Який із названих режимів неможливо виділити по критерію «рівень свободи у відносинах влада – суспільство»?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із названих режимів неможливо виділити по критерію «рівень свободи у відносинах влада – суспільство»?а) авторитарний;

б) президентський;

в) демократичний;

г) тоталітарний

6. Систему органів державної влади України складають:

а) глава держави;

б) органи законодавчої влади;

в) державне управління України.

7. Державне управління виникає:

а) із створенням держави;

б) із розподілом суспільства на класи;

в) на стадії виникнення перших людських спільнот.

8. Місцеве самоврядування є право:

а) територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України;

б) органів самоорганізації населення вирішувати питання місцевого значення;

в) місцевих рад вирішувати питання органів виконавчої влади на відповідній території.

9. Радянська модель управління передбачала, що:

а) всі ради лише опосередковано підпорядковуються державній владі;

б) державній владі підпорядковуються лише виконавчі комітети;

в) всі ради, починаючи з найнижчого рівня, є органами державної влади на своїй території;

г) правильна відповідь відсутня.

10. Державне управління – це:

а). Цілеспрямований організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією.

б). Процес узгодження інтересів і установок держави з інтересами громадянського суспільства, різних соціальних верств, прошарків і груп, суспільних об’єднань і організацій на основі пізнання та використання об’єктивних потреб розвитку соціуму.

в). Соціальна організація суспільства з притаманними їй соціальною структурою й соціальними процесами.

г). Соціально-політичний механізм, що виникає в класовому суспільстві з метою організації і впорядкування соціально неоднорідного суспільства, вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення відповідного рівня соціальної стабільності системи, її цілісності та безпеки.

11. Специфічність територіальної організації державного управління обумовлена:

а) діяльністю територіальних органів державної виконавчої влади;

б) діяльністю органів місцевого самоврядування;

в) характером і масштабом території як об’єкту територіальної організації державного управління;

г) діяльністю територіальних органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

12. Структурою системи державного управління являється:

а) спосіб упорядкування державного управління;

б) організація головних правил утворення зв’язків між елементами системи державного управління на територіальному рівні;

в) механізм взаємодії між територіальними органами державного управління;

г) сукупність зв’язків між територіальними органами державного управління.

Яким шляхом формуються органи місцевого самоврядування?

а) Призначаються Президентом України;

б) обираються виборцями певних територій;

в) призначаються Головою Верховної Ради України;

г) обираються Верховною Радою України;

д) формуються шляхом референдуму.

Кросворд

По горизонталі:5. Наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність форми, методи діяльності суб’єктів політики та проблеми міжнародних відносин. 7. Спосіб політичної діяльності, який не обтяжений моральними та етичними нормами, припускає використання брехні, віроломства, жорстокості, будь-яких інших засобів заради досягнення поставленої мети тощо

По вертикалі: 1. Світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших. 2. Система уявлень про бога (реліг. онтологія), «символ віри» (ідеологія, висловлена в догматах), моральні основи життя (конфесійна етика) практичні аспекти діяльності віруючих і духівництва (культ). 3. Сфера діяльності людей, пов’язана із взаємовідносинами між класами, соціальними групами і націями, ядром якого є утримання і використання державної влади і повноважень. 4. Політична ідеологія і практика суспільно-політичного життя, що орієнтується на збереження і отримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад. 6. Напрям, що обґрунтовує можливість за допомогою реформ добиватися послаблення і усунення суперечностей. 8. Теорія і практика обмеження всевладдя держави з допомогою права, основні норми якого відображено в конституції. 9. Процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є її ускладнення, диференціації підвищення рівня організації. 10. Політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.

Теми рефератів:

1. Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

2. Напрямки і способи функціонування влади: керівництво управління, контроль, прийняття рішень.

3. Державна влада як атрибут державно-владного механізму.

4. Співвідношення понять “державна влада” та “державне управління”.

5. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування.

6. Зміст принципу реалізації влади трьома відносно незалежними гілками та загальна характеристика системи стримувань і противаг.


Знати, щоб передбачати,

передбачати, щоб управляти.

О. Конт

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)