Методи комплексної оцінки впливу мікрокліматичних факторів на організм 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи комплексної оцінки впливу мікрокліматичних факторів на організмПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоказники Методи
Кататермометрії Еквівалентно-ефективної температури (ЕЕТ) Результуючої температури (РТ)
Чинники, які враховуються даним методом. Температура повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура. Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря. Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура.
Показники, що використовуються для оцінки реакції організму. Охолоджуюча здатність середовища (охолодження резервуару кататермометра – Н). Теплове відчуття людини. Теплове відчуття людини.
Одиниці вимірювання мкал/см2 Умовні одиниці (град. ЕЕТ). Умовні одиниці (град. РТ).
Зона теплового комфорту при роботі різної важкості: - легка; - середньої важкості; - важка.     5,5 – 7,0 8,4 – 10,0 15,4 – 18,4     17,2 – 21,7 16,2 – 20,7 14,7 – 19,2     16 – 18 13 – 16 10 – 13
Недоліки методу: 1. Охолодження приладу прирівнюється до реакції людини. 2. Не враховується вплив вологості повітря. Не враховуються втрати тепла випромінюванням. Не враховуються індивідуальні особливості стану організму (здоровий, хворий та інше).

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

В аудиторії об'ємом 400 м3 є один вентилятор, який вмикається протягом перерви між лекціями, тривалість якої 10 хв. Вентиляційний отвір круглий з радіусом 0,2 м.


1. Визначіть кратність обміну повітря, якщо швидкість руху повітря у вентиляційному отворі становить 6 м/сек.

2. Перерахуйте засоби, що використовують для організації місцевої вентиляції.

 

Задача 2

При санітарному обстеженні цукрового заводу встановлено, що приміщення випарювальної станції має розміри 12 х 10 х 6 м, 4 вікна (розміри – 4 х 2,2 м), у кожному вікні по одній фрамузі (розміри – 1,7 х 4 м). В цеху є штучна вентиляція. Вентиляційних отворів – 4, розмір кожного отвору – 40 х 60 м. Швидкість руху повітря становить 1,2 м/сек.

1. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності вентиляції у даному приміщенні (необхідна кратність обміну повітря складає 7).

2. Перерахуйте методи та показники оцінки ефективності природної та штучної вентиляції.

 

Задача 3

Розміри навчальної лабораторії: довжина – 7 м, ширина – 6 м, висота – 3,5 м. Є 4 вікна (висота – 2.2 м, ширина – 1.8 м), та 8 кватирок розміром 60 х 50 см. В лабораторії працює 13 чоловік. В ході навчального процесу проводяться регламентовані перерви: малі – тривалістю 10 хв через кожні 45 хв, та великі тривалістю 30 хв через кожні 2 години. Під час малої перерви для провітрювання приміщення відчиняються кватирки. Дослідили склад вуглекислоти шляхом пропускання повітря через поглинач Петрі та урахування кількості повітря, що було витрачено на знебарвлення розчину. Установлено, що перед малою перервою на знебарвлення розчину було витрачено 5 балончиків, після перерви – 15. На знебарвлення розчину при пропусканні атмосферного повітря було витрачено 36 балончиків.


1. Визначіть вміст вуглекислоти у повітрі навчальної лабораторії.

2. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності провітрювання приміщення та шляхів його покращання в подальшому.

 

Задача 4

Аудиторія розміром 15 х 20 х 5 обладнана витяжною вентиляцією, яка вмикається протягом перерв перерв між лекціями на 30 хв. Вентиляційних отворів – 2, діаметр кожного з них становить 25 см. Швидкість руху повітря у вентиляційному отворі дорівнює 3 м/сек.

1. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності вентиляції аудиторії.

2. Укажіть за допомогою яких лабораторних досліджень можна б підтвердити висновок, що був визначений?

 

Задача 5

В аудиторії розміром 10 х 20 х 4 м є один витяжний вентиляційний отвір, який вмикається впродовж перерви між лекціями на 10 хв. Вентиляційний отвір круглий, з діаметром 0,6 м.

1. Визначіть кратність обміну повітря, якщо швидкість руху повітря у вентиляційному отворі дорівнює 3 м/сек.

2. Перерахуйте та охарактеризуйте основні методи оцінки якості повітря.

