ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА5.1. Праця як гігієнічна проблема.

5.2. Науково–технічна революція та гігієнічні аспекти її впливу на характер і умови трудової діяльності людини.

5.3. Питання охорони і гігієни праці в Україні. Основні законодавчі документи та рішення уряду, що спрямовані на покращання умов праці та охорону здоров’я працівників.

5.4. Втома при фізичній праці. Гігієнічні основи профілактики перевтоми.

5.5. Втома при розумовій праці. Гігієнічні основи профілактики перевтоми.

5.6. Гігієна виробничого освітлення.

5.7. Мікроклімат виробничих приміщень, вплив несприятливого мікроклімату на здоров’я, заходи профілактики.

5.8. Забруднення повітряного середовища виробничих приміщень та їх вплив на здоров’я, заходи профілактики.

5.9. Вентиляція виробничих приміщень та її гігієнічні основи.

5.10. Шум як фактор виробничого середовища. Шумова хвороба, її прояви та профілактика.

5.11. Вібраційна хвороба, її причини, прояви та основні напрямки профілактики.

5.12. Ультразвук як фактор виробничого середовища, гігієна праці при використанні ультразвуку.

5.13. Виробничий пил та його вплив на організм працівників. Пневмоконіози, етіологія, клінічні прояви, шляхи профілактики.

5.14. Декомпресійна хвороба, причини, прояви, основи невідкладної допомоги та заходи профілактики.

5.15. Профілактика несприятливого впливу на організм пониженого атмосферного тиску, профілактика “висотної хвороби”.

5.16. Канцерогенні фактори в умовах промислового виробництва, профілактика їх несприятливого впливу.

5.17. Завдання, зміст та методи лікувально–профілактичної роботи лікаря оздоровчого пункту медико–санітарної частини підприємства.

5.18. Гігієнічні основи профілактики професійних отруєнь.

5.19. Гігієна розумової праці.

5.20. Гігієна праці і побуту студентів.

5.21. Гігієнічні основи професійної орієнтації учнів.

5.22. Гігієна праці механізаторів сільського господарства.

5.23. Гігієна праці тваринників.

5.24. Гігієна праці при застосуванні отрутохімікатів у сільському господарстві.

5.25. Гігієна праці жінок.

5.26. Особливості несприятливого впливу факторів виробничого середовища на організм жінки.

5.27. Гігієна праці будівельників.

5.28. Гігієна праці шахтарів.

5.29. Гігієна праці машинобудівників.

5.30. Гігієна виробничого навчання та праці підлітків.

5.31. Гігієна праці при роботі з лазерами.

5.32. Гігієна праці користувачів ЕОМ.

5.33. Гігієна праці при роботі з джерелами електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону.

5.34. Засоби індивідуального захисту та особливості їх застосування.

5.35. Гігієна праці при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання.

5.36. Гігієна праці при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання.

5.37. Гігієнічні основи радіаційного контролю.

5.38. Гігієнічні аспекти аварії на ЧАЕС.

5.39. Виробничий травматизм та гігієнічні основи його профілактики. `

5.40. Сільськогосподарський травматизм та гігієнічні основи його профілактики.

 

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

6.1. Зміст і роль гігієнічних заходів у збереженні та зміцненні здоров’я дітей і підлітків.

6.2. Режим дня школяра та його фізіолого–гігієнічні основи.

6.3. Гігієнічні вимоги до організації навчальних занять у школі.

6.4. Гігієнічні вимоги до планування дитячих дошкільних закладів.

6.5. Гігієнічні вимоги до мікроклімату дитячих закладів.

6.6. Гігієнічні вимоги до меблів, обладнання та іграшок у дошкільних закладах.

6.7. Гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття.

6.8. Гігієнічні вимоги до планування шкіл та шкіл–інтернатів.

6.9. Гігієнічні вимоги до планування та обладнання заміських таборів.

6.10. Гігієнічні вимоги до шкільних меблів та підручників.

6.11. Фізичний розвиток, основні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків.

6.12. Основи медичного контролю за організацією фізичного виховання школярів.

6.13. Гігієнічні основи загартовування дітей та підлітків.

6.14. Гігієнічні вимоги до організації навчання підлітків у професійно–технічних училищах.

6.15. Лікарсько–професійна консультація у школі.

6.16. Гігієнічні основи організації вільного часу дітей і підлітків.

6.17. Основи психогігієни дітей і підлітків.

6.18. Гігієнічні основи профілактики ультрафіолетової недостатності у дітей і підлітків.

6.19. Гігієнічні основи профілактики деформацій скелета та плоскостопості у дітей і підлітків.

6.20. Гігієнічні основи профілактики міопії у дітей і підлітків.

6.21. Гігієнічні основи профілактики перевтоми у дітей і підлітків.

6.22. Гігієнічні основи профілактика захворювань серцево–судинної системи у дітей і підлітків.

6.23. Гігієнічні основи профілактики захворювань органів дихання у дітей і підлітків.

6.24. Гігієнічні основи профілактики захворювань органів травлення у дітей і підлітків.

6.25. Гігієнічні основи профілактики інфекційних захворювань у дитячих дошкільних закладах.

 

ОСОБИСТА ГІГІЄНА

7.1. Науково–технічна революція та спосіб життя людини. Зміст і задачі особистої гігієни у сучасних умовах.

7.2. Гігієнічні основи здорового способу життя.

7.3. Гігієна тіла та волосся.

