Фізіологічна потреба в основних харчових речовинах 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізіологічна потреба в основних харчових речовинахГрупи інтенсивності праці Потреби в основних харчових речовинах
Білки Жири Вуглеводи
13% 33% 54%
2 –3 12% 33% 55%
11% 33% 56%

 

Норми харчування дорослого працездатного населення залежно від статі диференційо-вані на чотири групи фізичної активності. При цьому враховується коефіцієнт фізичної актив-ності (КФА), тобто відношення загальних енерговитрат до величини основного обміну (табл.7).

Норми повинні також враховувати вплив клімату. Потреби в енергії населення північ-них районів повинні перевищувати на 10–15 % потреби жителів інших кліматичних зон.

Отже, в ході розрахунку добових потреб у конкретних харчових речовинах спочатку визначають енергетичну цінність харчового раціону, яка повинна дорівнювати величині добових енерговитрат. Потім з урахуванням процентного співвідношення основних харчових інгредієнтів визначають, яку частину калорійності добового раціону (в ккал або кДж) забезпечують відповідно білки, вуглеводи та жири. Зрештою, величину енергетичної цінності, що забезпечує окремий харчовий інгредієнт, ділять на відповідне значення так званих калориметричних коефіцієнтів: для білків – 4,1; для жирів – 9,3; для вуглеводів – 4,1 (можна приблизно взяти 4, 9 та 4 відповідно), і, таким чином, знаходять необхідну кількість цих речовин у добовому харчовому раціоні в грамах.


Наприклад, необхідно збалансувати раціон для студента 20 років. що не займається спортом, добові енерговитрати (за хронометражним листом) 2300 ккал. Так як студент, що немає спортивних навантажень, відноситься до 1-ої групи інтенсивності праці, отже фізіологічна потреба в білках складає 13%, в жирах – 33%, а у вуглеводах – 54% від загальної калорійності раціону.

Знаходимо 13% від 2300 ккал, це буде складати 299 ккал. Отже, за рахунок білків має надходити 299 ккал. Поділивши на калориметричний коефіцієнт для білків – 4,1 ккал, ми отримаємо необхідну кількість білків в грамах: 299 : 4,1 = 73 (г).

Жири мають складати 33% від загальної калорійності, це буде становити 759 ккал. Поділимо це число на 9,3 ккал (калориметричний коефіцієнт для жирів) і отримаємо приблизно 83 г.

Тепер знаходимо 54% від 2300 ккал. Це буде складати 1242 ккал – стільки має приходитись на вуглеводи. Поділивши на калориметричний коефіцієнт для вуглеводів – 4,1 ккал, отримаємо 303 г, це буде добова потреба у вуглеводах.

Потреби в вітамінах визначають також за енерговитратами, враховуючи, що на кожні 1000 ккал. повинно надходити: аскорбінової кислоти – 25 мг, тіаміну – 0,6 мг, рибофлавіну – 0,7 мг, піридоксину – 0,7 мг, нікотинової кислоти – 6,6 мг. Ретинолу – 1-1,5 мг на добу (з ураху-ванням ретинолового еквіваленту b-каротину, який дорівнює 2), токоферолу – 15 мг/добу.


Потреби в мінеральних речовинах становлять: калій – 4000 мг/добу, кальцій – 1000-1200 мг/добу (з них 400-500 мг/добу за рахунок молочних продуктів), фосфор – 1200 мг/добу, залізо – 10-18 мг/добу, з них 1,0-1,5 мг за рахунок гемового заліза (м¢ясні продукти).

Співвідношення б:ж:в повинно бути приблизно як 1:1:4 за їх масою.

Співвідношення Са:Р – 1:1,5.

Протокол заняття студенти закінчують оформленням гігієнічного висновку, в якому вказують величину власних енерговитрат за добу, КФА, групу фізичної активності, а також добову потребу в основних харчових інгредієнтах.

 

