Облік утримань із заробітної плати
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік утримань із заробітної платиЗі сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Обов’язкові утримання включають: податок на доходи фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду, збори на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та на випадок безробіття, утримання за виконавчими листками і приписами нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб.

Заробітна плата, як і інші доходи, що отримують фізичні особи, підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Утримання податку на доходи фізичних осіб із доходів, нарахованих (виплачених) у вигляді заробітної плати, здійснюють за такою формулою:

Пдох — ІД- Зпф - Зсоц - Збезр - СоцП) х СтПдох, Пдох — податок на доходи фізичних осіб;

Д—дохід, нарахований (виплачений) у вигляді заробітної плати;

Зпф — внесок до Пенсійного фонду, що утримується з доходу працівника;

Зсоц — збір до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що утримується з доходу працівника;

Збезр — збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, що утримується з доходу працівника;

СоцП— податкова соціальна пільга (якщо працівник має право на соціальну пільгу);

СтПдох — ставка податку на доходи.

Розмір ставки податку на доходи та розмір соціальної податкової пільги наведено у таблиці 12.1.

Згідно із Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 p. №889-IV платник податку на доходи з фізичних осіб (працівник) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Причому треба зауважити, що податкова соціальна пільга враховується лише тоді, коли сума доходу працівника не перевищує суми, що становить

1,4 прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого на 1 січня відповідного року, округленого до найближчих 10 гривень. У 2004 році ця сума відповідає 510 грн. (365 грн. х 1,4 = 511 грн.).

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Для того, щоб при утриманні податку із заробітної плати можна було враховувати соціальну пільгу, працівник повинен подати працедавцю відповідну заяву за формою, визначеною центральним податковим органом. Працівникам за місцем їх основної роботи станом на 31.12.2003 р. податкова пільга повинна враховуватися без подання такої заяви. При прийнятті на роботу працівника, починаючи з 2004 року, для того, щоб можна було враховувати соціальну пільгу, така заява є необхідною.

Якщо працівник отримує дохід в кількох місцях праці, то соціальна пільга може враховуватися по одному з них за бажанням працівника. Тобто можна відмовитися від соціальної пільги за основним місцем праці і застосовувати її за сумісництвом, подавши відповідні заяви а також довідку про те, що за основним місцем праці працівник не має соціальної пільги.

У місяць звільнення працівник, якщо він не відпрацював повний місяць, права на соціальну пільгу не має. Отримати право на соціальну пільгу за весь місяць можна по новому місцю праці в разі, якщо працівник подасть відповідну заяву і надають довідку про доходи, отримані на попередньому місці праці за цей неповний місяць.

Право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від прийнятої у відповідному році суми пільги, мають громадяни, які:

а) є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину — інваліда І або II групи — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину;

г) є вдівцем або вдовою;

д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

є) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом, військовослужбовцем строкової служби;

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства;

ж) єособою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

Право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від прийнятої у відповідному році суми пільги, мають громадяни, які є:

а) особою, що єГероєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки;

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

При наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав йому нада­ється одна з них за його вибором.

Не підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб:

• матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму (якщо сума такої матеріальної за рік не перевищує величини прожиткового мінімуму);

• сума відпускних у зв'язку з вагітністю і пологами, нарахованих на підставі листка непрацездатності;

• одноразова допомога при народженні дитини;

• допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку.

Згідно з Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 p. № 1058-IV внески до Пенсійного фондуутримуються з сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України „Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі продукцією їх власного виробництва розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не реалізовувалась, то її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця що передував реалізації, але не нижчою від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання.

Утримання до Пенсійного фонду здійснюються в розмірі 1% (якщо розмір зарплати менший або дорівнює 150 грн.) або 2% (якщо розмір зарплати більший від 150 грн.) від загальної нарахованої суми заробітної плати.

Граничною сумою, з якої здійснюється утримання до Пенсійного фонду (а також утримання збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) з 01.06.2003р. становить 2660 грн. нарахованої заробітної плати.

Згідно із Законом України № 2240-ІП від 18.01.2001р. з заробітної плати працівників утримується Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням. Ставка цього збору становить 0,5% від виплат, які включаються до фонду оплати праці і обкладаються податком на доходи і збором до Пенсійного фонду, крім допомоги за тимчасовою непрацездатністю і оплатою робіт за договорами цивільно-правового характеру.

Згідно із Законом України № 1533-ІП „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. і Законом України № 2213 „Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. з заробітної плати працівників утримується збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіттяу розмірі 0,5% від нарахованої заробітної плати.

Згідно із законом № 2213 не є платниками цього збору:

- працюючі пенсіонери;

- іноземні особи та особи без громадянства.

Окрім того, на добровільних засадах збір може сплачуватися:

- приватними підприємцями, які не використовують найманої робочої сили;

- фізичними особами, які виконують роботи за цивільно-правовим договором;

- особами, які самостійно забезпечують себе роботою (нотаріуси, адвокати);

- громадянами України, які працюють за межами України.

На рахунках бухгалтерського обліку суми утримань із заробітної плати прибуткового податку і відрахувань у фонди відображаються так:

Податок з фізичних осіб розраховується в такий спосіб:

1) Утримання до Пенсійного фонду:

500,00x2%= 10,00 грн.

2) Утримання до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

500,00 х 0,5% = 2,50 грн.

3) Утримання до Фонду соціального страхування на випадок безробіття:

500,00 х 0,5% = 2,50 грн.

4) Розрахунок загального оподатковуваного доходу:

500,00- 10,00 - 2,50 - 2,50 = 485,00 грн. (Ця сума не перевищує 510 грн., отже, працівник має право на соціальну пільгу).

5) Розрахунок суми соціальної пільги:

(205 х 30%) х 150% х 3 = 276,75 грн. (Працівник має право на підвищену пільгу в розмірі 150% на кожну дитину).

6) Розрахунок суми податку, що утримується з працівника:

(485,00 - 276,75) х 13% = 27,07 грн.

Виконавчий лист— це документ, спрямований на примусове виконання рішення суду або іншого компетентного органу.

Із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів бухгалтерією підприємства на підставі рішень суду здійснюються стягнення таких платежів: аліментів, відшкодування збитку, сплата компенсацій каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю тощо.

Утримання аліментів здійснюється із сум заробітку за мінусом податку на доходи, що утримуються з нього. Доставка грошових переказів одержувачу аліментів здійснюється за рахунок платника аліментів (тобто за рахунок зарплати платника аліментів).

В обліку утримання за виконавчими листами відображається проведенням: Дт 661 Кт 685.

Утримання профспілкових внесків здійснюється, якщо працівник є членом профспілки. Профспілкові внески розраховуються від загальної суми нарахованої заробітної плати за звітний місяць за винятком нарахованої суми допомоги за дні тимчасової непрацездатності за той самий період. Розмір внесків встановлюється профспілкою. В обліку утримання цих внесків відображається проведенням: Дт 661 Кт 685.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.007 с.)