Задача 6

Розрахуйте необхідний об'єм і кратність вентиляції палати на 6 ліжок, якщо її площа становить 24 м2, висота – 3 м. Укажіть на скільки потрібно збільшити об'єм і кратність вентиляції, якщо концентрація СО2 у палаті складає до 0,14%?

Задача 7

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати, якщо температура повітря у приміщенні становить +28°С, відносна вологість повітря – 90%, радіаційна температура +35°С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с. Укажіть чи потрібна у цих умовах оптимізація мікроклімату та обгрунтуйте конкретні рекомендації щодо її проведення.

 

Задача 8

У двох палатах лікувально–профілактичного закладу зареєстровані такі показники мікрокліматичних умов:

Палата № 1: температура повітря – +18°С, радіаційна температура – +25°С, відносна вологість повітря – 40%, швидкість руху повітря – 0,2 м/с.

Палата № 2: температура повітря – 26°С, радіаційна температура – +10°С, відносна вологість повітря – 40%, швидкість руху повітря – 0,2 м/с.

Проведіть порівняльну гігієнічну оцінку мікроклімату обох палат.

 

Задача 9

На робочому місці металурга, який виконує важку фізичну роботу, температура повітря становить – +24°С, відносна вологість повітря – 70%, швидкість руху повітря – 0,5 м/с, середня радіаційна температура – 68°С.

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату та у разі необхідності запропонуйте заходи щодо його покращання.

 

Задача 10

Оцініть мікроклімат приміщення, якщо температура повітря становить – +18°С, відносна вологість повітря – 60%, швидкість руху повітря – 0,5 м/с, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни – 13°С.

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату та у разі необхідності запропонуйте заходи щодо його покращання.

 

Задача 11

Визначіть еквівалентно–ефективну температуру в приміщенні, у якому температура повітря за сухим термометром аспіраційного психрометра Ассмана становить +25°С, за вологим – +23°С, швидкість руху повітря складає – 2 м/с.

 

Задача 12

Визначіть результуючу температуру в приміщенні, температура повітря у якому за сухим термометром аспіраційного психрометра Ассмана становить – +24°С, за вологим – +22°С, швидкість руху повітря – 2,5 м/с, абсолютна вологість повітря – 30%, середня радіаційна температура – 18°С.

Задача 13

Розрахуйте та оцініть тепловий баланс “стандартної людини”, що перебуває в легкому одязі при температурі поверхні тіла 35°С, та виконує роботу середньої важкості (енерговитрати 180 ккал/год) у приміщенні, температура повітря в якому складає 12 ° С, середня температура оточуючих поверхонь становить +10°С, швидкість руху повітря – 0,8 м/с, відносна вологість – 85%.

Задача 14

Показники мікроклімату приміщення: температура повітря – 17°С, радіаційна температура – 16°С, відносна вологість – 60%, швидкість руху повітря – 2 м/с.

Визначіть результуючу температуру та дайте гігієнічну оцінку мікроклімату приміщення.

 

ТЕМА №6. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки клімато-погодних умов місцевості на здоров’я людини і розробки гігієнічних рекомендацій щодо профілактики геліометеотропних реакцій.

 

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Клімат та здоров’я людини. Кліматоформуючі та кліматохарактеризуючі фактори.

2. Акліматизація (види, фактори, які впливають на акліматизацію, гігієнічні рекомендації). Особливості акліматизації у північних та південних широтах.

3. Гігієнічні основи кліматотерапії та кліматопрофілактики.

4. Погода та здоров’я людини. Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори.

5. Вплив погоди на здоров’я. Гелеометеотропні реакції та їх профілактика.

6. Медичні класифікації погоди, гігієнічне значення показників, які знаходяться в їх основі.

 

ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитися з медичними класифікаціями погоди.

2. Дати медичну оцінку клімато-погодним умовам місцевості, указати тип погоди та визначення особливості його впливу на здоров’я населення за даними ситуаційної задачі.

3. Оволодіти методикою розрахунку індексу мінливості погоди.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга. 2006. – С. 106 – 121.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – 2-ге вид.: К.: Здоров’я, 2004. – С. 124 – 140.

3. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни // Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.: За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 157–192.

4. І.В. Сергета. Практичні навички з загальної гігієни. – Вінниця, 1997. – С. 28- 30.

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Клімат –багаторічний режим погоди в даній місцевості;

— середній стан погоди в даній місцевості, що повторюється протягом

багатьох років.

