковий епітелій.

4. Залози, лімфоїдні вузлики.

Хрящі гортані (гіалінові)

Непарні:парні:

перснеподібний (основа) - черпакуваті

щитовидний - ріжкуваті

надгортанний (еластичний) - клиноподібні

Суглоби гортані

1. Персне-щитовидний

2. Персне-черпакуватий

Зв'язки гортані

1. Щитовидна мембрана (підвішена гортань до під'язикової кістки)

2. Під'язиково-надгортанна.

3. Щито-надгортанна.

4. Персне-щитовидна.

5. Голосові.

6. Присінкові.

М'язи гортані

1. Змінюючі вхід в гортань:

а) розширюють: щито-надгортанний м'яз;

б) звужують: черпакувато-надгортанний м'яз.

2. Діючи на голосові зв'язки:

а) напружують: персне-щитовидна

б) розслабляють: щито-черпакуватий м'яз (голосовий).

3. Діючі на голосову щілину:

а) розширяють: задній персне-черпакуватий м'яз;

б) звужують: латеральний персне-черпакуватий

поперечний черпакуватий

косий черпакуватий

Гортань новонароджених займає високе положення: верхня межа - на рівні II шийного хребця, нижня на рівні 4 шийного хребця, остаточне положення гортань займає до кінця періоду другого дитинства, розташовуючись між 4 і 6 шийними хребцями, як у дорослих. Форма гортані новонародженого лійкоподібна, хрящі тонкі, еластичні, надгортанник стоїть високо і торкається язичка м'якого піднебіння. При ковтанні рідина обходить надгортанник латерально по грушоподібним кишеням. Пластинки щитоподібного хряша з'єднуються під тупим кутом. Вхід в гортань широкий, присінок короткий, голосова щілина розташовується високо. Голосові складки товсті і короткі -4-5 мм. Шлуночки гортані неглибокі, голосова щілина вузька. Голосові м'язи розвинуті слабо. Слизова оболонка тонка, багата кровоносними і лімфатичними судинами. Гортань відхилена назад від поздовжньої вісі, в результаті чого утворюється кут з трахеєю, відкритий у бік хребта. Інтенсивний ріст гортані спостерігається на першому році життя і в період статевого дозрівання, особливо у хлопчиків, коли змінюється положення пластинок щитоподібного хряща подовжуються голосові зв'язки, "ламається" голос.

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2, -с.105-125.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2, -с.67-79.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998, -с. 299-306.

4. Синельников Р.Д. Атлас «Анатомия человека» , Т.2, -с. 120-146.

5. Бобрик І.І., Черкасов В.Г. Особливості функціональної анатомії дитячого віку. Київ, 2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.012 с.)