7.4. Гігієна ротової порожнини.

7.5. Гіпокінезія, її вплив на здоров’я та шляхи профілактики.

7.6. Сон і здоров’я. Гігієна сну.

7.7. Гігієна взуття.

7.8. Гігієна одягу в різноманітних кліматичних умовах.

7.9. Гігієна повітряного середовища та мікроклімату житла.

7.10. Гігієна освітлення житла.

7.11. Гігієна повітряного середовища житла.

7.12. Профілактика побутових отруєнь та побутового травматизму.

7.13. Синтетичні матеріали та гігієнічні основи їх використання.

7.14. Гігієнічна характеристика сучасних миючих засобів та особливості їх використання з метою догляду за шкірою і волоссям.

7.15. Фізична культура як елемент особистої гігієни людини.

7.16. Зимові види спорту, їх лікувально–профілактичне значення.

7.17. Гігієна туристичного походу.

7.18. Гігієнічні основи використання природних факторів з метою оздоровлення.

7.19. Гігієна відпочинку.

7.20. Шляхи та засоби підвищення стійкості організму до впливу стресових факторів довкілля і соціальних умов життя.

7.21. Режим дня і особиста гігієна школяра.

7.22. Особиста гігієна підлітка.

7.23. Особиста гігієна вагітної жінки.

7.24. Соціально–гігієнічне значення та профілактика паління.

7.25. Соціально–гігієнічне значення та профілактика алкоголізму.

7.26. Соціально–гігієнічне значення та профілактика наркоманії.

7.27. Соціально–гігієнічне значення та профілактика ожиріння.

7.28. Психогігієна та психопрофілактика, їх лікувальне значення.

 

Додаток 3 .

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ НДРС

1. Визначте тему і характер роботи (реферат, участь у експериментальному дослідженні, створення ілюстраційних матеріалів і т.п.).

2. Заведіть робочий зошит і в подальшому вносьте в нього всі записи до теми.

3. Проведіть первинний бібліографічний пошук інформації до теми, випишіть

дані про 15-20 джерел, познайомтесь з 3-5 із них, у тому числі з узагальнюючими (в керівництвах, енциклопедіях, підручниках, найважливіших монографіях).

4. Складіть проект плану-змісту роботи, визначте рубрики (питання) для розкриття теми.

5. Узгодьте з викладачем план роботи, порядок та строки її виконання.

6. Вивчіть літературу за темою, що відібрана при первинному бібліографічному пошуку та у процесі подальшої роботи. Випишіть у робочий зошит найважливішу інформацію, у тому числі ілюстрації, таблиці. Продовжуйте пошук інформації по темі. Студенти, які виконують роботу експериментально-дослідну або по створенню ілюстрацій, таблиць, засвоєнню нових методів і таке інше, приступають до безпосередньої роботи по темі.

7. Узагальнюйте матеріали, складайте таблиці, оригінальні схеми, малюнки.

8. Складіть вихідний варіант реферату, порадьтеся з викладачем відносно необхідних виправлень та доповнень.

9. Складіть та оформіть реферат (звіт).

10. Оформлений реферат (звіт) здайте викладачеві в визначений строк, але не пізніше, як за 3 тижні до закінчення семестру .

11. За вказівкою викладача підготуйте коротку (на 10-12 хвилин) доповідь за темою виконаної роботи, з якою ви виступите на заключній студентській конференції (груповій, кафедральній, факультетській, університетській, міжуніверситетській, міжнародній тощо).

Порядок оформлення навчально-дослідницької роботи студента

(НДРС)

Реферат, чи звіт про НДРС повинен включати:

1) Титульний лист, у верхній частині якого вказується:

– найменування університету;

– назва кафедри;

– вчене звання, прізвище, ініціали завідувача кафедри (праворуч).

Посередині аркуша (великими літерами) – назва реферату чи звіту про науково-дослідну роботу.

Трохи нижче, праворуч - прізвище, ініціали виконавця НДРС, вчене звання, прізвище, ініціали керівника (викладача групи).

Внизу аркуша - місто, де знаходиться ВУЗ, та рік виконання роботи.

2) План реферату чи звіту про науково-дослідну роботу.

3) Текст реферату чи науково-дослідної роботи (15-20 сторінок рукописного тексту на стандартних аркушах паперу - А-4).

Текст повинен бути розділений на параграфи (розділи) згідно плану чи змісту.

В тексті реферату потрібно вказувати (в дужках або у фразі) прізвища авторів та рік видання робіт, які ви аналізуєте, співставляєте чи протиставляєте з роботами інших авторів. Бажано текст збагатити демонстративним матеріалом (таблиці, графіки, малюнки), особливо звіти про науково-дослідну роботу.

4) Висновки, в яких відображають порівняльну оцінку розглянутих у рефераті робіт або результати нуково-дослідницької роботи.

5) Список використаної наукової літератури, оформлений згідно вимог бібліографії (приводиться мовами оригіналів):

– для підручників, монографій, авторефератів дисертацій: автори (прізвище, ініціали), назва роботи, - місто видання; назва видавництва, рік видання - кількість сторінок;

– для статей у журналах, збірниках наукових робіт: прізвища, ініціали авторів (приводять три прізвища "та інші"), назву статті. / Назву збірника. - місто, рік видання. - сторінки (від-до).

Керівник (викладач групи) перевіряє реферат чи звіт, на титульній сторінці виставляє оцінку, вказує недоліки, зауваження.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.009 с.)