Кліматоформуючі чинники:

1. Географічна широта, довгота

2. Ландшафт

3. Циркуляція повітряних мас

4. Близькість до морів, океанів

 

Кліматохарактеризуючі чинники:

1. Метеорологічні чинники: температура, вологість, атмосферний тиск, рух повітря

2. Інсоляція

3. Роза вітрів

4. Індекс мінливості погоди

5. Глибина промерзання грунту

Акліматизація –адаптація організму людини до незвичних кліматичних умов

Фази акліматизації:

І Початкова

ІІ Перебудови динамічного стереотипу

ІІІ Стійкої акліматизації

Види акліматизації:

1. Повна– супроводжується лише фізіологічними змінами в функціональному стані організму

2. Часткова –супроводжується деякими патологічними змінами в функціональному стані організму

Погода –комплекс фізичних властивостей повітря в даній точці земної кулі (температура, вологість, швидкість руху повітря, атмосферний тиск, радіаційна температура).

* Примітка: Радіаційна температура повітря у приміщеннісередня інтенсивність інфрачервоного випромінювання всіх оточуючих людину предметів і поверхонь.

           
   
 
 
Сонячна радіація Ландшафт Особливості циркуляції повітряних мас
   
Меліорація Штучні водойми Забруднення атмосферного повітря Вирубка лісів Іригація
 

 

 


 


Погодохарактеризуючі фактори:

1. Хімічний склад атмосфери

2. Геофізичні показники

3. Метеорологічні чинники (температура, вологість, швидкість руху повітря, атмосферний тиск)

4. Електричний стан атмосфери: газові розряди, грози

5. Синоптичні чинники: опади, хмарність, мряка

*Примітка:Метеорологія– наука про атмосферу, її властивості.

Механізм формування погоди

Причина змін погоди – рух повітряних мас (із різними властивостями).

*Примітка: Синоптична метеорологіярозділ метеорології, що присвячений вивченню великомасштабних атмосферних процесів (виникнення та переміщення циклонів та антициклонів, повітряних мас та атмосферних фронтів) та прогнозуванню погоди.

Фронт атмосфернний:

– перехідна зона між двома повітряними масами з різними фізичними властивостями;

– причина швидкої зміни погоди (за 1 добу).

Види атмосферних фронтів:

Теплий атмосферний фронт

Холодний атмосферний фронт

Погода оклюзії– результат нашарування холодного фронту на теплий, результатом якого є зникнення атмосферного фронту.

Фронтальна погода –погода, що формується в даній місцевості в момент проходження атмосферного фронту.

Погодопереніс –явища формування певних погодних умов в момент проходження над даною територією повітряної маси із певними властивостями.

Два основні синоптичні стани:

Циклон –ділянка пониженого атмосферного тиску із зниженням від перфіферії до центру

– в зоні циклону погода нестійка:

значний перепад тиску,

значний перепад температури,

підвищена вологість,

опади

 

 

Антициклон –ділянка підвищеного атмосферного тиску із підвищенням від перфіферії до центру

– в зоні циклону погода стійка:

незначний перепад тиску,

незначний перепад температури,

без опадів

 

 

Геліометеотропні реакції = фронто-синдром– реакції організму людини на швидку зміну погодних умов.

Фази геліометеотропних реакцій:

І Фаза клініко-фізіологічної адаптації –настає за 2 доби до зміни погоди

Причина: атмосферики – електричні імпульси з зони грозових розрядів.

ІІ Фаза підвищеної чутливості до погоди - настає за 6 годин до зміни погоди

Причина: атмосферики – електричні імпульси з зони грозових розрядів + зміна електромагнітного поля Землі, потенціалу “Земля-повітря”Þ зміна іонного складу повітря

ІІІ Фаза дезадаптації –в момент гострої погоди(безпосередньої зміни погоди)

Метеотропний синдром– симпотомокомплекс, що пов’язаний з певним типом погоди.

Категорії найбільш чутливих до зміни метеоумов хворих:

1. Із кардіоваскулярним синдромом

2. Із церебральним синдромом

3. Із суглобним (ревматоїдним) синдромом

4. Із катаральним синдромом

Метеопати – люди із підвищеною чутливістю до змін погодних умов.

 

Всі люди – метеопати, тільки ступінь чутливості до метеоумов в кожного – свій, індивідуальний.

 

Категорії людей за метеолабільністю:

1. Метеолабільні.

2. Віднсно метеостабільні

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 559; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.149 (0.024 с.)