Таблиця 7

Групи працездатного населення в залежності від фізичної активності

Групи фізичної активності Коефіцієнт фізичної активності (КФА) Орієнтовний перелік спеціальностей
І Робітники переважно розумової праці, дуже легка фізична активність, енерго-витрати 1800-2450 ккал 1,4 Науковці, студенти гуманітарного фаху, оператори ЕОМ, контролери, педагоги, диспетчери, робітники пультів управління тощо
ІІ Робітники, зайняті легкою працею, легка фізична активність, енерговитрати 2100-2800 ккал 1,6   Водії трамваїв, тролейбусів, робітники конвеєрів, вантажники, швейники, пакувальники, робітники радіоелектронної промисловості, агрономи, медсестри, робітники зв’язку, сфери обслуговування, продавці промтоварів тощо
ІІІ Робітники праці середньої важкості, середня фізична активність, енерговитрати 2500 -3300 ккал 1,9   Слюсарі, наладчики, верстатники, водії екскаваторів, бульдозерів, автобусів, лікарі-хірурги, текстильники, взуттьовики, залізничники, водії вугільних комбайнів, продавці продтоварів, водни-ки, апаратники, робітники хімічних заводів тощо
ІV Робітники важкої і особливо важкої фізичної праці, висока і дуже висока фізична активність, енерговитрати 2850-3900 ккал 2,3 (чоловіки) 2,2 (жінки) Будівельники, помічники буровиків, прохідники, основна маса робітників сільського господарства, механізатори, доярки, овочівники, деревообробники, металурги, ливарники, робітники сільського господарства в посівний та збиральний періоди, доменщики, вальники лісу, каменярі, землекопи, вантажники немеханізованої праці тощо

Додаток

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії

Таблиця1

Добова потреба дитячого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії

Вікові групи Енергія, кілокалорій Білки, грамів Жири, грамів Вуглеводи, грамів
усього тваринні
0-3 місяці 2,2 2,2 6,5 (0,7**)
4-6 місяців 2,6 2,5 6,0 (0,7**)
7-12 місяців 2,9 2,3 5,5 (0,7**)
1-3 роки
4-6 роки
6 років (учні)
7-10 років
11-13 років (хлопчики)
11-13 років (дівчатка)
14-17 років (юнаки)
14-17 років (дівчата)

 

* Для дітей 0-12 місяців життя потреба наведена з розрахунку на 1 кілограм маси тіла.

** 0,7 – добова потреба в олії (з розрахунку на 1 кілограм маси тіла).

Таблиця 2

Добова потреба дитячого населення у мінеральних речовинах

Вікова група Са, міліграмів Р, міліграмів Mg, міліграмів Fe, міліграмів Se, мікрограмів Cu, міліграмів Zn, міліграмів J, мікрограмів
0-3 місяці 10-15 0,3-0,5
4-6 місяців 10-15 0,3-0,5
7-12 місяців 10-15 0,3-0,5
1-3 роки 10-30 0,3-0,7
4-6 років 1,2
6 років (учні) 1,5
7-10 років 1,5
11-13 років (хлопчики) 2,0
11-13 років (дівчатка) 1,5
14-17 років (юнаки) 2,5
14-17 років (дівчата) 2,0

Таблиця 3

Добова потреба дитячого населення у вітамінах

Вікова група А, мікрограмів D, мікрограмів Е, міліграмів К, мікрограмів В1, міліграмів В2, міліграмів В6, міліграмів Фолат, мікрограмів В12, мікрограмів РР, міліграмів С, міліграмів
0-3 місяці 0,3 0,4 0,4 0,5
4-6 місяців 0,4 0,5 0,5 0,5
7-12 місяців 0,5 0,6 0,6 0,6
1-3 роки 0,8 0,9 0,9 0,7
4-6 роки 0,8 1,0 1,1 1,0
6 років (учні) 0,9 1,1 1,2 1,2
7-10 років 2,5 1,0 1,2 1,4 1,4
11-13 років (хлопчики) 2,5 1,3 1,5 1,7 2,0
11-13 років (дівчатка) 2,5 1,1 1,3 1,6 2,0
14-17 років (юнаки) 2,5 1,5 1,8 2,0 2,0
14-17 років (дівчата) 2,5 1,2 1,5 1,5 2,0

Таблиця 4

Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (чоловіки)

Групи інтенсивності праці Коефіцієнт фізичної активності Вік, років Енергія, кілокалорій Білки, грамів Жири, грамів Вуглеводи, грамів
усього тваринні
І 1,4 18-29
    30-39
    40-59
ІІ 1,6 18-29
    30-39
    40-59
ІІІ 1,9 18-29
    30-39
    40-59
ІУ 2,3 18-29
    30-39
    40-59

Таблиця 5

Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (чоловіки)

Групи інтенсивності праці Коефіцієнт фізичної активності Мінеральні речовини
Са, мілі-грамів Р, мілі-грамів Mg, мілі-грамів Fe, мілі-грамів F, мілі-грамів Zn, мілі-грамів J, мілі-грамів Se, мікрограмів
І 1,4 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІІ 1,6 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІІІ 1,9 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15
ІУ 2,3 0,75 0,15
    0,75 0,15
    0,75 0,15

Таблиця 6

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 602; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.79 (0.008 с.)